Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 1 hệ trục tọa độ trong không gian

8 759 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:03

. Ox, Oy, Oz. Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz như vậy gọi là hệ trục tọa độ Đề - các vng góc Oxyz trong khơng gian, gọi tắt là hệ trục Oxyz hay khơng gian Oxyz. 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN , ,i j. là tọa độ của điể M(x; y; z) M=(x; y; z) x: hoành độ; y: tu Ta vi ng đo m M. ä; z: ết ca hay o độ 3- Tọa độ của vectơ: 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN , .i . j .k. . = + + = r r r r r r r 1. z z 2 2 2  Ví dụ: 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN II- BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CÁC CỦA CÁC PHÉP TỐN VECTƠ = = = = + r r r r r r 1) Trong không gian Oxyz, cho a (2; -4; 1) , ( ; 5; 2), (3; ; ) , , b x c y
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 1 hệ trục tọa độ trong không gian, Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 1 hệ trục tọa độ trong không gian, Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 1 hệ trục tọa độ trong không gian

Từ khóa liên quan