Báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện trường THPT nguyễn tất thành

34 1,121 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 10:45

Báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện trường THPT nguyễn tất thành Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm Danh sách thành viên trong nhóm Họ và tên: Lớp: MSSV: NGUYỄN VĂN ĐẠI Điện Tử Y Sinh K52 20070689 Họ và tên: Lớp: MSSV: LÊ ĐĂNG TUẤN Điện Tử Y Sinh K52 20073154 Họ và tên: Lớp: MSSV: NGUYỄN LỆNH TUẤN Điện Tử Y Sinh K52 20073189 Họ và tên: Lớp: MSSV: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Điện Tử 5 K52 20073568 Họ và tên: Lớp: MSSV: NGUYỄN TUẤN TÚ Điện Tử 10 K52 20073379 1 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm MỤC LỤC Danh sách thành viên trong nhóm 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 4 1.1 Giới thiệu về đề tài: 4 Hình 1.1: Thư viện trường THPT Nguyễn Tất Thành 4 1.2 Tính khả thi của dự án: 5 1.2.1 Thời gian biểu của dự án: 5 1.2.2 Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm dự án: 5 1.2.3 Đánh giá tính khả thi: 5 1.3 Phạm vi của Project: 6 CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 7 2.1 Sơ lược về công nghệ ứng dụng cho hệ thống: 7 2.2 Công nghệ phần cứng: 7 2.3 Công nghệ phần mềm: 7 2.3.1 Giới thiệu C#: 7 2.3.2 Đánh giá các hệ quản trị cơ sở dữ liệu – chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu hợp lí: 8 2.3.3 SQL Server: 8 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 9 3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống (System requirement analysis) 9 3.2 Mẫu biểu mượn tài liệu: 10 3.4 Phân tích các chức năng: 11 3.4.1 Phân tích các chức năng: 11 3.4.2 Sơ đồ phân cấp chức năng: 12 3.4.3 Sơ đồ mức ngữ cảnh: 13 3.4.4 Biểu đồ luồng dữ liệu – Data Flow Diagram (DFD): 13 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu: 19 4.1.1 Phân tích yêu cầu của cơ sở dữ liệu: 19 4.1.2 Nhận diện các thực thể: 19 4.1.3 Nhận diện mối tương quan giữa các thực thể: 19 2 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.1.4 Xác định khóa chính: 20 4.1.5 Nhận diện khóa ngoại lai: 21 4.1.6 Thêm các thuộc tính không khóa vào bảng dữ liệu: 21 4.1.7 Thực hiện chuẩn hóa các bảng dữ liệu: 21 4.1.8 Khai báo phạm vi của mỗi thuộc tính: 26 4.2 Thiết kế Form: 28 4.2.1 Form Main: 28 4.2.2 Form Đăng nhập: 29 4.3.3 Form thêm mới thể loại sách: 29 4.3.4 Form Thêm mới sách: 30 4.3.5 Form thêm mới Nhà xuất bản: 31 4.3.6: Form Mượn sách: 31 4.3.7 Form Trả sách: 32 4.3.8 Form Đổi mật khẩu: 32 4.3.9 Form Thống kê: 33 4.3.10 Form Thêm mới hoặc xóa nhân viên: 34 3 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu về đề tài: Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng chiếm một ví trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục, giải trí… Nhờ có công nghệ thông tin mà nhiều vấn đề được giải quyết rất đơn giản, giúp sức rất nhiều cho con người trong công việc. Để minh chứng cho sự đóng góp của công nghệ thông tin ta xem xét một vấn đề nhỏ như sau: Giả sử bạn là nhân viên của một thư viện nào đó, có thể là thư viện của một trường học, thư viện của thành phố hay lớn hơn có thể là thư viện quốc gia. Khi đó khối lượng sách trong thư viện mà bạn phải quản lý là rất lớn, lượng độc giả đến mượn, trả sách là rất nhiều. Vậy liệu bạn có thể quản lý được các công việc đó bằng cách làm văn bản theo phương pháp truyền thống hay không. Điều đó là không thể khi mà lượng sách trong thư viện ngày càng lớn, số lượng độc giả ngày một đông, cùng với đó là rất nhiều sự cố phát sinh kèm theo. Để làm được như vậy thì có một cách đơn giản hơn rất nhiều mà tính hiệu quả cao hơn đó là áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Hiện nay, trên thị trường đã có rất nhiều phần mềm quản lý có thể giúp bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn xây dựng một phần mềm ứng dụng nhỏ về quản lý thư viện nâng cao kinh nghiệm và hiểu biết. Trong phạm vi