Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh

93 907 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 19:13

MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI NÓI ĐẦU3PHẦN A: DẪN NHẬP4I. Lý do chọn đề tài.4II. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.4III. Mục đích nghiên cứu.5IV. Phương pháp nghiên cứu.5PHẦN B: NỘI DUNG ĐỀ TÀI7CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE71.1. Tổng quan các cụm chức năng về hệ thống chiếu sáng trên xe.71.2. Hệ thống đèn pha.81.2.1. Các sơ đồ tiêu biểu và đặc điểm hoặc động của hệ thống.81.2.2. Cụm đèn pha.111.2.2.2. Bóng đèn dây tóc.141.2.2.3. Một số loại đèn kiểu mới.141.3. Hệ thống đèn sương mù, đèn hậu.211.3.1. Hệ thống đèn sương mù.211.3.2. Hệ thống đèn hậu.221.4. Hệ thống đèn tín hiệu.241.4.1. Hệ thống đèn báo rẽ.241.4.1.1 Hệ thống đèn xinhan có công tắc hazard rời.241.4.1.2. Hệ thống đèn xi nhan có công tắc hazard tổ hợp.251.4.1.3. Hệ thống đèn xi nhan điều khiển tích hợp.261.4.2 . Đèn báo phanh.291.4.3. Hệ thống đèn kích thước, đèn soi biển số.29CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH312.1. Hệ thống đèn liếc tĩnh.312.1.1. Giới thiệu chung đèn liếc tĩnh.312.1.2. Nguyên lý điều khiển hệ thống đèn liếc tĩnh.342.2. Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua động.352.2.1. Giới thiệu hệ thống.352.2.2. Nguyên lý điều khiển đèn chiếu sáng góc cua động.382.2.3. Cơ sở tính toán góc điều chỉnh vùng chiếu sáng.402.3. Xu hướng phát triển hệ thống chiếu sáng chủ động.42CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH453.1. Ý tưởng thiết kế.453.1.1. Ý tưởng thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh.453.1.1.1. Ý tưởng thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng góc cua tĩnh.453.1.1.2. Ý tưởng thiết kế hệ thống góc cua động.473.1.1.3. Ý tưởng thiết kế hệ thống tự động bật đèn đầu và hệ thống tự động chuyển Pha – Cốt.513.2. Các bước thiết kế.523.2.1. Thiết kế bố trí mô hình cơ bản.523.2.1.1. Khung mô hình.533.2.1.2. Hệ thống đèn đầu.543.2.1.3. Hệ thống đèn đuôi.543.2.1.4. Cụm vô lăng và công tắc điều khiển.553.2.2. Thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên mô hình.553.2.2.1. Sơ đồ và hoạt động của mạch điện hệ thống chiếu sáng trên mô hình.563.2.2.2. Sơ đồ mạch điện và hoạt động đèn báo rẽ, báo phanh trên mô hình.573.2.3. Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua.583.2.3.1. Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua tĩnh.583.2.3.2. Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua động.643.2.4. Thiết kế hệ thống tự động bật đèn và tự động chuyển pha cốt.693.2.4.1. Mạch điện cảm biến tự động bật đèn và tự động chuyển pha cốt.693.2.4.2. Sơ đồ mạch tự động.703.2.5. Thiết kế mạch điều khiển trung tâm.723.2.6. Giới thiệu vi Xử lý và chương trình lập trình.753.2.7. Hướng dẫn sử dụng mô hình.873.2.7.1. Khởi động.873.2.7.2. Điều khiển hoạt động của hệ thống chiếu sáng chủ động theo góc lái.873.2.7.2. Điều khiển hệ thống tự động bật đèn đầu.893.2.7.3. Điều khiển hệ thống tự động chuyển Pha Cốt.90KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ91TÀI LIỆU THAM KHẢO93 Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN A: DẪN NHẬP 4 I. Lý do chọn đề tài. 4 II. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. 4 III. Mục đích nghiên cứu. 5 IV. Phương pháp nghiên cứu. 5 PHẦN B: NỘI DUNG ĐỀ TÀI 7 CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE 7 1.1. Tổng quan các cụm chức năng về hệ thống chiếu sáng trên xe. 7 1.2. Hệ thống đèn pha. 8 1.2.1. Các sơ đồ tiêu biểu và đặc điểm hoặc động của hệ thống. 8 1.2.2. Cụm đèn pha. 11 1.2.2.2. Bóng đèn dây tóc. 14 1.2.2.3. Một số loại đèn kiểu mới. 14 1.3. Hệ thống đèn sương mù, đèn hậu. 21 1.3.1. Hệ thống đèn sương mù. 21 1.3.2. Hệ thống đèn hậu. 22 1.4. Hệ thống đèn tín hiệu. 24 1.4.1. Hệ thống đèn báo rẽ 24 1.4.1.1 Hệ thống đèn xinhan có công tắc hazard rời. 24 1.4.1.2. Hệ thống đèn xi nhan có công tắc hazard tổ hợp. 25 1.4.1.3. Hệ thống đèn xi nhan điều khiển tích hợp. 26 1.4.2 . Đèn báo phanh. 29 1.4.3. Hệ thống đèn kích thước, đèn soi biển số. 29 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH 31 2.1. Hệ thống đèn liếc tĩnh. 31 2.1.1. Giới thiệu chung đèn liếc tĩnh. 31 2.1.2. Nguyên lý điều khiển hệ thống đèn liếc tĩnh. 34 2.2. Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua động. 35 2.2.1. Giới thiệu hệ thống. 35 2.2.2. Nguyên lý điều khiển đèn chiếu sáng góc cua động. 38 2.2.3. Cơ sở tính toán góc điều chỉnh vùng chiếu sáng. 40 2.3. Xu hướng phát triển hệ thống chiếu sáng chủ động. 42 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH 45 3.1. Ý tưởng thiết kế. 45 Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 2 3.1.1. Ý tưởng thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh. 45 3.1.1.1. Ý tưởng thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng góc cua tĩnh. 45 3.1.1.2. Ý tưởng thiết kế hệ thống góc cua động. 47 3.1.1.3. Ý tưởng thiết kế hệ thống tự động bật đèn đầu và hệ thống tự động chuyển Pha – Cốt. 51 3.2. Các bước thiết kế. 52 3.2.1. Thiết kế bố trí mô hình cơ bản. 52 3.2.1.1. Khung mô hình. 53 3.2.1.2. Hệ thống đèn đầu. 54 3.2.1.3. Hệ thống đèn đuôi. 54 3.2.1.4. Cụm vô lăng và công tắc điều khiển 55 3.2.2. Thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên mô hình. 55 3.2.2.1. Sơ đồ và hoạt động của mạch điện hệ thống chiếu sáng trên mô hình. 56 3.2.2.2. Sơ đồ mạch điện và hoạt động đèn báo rẽ, báo phanh trên mô hình. 57 3.2.3. Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua. 58 3.2.3.1. Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua tĩnh. 58 3.2.3.2. Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua động. 64 3.2.4. Thiết kế hệ thống tự động bật đèn và tự động chuyển pha cốt. 69 3.2.4.1. Mạch điện cảm biến tự động bật đèn và tự động chuyển pha cốt. 69 3.2.4.2. Sơ đồ mạch tự động. 70 3.2.5. Thiết kế mạch điều khiển trung tâm. 72 3.2.6. Giới thiệu vi Xử lý và chương trình lập trình. 75 3.2.7. Hướng dẫn sử dụng mô hình. 87 3.2.7.1. Khởi động. 87 3.2.7.2. Điều khiển hoạt động của hệ thống chiếu sáng chủ động theo góc lái. 87 3.2.7.2. Điều khiển hệ thống tự động bật đèn đầu. 89 3.2.7.3. Điều khiển hệ thống tự động chuyển Pha - Cốt. 90 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 3 LỜI NÓI ĐẦU Qua 4 năm học tập tại trường ĐHSPKT Hưng Yên, khóa học 2006 – 2010. Chúng em đã được các thầy, cô truyền đạt cho những kiến thức về cả lý thuyết lẫn thực hành. Trong quá trình học tập tại trường chúng em đã lĩnh hội rất nhiều kiến thức quý báu và rèn luyện kỹ năng chuyên ngành Công nghệ Ô tô tại khoa Cơ khí Động lực. Là sinh viên năm cuối để kết thúc khóa học, chúng em đã tìm hiểu đề tài tốt nghiệp phù hợp với khả năng, cũng như phù hợp với sự phát triển của ngành công nghệ ô tô. Vì vậy chúng em mạnh dạn đề xuất đề tài: “ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh” và đã được sự đồng ý của khoa cho phép chúng em thực hiện đề tài. Việc thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh phục vụ trong việc giảng dạy trong nhà trường là cần thiết và rất có ích cho sinh viên thực tập. Mô hình được thiết kế với đầy đủ các bộ phận, cơ cấu, chức năng của một hệ thống chiếu sáng chủ động. Vì vậy sẽ giúp ích cho sinh viên có thêm mô hình để thực tập và được tiếp cận với công nghệ chiếu sáng chủ động trên xe, hiện còn mới mẻ ở Việt Nam. Đối với bản thân, đây là cơ hội cho chúng em để hệ thống lại kiến thức, là cơ hội nghiên cứu, thực nghiệm và rèn luyện các kỹ năng làm việc trước khi bước vào môi trường làm việc thực sự. Sau một thời gian thực hiện đề tài, mặc dù chúng em đã gặp nhiều khó khăn nhưng với sự giúp đỡ tận tình của thầy Đỗ Văn Cường và thầy Nguyễn Văn Huỳnh và các thầy, cô trong Khoa Cơ khí Động lực cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đề tài “ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh” đã được hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đồ án chúng em còn nhiều thiếu sót, do chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy chúng em rất mong được sự góp ý của các thầy, cô trong khoa để đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Sơn Cao Văn Viên Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 4 PHẦN A: DẪN NHẬP I. Lý do chọn đề tài: Lịch sử phát triển của Công nghệ chiếu sáng trên xe gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển kéo dài hơn 120 năm của ngành công nghiệp ô tô. Với vai trò như đôi mắt cho người lái xe vào ban đêm, công nghệ chiếu sáng trên xe luôn được quan tâm và chú trọng nghiên cứu. Những năm gần đây công nghệ chiếu sáng ô tô đã có những phát triển. Với sự xuất hiện của bóng đèn tăng áp Xenon với cường độ sáng mạnh và tầm chiếu sáng xa, cho ánh sáng như ánh sáng ban ngày, các nhà sản xuất ô tô đã giải được bài toán về nguồn chiếu sáng. Không ngừng ở đó, để đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người sử dụng về một môi trường lái xe an toàn, thân thiện hơn vào ban đêm, gần đây các nhà sản xuất đã giới thiệu công nghệ chiếu sáng chủ động trên xe với tham vọng hoàn toàn đánh bật bóng đêm. Nổi bật trong đó là giải pháp chiếu sáng chủ động theo góc bẻ lái của xe, với công nghệ này các tài xế không còn phải lo lắng việc thường xuyên phải đối mặt với những vùng tối đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là việc bất ngờ xuất hiện các chướng ngại vật khi lái xe vào ban đêm gặp những cung đường cong hoặc các đoạn rẽ. Hệ thống chiếu sáng chủ động đã dần trở nên thông dụng đối với các nước phát triển, coi trọng vấn đề an toàn giao thông còn đối với Việt Nam ta hiện nay thì chiếu sáng chủ động vẫn còn khá mới mẻ, chỉ được trang bị trên các xe hạng sang, vì vậy việc sinh viên ngành cơ khí ô tô được tiếp cận công nghệ mới này còn rất hạn chế, chủ yếu qua Internet và qua các tạp chí ô tô. Vì vậy, nhóm làm đề tài mạnh dạn lựa chọn đề tài “ nghiên cứu, Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh” sau khi xét đến tính khả thi của đề tài, với mục đích thiết kế mô hình phục vụ việc giảng dạy và thực tập cho sinh viên khoa Cơ Khí Động Lực trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. II. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Khái niệm chiếu sáng chủ động trên xe hiện nay rất rộng và vẫn còn tiếp tục được các nhà nghiên cứu cải tiến và phát triển. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài vì giới hạn về thời gian, kinh phí và khả năng nên đề tài tập trung thiết kế hệ thống chiếu sáng chủ động theo góc cua đang dần trở nên phổ biến và được trang bị trên các xe hạng sang ngày nay. Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 5 Ngoài ra trên mô hình còn được thiết kế thêm các hệ thống tự động bật đèn đầu khi trời tối và hệ thống tự động chuyển pha – cốt, hệ thống này tự nhận biết có xe đi ngược chiều và tự động chuyển chế độ đèn đầu về cốt. III. Mục đích nghiên cứu: Từ nhiệm vụ chính của đề tài đặt ra là nghiên cứu thiết kế - chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng đèn thông minh, nội dung nghiên cứu của đề tài được thực hiện với các mục đích sau: - Thực hiện việc nghiên cứu tổng quan về hệ thống chiếu sáng – tín hiệu trên xe, nghiên cứu từ thực tế của hệ thống chiếu sáng chủ động trên xe. - Tìm ra phương án thiết kế khả thi để chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh và thiết lập các bước thiết kế một cách khoa học. - Thực hiện việc thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh theo phương án thiết kế đã chọn. - Với mục đích thiết kế mô nghiên cứu, trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp nên mô hình phải thể hiện được tính thực tế của hệ thống chiếu sáng thông minh. - Biên soạn đề tài lý thuyết trình bày một cách có hệ thống, khoa học về cơ sở lý thuyết, nguyên tắc điều khiển, cấu tạo, và hoạt động của mô hình hệ thống chiếu sáng đèn thông minh. Ngoài ra nội dung đề tài còn hệ thống lại quá trình phát triển của đèn xe, tổng quan về hệ thống chiếu sáng - tín hiệu. IV. Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. a) Khái niệm: là phương pháp trực tiếp tác động vào đối tượng trong thực tiễn làm bộc lộc bản chất và các quy luận vận động của đối tượng. b) Các bước thực hiện. - Bước 1: Quan sát, tìm hiểu tổng quan về hệ thống, lý thuyết về hệ thống chiếu sang trên xe. - Bước 2: Xây dựng phương án thiết kế mô hình. - Bước 3: Lập phương án chẩn đoán, sửa chữa hệ thống chiếu sang. + Phương pháp nghiên cứu tài liệu. a) Khái niệm: Là phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu có sẵn bằng thao tác tư duy logic để rút ra kết luận khoa học cần thiết. b) Các bước thực hiện. - Bước 1: Thu thập, tìm hiểu các tài liệu về hệ thống chiếu sáng trên xe. Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 6 - Bước 2: Sắp xếp các tài liệu một cách khoa học thành một hệ thống chặt chẽ theo từng bước, từng đơn vị kiến thức. - Bước 3: Đọc nghiên cứu các tài liệu nói về hệ thống chiếu sáng. Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm điều khiển và hoặt động của hệ thống chiếu sáng chủ động trên xe. - Bước 4: Tổng hợp các kết quả thu được, hệ thống hóa các kiến thức liên quan tạo ra hệ thống lý thuyết đầy đủ sâu sắc. + Phương pháp thống kê mô tả. Với mục tiêu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng đáp ứng góc bẻ lái và điều khiển tự động đèn chiếu sáng để phục vụ công tác giảng dạy nên phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp thực nghiệm, kết hợp với nghiên cứu tài liệu và tham khảo các hệ thống chiếu sáng chủ động đã được áp dụng trong thực tế, kết hợp với phương pháp thực nghiệm, chọn ra phương án khả thi nhất để có thể hoàn thành sản phẩm đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu và phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 7 PHẦN B: NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE 1.1. Tổng quan các cụm chức năng về hệ thống chiếu sáng trên xe. Phân loại các loại đèn sử dụng trên xe gồm có các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu, thông báo. a. Hệ thống đèn chiếu sáng tín hiệu bao gồm các đèn xi nhan sử dụng khi báo rẽ hoặc báo nguy hiểm, đèn kích thước để báo kích thước xe, đèn phanh báo khi đạp phanh, đèn lùi để báo khi lùi xe … b. Hệ thống đèn chiếu sáng: Bao gồm các đèn đầu gồm đèn chiếu gần và đèn chiếu xa được sử dụng để chiếu sáng vào ban đêm đáp ứng được khả năng quan sát cho người lái xe. Các yêu cầu về chiếu sáng của đèn đầu như: Cường độ chiếu sáng, vùng chiếu sáng, góc chiếu sáng, giới hạn chiếu sáng sẽ được nói rõ ở phần sau. Ngoài ra chế độ flash của đèn đầu được dùng như đèn báo tín hiệu cho người lái xe ngược chiều. Bên cạnh đó còn có đèn sương mù để chiếu sáng khi thời tiết có nhiều sương mù, … Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu có các bộ phận sau đây: 1. Đèn đầu, đèn sương mù phía trước 2. Cụm đèn phía sau, đèn sương mù phía sau 3. Công tắc điều khiển đèn và độ sáng: Công tắc đèn xi nhan, công tắc đèn sương mù phía trước và phía sau 4. Đèn xi nhan và đèn báo nguy hiểm 5. Công tắc đèn báo nguy hiểm 6. Bộ nhấp nháy đèn xi nhan 7. Cảm biến báo hư hỏng đèn 8. Relay tổ hợp 9. Cảm biến điều khiển đèn tự động 10. Công tắc điều khiển góc chiếu sáng đèn đầu 11. Bộ chấp hành điều khiển góc chiếu sáng đèn đầu 12. Đèn trong xe Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 8 13. Công tắc cửa 14. Đèn chiếu sáng khoá điện. Hình 1.1. Vị trí của các bộ phận trong hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 1.2. Hệ thống đèn pha. 1.2.1. Các sơ đồ tiêu biểu và đặc điểm hoạt động của hệ thống. Mạch điện hệ thống đèn trên xe chia làm hai loại chính: Loại có sử dụng relay cho các công tắc đèn đầu, công tắc chuyển pha-cốt, và loại không sử dụng relay. a. Mạch đèn pha cốt không có rơle.  Sơ đồ nguyên lý. Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 9 Hình 1.2. Hệ thống đèn đầu không có relay điều khiển  Chế độ chiếu gần: (Low- Beam) Khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí HEAD và công tắc điều chỉnh pha-cốt ở vị trí Low, có dòng điện đi từ  accu  dây đèn cốt của bóng đèn đầu  chân low của công tắc chuyển pha-cốt  mass. Đèn cốt sáng.  Chế độ chiếu xa: (High – Beam) Khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí HEAD đồng thời công tắc pha-cốt ở vị trí High thì sẽ có dòng điện đi từ  accu  dây pha của bóng đèn đầu  chân High của công tắc chuyển pha cốt  mass, đồng thời có dòng điện từ  accu  đèn báo pha trên bảng táp - lô  mass. Đèn pha và đèn báo pha sáng.  Chế độ Flash: Khi công tắc điều chỉnh pha - cốt ở vị trí flash, có dòng từ  Accu  dây pha của bóng đèn đầu đồng thời có dòng  đèn báo pha ở táp - lô  chân flash của công tắc pha - cốt  mass. Đèn báo pha và đèn pha sáng. b. Mạch đèn pha cốt có rơle. Khoa Cơ khí Động lực Đồ án tốt nghiệp Trang 10 Hình 1.3. Sơ đồ mạch pha cốt có rơle Tương tự hoạt động của loại sơ đồ mạch điện hệ thống đèn chiếu sáng loại dương chờ có relay: - Khi công tắc đèn đầu bật( HEAD), sẽ có dòng qua cuộn dây relay W2  chân A2 công tắc đèn đầu  mass, đóng tiếp điểm 3 ’ ,4 ’ . - Khi công tắc chuyển đổi pha-cốt ở vị trí LOW, tiếp điểm 4,5 của relay pha - cốt đóng, cho dòng điện đến dây Low của bóng đèn đầu  mass, đèn cốt sáng. - Khi công tắc chuyển đổi pha - cốt ở vị trí HIGH, có dòng qua cuộn dây relay W3  chân A12 của công tắc pha - cốt  mass, đóng tiếp điểm 3,4 relay pha-cốt, cho dòng qua tiếp điểm 3,4  dây High của bóng đèn đầu  mass, đèn pha sáng, đồng thời có dòng qua đèn báo pha  mass, đèn báo pha trên táp - lô sáng. Ở chế độ Flash: Tiếp điểm 3,4 của relay đèn đầu đóng do có dòng  cuộn dây relay W2  chân A14 công tắc chuyển pha-cốt về mass, tiếp điểm 3,4 của relay pha - cốt đóng do có dòng  cuộn dây relay pha - cốt W 3  chân A 12 của relay điều khiển pha - cốt về mass, cho dòng điện đến dây HIGH của bóng đèn đầu  mass, đèn pha sáng, đồng thời đèn báo pha trên táp - lô cũng hoạt động như chế độ bật đèn pha. [...]... rơle đóng lại sẽ có dòng điện qua bóng đèn làm đèn sáng  Đèn lùi Sơ đồ mạch đèn lùi Hình 1.24 sơ đồ mạch đèn lùi Mạch đèn lùi rất đơn giản khi ta lùi xe thì công tắt đèn lùi sẽ được bật cấp mạch điện cho đèn và đèn báo lùi sẽ sáng 1.4 Hệ thống đèn tín hiệu 1.4.1 Hệ thống đèn báo rẽ 1.4.1.1 Hệ thống đèn xinhan có công tắc hazard rời: Hình 1.25 Mạch điện hệ thống đèn xi nhan có công tắc hazard rời Đồ... đang có xu hướng sử dụng đèn led siêu sáng như hình thức sử dụng đèn chiếu phụ bổ sung luồng sáng khi xe vào cua Hình 2.8 Công nghệ đèn LED thông minh trên chiếc Volkswagen Golf V 2.1.2 Nguyên lý điều khiển hệ thống đèn liếc tĩnh Hình 2.9 Hệ thống đèn liếc tĩnh của hãng Hella Cấu tạo chung của một hệ thống đèn liếc tĩnh bao gồm: - 2 đèn chiếu sáng góc cua được bố trí cạnh đèn cốt Đồ án tốt nghiệp Trang... phía trái Đèn chiếu sáng hiện nay có 2 hệ là: Hệ châu Âu và hệ Mỹ a Hệ châu Âu: Hình 1.9 Đèn hệ châu Âu Hình dạng loại đèn thuộc hệ Châu Âu thường có hình tròn, hình chữ nhật hoặc hình tứ giác Các đèn này thường có in số “2” trên kính Ưu điểm của đèn kiểu Châu Âu là có thể thay đổi được loại bóng đèn và thay đổi cả các loại thấu kính khác nhau phù hợp với đường viền ngoài của xe Đối với hệ này thì... cho tài xế khi đèn sương mù phía sau hoạt động  Nguyên lý hoạt động của đèn sương mù phía sau : Đèn sương mù phía sau cũng hoạt động khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí TAIL hoặc HEAD giống như đèn sương mù phía trước Hình 1.21 Hoạt động của hệ thống sương mù sau 1.3.2 Hệ thống đèn hậu Có hai loại hệ thống đèn hậu: loại đèn được nối trực tiếp vào công tắc điều