bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

23 4,682 3
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 20:28

LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê và nêu nhận xét 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước và nhân dân đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? Quan sát các hình ảnh dưới đây và hãy cho biết: [...]... men lục ( thế kỉ XIV -XV) Hình Rồng 2 PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP: -Các nghề thủ công cổ truyền ngày càng phát triển -Chất lượng sản phẩm ngày càng cao: chuông đồng, tượng Phật, đồ gốm tráng men, chạm khắc đá, kim hoàn, làm giấy Khai mỏ được đẩy mạnh -Xuất hiện các làng thủ công nghiệp xuất hiện các quan x ởng Ý nghĩa: Chứng tỏ tính chuyên môn hoá và năng lực phát triển phong phú của thủ công nghiệp... Nội thương: - Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa - Chợ phiên - Thăng Long là một đô thị lớn với 36 phố phường b Ngoại thương: - Buôn bán bằng đường biển với Trung Quốc và các nước phương Nam - X y dựng cảng Vân đồn, Lạch trường, Thị Nại - Biên giới Việt Trung hình thành một số điểm trao đổi hàng hoá 3.Mở rộng thương nghiệp: Chợ làng x ât hiện nói lên điều gì? 3.Mở rộng thương nghiệp: Em hiểu thế nào là chợ... 3.Mở rộng thương nghiệp: Thăng Long với 36 phố phường Thăng long Vân đồn – Quảng Ninh Lạch trường - Thanh Hoá Thị Nại – Bình định 4.Tình hình phân hoá x hội: - Quý tộc, quan lại, địa chủ sở hữu lớn ruộng đất - Nông dân bị bần cùng hoá - = Khởi nghĩa nông dân nổ ra Dặn dò: soạn bài 19 và câu hỏi cuối bài . LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê và nêu nhận x t 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà. quai vạc) - Đặt phép quân điền - Bảo vệ sức kéo - trồng lúa, cây hoa màu, ăn quả BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: b nghĩa: - Nâng cao đời sống nhân dân - Đất nước thanh bình thịnh trị - An ninh chính trị dược giữ vững BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv, bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv, bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn