đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012

111 542 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 02:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM TUẤN ANH §¸NH GI¸ KÕT QU¶ §IÒU TRÞ UNG TH¦ L¦ìI GIAI §O¹N KH¤NG Mæ §¦îC B»NG HãA CHÊT TR¦íC PH¸C §å CF KÕT HîP HãA X¹ TRÞ §åNG THêI T¹I BÖNH VIÖN K (N¡M 2009 – 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ 1 HÀ NỘI - 2012 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Tiến sỹ Nguyễn Xuân Hiệp và Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Bích Thủy những người thầy, cô đã dìu dắt, dạy bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn vừa qua. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn toàn thể khoa Mắt trẻ em Bệnh viện Mắt Trung Ương, đã tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc bệnh viện Mắt Trung Ương, Bộ môn Mắt, khoa Sau Đại học Trường Đại Học Y Hà Nội đã dạy bảo, tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu và học tập vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn cha mẹ, gia đình và bạn bè những người luôn ở bên động viên, dành cho tôi những điều kiện thuận lợi nhất. Tác giả Đoàn Anh 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết qủa nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Đoàn Anh 3 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LÝ LỊCH KHOA HỌC (Dùng cho bác sĩ nội trú) I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC : Họ và tên : Giới tính : Ngày, tháng, năm sinh : Nơi sinh : Quê quán : Dân tộc : Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu : Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc : Điện thoại cơ quan/ Nhà riêng / Di động : Email : Fax: II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO : 1. Trung học chuyên nghiệp : Hệ đào tạo : Thời gian đào tạo từ / đến / 4 Nơi học (trường, thành phố) Ngành học : 2. Đại học : Hệ đào tạo : Thời gian đào tạo từ / đến / Nơi học (trường, thành phố) Ngành học : Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp : Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp : Người hướng dẫn : 3. Bác sĩ nội trú : Hình thức đào tạo : Thời gian đào tạo từ / đến / Nơi học (trường, thành phố) Ngành học : Tên luận văn : 5 Ngày và nơi bảo vệ luận văn : Người hướng dẫn : 4. Trình độ Ngoại ngữ : (Biết ngoại ngữ gì, mức độ) : 5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp: Số bằng, ngày và nơi cấp III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC : Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ : 6 Ngày tháng năm XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐÀO TẠO NGƯỜI KHAI (Ký tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN Học viên: Phạm Tuấn Anh Lớp: Bác sĩ Nội trú khóa 34 - Chuyên ngành Ung thư 7 Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ CF kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện K năm 2009 - 2012 1. Về học tập: Học viên có ý thức học tập, tự giác, luôn luôn phấn đấu vươn lên, chăm chỉ, kiên trì, nghiêm túc trong công việc học tập tại bệnh viện. 2. Về đạo đức, tác phong: Luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, bộ môn, khoa phòng, bệnh viện. Quan hệ đúng mực với thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. 3. Quá trình làm luận văn: Thu thập số liệu, xử lý số liệu trung thực, chính xác. Luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của thầy hướng dẫn. Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2012 Người hướng dẫn khoa học 8 TS. Bùi Diệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN UNG THƯ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Học viên: Phạm Tuấn Anh Lớp: Bác sĩ Nội trú khóa 34 - Chuyên ngành Ung thư Trong quá trình học tập nội trú, từ tháng 11.2009 đến 10.2012 tôi tự nhận xét mình có ưu và nhược điểm sau: 1. Ưu điểm: Về học tập: Tham gia đầy đủ các buổi học tập lý thuyết và thực hành với tinh thần cố gắng cao. Chăm chỉ, có ý thức vươn lên và đã đạt kết quả tốt trong các kỳ thi. Luôn học hỏi bạn bè và đồng nghiệp lớn tuổi kiến thức chuyên môn. Nỗ lực trau dồi ngoại ngữ để đọc tài liệu. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như nội quy, quy chế của nhà trường, của bệnh viện nơi thực tập. 9 Quan hệ với thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè: Kính trọng và lễ phép đối với các thầy cô giáo ở trường cũng như ở bệnh viện. Có mối quan hệ tốt với các khoa, phòng trong bệnh viện. Quan hệ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: Chu đáo và tận tụy với người bệnh. Luôn chia sẻ và cảm thông với nỗi đau của người bệnh. 2. Nhược điểm: Đôi khi còn rụt rè, và thiếu sự sáng tạo trong công việc. Chưa thực sự tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2012 Xác nhận của bộ môn Trưởng bộ môn Ung Thư PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 10 [...]... đồ này cho bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được Do vậy, đề tài này tiến hành nghiên cứu nhằm hai mục tiêu : 1 Đánh giá k t quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa chất trước phác đồ CF k t hợp hóa xạ trị đồng thời tại bệnh viện K từ năm 2009 đến năm 2012 2 Đánh giá độc tính của điều trị 14 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu và liên quan định khu Lưỡi là một cơ quan... thời và hóa chất tân bổ trợ sau đó hóa xạ đồng thời Trước kia tại bệnh viện K khi bệnh ở giai đoạn không mổ được thì điều trị xạ trị đơn thuần Hiện nay đối với giai đoạn T3, T4 thì điều trị hóa chất trước sau đó hóa xạ đồng thời nếu không có chỉ định phẫu thuật Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, việc k t hợp giữa hoá chất và xạ trị mang lại k t quả khả quan hơn, tăng tỉ lệ đáp ứng,... có bệnh nhân nào biến chứng da vùng xạ và niêm mạc nặng độ 4 [61] Về lịch sử điều trị ở bệnh viện K, thời k điều trị bằng xạ trị đơn thuần, tỷ lệ tái phát và di căn xa cao và tỷ lệ sống thêm không bệnh và sống thêm toàn bộ năm thấp Từ năm 1998 tại bệnh viện K đã bước đầu áp dụng điều trị k t hợp giữa xạ trị với hoá chất bằng 5 FU, cho k t quả tốt hơn xạ trị đơn thuần Từ năm 2007 đến nay, Bệnh viện K. .. thêm không bệnh và toàn bộ so với xạ trị đơn thuần Theo nghiên cứu của Urba S G và CS (2005) trên 37 bệnh nhân ung thư gốc lưỡi điều trị 3 chu k hóa chất tân bổ trợ CF sau đó điều trị hóa xạ trị đồng thời (xạ trị 72 Gy và hóa chất Cisplatin 100 mg/m2 3 chu k ) K t quả có 54% bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn K t quả sống thêm 3 năm không bệnh là 52% và 3 năm toàn bộ là 64% Tỉ lệ hạ bạch cầu độ 4 là 2% Không. .. mg/m2) Hình 1.6: Hóa xạ trị đồng thời Weeks 1, 5, 9: 3 cycles 1.6.5 Nghiên cứu trên thế giới: Theo nghiên cứu của Urba S G và CS (2005) trên 37 bệnh nhân ung thư gốc lưỡi điều trị 2 chu k hóa chất tân bổ trợ CF sau đó điều trị hóa xạ trị đồng thời (xạ trị 72 Gy và hóa chất Cisplatin 100 mg/m2 3 chu k ) K t quả có 54% bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn K t quả sống thêm 3 năm không bệnh là 52% và 3 năm toàn bộ... căn đường k nh >6cm M: di căn xa Mx: không đánh giá được tình trạng di căn xa Mo: chưa di căn xa M1: có di căn xa Giai đoạn bệnh: + Giai đoạn 0: TisNoMo 30 + Giai đoạn 1:T1NoMo + Giai đoạn 2: T2NoMo + Giai đoạn 3: T3NoMo T1,2,3N1Mo + Giai đoạn 4: T4N0,1M0 Bất k T, N2,3M0 Bất k T, bất k N, M1 1.6 Điều trị Hiện nay điều trị ung thư lưỡi bằng phẫu thuật và xạ trị thư ng được áp dụng Hóa trị thư ng áp... tử của ung thư Người ta đã xác định được một số gen liên quan đến ung thư lưỡi: Gen Bcl2, Bax, P53 [41], [51], [53], [65] Ở giai đoạn I, II điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp điều trị đầu tiên bằng tia xạ hay phẫu thuật còn tùy thuộc vào từng nơi điều trị Khi bệnh ở giai đoạn không mổ được, có 3 xu hướng điều trị chính: xạ trị đơn thuần, hóa xạ đồng thời và hóa chất... trong đó phác đồ CF rẻ tiền, k t quả đáp ứng tốt mà độc tính thấp Qua nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy phác đồ có Cisplatin đã làm tăng tỷ lệ sống thêm ở nhóm được điều trị (5,1 năm so với 3,3 năm) Sau hóa chất: đánh giá lại u và hạch để quyết định điều trị tiếp theo bằng PT hoặc tia xạ hoặc phối hợp cả PT và tia xạ 33 Tại bệnh viện K hiện nay bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn không có khả năng... phẫu thuật được điều trị hóa chất k t hợp xạ trị Các hoá chất thư ng dùng là 5FU và Cisplatin Một số phác đồ hoá chất dùng trong điều trị UT đầu mặt cổ: - Phác đồ Paclitaxel + Cisplatin: Chu k 21 ngày Paclitaxel (Taxol) 200mg/m2, TM, ngày 1 Cisplatin 75mg/m2, TM, ngày 2 - Phác đồ CF: Chu k 28 ngày Cisplatin 100 mg/ m2, TM, ngày 1 5-Fluorouacil 1000 mg/m2, TM, ngày 2-5 -Phác đồ TCF: Chu k 21 ngày... dụng phác đồ hoá trị tân bổ trợ sau đó hóa xạ trị đồng thời với Cisplatin 100mg/m 2 ngày 1, 22, 43 cho ung thư giai đoạn III, IV Điều trị hoá chất tân bổ trợ, cơ bản là các phác đồ có Cisplatin (CF, TC, TCF) Sự ra đời của các thuốc thuộc nhóm Taxan vào những năm 1990 đã cho phép có thêm lựa chọn điều trị Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ về hiệu quả điều trị của phác đồ này cho bệnh . tiêu : 1. Đánh giá k t quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa chất trước phác đồ CF k t hợp hóa xạ trị đồng thời tại bệnh viện K từ năm 2009 đến năm 2012. 2. Đánh giá độc. nơi điều trị. Khi bệnh ở giai đoạn không mổ được, có 3 xu hướng điều trị chính: xạ trị đơn thuần, hóa xạ đồng thời và hóa chất tân bổ trợ sau đó hóa xạ đồng thời. Trước kia tại bệnh viện K khi. dụng điều trị k t hợp giữa xạ trị với hoá chất bằng 5 FU, cho k t quả tốt hơn xạ trị đơn thuần. Từ năm 2007 đến nay, Bệnh viện K đã áp dụng phác đồ hoá trị tân bổ trợ sau đó hóa xạ trị đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012, đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012, đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012

Từ khóa liên quan