khiển đèn và loại có rơle đèn hậu  Loại... phía trên gây lóa mắt người đi xe ngược chiều Hình 1.5 Chóa đèn hình chữ nhật + Chóa đèn hình elip Với loại này chùm tia sáng đi từ nguồn sáng ( bóng đèn) F1 được phản xạ và hội tụ tại tiêu điểm F2 Đồ án tốt nghiệp Trang 11 Khoa Cơ khí Động lực Hình 1.6 Chóa đèn hình elip + Chóa đèn hình elip với lưới chắn hình parabol Hình 1.7 Chóa đèn hình elip với lưới chắn hình parabol Với loại này dưới tác dụng của... dụng đèn LED không phải vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, mà chủ yếu vì yếu tố thời trang, vì đèn LED sáng hơn, trong hơn, và tỏa ánh sáng “lạnh”, nên tạo nét hiện đại, sang trọng hơn 1.3 Hệ thống đèn sương mù, đèn hậu 1.3.1 Hệ thống đèn sương mù Bao gồm đèn sương mù phía trước và đèn sương mù phía sau a Đèn sương mù phía trước (Fog lamps): Trong điều kiện sương mù, nếu sử dụng đèn đầu chính có thể tạo. .. giây thời gian Trong điều kiện thời tiết xấu, đèn chiếu sáng góc cua cả hai bên có thể được bật lên để trở thành đèn sương mù, tạo ra tầm quan sát tối ưu Thêm vào đó, khi cài số lùi thì đèn cả hai bên sẽ được bật lên để chiếu sáng dọc theo thân xe 2.2 Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua động 2.2.1 Giới thiệu hệ thống Khác với hệ thống đèn liếc tĩnh, với hệ thống đèn liếc động, để thay đổi vùng chiếu sáng... Đây là bộ đèn liếc tĩnh được lắp thêm cho những xe không trang bị hệ thống đèn chiếu sáng góc cua Hình 2.7 Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua tĩnh của Hella – Hella Dyna view EVO2 Hệ thống DynaView Evo2 bao gồm hai bộ đèn chiếu sáng, Bộ điều khiển trung tâm IntelliBeam, các cảm biến, hệ thống dây nối, phụ kiện lắp đặt Đồ án tốt nghiệp Trang 33 Khoa Cơ khí Động lực Với sự phát triển của công nghệ bán dẫn,... ) đèn kích thước trái, phải ( E11, E12, E13, E14) ( - ) Mát: Đèn kích thước trái và phải sáng  ( +) 30 Accu biển số ( E9, E10 ) 30 S18 58 S18 Đèn soi ( - ) Mát: Đèn soi biển số sáng  ( +) 30 Accu 30 S18 58 S18 soi táp lô ( E7) ( - ) Mát: Đèn sơi táp lô sáng Đồ án tốt nghiệp cầu chì ( F17) cầu chì ( F17a) Đèn Trang 30 Khoa Cơ khí Động lực CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH 2.1 Hệ thống đèn. .. chung đèn liếc tĩnh Hình 2.1 Hiệu quả chiếu sáng đối với hệ thống đèn liếc tĩnh Hệ thống đèn liếc tĩnh, thực chất của nó là bố trí nguồn sáng phụ bên cạnh đèn cốt thông thường, nguồn sáng phụ này có nhiệm vụ chiếu sáng góc cua khi xe vào cua mà vùng sáng của đèn cốt không chiếu tới, như trên hình vẽ bên trên, vùng sáng Abblendlicht là vùng sáng phụ của đèn chiếu sáng góc cua được bố trí bên cạnh đèn . Một số loại đèn kiểu mới. 14 1.3. Hệ thống đèn sương mù, đèn hậu. 21 1.3.1. Hệ thống đèn sương mù. 21 1.3.2. Hệ thống đèn hậu. 22 1.4. Hệ thống đèn tín hiệu. 24 1.4.1. Hệ thống đèn báo rẽ. sáng thông minh và thiết lập các bước thiết kế một cách khoa học. - Thực hiện việc thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh theo phương án thiết kế đã chọn. - Với mục đích thiết. nghệ ô tô. Vì vậy chúng em mạnh dạn đề xuất đề tài: “ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh và đã được sự đồng ý của khoa cho phép chúng em thực hiện đề tài. Việc thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh

Từ khóa liên quan