Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015

46 829 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 14:32

Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015       MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) June Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 6/2009   Subject code (Mã môn học):    MGT510  Subject name (Tên môn học):  Quản trị chiến lược  Assignment No. (Tiểu luận số):   Student Name (Họ tên học viên): Doãn Ngọc Hải  Student Code (Mã số học viên): E0900063        Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 1 TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn HELP MBA √ Họ tên học viên : Doãn Ngọc Hải Khóa học (thời điểm nhập học) : Tháng 6/2009 Môn học : Quản trị chiến lược Mã môn học : MGT510 Họ tên giảng viên : Mr Ravi Varmman Kanniappan Giáo viên hướng dẫn Tiểu luận số : TS. Nguyễn Văn Minh : Hạn nộp : 10/1/2011 Số từ : 13.861 (từ chương 1 đến chương 7) CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN Tôi xin khẳng định đã biết hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực đúng với các quy định đề ra. Ngày nộp bài: 10/1/2011 Chữ ký: …………… . LƯU Ý • Giáo viên quyền không chấm nếu bài làm không chữ ký • Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 2 TÊN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ NỘI BẰNG HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011-2015 Học viên thực hiện : Doãn Ngọc Hải Môn học : Quản trị chiến lược – MGT510 Khóa học : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Khoa Quốc tế ĐH quốc gia Nội - Đại học HELP, Malaysia Giáo viên hướng dẫn :TS. Nguyễn Văn Minh Hạn nộp :10/01/2011 Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 3 Mục lục Trang Mục lục 4 Danh mục các chữ viết tắt, hình, bảng biểu, phụ lục 5 Lời cảm ơn 6 Tóm tắt nghiên cứu 7 Chương 1: Mục đích nghiên cứu 9 Chương 2: Tổng quan lý thuyết 12 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 19 Chương 4: Phân tích chiến lược tổ chức hiện thời 20 Chương 5: Đánh giá các chiên lược hiện tại của công ty 31 Chương 6: Đề xuất 33 Chương 7: Kết luận 40 Danh mục tài liệu tham khảo 41 Phụ lục 42 Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, HÌNH, BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC Từ viết tắt: CTCP: Công ty Cổ phần SWOT: Strong ,Weak, Opportunity, Threat – Điểm mạnh, Điểm yếu, hội Thách thức PEST: Politic, Economic, Science,Technology – Tình hình Chính trị, Kinh tế, Khoa học Công nghệ Hình: Hình 1: Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược Hình 2: hình căn bản của Quản trị chiến lược Hình 3: hình Delta Hình 4: cấu tổ chức của CTCP ô Nội Hình 5: Định vị chiến lược hiện tại của CTCP ô Nội trên tam giác định vị chiến lược (Mô hình Delta) Hình 6: Ma trận SWOT của CTCP ô Nội Hình 7: Bản đồ chiến lược hiện tại của CTCP ô Nội Hình 8: Chiến lược hiện tại của CTCP ô Nội theo các yếu tố của hình Delta kết hợp Bản đồ chiến lược Hình 9: Chiến lược mới giai đoạn 2011-2015 của CTCP ô Nội Hình 10: Bản đồ chiến lược mới của CTCP ô Nội giai đoạn 2011-2015 Bảng biểu: Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2008-2010 Bảng 2: Thị trường nhập khẩu ôtô 9 tháng đầu năm 2009 Bảng 3: Tình hình tiêu thụ xe của các thành viên VAMA 10 tháng năm 2010 Bảng 4: Bản đồ chiến lược về mặt tài chính Bảng 5: Bản đồ chiến lược về mặt khách hàng Bảng 6: Bản đồ chiến lược về mặt Quản lý nội bộ Bảng 7: Bản đồ chiến lược về mặt Học hỏi phát triển Bảng 8: Bảng tổng hợp chiến lược kinh doanh của CTCP ô Nội Bảng 9: Kế hoạch tiến độ thực hiện để thực hiện mục tiêu chiến lược Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 5 LỜI CẢM ƠN Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến thầy giáo Mr Ravi Varmman Kanniappan đã truyền đạt những kiến thức bản đọng của môn quản trị chiến lược, cám ơn thầy Nguyễn Văn Minh đã hết sức nhiệt tình truyền đạt những kiến thức về quản trị chiến lược những hướng dẫn chi tiết, cụ thể giúp tôi thể hoàn thành tốt được đồ án môn học này. Đây là môn cuối cùng, cũng là môn tổng hợp của các môn đã học của chương trình MBA, cho phép tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Khoa quốc tế, Đại học quốc gia Nội đã tổ chức khóa học MBA liên kết với Đại học Help, Malaysia để chúng tôi điều kiện tiến cận với trình độ khu vực trong khi vẫn duy trì được công tác của mình. Xin cám ơn thầy trưởng khoa, PGS.TS. Nguyễn Trọng Do đã tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho lớp, cám ơn các thầy giáo nước ngoài giảng viên Việt Nam đã hết sức nhiệt tình truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi. Đẻ hoàn thành được đồ án này, tôi xin cám ơn CN. Đinh Quỳnh Ngọc, Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần ô Nội đã hết lòng ủng hộ, hợp tác cũng cấp nhưng thông tin đầy đủ về hoạt động của công ty. Cám ơn ban cán sự lớp, đặc biệt là lớp trưởng Nguyễn Văn Tứ đã luôn cùng với Khoa giúp các học viên giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình học chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn, cám ơn trưởng nhóm số 1, Nguyễn Thị Bích Diệp cùng các bạn trong nhóm đã đóng góp ý kiến để đồ án của tôi được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn vợ tôi, Đinh Thị Quỳnh Phương con gái Doãn Quỳnh Nga đã luôn bên tôi động viên trong suốt thời gian theo học lớp MBA thời gian chuẩn bị đồ án môn học này. Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 6 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Quản trị chiến lược đang ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình đối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Việc quản lý chiến lược tốt sẽ đem đến cho công ty nhiều hội giúp công ty chủ động chiếm ưu thế cạnh tranh. Các nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp quản trị chiến lược tốt. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ô đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của điều này do đó nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến quản trị chiến lược. Tuy nhiên trong các doanh nghiệp áp dụng quản trị chiến lược không phải doanh nghiệp nào cũng thành công, những doanh nghiệp phát triển vươn lên nhưng cũng những doanh nghiệp bị thất bại thậm chí phá sản. Hiên tại rất ít nghiên cứu phân tích để chỉ ra rằng sự thành công các doanh nghiệp này là do doanh nghiệp một chiến lược đúng đắn được thực thi tốt hay thành công hiện tại là do các nhân tố khác. Nghiên cứu này nhằm mục đích làm sáng tỏ điều trên. Công ty được chọn lựa nghiên cứu là Công ty cổ phần ô Nội, đây là công ty kinh doanh trong lĩnh vực sửa chữa, mua bán ô tô, là một trong 7 đại lý cấp I, phân phối khu vực miền bắc 1 trong 21 công ty đại lý phân phối ô du lịch thương hiệu Huyndai của tập đoàn Huyndai Thành công. Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình đạt được những thành công nhất định. Trên sở sử dụng công cụ chiến lược hình Delta Bản đồ chiến lược, nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô Nội chỉ ra được một số hạn chế trong việc hoạch định chiến lược từ đó đề xuất chiến lược mới cho giai đoạn 2011-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy công ty ô Nội đã áp dụng quản trị chiến lược, sứ mệnh của công ty là cung cấp sản phẩm Huyndai với chất lượng cao dịch vụ hậu mãi hoàn hảo. Công ty tầm nhìn trở thành một công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối xe du lịch Huyndai, góp phần đưa sản phẩm Huyndai thành dòng xe chiếm vị trí số 1 trong cộng đồng Việt nam với thị phần lớn nhất. Giá trị cốt lõi của công ty được đưa ra là Trung thực – Tận tâm - Đoàn kết - Thành công. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chiến lược của công ty còn nhiều hạn chế: Chiến lược này chưa được xây dựng trên việc phân tích đầy đủ các yếu tố bên ngoài, bên trong các điểm mạnh, điểm yếu. Chưa sự gắn kết giữa sứ mệnh quá trình thực thi chiến lược. Các hoạt động của công ty chưa chỉ ra rằng các hoạt động này phục vụ cho chiến lược của công ty. Công ty cũng chưa hoạt động giám sát việc triển khai chiến lược. Kết quả này cho thấy, những kết quả đạt được hiện nay của công ty thể chỉ là nhất thời, kết quả này sẽ khó duy trì được khi sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi sự thay đổi trong chính sách đặc biệt khi Việt Nam thực hiện các cam kết hội nhập WTO. Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 7 Để thể duy trì được những thành công hiện tại cho giai đoạn tiếp theo, công ty cần những điều chỉnh chiến lược phù hợp kế hoạch thực thi chiến lược này, tác giả đề xuất điều chỉnh chiến lược công ty đề xuất một chiến lược mới cho giai đoạn 2011-2015. Sứ mệnh của công ty không gắn chặt vào thương hiệu Huyndai mà được điều chỉnh thành “Cung cấp cho khách hàng phương tiện vận tải với chất lượng cao dịch vụ hậu mãi hoàn hảo”, tầm nhìn của công ty được điều chỉnh thành đại lý phân phối xe du lịch Huyndai đứng đầu Việt Nam trước năm 2015. Các kế hoạch kinh doanh được xây dựng cụ thể lộ trình để phục vụ chiến lược công ty: Hướng tới tăng số lượng xe ô bán ra đi kèm với cung cấp dịch vụ chất lượng cao hậu mãi hoàn hảo. Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 8 Chương 1 : Mục đích nghiên cứu Nền kinh tế Việt Nam đã đang hội nhập với nền kinh tế trong khu vực thế giới, mơi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng, tạo ra các hội kinh doanh mới nhưng sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn nhiều nguy tiềm tàng đe dọa sự phát triển của doanh nghiệp. Trong điều kiện thị trường biến động, vấn đề quyết định ảnh hưởng đến sự thành cơng của doanh nghiệp đó là lựa chọn một hướng đi đúng xác định được một chiến lược kinh doanh hợp lý. Việt Nam hiện nay với trên 90% là doanh nghiệp vừa nhỏ, chiến lược kinh doanh dường như chưa được quan tâm đến. Điều này được giải thích bởi nhiều lý do khác nhau, thể do khơng thời gian: các doanh nghiệp nhỏ, người chủ doanh nghiệp thường là người điều hành trực tiếp, do đó thời gian của họ chủ yếu được giành cho việc giải quyết những vấn đề hàng ngày hầu như khơng thời gian quan tâm đến việc hoạch định dài hạn. thể do khơng quen với việc hoạch định chiến lược: Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được cơng dụng của hoạch định chiến lược hoặc cho rằng khơng liên quan nhiều đến tình trạng kinh doanh của họ. thể do thiếu kỹ năng: Các chủ doanh nghiệp do hạn chế về trình độ nên thường thiếu các kỹ năng cần thiết để hoạch định một chiến lược còn do họ khơng muốn tốn tiền để th tư vấn. Do thiếu niềm tin: Nhiều chủ doanh nghiệp vốn rất nhạy cảm với những thơng tin quan trọng họ khơng muốn chia sẻ những tính tốn chiến lược với nhân viên hoặc người ngồi họ nghĩ rằng hoạch định chiến lược cũng khơng giúp gì cho việc tăng doanh thu, lợi nhuận trước mắt. Đối với lĩnh vực kinh doanh ơ tơ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã bắt nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng một chiến lược kinh doanh, các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi thường th cả đội ngũ chun gia xây dựng chiến lược cho mình, nhưng doanh nghiệp nhỏ thường tự xây dựng nên. Tuy nhiên đây là lĩnh vực kinh doanh sự cạnh tranh rất khốc liệt, các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh lẫn nhau cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngồi. Bên cạnh đó việc suy giảm của nền kinh tế bất cứ thời kỳ nào cũng ảnh hưởng ngay đến lĩnh vực kinh doanh này. Ngồi ra các văn bản dưới luật các quy định trong lĩnh vực này đang trong q trình hồn thiện, sự thay đổi về thường xun về chính sách sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh này đã phát triển vươn lên, những cũng rất nhiều doanh nghiệp đã thất bại, thậm chí phá sản. Thất bại thì do nhiều ngun nhân còn thành cơng các doanh nghiệp thì điểm chung là các doanh nghiệp này đã quan tâm đến hoạch định chiến lược, xác định các hướng đi lớn cho phép doanh nghiệp thay đổi, cải thiện củng cố vị thế cạnh tranh của mình. giúp cho các doanh nghiệp sức cạnh tranh tương đối so với các doanh nghiệp khác để tồn tại phát triển trong mơi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Dỗn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 9 Mặc dù các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã bắt đầu quan tâm đến hoạch định chiến lược do những lợi ích mà nó đem lại, tuy nhiên việc xây dựng các chiến lược phù hợp hay không, triển khai giám sát chiến lược như thế nào hiệu quả đem lại vẫn chưa được chỉ ra rõ ràng. Hiện tại rất ít các nghiên cứu phân tích chiến lược kinh doanh từ khâu hình thành chiến lược, thực thi chiến lược đến giám sát thực hiện chiến lược. Do đó việc nghiên cứu đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là hết sức cần thiết, các kết quả thu được sẽ giúp cho bản thân doanh nghiệp được đánh giá xem lại chiến lược kinh doanh của mình những kết quả này là số liệu tham khảo quan trọng cho các công ty khác trong ngành khi xây dựng, hoạch định chiến lược kinh doanh. Công ty cổ phần ô Nội được lựa chọn đây là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô đã chiến lược kinh doanh đã những thành công nhất định trong thời gian qua. Trên sở những kết quả nghiên cứu thu được chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 sẽ được đề xuất để công ty tham khảo. Kết quả cũng là thông tin tham khảo quan trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này cũng như cho các doanh nghiệp chuẩn bị gia nhập lĩnh vực này. Mục đích nghiên cứu: 1. Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty cổ phần ô Nội bằng hình Delta kết hợp Bản đồ chiến lược 2. Đề xuất chiến lược mới cho giai đoạn 2011-2015. Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược quản trị chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô Nội Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ 1: Thu thập các số liệu liên quan kết quả phỏng vấn lãnh đạo công ty Nhiệm vụ 2: Vẽ hiện trạng bản đồ Delta kết hợp với Bản đồ chiến lược của công ty Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng thực trạng chiến lược của công ty: từ khâu hình thành chiến lược, xây dựng chiến lược, triển khai, giám sát việc thực thi chiến lược Nhiệm vụ 4: Xác định điểm mạnh điểm yếu đề xuất vẽ lại chiến lược công ty cổ phần ô Nội giai đoạn 2011-2015 dựa trên hình Delta Bản đồ chiến lược Câu hỏi nghiên cứu 1. Thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô Nội như thế nào dưới góc độ của hình Delta Bản đồ chiến lược? 2. Chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp theo các yếu tố của hình Delta Bản đồ chiến lược? 3. Chiến lược kinh doanh mới của công ty giai đoạn 2010-2015 sẽ được điều chỉnh như thế nào. Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 10 [...]... còn yếu Trang 28 2.10 Chiến lược hiện tại của công ty cổ phần ô Nội theo các yếu tố của hình Delta kết hợp với bản đồ chiến lược Từ kết quả phân tích trên, chiến lược hiện tại của CTCP ô nội được thể hiện trên hình Delta kết hợp với bản đồ chiến lược như sau Hình 8: Chiến lược hiện tại của công ty cổ phần ô Nội Cố định vào hệ thống Các giải pháp khách hàng toàn diện X Sản phẩm... trên bản báo cáo tài chính kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh 4 Phân tích đánh giá Phân tích đánh giá thực trạng chiến lược dựa trên hình Delta bản dồ chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại dựa trên các tiêu chí của 2 hình này Kết hợp với các công cụ: hình PEST, hình thế lực cạnh tranh hình SWOT để làm rõ chiến lược của công ty Vẽ bản đồ hiện trạng chiến lược