Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 11 ôn tập

23 555 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 23:37

BÀI 11: ÔN TẬP BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 4 Câu 1:Đà Lạt có những điều kiện nào để có thể trở thành thành phố du lịch nghỉ mát? Chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) Câu 2:Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên . Đ Câu4:Khí hậu mát mẻ giúp Đà Lạt được hoa quả ,rau xứ lạnh. Đ Câu3:Thành phố Đà Lạt là trung tâm công nghiệp của cả nước. S 1.Vị trí miền núi và trung du: 2.Đặc điểm thiên nhiên: Tổ 1+2: Hãy nêu đặc điểm thiên nhiên (địa hình,khí hậu )ở Hoàng Liên Sơn? Tổ 3+4: Hãy nêu đặc điểm thiên nhiên (địa hình,khí hậu )ở Tây Nguyên? 2.Đặc điểm thiên nhiên: Đặc điểm Hoàng Liên Sơn Tây Nguyên Địa hình Dãy núi cao, đồ sộ , nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng thường hẹp và sâu Vùng đất cao, rộng lớn, gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Khí hậu Ở những nơi cao lạnh quanh năm , các tháng mùa đông có khi có tuyết rơi Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô 3.Con người và hoạt động: Nhóm 1: Nêu đặc điểm về dân tộc và trang phục của Hoàng Liên Sơn? Nhóm 3: Nêu đặc điểm về lễ hội (thời gian , tên một số lễ hội ,hoạt động trong lễ hội) của Hoàng Liên Sơn? Nhóm 2: Nêu đặc điểm về dân tộc và trang phục của Tây Nguyên? Nhóm 4: Nêu đặc điểm về lễ hội (thời gian ,tên một số lễ hội ,hoạt động trong lễ hội )của Tây Nguyên? Nhóm 6: Nêu đặc điểm về con người và hoạt động sản xuất ở Tây Nguyên? Nhóm 5: Nêu đặc điểm về con người và hoạt động sản xuất ở Hoàng Liên Sơn? Đặc điểm Hoàng Liên Sơn Tây Nguyên Con người Dân tộc: Dân tộc ít người: Thái, Mông, Dao,…. Dân tộc sống lâu dời: Ê- đê, ba- na, Gia-rai. Một số dân tộc từ nơi khác đến: Kinh, Mông, Tày, Nùng Trang phục Tự may lấy, trang trí công phu, có màu sắc sặc sỡ Nam đóng khố, nữ quấn váy Trang phục lễ hội có nhiều hoa văn, mang trang sức kim loại Lễ hội - Thường tổ chức vào dịp mùa xuân -Hội chơi núi mùa xuân, hội xuống đồng -Hoạt động trong lễ hội: thi múa sạp, hát, ném còn,… - Thường tổ chức vào dịp mùa xuân Và sau mỗi vụ thu hoạch - Hội cồng chiêng, hội đua voi, hội ăn cơm mói, - Hoạt động trong lễ hội: nhảy múa, đánh cồng chiêng, uống rược cần,… Hoạt động Sản xuất Trồng lúa ngô, khoai, chè,… Trồng cây công nghiệp lâu năm/: cà phê, chè, tiêu, - Nghề thủ công: Dệt, may, thêu CHăn nuôi; trâu, bò, voi,… - Khai thác khoáng sản: apatit, đồng, chì, kẽm,… Khai thác sức nước, rừng: gỗ, chế biến lâm sản, làm thủy điện [...]... mặt hàng thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn Dân tộc Tây Nguyên Người dân Tây Nguyên Cảnh núi rừng Tây Nguyên Thiên nhiên Tây Nguyên Hoạt động sản xuất 4. Vùng trung du Bắc Bộ: Câu hỏi: a.Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ ? b.Ở đây người dân đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi trọc? Trung du Bắc Bộ Địa hình vùng trung du Bắc Bộ Đồi chè ở Thái Nguyên Đặc sản vải thiều Lục Ngạn -Ôn lại các kiến... Bộ ? b.Ở đây người dân đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi trọc? Trung du Bắc Bộ Địa hình vùng trung du Bắc Bộ Đồi chè ở Thái Nguyên Đặc sản vải thiều Lục Ngạn -Ôn lại các kiến thức đã học -Xem trước bài Đồng bằng Bắc Bộ (98/sgk) -Sưu tầm tranh ảnh về vùng Đồng bằng Bắc Bộ . truy n thống ở Hoàng Li n S n D n t c T y Nguy n Cảnh n i rừng T y Nguy n Thi n nhi n T y Nguy n Người d n T y Nguy n Ho t động s n xu t 4. Vùng trung du Bắc Bộ: Câu hỏi: a .N u đặc điểm địa hình. động s n xu t ở Hoàng Li n S n? Đặc điểm Hoàng Li n S n T y Nguy n Con người D n t c: D n t c t người: Thái, Mông, Dao,…. D n t c sống lâu dời: - đê, ba- na, Gia-rai. M t số d n t c t n i. BÀI 11: N T P BÀI GIẢNG ĐI N T ĐỊA LÝ 4 Câu 1:Đà L t có những điều ki n nào để có thể trở thành thành phố du lịch nghỉ m t? Ch n Đúng (Đ) hoặc Sai (S) Câu 2:Đà L t n m tr n cao nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 11 ôn tập, Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 11 ôn tập, Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 11 ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn