Chính sách tiền tệ ở việt nam thời gian qua

27 340 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:13

Chính sách tiền tệ ở việt nam thời gian qua Lời nói đầu Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang hoạt động theo cơ chế thị trờng, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng Việt Nam đã đợc đổi mới sâu sắc và đã đạt đợc những kết quả bớc đầu đáng khích lệ. Nhờ đổi mới toàn diện chính sách tiền tệ từ hoạch định đến chỉ đạo thực hiện, bằng việc sử dụng các giải pháp tình thế mạnh dạn lúc đầu, đến sử dụng có hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ, lạm phát đã đợc đẩy lùi và kiềm chế mức thấp; yêu cầu ổn định tiền tệ bớc đầu đợc thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế, phục vụ phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng, theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên trong việc vận hành các công cụ của chính sách tiền tệ chúng ta còn gặp nhiều trở ngại trớc hết là sự am hiểu về một phơng pháp điều hành mới còn nhiều hạn chế trong khi nền kinh tế chuyển đổi còn thiếu những điều kiện để điều hành chính sách tiền tệ theo nghĩa gốc của mỗi công cụ. Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp nào để xây dựng và điều hàh chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn còn là một ẩn số và chắc chắn có những bất cập là điều khó tránh khỏi. Bài viết này tập trung phân tích nội dung các công cụ, thực trạng điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam trong thời gian qua, kinh nghiệm thực hiện chính sách tiền tệ trên thế giới và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. 1 Ch ơng 1 Lý luận chung về chính sách tiền tệ và các công cụ của nó 1. Tổng quan về chính sách tiền tệ 1.1. Vai trò của ngân hàng trung ơng đối với chính sách tiền tệ Lịch sử ra đời NHTƯ các nớc trên thế giới không hoàn toàn giống nhau. Điều đó tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị và hoàn cảnh lịch sử của mỗi nớc. Song lý do tơng đối phổ biến là xuất phát từ yêu cầu can thiệp của Nhà nớc vào lĩnh vực tiền tệ, tìn dụng và ngân hàng. Dù với tên gọi khác nhau (NHTƯ, NHNN, Hệ thống dự trữ lên bang .), nhng tất cả chúng đều có chung một tính chất là cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà nớc, độc quyền phát hành tiền, thực hiện nhiệm vụ cơ bản là ổn định giá trị tiền tệ, thiết lập trật tự, bảo dảm sự hoạt động an toàn và ổn định và hiệu quả của toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của mỗi đất nớc. Hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ là nhiệm vụ trung tâm, là linh hồn của NHTƯ trong lĩnh vực tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ của NHTƯ trong nền kinh tế thị trờng mang tính chất điều tiết vĩ mô, hớng các tổ chức tín dụng vào thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời vẫn đảm bảo tính tự chủ trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. NHTƯ thờng không can thiệp và không ra lệnh trực tiếp vào các quyết định tác nghiệp của các tổ chức tín dụng mà chủ yếu sử dụng các biện pháp tác động gián tiếp để điều chỉnh môi tr- ờng và các điều kiện kinh doanh của các tổ chức tín dụng nh: khả năng thanh toán, mặt bằng lãi suất, khối lợng tiền cung ứng, tỷ giá . để thông qua đó đạt tối mục tiêu của chính sách tiền tệ. 2 Để điều hành chính sách tiền tệ, NHTƯ phải hình thành và sử dụng hệ thống công cụ của nó. Đặc điểm của các công cụ chính sách tiền tệ là tạo cho NHTƯ khả năng tác động có hiệu lực đến các yếu tố tiền đề buộc các tổ chức tín dụng phải tự điều chỉnh hoạt động của mình theo hớng chỉ đạo của NHTƯ nhng vẫn phải đảm bảo quyền tự chủ trong kinh doanh cũng nh sự bình đẳng trong môi trờng cạnh tranh giữa các ngân hàng. 1.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ là tổng hoà các phơng thức mà Ngân hàng Trung ơng (NHTƯ) thông qua các hoat động của mình tác động đến khối lợng tiền tệ trong lu thông nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh tế xã hội của đất nớc trong một thời kì nhất định Trong từng hoàn cảnh cụ thể, đồi với từng quốc gia thì việc đề ra chính sách tiền tệ cũng có những điểm khác biệt. Xét về mặt tổng thể chính sách tiền tệ của các quốc gia trên thế giới hớng vào các mục tiêu chủ yếu là: Đảm bảo tăng trởng kinh tế thực tế. Đây là mục tiêu quan trọng nhất, mục tiêu bao trùm để giải quyết các mục tiêu khác. Hớng tới việc ổn định giá cả và ổn định tiền tệ. Tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Cân bằng cán cân thanh toán. Chính sách tiền tệ góp phần nhiều vào việc thực hiện các mục tiêu trên lại mâu thuẫn nhau. cụ thể chỉ có thể đạt đợc một mục tiêu khi chấp nhận sự cắt giảm nhất định đối với mục tiêu khac. Chẳng hạn muốn kiềm chế lạm phát thì sẽ phải chấp nhận nạn thất nghiệp tăng lên . Vì vậy tuỳ theo việc hớng vào mục tiêu nào là chính mà ngời ta có thể coi chính sách tiền tệchính sách ổn định giá cả, chính sách tạo việc làm, chính sách cân bằng cán cân thanh toán hay chính sách tăng tr- ởng kinh tế. Để đạt đợc những mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ NHTƯ phải xác định các mục tiêu trung gian. Bởi lẽ NHTƯ sử dụng các mục tiêu trung gian để có thể xét đoán nhanh chóng đợc tình hình hoạt động của mình phục vụ cho các mục tiêu cuối cùng, hơn là chờ cho đến khi thấy đợc kết quả cuối cùng của các mục tiêu đó. 3 Mục tiêu trung gian là điều tiết cung tiền thông qua chi phối dòng tiền chu chuyển và khối lợng tiền. Xét cho cùng NHTƯ có thể thực thi hai loại chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình thực tiễn của nền kinh tế Chính sách mở rộng tiền tệ: là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế nhằm khuyến khích đầu t phát triển sản xuát tạo công ăn việc làm. Chính sách thắt chặt tiền tệ: là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế nhằm khuyến khích đầu t, ngăn chặn sự phát triển quá đà của nền kinh tế và kiềm chế lạm phát. 2. Các công cụ chính sách tiền tệ và u nhợc điểm của nó Để việc nghiên cứu và phân tích thuận lợi chúng ta chia các công cụ chính sách tiền tệ thành các công cụ trực tiếp và các công cụ gián tiếp. 2.1. Các công cụ trực tiếp 2.1.1. Lãi suất tiền gửi và cho vay NHTƯ có thể qui định khung lãi suất tiền gửi và cho vay trên thị trờng nhng thông qua cơ chế điều chỉnh cung cầu tiền tệ. Nếu lãi suất tiền gửi cao sẽ thu hút đợc nhiều tiền gửi làm tăng nguồn vốn vay., ngợc lại sẽ làm giảm khả năng mở rộng kinh doanh tín dụng. Khi muốn tăng khối lơng cho vay, NHTƯ giảm mức lãi suất cho vay để kích thích các nhà đầu t vay vốn, khi cần hạn chế đầu t NHTƯ sẽ ấn định mức lãi suất cao. Tuy nhiên biện pháp này làm cho các NHTM mất tính chủ động, linh hoạt trong kinh doanh. Mặt khác nó dễ dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn Ngân hàng nhng lại thiếu vốn đầu t. Biện pháp này có u điểm là giúp Ngân hàng lựa chọn những dự án kinh tế tối u để cho vay, nhng nó cũng làm cho tính linh hoạt của thị trờng tiền tệ bị suy giảm. Ngày nay biện pháp này ít đợc sử dụng các nớc theo cơ chế thị tr- ờng bởi trong cơ chế thị trờng lãi suất rất nhạy cảm với đầu t, nó phải đợc vận động theo quan hệ cung cầu vốn trên thị trờng. 4 2.1.2. Hạn mức tín dụng Đây là một biện pháp mạnh, có hiệu lực đáng kể. Thực chất biện pháp này cho phép NHTƯ ấn định trớc khối lợng tín dụng phải cung cấp cho nền kinh tế trong một thời gian nhất định và sau đó tìm đờng để đa nó vào trong nền kinh tế. Khi NHTƯ xác định hạn mức tín dụng thì căn cứ vào các chỉ tiêu nh tốc độ tăng trởng kinh tế; biến động của chỉ số giá cả; biến động của tỷ giá; tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế; bội chi ngân sách. Hạn mức tín dụng sẽ đặc biệt phát huy tác dụng trong nền kinh tế có lạm phát. Song trong nền kinh tế thị trờng, cung cầu tín dụng biến đổi không ngừng, biện pháp này chỉ đợc áp dụng một cách hạn chế khi tình huống yêu cầu. Biện pháp này bộc lộ khá nhiều nhợc điểm. nó triệt tiêu động lực cạnh tranh giữa các NHTM, có tính chất đánh đồng các hoạt động tốt và hoạt động yếu. Trong thực tế, doanh số cho vay hoặc tồn tại d nợ của các NHTM thông thờng thấp hơn hạn mức tín dụng vì có NHTM huy động vốn tốt thì sử dụng hết hạn mức tín dụng còn những ngân hàng hoạt động yếu kém thì không sử dụng hết hạn mức này, đặc biệt khi hệ thống ngân hàng hoạt động cha tốt thì con số thực tế cho vay của NHTM khác nhiêù so với con số dự kiến, từ đó không phát huy đợc vai trò quản lý của NHTƯ. Biện pháp này có thể làm sai lệch cơ cấu đầu t trong nền kinh tế bởi với hạn mức tín dụng đợc NHTƯ qui định thì các NHTM sẽ tìm đến dự án đầu t lớn, những lĩnh vực đàu t dễ sinh lợi nhuận gây ra khó khăn vốn trong các doanh nghiệp nhỏ. 2.2. Các công cụ gián tiếp 2.2.1. Dự trữ bắt buộc Dự trữ bắt buộc là khoản tiền gửi của các NHTM NHTƯ, mức tiền gửi này do pháp luật qui định bằng một tỷ lệ nhất định so với các khoản nợ của ngân hàng. Thông qua việc thay đổi mức dự trữ bắt buộc NHTƯ tác động tới việc cung cấp tiền tệ cho nền kinh tế quốc dân. Nếu NHTƯ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên thì khả năng tín dụng của NHTM sẽ giảm xuống. Mặt khác, để bù lại phần lãi suất đó (do quỹ tiền gửi NHTƯ không đợc tính lãi) các ngân hàng phải tăng lãi suất tín dụng do vậy mức tín dụng cung ứng cho nền kinh tế sẽ giảm xuống. Việc tăng lên hay giảm xuống quỹ dự trữ bắt buộc sẽ làm giảm hoặc tăng lơng tiền cung ứng cho nền kinh tế qua cơ chế tạo tiền của hệ thống ngân hàng. Vì vậy đó là một công cụ 5 tiềm tàng của chính sách tiền tệ. Ngoài ra dự trữ bắt buộc còn đảm bảo việc thanh toán thờng xuyên của các NHTM. Điểm lợi chính của công cụ này là nó tác động đến tất cả các ngân hàng nh nhau và có tác dụng đâỳ quyền lực đến cung ứng tiền tệ. Tuy nhiên khi dự trữ bắt buộc không đợc trả lại, chúng tơng đơng với một khoản thuế và có thể dẫn đến hiện t- ợng phi trung gian hoá. Mặt khác dự trữ bắt buộc thiếu tính mềm dẻo bởi sẽ rất vất vả để thực hiện đợc những thay đổi nhỏ trong cung ứng tiền tệ bằng cách thay đổi dự trữ bắt buộc. Một điểm bất lợi khác nữa của việc sử dụng dự trữ bắt buộc để kiểm soát việc cung ứng tiền tệ là việc tăng dự trữ bắt buộc cói thể gây ảnh hởng xấu đến khả năng thanh khoản của các NHTM, gây ra tình trạng không ổn định cho các ngân hành. Chính vì vậy công cụ dự trữ bắt buộc thờng không đợc khuyến khích và ít đợc sử dụng. 2.2.2. Lãi suất chiết khấu Chính sách lãi suất chiết khấu là chính sách NHTƯ cho các NHTM vay dới nhiều hình thức tái chiét khấu tức là hình thức NHTƯ tái cấp vốn cho các NHTM. Khi NHTƯ nâng lãi suất chiết khấu tức là hạn chế cho vay đối với các NHTM, khả năng cho vay của các ngân hàng giảm lợng tiền gửi giảm đồng nghĩa với việc lợng tiền cung ứng giảm. Ngợc lại khi lãi suất tái chiết khấu giảm, các ngân hàng kinh doanh sẽ có khả năng bành trớng tín dụng do đợc lợi trong việc vay vốn của NHTƯ, bởi vậy NHTM sẵn sàng hạ lãi suất khi cho các doanh nghiệp vay, kích thích đầu t và sản lợng. Biện pháp này có u điểm là việc vay mợn đợc thực hiện trên những giấy tờ có giá nên thời hạn vay mợn tơng đối rõ ràng, việc hoàn trả nợ tơng đối chắc chắn, tiền vay vận động phù hợp với sự vận động của qui luật cung cầu thị trờng. nó cũng giúp NHTƯ thực hiện ngời vay cuối cùng nhằm tránh khỏi những cuộc sụp đổ tài chính. Chiết khấu là một cách có hiệu quả đặc biệt để cung cấp dự trữ cho hệ thống ngân hàng trong quá trình xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng bởi vì dự trữ lập tức đợc điều đến các ngân hàng nào cần thêm dự trữ hơn cả. Chính sách chiết khấu có tác dụng thông báo ý định của NHTƯ về chính sách tiền tệ trong t- ơng lai. Việc sử dụng chính sách tiền tệ ít đợc khuyến cáo, vì nó có hai nhợc điểm chính sau: thứ nhất, vào nghiệp vụ này NHTƯ vào thế bị động, NHTƯ có thể thay 6 đổi lãi suất tái chiết khấu nhng không thể bắt các NHTM phải đi vay; thứ hai khi MHTƯ ấn địng mức lãi suất chiết khấu tại một mức đặc biệt nào đấy sẽ xảy ra những biến động lớn trong khoảng cách giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất thị tr- ờng vì lãi suất vay thay đổi, dẫn đến những thay đổi ngoài ý định trong khối lợng cho vay chiết khấu và do đó trong cung ứng tiền tệ, NHTƯ khó có thể đảo ngợc những thay đổi trong lãi suất chiết khấu. 2.2.3. Nghiệp vụ thị trờng mở Thực chất của hoạt động này là việc NHTƯ mua và bán các giấy tờ có giá (nh cổ phiếu, trái khoán, công trái .) trên thị trờng tiền tệ và trong chừng mực hạn chế nhất định cả trên thị trờng vốn. Bằng việc bán các giấy tờ có giá cho các NHTM với lãi suất hấp dẫn, NHTƯ thu hồi tiền từ lu thông làm giảm lợng tiền cung ứng, đồng thời khả năng cho vay của các NHTM cũng giảm và giá trị tín dụng tăng lên. Ngợc lại, bằng việc mua các giấy tờ có giá, NHTƯ cung cấp tiền cho các NHTM để cho vay, làm gia tăng lợng tiền cung ứng trên thị trờng. Điều quan trọng đây là thời hạn cuả các giấy tờ có giá. Việc mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn chủ yếu nhằm mục đích cân bằng giao động của tỷ lệ lãi suất trên thị trờng tiền tệ, trong khi đó mua bán các giấy tờ có giá dài hạn có ảnh hởng rõ rệt tới khả năng thanh toán của các NHTM. Đây đợc coi là công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ vì nó có những u điểm hơn hẳn so với các công cụ khác: Phát sinh theo ý tởng chủ đạo của NHTƯ trong đó NHTƯ hoàn toàn kiểm soát đợc khối lợng giao dịch. Là công cụ linh hoạt giúp NHTƯ luôn luôn thay đổi đợc tình thế của mình khi mắc phải sai lầm. Nghiệp vụ này có thể sử dụng đợc bất kì một mức độ nào khi có yêu cầu căn cứ vào khối lợng cacs loại giấy tờ có giá bán ra. Nghiệp vụ thị trờng mở có thể tiến nhanh chóng không gây những chậm trễ về mặt hành chính và ít tốn kém về mặt chi phí. Tuy nhiên, khi NHTƯ mua bán chứng khoán trên thị trờng thì vẫn phải phụ thuộc vào ngời mua bán (các NHTM). Và để sử dụng đợc nghiệp vụ này thì phải có sự phát triển khá cao của của cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt, tiền trong lu 7 thông phần lớn nằm trong tài khoản của ngân hàng, đòi hỏi thị trờng tài chính phải tơng đối phát triển. 3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới Có bốn loại chính sách tiền tệ cơ bản trên thế giới: chính sách tiền tệ có mục tiêu tỷ giá hối đoái; chính sách tiền tệ có mục tiêu là khối lợng tiền tệ; chính sách tiền tệ có mục tiêu lạm phát; chính sách tiền tệ có mục tiêu ngầm ẩn chứ không công khai. Chính sách tiền tệ có mục tiêu tỷ giá hối đoái đã có một lịch sử lâu dài. Đó là việc ấn định giá trị đồng nội tệ theo giá vàng hoặc gắn vào đồng tiền của một quốc gia khác. Gần đây, ngời ta thờng sử dụng phơng pháp neo giá trị của đồng nội tệ theo giá trị một ngoại tệ trong một biên độ nhất định. Phơng pháp này rất đơn giản rõ ràng và dễ hiểu và tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ đợc kiểm soát thông qua đồng ngoại tệ đợc chọn làm neo. Một số quốc gia đã sử dụng thành công chính sách này nh Anh, Pháp (sau khi gắn đồng tiền của nó vào đồng Mark Đức. Tuy nhiên nó cung có những mặt hạn chế nh làm mất đi tính độc lập của các chính sách tiền tệ; do có sự ổn định của đồng tiền, các nhà đầu t không lờng hết đợc mọi sự rủi ro và làm dòng vốn đổ vào tăng nhanh, khi vốn bị rút ra một cách bất ngờ thì đây là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng mức độ trầm trọng của các cuộc khủng hoảng; nó cũng loại bỏ đi những dấu hiệu quan trọng cho thấy chính sách tiền tệ đã quá bành trớng nhung đến khi NHTƯ nhận ra thì đã muộn. Chính sách tiền tệ có mục tiêu tiền tệ: Chính sách này cho phép NHTƯ có thể chọn một tỷ lạm phát không giống các quốc gia khác tuỳ theo sự biến động của sản lợng. Chế độ tiền tệ này có thể gửi tín hiệu gần nh lạp tức cho cả công chúng và thị trờng về tình trạng của chính sách tiền tệ cũng nh ý định của các nhà làm chính sách trong việc kiểm soát lạm phát. Mỹ, Anh, Canada đã không thành công tong việc kiểm soát vì việc theo đuổi chính sách này không đợc chặt chẽ và mối liên hệ không ổn định giữa khối lợng tiền tệ và các biến mục tiêu nh lạm phát. Thế nhng Đức và Thuỵ Sĩ lại thành công khi áp dụng và do đó hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến ủng hộ mạnh mẽ và nó đang đợc xem xét nh là một chính sách tiền tệ chính của NHTƯ Châu Âu. Chính sách tiền tệ có mục tiêu lạm phát: Niu Dilân là quốc gia đầu tiên thực hiện theo chính sách này vào năm 1990 tiếp theo là Canada (1991) Anh (1992) .Chính sách này có một số lợi điểm quan trọng. Nó cho phép sử dụng 8 chính sách trong việc đối phó với các cú sốc trong nội địa, ngoài ra nó dễ hiểu và có tính minh bạch cao. NHTƯ có trách nhiệm công khai về con số mục tiêu lạm phát, nó sẽ cung cấp thông tin cho công chúng và những ngời tham gia thị trờng tài chính cũng nh các nhà chính trị, đồng thời nó làm giảm bớt tính không chắc chắn của chính sách tiền tệ, lãi suất và lạm phát. Một đặc tính quan trọng nữa của chế độ tiền tệ này là nó làm tăng tính trách nhiệm của NHTƯ. Chính sách tiền tệ có mục tiêu ngầm chứ không công khai: Milton Friedman đã nhấn mạnh tác động của chính sách tiền tệ có độ trễ khá lớn. Do đó chính sách tiền tệ sẽ mất thời gian khá dài để có thể tác động tới lạm phát. Vì vậy để ngăn chặn lạm phát xuất hiện, NHTƯ cần phải hành động theo kiểu dự báo đón trớc nhằm đa ra chính sách tiền tệ phù hợp. Lí do cơ bản cho việc sử dụng chiến lợc này chính là sự thành công của nó mà điển hình là Mỹ trong vài năm gần đây. Một nhợc điểm quan trọng của chiến l- ợc náy là nó thiếu tính minh bạch. Nhng nhợc điểm lớn nhất là nó phụ thuộc quá nhiều vào sở thích, năng lực và độ tin cậy của những ngời có trách nhiệm trong NHTƯ. Những bất lợi đó có thể làm cho chiến lợc hoạt đông không tốt trong tơng lai. Bốn loại chính sách tiền tệ đợc đề cập trên đây đều có những u và nhợc điểm riêng của mình. Các kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự minh bạch và tính có trách nhiệm là điều cốt yếu để điều khiển một chính sách tiền tệ nhằm mang lại một kết quả mong muốn trong dài hạn. việc sử dụng loại chế độ nào là tuỳ thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá và lịch sử của từng quốc gia. 9 Ch ơng 2 Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam 1. Bối cảnh chung Sau đại hội Đảng lần thứ 6 nền kinh tế nớc ta chuyển từ chế độ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc. Chúng ta phải đi những b- ớc đầu tiên, vừa xây dựng và cải cách tổ chức hoạt động hệ thống ngân hàng, vừa định hớng chính sách tiền tệ. Từ năm 1990, sau khi hai pháp lệnh ngân hàng đợc ban hành (pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nớc và pháp lệnh Ngân hàng Hợp tác xã tín dụng Công ty tài chính), hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển đổi từ một cấp sang hai cấp, phân định rõ chức năng quản lý Nhà nớc của Ngân hàng Nhà nớc và chức năng kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tín dụng, bớc đầu thích ứng dần với hệ thống ngân hàng của nền kinh tế thị trờng. Chính sách tiền tệ đã đợc xác định thông qua xây dựng các chính sách cụ thể: chính sách tín dụng tạo ra các công cụ huy động vốn, mở rộng cho vay đến mọi thành phần kinh tế; chính sách lãi suất thực hiện thông qua xoá bỏ bao cấp vốn, thực hiện chính sách lãi suất thực dơng, điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với sự biến động của lạm phát .; chính sách quản lí ngoại hối và một số công cụ hỗ trợ khác. Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam hoạt động ngày càng có hiệu quả, thể hiện vai trò quản lí thông qua: ban hành và hoàn thiện cơ chế chính sách, điều hành các chính sách ấy hoạt động có hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức của hệ thống ngân hàng theo hớng gọn nhẹ có khoa học; củng cố hệ thống ngân hàng thơng mại quốc doanh, mở rộng quan hệ quốc tế; xây dựng qui chế, cấp giấy phép thành lập và quản lý hệ thống các tổ chức tín dụng đa thành phần; xây dựng và điều hành chính 10 [...]... quan về chính sách tiền tệ 2 1.1 Vai trò của ngân hàng trung ơng đối với chính sách tiền tệ 2 1.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3 2 Các công cụ chính sách tiền tệ và u nhợc điểm của nó 4 2.1 Các công cụ trực tiếp 4 2.2 Các công cụ gián tiếp 5 3 Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới 8 Chơng 2 10 Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ Việt. .. với những thay đổi lớn lao trong lĩnh vực ngân hàng 2 Chính sách tiền tệ Việt Nam qua các giai đoạn Chính sách tiền tệ của NHTƯ là tổng hoà các giải pháp đảm bảo ổn định đòng tiền và thị trờng tiền tệ, góp phần giải quyết các mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu chính sách tiền tệ Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 Thời kì 1986 đến 2000 có thể chia làm 4 giai đoạn 2.1... công cụ chính sách tiền tệ Nh đã trình bày trên việc điều hành chính sách tiền tệ trong 10 năm vừa qua Việt Nam đã thu ddợc một số thành công nhất định nh kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trởng kinh tế Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển với thị trờng tài chính cũng nh các hoạt động tín dụng mở rộng, xu hớng hội nhập toàn cầu hoá, đòi hỏi viẹc điều hành chính sách tiền tệ, đặc... chỉnh lợng tiền cung ứng và do đó làm giảm hiệu lực của chính sách tiền tệ 17 Hiệu lực tác động của chính sách tiền tệ bị hạn chế vì không lợi dụng đợc các kênh dẫn truyền đa dạng qua lãi suất, tín dụng và thị trờng tài chính với nhũng ảnh hởng qua giá trái phiếu, cổ phiếu và giá ngoại tệ Việc sử dụng các công cụ trực tiếp và các chính sách điều chỉnh nh hiện nay chỉ cho phép chính sách tiền tệ tác đọng... thông tin, báo cáo tài chính kế toán 23 Kết luận Sự phát triển các công cụ chính sách tiền tệ lá một quá trình phức tạp thờng đòi hỏi một thời gian khá dài để hoàn thành Nhng các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ hiếm khi đợc giải quyết triệt để, đặc biệt đối với nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi nh Việt Nam Sự đan xen phức tạp của chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác... toán (%) Tỉ lệ tăng lợng tiền cung ứng (%) 14 Tỉ lệ tăng d Tỉ lệ tăng vốn nợ tín dụng (%) huy động (%) 1996 22,7 22,7 1997 26,1 26,1 22 25,7 1998 23,9 25,6 16,4 34 1999 39,25 39,3 19,2 34 2000 20 25 21 25 3 Những hạn chế trong sử dụng công cụ chính sách tiền tệ Việt Nam Chính sách tiền tệ của NHNN thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia, tuy nhiên trong... Việt Nam .10 1 Bối cảnh chung 10 2 Chính sách tiền tệ Việt Nam qua các giai đoạn .11 2.1 Giai đoạn 1986 - 1988 .11 2.2 Giai đoạn 1989 - 1991 .11 2.3 Giai đoạn 1992 - 1995 .12 2.3 Giai đọan 1996 - 2000 13 3 Những hạn chế trong sử dụng công cụ chính sách tiền tệ Việt Nam 15 Chơng 3 17 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ chính sách tiền. .. phát triển và hoàn thiện chính sách quản lí công nợ và thông qua phát hành trái khoán chính phủ, tức là thông qua thị trờng để bù đắp thâm hụt ngân sách Bên cạnh đó, để cải thiện tình hình ngân sách cần phải tiết kiệm truệt để phần chi cho bộ máy hành chính, thực hiện cải cách hành chính và cải cách thuế 22 Với chính sách kinh tế vĩ mô khác: Chính sách tiền tệchính sách quan trọng nhất của nền kinh... trì đã mở phiên giao dịch đầu tiên Công cụ thị trờng mở đợc coi là công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ vì nó có u điểm hơn hẳn các công cụ khác, cho phép NHNN chủ động linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ Do vậy việc áp dụng công cụ thị trờng mở đánh dấu bớc phát triển quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN từ việc sử dụng những công cụ cứng nhắc mang tính hành chính sang... hiệu nhất của chính sách tiền tệ là hoạt động thị trờng mở trong khi thị trờng tín phiếu kho bạc hình thành chậm làm cho NHNN khó khăn trong việc điều hành công cụ này Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệchính sách tài chính nhiều khi cha ăn khớp nhịp nhàng 2.3 Giai đọan 1996 - 2000 Trong giai đoạn này mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo sự tăng trởng cao của nền . công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam Chính sách tiền tệ của NHNN thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc. 2. Chính sách tiền tệ ở Việt Nam qua các giai đoạn Chính sách tiền tệ của NHTƯ là tổng hoà các giải pháp đảm bảo ổn định đòng tiền và thị trờng tiền tệ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền tệ ở việt nam thời gian qua, Chính sách tiền tệ ở việt nam thời gian qua, Chính sách tiền tệ ở việt nam thời gian qua, Mục tiêu của chính sách tiền tệ, Các công cụ trực tiếp 1. Lãi suất tiền gửi và cho vay, Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới, Bèi c¶nh chung, Giai đoạn 1986 - 1988 Giai đoạn 1989 - 1991 Giai đoạn 1992 - 1995, Những hạn chế trong sử dụng công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp, Phát triển thị trờng tiền tệ, Cải cách đối với ngân hàng trung ơng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn