Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015

56 875 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:01

Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015 Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 1 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) Hanoi Intake 3 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Lớp: MBA-EV9-HN Subject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản trị chiến lƣợc Assignment No. (Tiểu luận số): Student Name (Họ tên học viên): Lê xuân Khánh Student ID No. (Mã số học viên): E0900069 Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 2 TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn HELP MBA √ Họ tên học viên : Lê xuân Khánh Lớp : MBA-EV9-HN Môn học Quản trị chiến lƣợc Mã môn học : MGT510 Họ tên giảng viên Việt Nam : Ô QUÍ NHÂM Tiểu luận số : Hạn nộp : 10/1/2011 Số từ : CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN Tôi xin khẳng định đã biết hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực đúng với các quy định đề ra. Ngày nộp bài: Chữ ký: …………… LƯU Ý Giáo viên quyền không chấm nếu bài làm không chữ ký Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 3 Tên Đề tài : ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀNVẤN ĐẦUXÂY DỰNG AN CƢ (ANCƢ GROUP ) ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC ĐẾN NĂM 2015 Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 4 TÓM TẮT Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động khó lường như hiện nay, chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp nếu được xây dựng, thực thi tốt sẽ là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển hay bứt phá của doanh nghiệp. Để được bức tranh chân thực về chiến lược của doanh nghiệp các nhà quản trị sử dụng các công cụ để đánh giá chiến lược kinh doanh của đơn vị, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hoặc điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp hiệu quả hơn. Đề tài này sử dụng Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược các công cụ khác trong môn học Quản trị chiến lược để đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoànvấn đầuxây dựng An( AN CƢ GROUP ) Qua kết quả thu được sẽ các đề xuất điều chỉnh lại chiến lược của Công ty cổ phần Tập đoànvấn đầuxây dựng An( AN CƢ GROUP )đến năm 2015 nhằm mục đích xác định, hạn chế các mặt còn yếu kém, cải tiến phát huy những thế mạnh của đơn vị này, đưa AN CƢ GROUP trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh – phát triển bền vững. Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 5 DANH MỤC THUẬT NGỮ, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Thuật ngữ: 1. “ AN CƢ GROUP ‘’ , “Công ty mẹ”: Được hiểu là Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An 2. “Công ty Con”: Các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An Hình vẽ: Hình 1: Nguồn TL Thầy Ngô quí Nhâm . Hình 2. : Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lƣợc – Đại học Help, Maylaysia) Hình 3. Mô hình căn bản của Quản trị chiến lƣợc (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lƣợc – Đại học Help, Maylaysia) Hình 4. Mô hình Delta Project (Nguồn: Giáo trình quản trị chiến lƣợc – Đại học Help, Maylaysia) Hình 5. Bản đồ chiến lƣợc (Nguồn: TL Thầy Ngô quí Nhâm ) Hình 6. đồ bộ máy quản lý tổ chức ( AN CƢ GROUP ) Hình 7. Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER Hình 8. Các lĩnh vực hoạt động chính của ( AN CƢ GROUP ) Hình 9. đồ 5 thế lực cạnh tranh Hình 10. Về mặt học hỏi phát triển Hình 11. Về mặt nội bộ Hình 12. Về mặt khách hàng Hình 13. Về mặt tài chính Bảng biểu: Bảng A: Bảng đánh giá khả năng cạnh tranh không điều chỉnh tỷ lệ Bảng B: Bảng đánh giá khả năng cạnh tranh điều chỉnh tỷ lệ Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 6 CHƢƠNG I : GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài Việt nammột nước đang phát triển, từ khi ra nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nền kinh tế Việt nam hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế toàn cầu, đã mở ra nhiều hội phát triển cho các ngành, các doanh nghiệp, song cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức do nền kinh tế Việt nam vừa mới ra khỏi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, đang bị thúc ép phải chấp nhận luật chơi trong môi trường kinh doanh toàn cầu, đầy biến động cạnh tranh khốc liệt. . Ngành xây dựng các doanh nghiệp trong ngành xây dựng ở việt nam cũng không nằm ngoài luật chơi đó. Để tồn tại phát triển, vấn đề quản trị chiến lược trở nên hết sức quan trọng cho sự sống còn của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm. Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An (AN CƢ GROUP)một Công ty vấn xây dựng lớn ở Việt Nam , trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đã xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh riêng nhưng chưa khoa học, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp cũng như chưa vận dụng được những kiến thức về quản trị chiến lược, chưa phát huy hết lợi thế của doanh nghiệp, do đó hiểu quả kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế. 1.2.Mục tiêu nghiên cứu phạm vi nghiên cứu. 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: Đề tài này nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An ( AN GROUP )– một doanh nghiệp lớn của Ngành Xây dựng Việt Nam. Đánh giá những mặt mạnh, những mặt còn yếu của doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra những hội thách thức mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt . Trên sở đó tác giả nêu ra những đề xuất về chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Hy vọng đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An ( AN GROUP ) phát triển đúng hướng bền vững. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1- Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An ( AN GROUP ), làm rõ thực trạng xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh của công ty. 2- Đề xuất một số giải pháp điều chỉnh chiển lược kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu : Đồ án tập trung vào nghiên cứu mục tiêu kinh doanh chiến lược của công ty ( AN GROUP ) giai đoạn từ năm 2007- 2010. Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 7 1.3. Kết quả dự kiến của quá trình nghiên cứu : Bằng các công cụ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược các công cụ hỗ trợ mô tả được thực trạng chiến lược của ( AN GROUP ), chỉ ra được những mặt mạnh , mặt yếu trong chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Xây dựng được chiến lược kinh doanh của ( AN GROUP ) đến năm 2015 qua các công cụ Quản trị chiến lược đã nghiên cứu. Trình bày một cách tổng quát, khoa học tiến trình, kế hoạch thực thi chiến lược của (AN GROUP ) đến 2015 một cách hiệu quả nhất. 1.4.Cấu trúc của Luận văn: Ngoài phần tóm tắt , 6 chương với các nội dung chính như sau: Chƣơng I : Phần giới thiệu chung . Chƣơng I : Những sởluận về Quản trị chiến lược. ta Project . Chƣơng III : Phương pháp nghiên cứu. . Chƣơng IV : Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An ( AN GROUP ) ổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An ( AN GROUP ) . Chƣơng V : Phân tích đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn vấn đầu xây dựng An ( AN GROUP ) Chươ , nh . Chƣơng VI : Kết luận một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị chiến lược tại ( AN GROUP ) . Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 8 CHƢƠNG II : SỞLUÂN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 2.1. Một số khái niệm bản về quản trị chiến lƣợc: Các học giả trên thế giới đưa ra rất nhiều khái niệm về Chiến lược, Quản trị chiến lược, song trong nội dung bài này tác giả xin nêu một số khái niệm sau đây: 2.1.1 Khái niệm chiến lƣợc: Chiến lược: 1. Chỉ ra mục tiêu (đủ dài); 2. Vạch con đường đi đến mục tiêu; 3. Điều phối nguồn lực để tiến vững chắc tới mục tiêu. Chiến lược là việc tạo ra một vị thế duy nhất giá trị nhờ việc triển khai một hệ thống các hoạt động khác biệt với những gì đối thủ cạnh tranh thực hiện. ( Ngô quí Nhâm ) Chiến lược là việc xác định con đường phương tiện vận dụng để đạt tới mục tiêu (G.Ailleret). Chiến lược là nghệ thuật phối hợp các hành động điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn (G. Hirsch). Chiến lược là việc xác định các mục tiêu, mục đích bảndài hạn của doanh nghiệp việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này. (A. Charler -1962). 2.1.2 Khái niêm Quản trị chiến lƣợc: Quản trị chiến lượcmột bộ các quyết định quản trị các hành động xác định hiệu suất dài hạn của một công ty.( Lê thế Giới - Nguyễn Thanh Liêm ; p 11. 2009) : Cáo loại chiến lược của công ty bao gồm: chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp ngành kinh doanh chiến lược chức năng( xem đồ hình 1). Thông thường, các nhà quản trị cấp cao của công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với các chiến lược cấp công ty, các nhà quản trị cấp trung sẽ chịu trách nhiệm đối với các chiến lược cấp ngành kinh doanh các quản trị viên cấp thấp hơn sẽ chịu trách nhiệm đối với các chiến lược chức năng. Chúng ta hãy quan sát mỗi loại chiến lược: Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 9 ( đồ hình 1 ) 2.2.Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị Thảo Chiến lƣợc để đạt đƣợc Các Mục tiêu đặt ra Lập ra các Mục tiêu Phát triển Sứ mệnh Viễn cảnh chiến lƣợc của công ty Ứng dụng Thi hành Chiến lƣợc Cải thiện / Thay đổi Xem lại, sửa đổi nếu cần Xem lại, sửa đổi nếu cần Cải thiện / Thay đổi Phục hồi các nội dung nếu cần Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Nhiệm vụ 4 Nhiệm vụ 5 Giám sát, Đánh giá, Sửa chữa sai sót Hình 2. Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia) Nhiệm vụ 1: Phát triển viễn cảnh chiến lược sứ mệnh: Bao gồm việc phải suy nghĩ một cách chiến lược về: Kế hoạch kinh doanh trong tương lai của Công ty; “Điểm đến” mong muốn của Công ty. Những việc phải làm bao gồm: Vẽ đồ hành trình cho tương lai; Quyết định chọn vị trí kinh doanh trong tương lai để đầu vào; Định ra định hướng lâu dài; Xác định điểm độc đáo của Công ty. Nhiệm vụ 2: Thiết lập mục tiêu Chuyển từ sứ mệnh viễn cảnh chiến lược sang các chỉ tiêu hoạt động cụ thể. Xác lập thước đo kiểm tra hiệu quả hoạt động. Thúc đẩy công ty trở nên sáng tạo tập trung vào kết quả. Giúp ngăn chặn sự tự mãn tự hài lòng quá sớm. Nhiệm vụ 3: Xây dựng các chiến lược để đạt mục tiêu: Chiến lược bao gồm việc trả lời các câu hỏi: Nên tập trung vào một công việc kinh doanh nhất định hay nhiều việc cùng một lúc (đa chức năng). Phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng trọng tâm hay một thị trường còn trống. Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 10 Phát triển dòng sản phẩm rộng hoặc hẹp. Theo đuổi một lợi thế cạnh tranh dựa theo: - Chi phí thấp hay - Tính ưu việt của sản phẩm hay - Các năng lực đặc biệt của công ty Nhiệm vụ 4: Thực thi điều hành các chiến lược đã chọn: Bắt tay hành động để thực hiện một chiến lược mới được lựa chọn. Giám sát quá trình theo đuổi thực hiện chiến lược. Cải thiện năng lực hiệu suất trong quá trình thi hành chiến lược. Cho thấy sự tiến bộ cụ thể bằng các thông số đo đếm được. Nhiệm vụ 5: Đánh giá thực hiện , theo dõi ,sửa chữa, điều chỉnh. Các nhiệm vụ lập, áp dụng thi hành chiến lược không phải là việc chỉ thực hiện một lần. Nhu cầu khách hàng tình hình cạnh tranh luôn luôn thay đổi. Các hội mới không ngừng xuất hiện; các tiến bộ về công nghệ; các biến đổi bên ngoài. Một hoặc hơn các khía cạnh của chiến lược thể không tiến triển trôi chảy. Các nhà quản lý mới với các quan điểm mới nhậm chức. Các bài học công ty rút ra trong suốt quá trình. Tất cả các yếu tố này làm nảy sinh nhu cầu cần phải chỉnh sửa đáp ứng liên tục. Năm nhiệm vụ quan hệ chặt chẽ với nhau từ nhiệm vụ xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến đặt ra mục tiêu, lập chiến lược đến triển khai, thực hiện chiến lược cuối cùng là đánh giá chiến lược doanh nghiệp đề ra còn vấn đề gì chưa hợp lý?, các bước triển khai nào thực hiện chưa tốt? để thể chỉnh sửa cho hợp lý hơn phương pháp triển khai chiến lược tốt hơn. 2.3 Mô hình căn bản của Quản trị chiến lƣợc : [...]... nhận định, đề xuất chiến lược kinh doanh, vẽ lại đồ mô hình Delta Project của (AN CƢ GROUP) đến năm 2015 như sau: * Mô hình Delta Project về chiến lược kinh doanh của (AN CƢ GROUP) đến 2015 Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 34 CTy CP (ANCƯ GROUP) Giải pháp khách hàng toàn diện p Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi - Đến năm 2015 xây dựng AN GROUP trở thành một tập đoàn trong nước khu vực trên... sản xuất khí An tại Bình Dương • Năm 2007 Thành lập Công ty Liên doanh Xây dựng Đài An tại Hà Nội • Năm 2008 Thành lập Công ty TNHH Nhà thép tiền chế An – Long An tại Đức Hòa Long AnNăm 2009 sáp nhập các đơn vị thành viên thành Tập Đoàn Xây dựng An Trải qua gần 10 năm phát triển trưởng thành Đến nay An Group đã trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Công. .. sản phẩm dịch vụ mà Tập đoàn cung cấp Hoạt động kinh doanh sản xuất của Tập đoàn phục vụ sự phát triển của đất nước, sự phồn thịnh của nền kinh tế TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG AN “QUYẾT TÂM” VÀO NĂM 2012 Trở thành hãng nhà thép hàng đầu Việt Nam.; Là nhà thầu thi công xây dựng các công trình công nghiệp lớn nhất Việt Nam; Là Nhà đầu khu công nghiệp nằm trong TOP 10 Doanh Nghiệp đầu khu công nghiệp... EV9 – HN 15 ĐỒ QUẢN LÝ TỔ CHỨC AN CƢ GROUP (Hình 6) Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 16 * CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA AN CƢ GROUP Đầu kinh doanh bất động sản Đầu xâychính Đầu tài dựng hạ tầng KCN vấn thiết kế vấn thiết kế AN CƢ GROUP Sản xuất công nghiệp kết cấu thép vật liệu xây dựng Xây lắp công trình ( Hình 7 ) sản xuất kinh doanh của AN CƢ GROUP trong giai đoạn... phát triển • Năm 2002 thành lập Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Dịch Vụ Vấn An - tại Tp.HCM • Năm 2003 thành lập Công ty TNHH Khí Xây Dựng Công Nghiệp An - tại Vĩnh Phúc Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 14 • Năm 2004 thành lập Nhà máy Sản Xuất Khí An - Tại Tp.HCM • Năm 2005 chuyển đổi công ty TNHH XD - TM - DV - TV An thành Công ty CP Vấn Đầu Xây Dựng An thành lập... trị chiến lược doanh nghiệp Số lần thảo luận là 2 lần trong vòng 1 giờ cho mỗi lần phỏng vấn Lần 3 sẽ là lần kết luận cho nội dung phỏng vấn xin ý kiến chuyên gia để đánh giá kết quả phỏng vấn phục vụ vấn đề đang quan tâm: đánh thực trạng chiến lược kinh doanh của AN GROUP CHƢƠNG IV THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA (AN CƢ GROUP) 4.1 Giới thiệu về AN CƢ GROUP 4.1.1 Quá trình hình thành và. .. như những điểm mạnh, điểm yếu của ngành nhằm dự báo đưa ra chiến lược kinh doanh trong ng lai thể phân tích các yếu tố của ma trận SWOT như sau: Dùng mô hình phân tích SWOT để đánh giá (AN CƢ GROUP) : Lĩnh vực kinh doanh của (AN CƢ GROUP) chia thành 02 nhóm chính: - Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu gồm: + Xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; + Kinh doanh bất động sản Lê xuân Khánh... hàng năm của ( AN GROUP ) Các dữ liệu này được thu nhập từ các Ban chức năng của Công ty như: Ban Tài chính – Kế hoạch; Ban Phát triển nhân lực; Ban Đầu – Thị trường, Ban Xây dựng .bao gồm: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm (nguồn cung cấp: Ban Tài chính –Kế hoạch) - Báo cáo dự báo tăng trưởng của ngành xây dựng (nguồn cung cấp: Ban Đầu – Thị trường) - Báo cáo kế hoạch nhân lực của. .. - Đầu nước ngoài lớn, nhu cầu xây dựng cao - Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài doanh nghiệp trong nước 6.1.3 Các công việc kinh doanh Lê xuân Khánh – Lớp MBA – EV9 – HN 33 - Xây lắp, kinh doanh bất động sản,.sản xuất kết cấu thép sản xuất vật liệu xây dựng 6.1.4 Các ƣu tiên trong quá trình thích ứng ở mỗi vị trí chiến lƣợc đến năm 2015 Như đã đề cập ở phần trên, (AN CƢ GROUP). .. mạnh - Các tập đoàn Công ty xây dựng nước ngoài - Các Tập đoàn Công ty ngoài ngành khác Xác định vị trí cạnh tranh - Thị phần còn nhỏ - Mạng lưới cạnh tranh còn thấp Các công việc kinh doanh Các ngành nghề như: vấn Xây lắp, Sản xuất kết cấu thép, sản xuất vật liệu xây dựng, XD dân dung XD công nghiệp, Đâu khu công nghiệp Đổi mới cải tiến - Đã áp dụng công nghệ mới vào sản xuất như công nghệ . trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng An cư ( AN CƯ GROUP ) ổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng An cư ( AN. Tên Đề tài : ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG AN CƢ (ANCƢ GROUP ) VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ về đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng An Cư ( An Cư Group) và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược đến năm 2015, trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Khái niệm chiến lƣợc: Bản đồ chiến lƣợc :, Giới thiệu về AN CƢ GROUP 1. Quá trình hình thành và phát triển, Chiến lƣợc :, Bản đồ chiến lƣợc hiện tại của Các công việc kinh doanh Hiệu quả hoạt động Đổi mới cải tiến, Xác định vị trí cạnh tranh, Cơ cấu ngành, Các công việc kinh doanh Về khả năng học hỏi và phát triển:, Về mặt nội bộ:, Về mặt khách hàng., Về mặt tài chính: Bản đồ chiến lƣợc của, Đối với lĩnh vực kinh doanh chính Lĩnh vực kinh doanh khác Những lợi ích của đề xuất tái cấu trúc doanh nghiệp mang lại Cấu trúc doanh nghiệp đề xuất

Từ khóa liên quan