bài tập lớn lần này, chúng tôi chọn đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viên trường THPT Nguyễn Tất Thành” Hình 1.1: Thư viện trường THPT Nguyễn Tất Thành 4 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 1.2 Tính khả thi của dự án: 1.2.1 Thời gian biểu của dự án: Sau khi tham khảo, đánh giá thực trạng và yêu cầu công việc của phòng cũng như khả năng của nhóm phát triển, dự án có thể thực hiện theo trình tự sau: Hình 1.2: Kế hoạch làm việc 1.2.2 Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm dự án: Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Viết báo cáo Nguyễn Văn Đại       Nguyễn Lệnh Tuấn        Lê Đăng Tuấn        Nguyễn Thị Hải Yến       Nguyễn Tuấn Tú      1.2.3 Đánh giá tính khả thi: Hiện tại, thư viện trường THPT Nguyễn Tất Thành chưa sử dụng phầm mềm quản lí thư viện nào. Do đó, công tác quản lý của thư viện đều được thực hiện thủ công. Vì vậy, hình thức trên gặp nhiều hạn chế như: tính phức tạp của hệ thống; sự tốn kém trong công tác bảo quản sổ sách, tài liệu lưu trữ; sự khó 5 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm khăn khi tổng hợp dữ liệu… Với những lý do trên, ứng dụng phần mềm vào quản lý thư viện là hoàn toàn khả thi. Nếu hệ thống được ứng dụng, sẽ đem lại nhiều tiện ích về kinh tế và kỹ thuật. 1.3 Phạm vi của Project: 1. Chức năng: • Quản lý việc mượn trả tài liệu của học sinh trong trường. • Quản lý kho sách của thư viện. • Tạo báo cáo theo thời gian. 2. Dữ liệu: • Phiều mượn sách. • Thẻ học sinh. • Cơ sở dữ liệu trên máy chủ. 3. Phần cứng: Hệ thống máy tính của thư viện, máy chủ. 6 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 2.1 Sơ lược về công nghệ ứng dụng cho hệ thống: Do tính chất của cơ sở dữ liệu của bài toán, chương trình này sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trong việc tạo giao diện và chương trình chính, kết hợp với SQL Server 2005 để tạo cơ sở dữ liệu. Chương trình chạy trên nền hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Mặt khác, khi dùng C# sẽ tiết kiệm thời gian và công sức so với các ngôn ngữ lập trình khác khi xây dựng cùng một ứng dụng. C# gắn liền với khái niệm lập trình trực quan. Nghĩa là khi thiết kế chương trình, ta nhìn thấy ngay kết quả qua từng thao tác và giao diện khi chương trình thực hiện. Đây là thuận lợi lớn so với các ngôn ngữ lập trình khác, C# cho phép ta chỉnh sửa đơn giản, nhanh chóng về màu sắc, kích thước và hình dạng của các đối tượng có mặt trong ứng dụng. Bên cạnh đó, C# còn hỗ trợ tính năng kết nối môi trương dữ liệu SQL Server, Việc liên kết dữ liệu có thể thực hiện bằng nhiều cách. Chương trình "Quản lý thư viện trường THPT Nguyễn Tất Thành" là chương trình quản lý cơ sở dữ liệu (lưu trữ, tra cứu ) tại thư viện. Do đó, việc dùng ngôn ngữ C# là thích hợp. 2.2 Công nghệ phần cứng: - Máy tính có kết nối Internet. 2.3 Công nghệ phần mềm: Đề tài sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server 2005. Hệ thống chương trình quản lý thư viện sẽ rất tiện dụng khi chạy trên môi trường mạng. Tuy nhiên nó vẫn có thể cài trên máy lẻ, áp dụng với những cơ sở chưa ứng dụng mạng máy tính trong quản lý. 2.3.1 Giới thiệu C#: Là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên 2 ngôn ngữ cực mạnh là C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java. C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC. C# là ngôn ngữ khá đơn giản với hơn 80 từ khóa, 10 kiểu dữ 7 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm liệu định nghĩa sẵn. Tuy nhiên nó vẫn có khả năng hỗ trợ đầy đủ lập trình cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. C# theo một hướng nào đó là ngôn ngữ lập trình phản ánh trực tiếp nhất đến .NET Framework mà tất cả các chương trình .NET chạy, và nó phụ thuộc mạnh mẽ vào Framework này. Mọi dữ liệu cơ sở đều là đối tượng, được cấp phát và hủy bỏ bởi trình dọn rác Garbage-Collector (GC), và nhiều kiểu trừu tượng khác chẳng hạn như class, delegate, interface, exception, v.v…, phản ánh rõ ràng những đặc trưng của .NET runtime. Tóm tắt ưu điểm của công cụ lập trình này: - Là ngôn ngữ đơn giản, ít từ khóa. - C# có khả năng lập trình đa dạng, hỗ trợ hướng đối tượng, hướng module. - Hiện nay C# là ngôn ngữ khá phổ biến. 2.3.2 Đánh giá các hệ quản trị cơ sở dữ liệu – chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu hợp lí: Hệ Quản Trị CSDL là một phần mềm cho phép tạo lập CSDL và điều khiển hoặc truy nhập CSDL đó, đặc biệt Hệ Quản Trị CSDL đảm bảo tính độc lập dữ liệu (là sự bất biến của các chương trình ứng dụng đối với các thay đổi về cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập). Hiện nay có rất nhiều Hệ Quản Trị CSDL, tùy từng yêu cầu cụ thể ta sẽ sử dụng các công cụ khác nhau. Thực hiện đề tài này, chúng tôi đã chọn Hệ Quản Trị CSDL SQL Server 2005. 2.3.3 SQL Server: SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSIJISO. SQL Server có các đặc điểm sau: Là công cụ miễn phí được cung cấp bởi Microsoft nên khả năng triển khai sẽ dễ dàng đơn giản hơn. Tính tương thích cao cũng như chi phí rẻ hơn các phần mềm như Oracle,Visual Foxpro. Hơn nữa nó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng quan hệ nên dễ dàng cho việc xây dựng và quản lí. Vì những ưu điểm nêu trên nên trong đề tài này chúng tôi sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005. SQL Server được phát triển bởi Microsoft nhằm cạnh tranh với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như Oracle, IBM. SQL Server 1.0 ra đời vào năm 1989 và nhanh chóng được phát triển lên các phiên bản mới hơn như 2.0, 4.0., SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 8 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống (System requirement analysis) Hệ thống quản lý mượn trả sách của thư viện trường THPT Nguyễn Tất Thành nhằm thực hiện các yêu cầu sau : - Nhận yêu cầu mượn tài liệu của học sinh và hồi đáp. - Nhận sách trả về và cập nhật dữ liệu. - Quản lý kho tài liệu (nhập tài liệu, phân loại, tình trạng sử dụng…) - Tạo báo cáo công việc theo ngày, tháng, năm. - Tạo báo cáo tài chính. Từ các yêu cầu trên, chúng tôi đưa ra sơ đồ chức năng hệ thống như sau: Hình 3.1: Sơ đồ chức năng của hệ thống 9 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 3.2 Mẫu biểu mượn tài liệu: Hình 3.2: Mẫu phiếu mượn sách 10 [...].. .Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 3.4 Phân tích các chức năng: Thư viện có chức năng chính là quản lý tài liệu cho học sinh mượn trả Bởi thế, hệ thống quản lý thư viện yêu cầu các hoạt động khởi tạo, cập nhật, xóa và xử lý thông tin trong các chức năng: đăng nhập, quản lý tài liệu trong kho và tài liệu cho mượn, kiểm tra thông tin và báo cáo cho người quản lý 3.4.1 Phân tích các chức năng: a Quản. .. bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm c DFD mức 1 chức năng 2: Hình 3.7: DFD mức 1 chức năng 2 d DFD mức 1 chức năng 3: 15 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm Hình 3.8: DFD mức 1 chức năng 3 e DFD mức 1 chức năng 4 16 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm Hình 3.9: DFD mức 1 chức năng 4 f DFD mức 1 chức năng 5: 17 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm Hình 3.10: DFD mức 1 chức năng 5 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ... mới Nhà xuất bản 4.3.6: Form Mượn sách: Hình 4.11: Form Mượn sách 31 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.3.7 Form Trả sách: Hình 4.12: Form Trả sách 4.3.8 Form Đổi mật khẩu: Hình 4.13: Form Đổi mật khẩu 32 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.3.9 Form Thống kê: Hình 4.14: Form Thống kê 33 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.3.10 Form Thêm mới hoặc xóa nhân viên: Hình 4.15: Form Thêm mới... sinh viên e Báo cáo kết quả: Hệ thống sẽ đưa ra các báo cáo về:  Báo cáo kho sách: Số lượng tài liệu thư viện quản lý, số lượng tài liệu thực tế có trong kho Số lượng tài liệu được mượn, tài liệu quá hạn và danh sách học sinh mượn theo đầu tài liệu 11 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm  Báo cáo thông tin học sinh: Tra cứu danh mục học sinh, đưa ra các danh sách tài liệu đã mượn theo từng học sinh... Thiết kế Form: 4.2.1 Form Main: Hình 4.6: Form Main 28 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.2.2 Form Đăng nhập: Hình 4.7: Form Đăng Nhập 4.3.3 Form thêm mới thể loại sách: Hình 4.8: Form Thêm mới thể loại sách 29 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.3.4 Form Thêm mới sách: Hình 4.9: Form Thêm mới sách 30 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.3.5 Form thêm mới Nhà xuất bản: Hình 4.10: Form Thêm... trường  Báo cáo thông tin nhân viên: 3.4.2 Sơ đồ phân cấp chức năng: Hình 3.3: Sơ đồ phân cấp chức năng 12 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 3.4.3 Sơ đồ mức ngữ cảnh: Hình 3.4: Sơ đồ mức ngữ cảnh 3.4.4 Biểu đồ luồng dữ liệu – Data Flow Diagram (DFD): a DFD mức đỉnh: Hình 3.5: DFD mức đỉnh 13 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm b DFD mức 1 chức năng 1: Hình 3.6: DFD mức 1 chức năng 1 14 Báo cáo. .. sinh đã ra trường từ hệ thống thông tin học sinh của trường THPT Nguyễn Tất Thành c Quản lý tài liệu trong kho: Khi có các yêu cầu cần bổ sung tài liệu, thủ thư có thể kiểm tra danh mục tài liệu có trong kho Từ đó, có thể đưa ra danh sánh tài liệu cần bổ sung thêm cho thư viện và gửi các thông báo yêu cầu tài liệu bổ sung cho thư viện Tài liệu mới nhận về sẽ được chuyển sang bộ phận biên tập để đóng... năng 5 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa vào các phân tích yêu cầu ở phần trên và tuân thủ theo 8 buớc thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như các quy tắc toàn vẹn dữ liệu trong mô hình quan hệ 4.1.1 Phân tích yêu cầu của cơ sở dữ liệu: Dựa vào yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, ta xây dựng cơ sở dữ... Nvarchar(50) Hóa học 26 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 6 NXB Tài liệu mượn/trả Mã NXB MaNXB Char(4) GTVT Tên NXB 5 NhaXuatBan Nvarchar(50) Giao thông vận tải Mã tài liệu MaTaiLieu Char(10) THGTVT.005 Mã học sinh MaHocSinh Int 20071234 Ngày mượn NgayMuon DateTime 22/5/2010 Hạn trả HanTra DateTime 21/10/2010 Tiền đặt cược TienDatCoc Int 20000 27 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.2 Thiết kế Form: 4.2.1... thể Tài liệu” và thực thể “Thể loại” Một tài liệu chỉ có một thể loại duy nhất, nhưng một thể loại có thể gồm nhiều tài liệu Do đó quan hệ này là quan hệ một – nhiều - Quan hệ giữa thực thể thực thể Tài liệu mượn/trả” và thực thể Tài liệu” 19 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm Một tài liệu có thể cho mượn/trả nhiều lần, một tài liệu mượn/ trả chỉ là một tài liệu duy nhất Do đó đây là quan hệ nhiều . của hệ thống 9 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 3.2 Mẫu biểu mượn tài liệu: Hình 3.2: Mẫu phiếu mượn sách 10 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 3.4 Phân tích các chức năng: Thư viện. 17 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm Hình 3.10: DFD mức 1 chức năng 5 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18 Báo cáo bài tập lớn Kỹ Thuật Phần Mềm 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu được thiết. về quản lý thư viện nâng cao kinh nghiệm và hiểu biết. Trong phạm vi bài tập lớn lần này, chúng tôi chọn đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viên trường THPT Nguyễn Tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện trường THPT nguyễn tất thành, Báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện trường THPT nguyễn tất thành, Báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện trường THPT nguyễn tất thành, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, 4 Phân tích các chức năng:, CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 1 Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm