Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh

31 1,277 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 19:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH Giáo viên hướng dẫn: C.N: Nguyễn Văn Huỳnh K.S: Đỗ Văn Cường Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Sơn Cao Văn Viên MỤC TIÊU & Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 3 2 1 Xây dựng lý thuyết về hệ thống chiếu sáng thông minh. Chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh. Phục vụ công tác giảng dạy. 1 2 3  MỤC TIÊU  Ý NGHĨA NỘI DUNG ĐỀ TÀI 4 3 2 1 Nghiên cứu tổng quan về hệ thống chiếu sáng – tín hiệu trên xe ô tô. Nghiên cứu thực tế hệ thống chiếu sáng chủ động trên xe ô tô. Xây dựng phương án thiết kế khả thi chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh. Thực hiện việc thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh. 1 2 3 CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH NỘI DUNG CHÍNH 4 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE  1.1. Tổng quan các cụm chức năng về hệ thống chiếu sáng trên xe.  1.2. Hệ thống đèn pha.  1.3. Hệ thống đèn sương mù, đèn hậu.  1.4. Hệ thống đèn tín hiệu.  Nhược điểm của hệ thống: + Góc chiếu sáng hạn chế. + Giảm tính an toàn cho người lái. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH  2.1. Hệ thống đèn liếc tĩnh. - 2.1.1. Giới thiệu chung đèn liếc tĩnh. - Hệ thống đèn liếc tĩnh hoạt động dựa vào các tín hiệu: + Tín hiệu đèn cốt được bật. + Góc đánh tay lái. + Tình trạng đèn xi nhan ( bật hoặc tắt). + Tốc độ xe chạy dưới 40Km/h. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH  Các chế độ hoạt động của đèn liếc tĩnh. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH  2.2. Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua động. - 2.2.1. Giới thiệu hệ thống. - Hệ thống chiếu sáng góc cua động hoạt động dựa vào các tín hiệu: + Góc đánh vô lăng. + Tín hiệu đèn cốt được bật. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH  Hoạt động của hệ thống: CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH  Ưu điểm của hệ thống chiếu sáng theo góc cua lái: - Góc chiếu sáng rộng với chóa đèn thiết kế lệch tâm. [...]... CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Mô phỏng hoạt động của cơ cấu CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Ý tưởng thiết kế hệ thống bật đèn đầu tự động  Ý tưởng thiết kế hệ thống tự động chuyển pha - cốt CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Thiết kế bố trí mô hình cơ bản CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Các linh kiện được sử dụng trong mô đun CHƯƠNG... 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Cảm biến góc lái Cảm biến góc lái CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Nguyên lý hoạt động CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Thiết kế mạch nguyên lý điều khiển đèn liếc tĩnh CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Thiết kế mạch nguyên lý điều khiển hệ thống đèn liếc động CHƯƠNG 3: THIẾT... CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Thiết kế mạch nguyên lý tự động bật đèn đầu CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Thiết kế mạch nguyên lý tự động chuyển pha cốt CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Thiết kế mạch điều khiển trung tâm CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Mạch điện được thiết kế thực tế CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO... trên hệ thống đèn liếc động của hãng Hella + Ý tưởng thiết kế hệ thống góc cua động + Phương án xoay tấm chắn:  + Phương án xoay chóa đèn: CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH -2.2.3 Cơ sở tính toán góc điều chỉnh vùng chiếu sáng cotg β – cotg α = B/L CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Tính toán thiết kế cơ cấu xoay chóa đèn CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH... THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH - Góc xoay có thể điều chỉnh được theo góc cua và tốc độ, thích hợp với những cung đường cong CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH  Nhược điểm: - Giá thành cao, chỉ được áp dụng trên các xe hạng sang CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Ý tưởng thiết kế mô mình: - Dựa vào hệ thống đèn thông minh đã có trên thực tế + Ý tưởng thiết kế hệ thống. .. Mạch điện được thiết kế thực tế CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Sơ đồ thuật toán  Chương trình lập trình KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN  Các kết quả đã đạt được: - Mô hình với đầy đủ chức năng của hệ thống chiếu sáng – tín hiệu cơ bản - Mô hình hệ thống chiếu sáng chủ động theo góc lái - Mô hình hệ thống tự động bật đèn đầu và tự động chuyển Pha – Cốt  Những vấn đề chưa được... còn hạn hẹp nên đề tài chưa thiết kế được hệ thống chiếu sáng hiện đại với bộ tăng áp và đèn xenon như trong thực tế - Do tài liệu trong nước về hệ thống chiếu sáng chủ động còn ít, việc tìm kiếm tài liệu chủ yếu trên các tạp chí ô tô Do vậy sự rõ ràng về cơ sở lý thuyết điều khiển, cấu tạo và hoặt động của hệ thống còn hạn chế - Để áp dụng thực tế trên xe ô tô đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ hơn và có thời... xe ô tô đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ hơn và có thời gian thử nghiệm KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KIẾN NGHỊ Với sự phát triển của hệ thống định vị toàn cầu đề tài có thể được mở rộng: thiết kế hệ thống chiếu sáng chủ động hoàn toàn Vậy mong rằng với những đề tài sau khoa sẽ tạo điều kiện để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này . việc thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh. 1 2 3 CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN XE CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO. 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Ý tưởng thiết kế mô mình: - Dựa vào hệ thống đèn thông minh đã có trên thực tế. + Ý tưởng thiết kế hệ thống góc cua tĩnh. Dựa trên hệ thống. THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH  Ý tưởng thiết kế hệ thống bật đèn đầu tự động.  Ý tưởng thiết kế hệ thống tự động chuyển pha - cốt. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thông minh, CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Từ khóa liên quan