của. .. trị, kinh tế, xã hội công nghệ 5 Một số lưu ý khi ứng dụng hình Delta Bản đồ chiến lược để phân tích chiến lược ngành dịch vụ y tế Khi sử dụng hình Delta Bản đồ chiến lược phân tích chiến lược của các công ty trong ngành kinh doanh ô tô, cần lưu ý phân tích môi trường vĩ vì đây là lĩnh vực mà các văn bản dưới luật, các văn bản quy định chưa hoàn thiện, môi trường kinh doanh bị... CTCP ô Nội 1.1 Giới thiệu về CTCP ô Nội Công ty cổ phần ô Nội được thành lập tháng 10/2005 dưới dạng công ty cổ phần, tên giao dịch quốc tế là Hanoi Auto JSC cấu tổ chức của công ty hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các phòng ban chức năng trong đó hai phòng chính là phòng kinh doanh phòng dịch vụ Hình 4: cấu tổ chức của CTCP ô Nội (Nguồn: Phòng hành... muốn được bản báo cáo đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty từ khâu hình thành chiến lược đến khâu thực thi chiến lược giám sát thực hiện chiến lược Phân tích được chiến lược hiện thời của công ty Đưa ra chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2011-2015 Bố cục của đồ án: Nghiên cứu này gồm 46 trang, 9 bảng biểu, 10 hình, 3 phụ lục, ngoài các phần chung gồm nội dung, tên đề tài, tóm... Phòng hành chính CTCP ô Nội) Công ty kinh doanh trên lĩnh vực mua bán sửa chữa ô tô, gồm bộ phận bán hàng xưởng dịch vụ Giai đoạn đầu mới thành lập, công ty chỉ làm đại lý bán xe ô tải cho công ty Vinaxuki, là công ty sản xuất lắp ráp ô trong nước, phần dịch vụ làm chủ yếu là đóng thùng xe tải Từ 2008, do chất lượng xe tải của công ty Vinaxuki không đảm bảo, công ty đã chuyển sang... 25.74% Chỉ tiêu này cho thấy với một đồng doanh thu thuần từ bán hàng cung cấp dịch vụ, công ty tạo ra được 0.2574 đồng lợi nhuận 1.2 Định vị chiến lược của CTCP ô Nội 1.2.1 Lựa chọn chiến lược: CTCP ô Nộicông ty kinh doanh trong hai lĩnh vực chính là mua bán sửa chữa, bảo hành ô tô, nhưng hiện tại chiến lược kinh doanh của công ty mới chỉ tập trung vào lĩnh vực đại lý phân phối,... trị chiến lược trong ngành sản xuất, kinh Khảo sát thực trạng chiến lược của CTCP ô Nội theo hình Delta Bản đồ chiến lược Đánh giá chiến lược hiện tại đề xuất chiến lược mới giai đoạn 2011-2015 Xây dựng kế hoạch lịch trình thực hiện chiến lược đến năm 2015 2 Phương pháp thu thập dữ liệu: 2.1 Dữ liệu thứ cấp Các dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua phương pháp thống kê phân tích. .. tập thể tinh thần đồng đội, không ngừng học hỏi nâng Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 22 cao trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp, trung thực với khách hàng, tận tâm tâm trong công việc Khẩu hiệu của công ty là : Trung thựcĐoàn kết – Tận tâm – Thành công 2 Đánh giá chiến lược hiện tại của CTCP ô Nội bằng hình Delta bản đồ chiến lược 2.1 Định vị tam giác lựa chọn chiến lược Quan... từ hình bảng đánh giá với bốn điểm cân bằng hình này giải thích quá trình triển khai chiến lược của công ty theo các hướng sau: định hướng tài chính, định hướng khách hàng, định hướng quy trình bên trong định hướng học hỏi tăng trưởng Doãn Ngọc Hải – MBA - EV9 Trang 17 Sự kết hợp hình Delta bản đồ chiến lược: Sự kết hợp giữa hình Delta Bản đồ chiến lược cho chúng ta một công . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH DELTA TÍCH HỢP VỚI BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH. Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta kết hợp Bản đồ chiến lược 2. Đề xuất chiến lược mới cho giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015, Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015, Luận văn thạc sĩ về đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Hà Nội bằng mô hình Delta tích hợp với bản đồ chiến lược và đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015, Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược ™ Chiến lược:, Hướng tiếp cận

Từ khóa liên quan