MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM

21 387 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2014, 07:35

ISO 9001:2008 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM Người trình bày: TS. Đặng Thanh Tùng Hội nghị Xúc tác– Hấp phụ VII Hà Nội, ngày 08-10/08/2013 ISO 9001:2008 HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÚC TÁC TRÊN THẾ GIỚI Lĩnh vực 2003 2006 2009 Tốc độ tăng trưởng trung bình 2003- 2009 Lọc dầu 2.460 2.682 2.946 3,3% Hóa dầu 2.195 2.340 2.491 2,2% Polymer 2.568 2.999 3.525 5,6% Hóa chất tinh vi 1.276 1.621 1.965 9,0% Môi trường 3.581 5.028 5.704 9,9% Tổng (triệu USD) 12.084 14.670 16.531 6,1% Thị trường chất xúc tác toàn cầu giai đoạn 2003-2009 Nguồn: Catalytic Industrial Process, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) ISO 9001:2008 HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÚC TÁC TRÊN THẾ GIỚI  Trên 70% các quá trình chế biến trong công nghiệp lọc-hóa dầu có sử dụng xúc tác;  Tại các nước có nền công nghiệp phát triển, các quá trình sản xuất xúc tác đóng góp đến 20 % GDP;  Ước tính tổng giá trị các sản phẩm sản xuất từ các quá trình xúc tác hàng năm sẽ vào khoảng 7.500 tỷ USD. ISO 9001:2008 MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU  Ứng dụng zeolit trong xúc tác FCC tăng hiệu suất các sản phẩm có giá trị cao như xăng, LCO, LPG Progress of FCC Catalyst performance 7 ISO 9001:2008 MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU  Sản xuất nhiên liệu sạch có hàm lượng S cực thấp (< 10 ppm)  Vận hành tại các chế độ “mềm” hơn;  Giảm lượng H 2 tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy ISO 9001:2008 MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU  Cải tiến xúc tác reforming hơi nước để hạn chế quá trình kết khối tâm hoạt động, quá trình tạo cốc;  Ứng dụng của ZSM-5, SAPO-34 trong các quá trình FCC, olefin cracking, MTO để sản xuất olefin nhẹ;  Biến tính HZSM-5 ứng dụng làm xúc tác trong các quá trình thơm hóa alkan thành các hợp chất aromatic;  Xúc tác metallocence và hậu metallocence trong tổng hợp polymer Các vấn đề nghiên cứu:  Phát triển và cải tiến vật liệu xúc tác;  Các phương pháp tổng hợp xúc tác mới;  Cải tiến công nghệ bình phản ứng (reactor technology) xúc tác;  Cơ chế phản ứng và mối liên hệ giữa cấu trúc và hoạt tính/hiệu năng (hoạt độ, độ chọn lọc, độ bền) của xúc tác. ISO 9001:2008 XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU HIỆN NAY  Sự cạn kiệt của nguồn nguyên liệu hóa thạch chắc sẽ xảy ra trong thế kỷ này;  Nhu cầu sử dụng năng lượng, nhiên liệu và yêu cầu chất lượng của các sản phẩm lọc-hóa dầu ngày càng khắt khe;  Biến đổi khí hậu toàn cầu, yêu cầu bảo vệ môi trường dẫn đến các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt về phát thải;  Nâng cao hiệu quả các quá trình và tiết kiệm năng lượng;  Phát triển các nguồn năng lượng mới thay thế năng lượng truyền thống. ISO 9001:2008 XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU HIỆN NAY  Giảm chi phí sản xuất, cải tiến các hệ xúc tác truyền thống, tập trung nâng cao độ chọn lọc, đặc biệt là các phản ứng oxy hóa;  Phát triển xúc tác mới cho các quá trình chế biến khí thiên nhiên (quan tâm các mỏ khí xa bờ có chi phí khai thác cao) và than thành nhiên liệu và các sản phẩm hóa dầu;  Xúc tác cho các quá trình sản xuất nhiên liệu thay thế từ sinh khối, rác thải, sử dụng CO 2 làm nguyên liệu, sản xuất H 2 ;  Áp dụng các công nghệ phản ứng mới để nâng cao hiệu quả của các quá trình như công nghệ bình phản ứng màng (membrane reactor), công nghệ phản ứng vi dòng (microflow reactor); ISO 9001:2008 NGHIÊN CỨU XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU TRONG NƯỚC  Hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước và phát triển mạnh trong khoảng 10 năm gần đây;  Lọc dầu: cracking, reforming, đồng phân hóa cấu trúc và làm sạch bằng hydro;  Hóa dầu: dehydro hóa, alkyl hóa, chuyển hóa bất cân đối toluen, đồng phân hóa hóa m-xylen, chuyển hóa CO, CO 2 thành hydrocacbon và methanol, oxy hóa methanol thành formaldehyde ;  Đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chế biến dầu khí; ISO 9001:2008 NGHIÊN CỨU XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU TRONG NƯỚC  Quy mô phòng thí nghiệm, hệ xúc tác đơn giản, xung quanh các vấn đề như phương pháp tổng hợp, đặc trưng các tính chất lý-hóa, đánh giá hoạt tính và nghiên cứu cơ chế phản ứng;  Thiếu trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thiếu những nghiên cứu chuyên sâu mang tính đột phá, chưa tạo ra những phát minh mới;  Nghiên cứu thường mang tính đơn lẻ, không gắn với một mục tiêu, sản phẩm cụ thể, thiếu sự phối hợp liên ngành nên tính ứng dụng không cao;  Sự tham gia tài trợ của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cho các đề tài nghiên cứu hiện nay còn rất hạn chế dẫn đến việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. [...]... HƯỚNG PHÁT TRIỂN LỌC HÓA DẦU ISO 9001:2008 Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam  Nguồn nguyên liệu chủ yếu: dầu nhập khẩu, dầu chua, dầu nặng;  Sản phẩm: Euro 04 từ ngày 01/01/2017 và mức Euro 05 từ ngày 01/01/2022 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LỌC HÓA DẦU ISO 9001:2008 Nguồn: PVGas  Phát triển khí mỏ cận biên, khí có hàm lượng CO2 cao;  Chế biến sâu khí để nâng cao giá trị gia tăng ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU... linh động chế biến các loại nguyên liệu khác nhau;  Lợi nhuận tối đa của nhà máy có thể tăng lên khoảng 3 USD/thùng ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ISO 9001:2008 Nghiên cứu dài hạn, phát triển các hệ xúc tác mới: Chế biến khí giàu CO2 thành nhiên liệu, methanol, sản xuất olefin từ methanol; Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu (sinh khối, rác thải); Nâng cao trình độ KHCN của Việt Nam; Cơ sở để chuyển giao, tiếp nhận... được sự thay đổi cấu trúc của xúc tác trong quá trình phản ứng;  Xây dựng được mối tương quan thực giữa cấu trúc của xúc tác và hiệu quả xúc tác; PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU – MÔ PHỎNG ISO 9001:2008  Dự báo được hiệu quả của xúc tác, giảm thiểu số lượng thực nghiệm;  Công cụ hỗ trợ để thiết kế xúc tác, quá trình công nghệ; KẾT LUẬN ISO 9001:2008  Vai trò không thể thiếu của KHCN nói chung và nghiên. .. và nghiên cứu xúc tác nói riêng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đang dạng hóa nguồn nguyên liệu, bảo vệ môi trường;  Cần xây dựng được các hướng nghiên cứu trọng tâm, khả thi với các mục tiêu rõ ràng, cụ thể với sự phối hợp mang tính liên ngành giữa các trường đại học, viện nghiên cứu;  Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến, kết hợp thực nghiệm và lý thuyết;... nguồn nguyên liệu (sinh khối, rác thải); Nâng cao trình độ KHCN của Việt Nam; Cơ sở để chuyển giao, tiếp nhận công nghệ mới; Tự phát triển công nghệ PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU - HTE ISO 9001:2008 Nguồn: High throughput experiment (HTE) company PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU - HTE ISO 9001:2008 Nguồn: High throughput experiment (HTE) company often be seen as a changed slope in the Z90 deactivation... giá, lựa chọn xúc tác FCC, hydroprocessing: Nâng cao hiệu suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế của nhà máy; Tăng tính linh động của nhà máy về nguyên liệu, cơ cấu sản phẩm; Giảm thiểu mức độ khắc nghiệt của các chế độ vận hành; Chủ động thiết kế xúc tác phù hợp với nguyên liệu, công nghệ và mục tiêu vận hành của nhà máy ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN XÚC TÁC ISO 9001:2008  Giảm lượng xúc tác bổ sung;... deactivation plot When the Z90 points approach th bottom of the bed, preparation for replacement of the catalyst should be made PHƯƠNG Comparison with Prior Generation of Catalyst NGHIÊN PHÁP, KỸ THUẬT A preliminary comparison of the deactivation plots for AR-301 and AR-401 (Fig 7) confirms th CỨU – IN SITU improved characteristics of AR-401 .co 13.11.4 Major Catalyst Problems Ethylene q 2q Heating elements (b... nghiên cứu;  Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến, kết hợp thực nghiệm và lý thuyết;  Vai trò quan trọng của các Bộ, Ngành, Doanh nghiệp trong việc tài trợ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu;  Điều kiện quan trọng hàng đầu để cất cánh vẫn là con người ISO 9001:2008 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN http://www.vpi.pvn.vn . ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC. XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM Người trình bày: TS. Đặng Thanh Tùng Hội nghị Xúc tác Hấp phụ VII Hà Nội, ngày 08-10/08/2013 ISO 9001:2008 HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÚC TÁC TRÊN. nghiên cứu:  Phát triển và cải tiến vật liệu xúc tác;  Các phương pháp tổng hợp xúc tác mới;  Cải tiến công nghệ bình phản ứng (reactor technology) xúc tác;  Cơ chế phản ứng và mối liên hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM, MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM, MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn