đánh giá tác dụng điều trị của thuốc tmslh kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

243 559 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:29

Bộ giáo dục và đào tạo Bộ Y tế Trờng đại học y hà nội NgÔ QUỳNH HOA Nghiên cứu TíNH AN TOàN Và TáC DụNG CủA THUốC "thông mạch SƠ LạC HOàN" TRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Luận án tiến sĩ y học Hà Nội - 20132 Bộ giáo dục và đào tạo Bộ Y tế Trờng đại học y hà nội NgÔ QUỳNH HOA Nghiên cứu TíNH AN TOàN Và TáC DụNG CủA THUốC "thông mạch SƠ LạC HOàN" TRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Chuyên ngành : y học cổ truyền Mã số : 62.72.60.01 Luận án tiến sĩ y học Ngời hớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Đỗ THị PHƯƠNG 2. PGS. TS. NGUYễN TRầN THị GIáNG HƯƠng Hà Nội - 20132 Lời cảm ơn Để hoàn thành luận án này, tôi xin chân thành cảm ơn: - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, Khoa Y học cổ truyền, Bộ môn Dợc lý Trờng Đại học Y Hà Nội đ tạo điều kiện và giúp đỡ tôiã trong quá trình học tập và làm luận án. - Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Y học cổ truyền, Khoa Hồi sức Cấp cứu, Khoa Nội I Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong học tập và nghiên cứu. - Ban Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ơng và các Khoa, Phòng trong Bệnh viện đ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình họcã tập tại Bệnh viện. - Phó Giáo s, Tiến sĩ Đỗ Thị Phơng, Trởng Khoa Y học cổ truyền Trờng Đại học Y Hà Nội là ngời Thầy vô cùng tận tình, chu đáo, đ dạy dỗ và ã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Cô đ trang bị cho tôi kiếnã thức chuyên ngành, giúp đỡ tôi sửa chữa thiếu sót trong luận án và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. - Phó Giáo s, Tiến sĩ Nguyễn Trần Thị Giáng Hơng, nguyên Phó Trởng Bộ môn Dợc lý Trờng Đại học Y Hà Nội, ngời Thầy đ truyền đạt cho tôiã những kiến thức quý báu và hớng dẫn tôi hoàn chỉnh luận án này. - Phó Giáo s, Tiến sĩ Nguyễn Nhợc Kim, nguyên Trởng Khoa Y học cổ truyền Trờng Đại học Y Hà Nội, ngời Thầy đ giảng dạy và đóng góp ý kiếnã quý báu để tôi hoàn thành luận án này. - Phó Giáo s, Tiến sĩ Đặng Kim Thanh, Phó trởng Khoa Y học cổ truyền Trờng Đại học Y Hà Nội, Cô đ tận tình chỉ bảo và dạy dỗ tôi trongã suốt quá trình học tập và nghiên cứu. - Các Thầy, Cô Khoa Y học cổ truyền Trờng Đại học Y Hà Nội, những ngời đồng nghiệp thân yêu của tôi với những kinh nghiệm và lòng nhiệt tình đ giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luậnã án. - Các Thầy, Cô trong Hội đồng chấm luận án đ đóng góp cho tôiã những ý kiến quý báu trong quá trình hoàn thành luận án. - Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bệnh nhân tình nguyện tham gia nghiên cứu. - Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Trần văn Thuấn, Trởng Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn cùng toàn thể các Bác sĩ, Y tá, Nhân viên trong Khoa đ tạo điều kiện và góp sức cùng tôiã trong việc thực hiện các công đoạn của đề tài. - Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bố Mẹ Những ngời đ sinhã thành và nuôi dạy con trởng thành, những ngời thân trong gia đình, bạn bè, các đồng nghiệp đ động viên, giúp đỡ tôi vã ợt qua những khó khăn trong quá trình học tập và hoàn thành luận án. - Bản luận án này không thể tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận đ- ợc những ý kiến đóng góp quý báu của các Thầy, Cô và đồng nghiệp để bản luận án này đợc hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả Ngô Quỳnh Hoa Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả Luận án Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALT Alanine aminotransferase APTT Activated partial thromboplastin time AST Aspartate aminotransferase CHT Chụp cộng hưởng từ CLVT Chụp cắt lớp vi tính CMN Chảy máu não HAtb Huyết áp trung bình HAtt Huyết áp tâm thu HAttr Huyết áp tâm trương INR International nornalised Ratio NMN Nhồi máu não TBMN Tai biến mạch não TC Triệu chứng TCYTTG Tổ chức Y tế Thế giới THA Tăng huyết áp TMSLH Thông mạch sơ lạc hoàn TPKL Trúng phong kinh lạc TPTP Trúng phong tạng phủ XBBH Xoa bóp bấm huyệt YHCT Y học cổ truyền YHHĐ Y học hiện đại MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. TÌNH HÌNH TAI BIẾN MẠCH NÃO TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 3 1.1.1. Tình hình tai biến mạch não trên thế giới 3 1.1.2. Tình hình tai biến mạch não ở Việt Nam 3 1.2. TAI BIẾN MẠCH NÃO THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI 4 1.2.1. Định nghĩa và phân loại tai biến mạch não 4 1.2.2. Nhồi máu não 4 1.3. TAI BIẾN MẠCH NÃO THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN 20 1.3.1. Quan niệm, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của chứng trúng phong 20 1.3.2. Phân loại, điều trị trúng phong 24 1.4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP 32 1.4.1. Một số nghiên cứu ở Trung Quốc 32 1.4.2. Một số nghiên cứu ở Việt Nam 33 1.5. TỔNG QUAN BÀI THUỐC NGHIÊN CỨU “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” 35 1.5.1. Xuất xứ của bài thuốc 35 1.5.2. Tác dụng của các vị thuốc trong “Thông mạch sơ lạc hoàn” 38 Chương 2 43 CHẤT LIỆU - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1. CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 43 2.1.1. Thuốc nghiên cứu 43 2.1.2. Phương tiện và trang thiết bị nghiên cứu 44 2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 45 2.2.1. Đối tượng nghiên cứu thực nghiệm 45 2.2.2. Đối tượng nghiên cứu lâm sàng 45 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.3.1. Nghiên cứu trên thực nghiệm 48 2.3.2. Nghiên cứu trên lâm sàng 52 2.3.3. Phương pháp phân tích số liệu 58 2.3.4. Phương pháp khống chế sai số 59 2.4. KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỀ TÀI 59 2.5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 60 Chương 3 65 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 65 3.1.1. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp (LD50) 65 3.1.2. Kết quả nghiên cứu độc tính bán trường diễn 66 3.1.3. Kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý trên tim mạch 78 3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 86 Căn cứ vào tiêu chuẩn chọn và loại trừ bệnh nhân, nghiên cứu này tuyển được 96 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Trong quá trình theo dõi có 6 bệnh nhân được loại khỏi diện tổng kết trong đó có hai bệnh nhân có nguyện vọng dùng thuốc khác điều trị NMN, hai bệnh nhân bỏ điều trị quá ba ngày và hai bệnh nhân THA giai đoạn 1 phải dùng thuốc hạ áp lần thứ hai trong quá trình điều trị. Như vậy, còn lại 90 bệnh nhân được tổng kết trong nghiên cứu này 86 3.2.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu não 86 3.2.2. Kết quả nghiên cứu trên lâm sàng 92 3.2.3. Kết quả nghiên cứu trên một số chỉ số huyết học và sinh hoá máu 103 BÀN LUẬN 107 4.1. TÍNH AN TOÀN CỦA THUỐC “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” 107 4.1.1. Tính an toàn của thuốc TMSLH trên thực nghiệm 107 4.1.2. Tính an toàn của TMSLH trên lâm sàng 112 4.2. TÁC DỤNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CHẾ PHẨM THUỐC “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” KẾT HỢP VỚI XOA BÓP BẤM HUYỆT 113 Trên lâm sàng, Thông mạch sơ lạc hoàn được điều trị cho 45 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Sau đây xin mô tả một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 113 4.2.1. Một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 113 4.2.1.1. Tuổi 113 4.2.1.2. Giới tính 114 4.2.1.3. Thời gian từ khi mắc NMN đến khi điều trị trong giai đoạn cấp 115 4.2.1.4. Các bệnh đồng diễn 115 4.2.1.5. Một số đặc điểm tổn thương bệnh lý 117 4.2.2. Kết quả điều trị theo Y học hiện đại 121 4.2.3. Kết quả điều trị theo thể bệnh Y học cổ truyền 145 KẾT LUẬN 148 KIẾN NGHỊ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Thành phần và tác dụng của các vị thuốc trong TMSLH 38 Bảng 3.1. Ảnh hưởng của TMSLH đến thể trọng thỏ 66 Bảng 3.2. Ảnh hưởng của TMSLH 67 đến số lượng hồng cầu trong máu thỏ 67 Bảng 3.3. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 68 đến hàm lượng huyết sắc tố trong máu thỏ 68 Bảng 3.4. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH đến hematocrit trong máu thỏ 70 Bảng 3.5. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 70 đến số lượng bạch cầu trong máu thỏ 70 Bảng 3.6. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 70 đến công thức bạch cầu trong máu thỏ 70 Bảng 3.7. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 71 đến số lượng tiểu cầu trong máu thỏ 71 Bảng 3.8. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 72 đến hoạt độ ALT trong máu thỏ 72 Bảng 3.9. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 73 đến hoạt độ AST trong máu thỏ 73 Bảng 3.10. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 73 đến hàm lượng bilirubin toàn phần trong máu thỏ 73 Bảng 3.11. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH đến hàm lượng protein trong máu thỏ 74 Bảng 3.12. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH 74 đến hàm lượng cholesterol trong máu thỏ 74 Bảng 3.13. Ảnh hưởng của thuốc TMSLH đến hàm lượng creatinin trong máu thỏ 75 Bảng 3.14. Ảnh hưởng của TMSLH 81 đến tác dụng của adrenalin trên huyết áp chó 81 [...]... 2- Đánh giá tác dụng điều trị của thuốc TMSLH kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp 3- Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc TMSLH trong điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH TAI BIẾN MẠCH NÃO TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.1.1 Tình hình tai biến mạch não trên thế giới Theo Bethoux, tỷ lệ mắc bệnh TBMN của. .. mô não Bao gồm: chảy máu trong nhu mô não; chảy máu não – tràn máu não thất thứ phát; chảy máu não thất nguyên phát; chảy máu dưới nhện; chảy máu sau nhồi máu *Nhồi máu não: xảy ra khi một mạch máu bị tắc một phần hoặc toàn bộ, khu vực não không được nuôi dưỡng sẽ bị hoại tử, nhũn ra Bao gồm: huyết khối động mạch não; tắc mạch não; nhồi máu não ổ khuyết 1.2.2 Nhồi máu não 1.2.2.1 Định nghĩa: Nhồi máu. .. hưởng của TMSLH 79 đến tác dụng của adrenalin trên huyết áp chó (2) 79 Ảnh 3.3 Ảnh hưởng của TMSLH 79 đến tác dụng của adrenalin trên huyết áp chó (3) 79 Ảnh 3.4 Ảnh hưởng của TMSLH 82 đến tác dụng của acetylcholin trên huyết áp chó (4) 82 Ảnh 3.5 Ảnh hưởng của TMSLH 82 đến tác dụng của acetylcholin trên huyết áp chó (5) 82 Ảnh 3.6 Ảnh hưởng của TMSLH. .. Bảng 3.38 Tác dụng không mong muốn của thuốc trên lâm sàng 102 Bảng 3.389 So sánh giá trị trung bình của hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu 103 và tỷ lệ hemoglobin trước và sau điều trị 103 Bảng 3.3940 So sánh giá trị trung bình một số chỉ số đông máu .103 trước và sau điều trị 103 Bảng 3.401 So sánh giá trị trung bình của enzym gan trước và sau điều trị 104 Bảng 3.412 So sánh giá trị trung... lạc hoàn (TMSLH) Theo quy định, chế phẩm thuốc mới cần thiết được tiến hành nghiên cứu tổng thể trên cả thực nghiệm và lâm sàng Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “Thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với ba mục tiêu cụ thể sau: 1- Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng trên tim mạch của thuốc TMSLH trên động vật... và mang lại kết quả tốt [39] Năm 2008, bài thuốc cũng đã được áp dụng tại Khoa YHCT Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn cho thấy kết quả khá khả quan trong phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân Để tăng hiệu quả trong điều trị và dự phòng cho bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, đồng thời thuận tiện sử dụng cho bệnh nhân trong điều kiện tại Việt Nam, bài thuốc được gia thêm một số vị và chuyển sang... não và nhồi máu ổ khuyết Chẩn đoán xác định bằng chụp CLVT sọ não, CHT sọ não [121] 16 1.2.2.9 Điều trị và phòng chống tai biến mạch não tái phát  Nguyên tắc cấp cứu và điều trị [218], [578] Điều trị theo nguyên tắc điều trị và cấp cứu và điều trị TBMN nói chung nhằm mục tiêu hồi phục chức năng thần kinh và giảm tỷ lệ tử vong Có năm vấn đề chính trong điều trị: - Điều trị chung, cứu sống người bệnh. .. creatinin và glucose máu .104 trước và sau điều trị .104 Bảng 3.423 So sánh giá trị trung bình thành phần lipid máu 104 trước và sau điều trị .104 Bảng 3.43 So sánh tỷ lệ có rối loạn thành phần lipid máu trước và sau điều trị .105 Bảng 3.44 Tác dụng không mong muốn của thuốc trên lâm sàng 106 Chương 4 107 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố về giới tính của các đối tượng... vùng điều trị Lưu lượng máu càng thấp thì thời gian đưa đến thiếu máu não cục bộ càng sớm, khả năng hoại tử tế bào thần kinh càng nhiều [56] Vùng nửa tối Vùng hoại tử Hình 1.1 Vùng nửa tối (vùng điều trị) trong nhồi máu não [93] Nhồi máu não sẽ xảy ra khi lưu lượng dòng máu não giảm xuống dưới 18 đến 20ml/100g não/ phút Trung tâm của ổ NMN là vùng hoại tử có lưu lượng dòng máu từ 10 đến 15 ml/100g não/ phút,... mạch, co thắt mạch não [5960] * Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) sọ não - Ở giai đoạn sớm, nhồi máu não có các biểu hiện rất kín đáo (mất dải đảo, mờ nhân đậu, xoá các rãnh cuộn não, dấu hiệu động mạch tăng đậm độ, giảm đậm độ vượt quá 2/3 vùng phân bố của động mạch não giữa ) [578] - Sau giai đoạn cấp tính, nhồi máu não có các ổ giảm đậm độ, ổ này thường thấy rõ từ ngày thứ hai trở đi Trường hợp điển hình: . TMSLH trên động vật thực nghiệm. 2- Đánh giá tác dụng điều trị của thuốc TMSLH kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp. 3- Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc. và tác dụng của thuốc “Thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với ba mục tiêu cụ thể sau: 1- Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng trên tim mạch của thuốc TMSLH. thuốc TMSLH trên thực nghiệm 107 4.1.2. Tính an toàn của TMSLH trên lâm sàng 112 4.2. TÁC DỤNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CHẾ PHẨM THUỐC “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” KẾT HỢP VỚI XOA BÓP BẤM HUYỆT 113 Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác dụng điều trị của thuốc tmslh kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, đánh giá tác dụng điều trị của thuốc tmslh kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, đánh giá tác dụng điều trị của thuốc tmslh kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Từ khóa liên quan