Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000.DOC

44 1,318 5
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 16:31

Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời cảm ơn Em xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình tới dân, đã tận tình hớng dẫn em trong quá trình hoàn thiện đề án nàyTôi cũng xin cảm ơn những ngời bạn đã cho tôi mợn tài liệu, đã góp ý động viên tôi, để tôi có thể hoàn thành tốt nhất đề án này.1Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệLời nói đầuĐối với các nớc đang phát triển nói chung Việt Nam nói riêng, phát triển tăng trởng kinh tế luôn là mục tiêu quốc gia. Trong khi nền kinh tế phát triển thấp, tích luỹ từ nội bộ không nhiều, các nguồn lực của nền kinh tế cha có điều kiện khai thác thì việc hỗ trợ của dòng vốn từ bên ngoài là rất cần thiết đóng vai trò quan trọng đối với tăng trởng kinh tế. Tuy nhiên, để có thể thu hút dòng vốn từ bên ngoài đòi hỏi chúng ta phải thực thi hàng loạt chính sách kinh tế có liên quan, nhằm tạo môi trờng cho dòng vốn đợc lu chuyển dới tác động của cung cầu tiền tệ trên thị trờng. Bởi vì tiền tệ là vấn đề rất nhạy cảm, việc thực thi chính sách tiền tệ không những tác động đến tình trạng của nền kinh tế quốc gia mà còn ảnh hởng đến các nớc khác do xu thế toàn cầu hoá, khu vực hóa nền kinh tế thế giới. Mặt khác, việc thực thi chính sách tiền tệ rất đa dạng, phần lớn tuỳ vào quan điểm của các nhà lãnh đạo, tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa thì những gì đúc kết từ thực tiễn điều hành chính sách vẫn là cơ sở quan trọng cho việc định hớng, hoàn thiện về sau. Trên tinh thần đó, việc nghiên cứu, tổng kết việc thực thi chính sách tiền tệ trong thời gian qua là điều đáng quan tâm. Bớc vào thế kỉ 21, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trởng KT &công bằng XH, vì vậy việc lựa chọn giaỉ pháp nào để xây dựng &điêù hành chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn là 1 vấn đề khó khăn,phức tạp.Qua quá trình học tập &rèn luyện môn Lý thuyết tài chính tiền tệ, đợc sự hớng dẫn của các thầy cô giáo khoa Ngân hàng tài chính, em xin mạnh dạn trình bày Đề án môn học lý thuyết tài chính tiền tệ với đề tài Chính sách tiền tệ tình hình thực hiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000.Đề án này bao gồm các phần: Phần I :Chính sách tiền tệPhần II : Thực trạng chính sách tiền tệ Việt Nam từ 1986-2000.PhầnIII:Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam hiện nay.Vì điều kiện thời gianvà kiến thức có hạn nên đề án chắc chắn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô.2Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệPhần I: chính sách tiền tệ I. Mục tiêu của chính sách tiền tệI.1. Khái niệm vai trò của chính sách tiền tệ.Cũng nh chính sách tài chính, chính sách tiền tệ là một trong hai công cụ quan trọng chủ yếu trong hệ thống các công cụ chính sách kinh tế của nhà nớc để điều hành vĩ mô đối với nền kinh tế.Theo điều 2 của luật Ngân hàng nhà nớc Việt nam (10-1997) thì: Chính sách tiền tệ là một bộ phận của chính sách kinh tế tài chính của nhà nớc nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống nhân dân. Với chính sách này, Nhà nớc thống nhất quản lý mọi hoạt động của Ngân hàng, động viên các nguồn lực trong nớc, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tạo nguồn vốn để phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, giữ vững chủ quyền quốc gia, mở rộng hợp tác hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tại mỗi một quốc gia, với t cách là thiết chế đầu não của toàn bộ hệ thống tài chính& ngân hàng, NHTW là cơ quan chủ chốt, thiết kế quyết định chính sách tiền tệ. Dù với tên gọi khác nhau (NHTW, NHNN, Hệ thống dự trữ lên bang .), nhng tất cả chúng đều có chung một tính chất là cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà nớc, độc quyền phát hành tiền, thực hiện nhiệm vụ cơ bản là ổn định giá trị tiền tệ, thiết lập trật tự, bảo dảm sự hoạt động an toàn ổn định hiệu quả của toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của mỗi đất nớc.Hoạch định thực thi chính sách tiền tệ là nhiệm vụ trung tâm, của NHNW trong lĩnh vực tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ của NHTW trong nền kinh tế thị trờng mang tính chất điều tiết vĩ mô, hớng các tổ chức tín dụng vào thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời vẫn đảm bảo tính tự chủ trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. NHTW thờng không can thiệp 3Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệkhông ra lệnh trực tiếp vào các quyết địng tác nghiệp của các tổ chức tín dụng mà chủ yếu sử dụng các biện pháp tác động gián tiếp để điều chỉnh môi trờng các điều kiện kinh doanh của các tổ chức tín dụng nh: khả năng thanh toán, lãi suất chiết khấu, dự trữ, khối lợng tiền cung ứng, tỷ giá . để thông qua đó đạt tối mục tiêu của chính sách tiền tệ.Để điều hành chính sách tiền tệ, NHTW phải hình thành sử dụng hệ thống công cụ của nó. Đặc điểm của các công cụ chính sách tiền tệ là tạo cho NHTW khả năng tác động có hiệu lực đến các yếu tố tiền đề buộc các tổ chức tín dụng phải tự điều chỉnh hoạt động của mình theo hớng chỉ đạo của NHTW nhng vẫn phải đảm bảo quyền tự chủ trong kinh doanh cũng nh sự bình đẳng trong môi tr-ờng cạnh tranh giữa các ngân hàng. I.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ Bất kỳ một chính sách kinh tế- xã hội nào cũng có những mục tiêu của nó, chính sách tiền tệ không nằm ngoài quy luật đó. Đối với chính sách tiền tệ có 6 mục tiêu cơ bản thờng xuyên đợc nhắc đến, đó là: - Giải quyết việc làm- Tăng trởng kinh tế- ổn định giá cả kiềm chế lạm phát.- ổn định lãi suất.- ổn định thị trờng tài chính- ổn định thị trờng ngoại hốiTrong từng hoàn cảnh cụ thể, đồi với từng quốc gia thì việc đề ra chính sách tiền tệ cũng có những điểm khác biệt. I.2.1. Công ăn việc làm cao.Việc làm cao là một mục tiêu có giá trị bởi 2 lý do chính:-Trờng hợp ngợc lại, thất nghiệp cao gây ra gánh nặng tài chính cho gia đình toàn thể XH.4Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệ-Khi thất nghiệp cao, nền KT không những có nhiều lao động ngồi không mà còn có những nguồn tài nguyên để không,gây lãng phí& không làm tăng đợc sản lợng tiềm năng của quốc gia.Mục tiêu của việc làm cao do đó không phai là một con số không thất nghiệp mà là một mức trên số không phù hợp với việc làm đầyđủ mà tại đó cầu lao động bằng với cung lao động.Ngời ta gọi đó là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Việc làm nhiều hay ít, tăng hay giảm phụ thuộc chủ yếu vào tình hình tăng trởng KT.Tuỳ theo tình hình đó mà NHTW phảivận dụng các công cụ của mình góp phần tăng c-ờng mở rộng đằu t sản xuất kinh doanh,đồng thời tham gia tích cực vào sự tăng tr-ởng liên tục ổn định,khống chế tỷ lệ thất nghiệp không tăng quá mức tự nhiên.I.2.2. Tăng trởng KT.Mục tiêu tăng trởng kinh tế quan hệ chặt chẽ với mục tiêu việc làm cao.Các chính sách có thể tập trung vào kích thích đầu t vào sx kinh doanh.Tăng trởng KT là mục tiêu hàng đầu quan trọng nhất của chính sách tiền tệ. Với t cách là trung tâm tiền tệ tín dụng& thanh toán trong nền kinh tế quốc dân, NHTW có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu này. NHNN Việt Nam cần bằng mọi phơng thức để có thể huy dộng đợc hầu hết các nguồn vốn nhàn rỗi trong ngoài nớc để phục vụ cho mục tiêu này.Mục tiêu từ năm 2000 trở đi tốc độ tăng trởng hàng năm phải đạt từ 9-!0%. Đó là mức tăng trởng cao đòi hỏi sự gia tăng đầu t hàng năm hàng chục tỷ USD.I.2.3. Về ổn định giá cả kiềm chế lạm phát.Khi giá cả ổn định, lạm phát mức thấp thu nhập thực tế của ngời dân đợc nâng cao, đời sống nhân dân đợc cải thiện, đầu t cho nền KT cũng đợc đảm bảo, tăng trởng KT thực dơng. Ngợc lại, khi lạm phát mức cao,thu nhập của ngời dân bấp bênh, nguy cơ khủng hoảng KT cao.Chính vì vậy mà mục tiêu này đợc xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong CSTT. Mục tiêu tăng trởng KT luôn luôn gắn liền với mục tiêu ổn định giá cả kiềm chế lạm phát. 5Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệI.2.4. Mục tiêu ổn định lãi suất:Tất cả các quốc gia đều mong muốn một sự định về lãi suất.Vì lãi suất có ảnh hởng lớn đến đầu t tăng trởng,ảnh hởng đến các luồng vốn,ngoại tệ Chính vì thế, ổn định lãi suất tạo ra thế ổn định cho các lĩnh vực nh tín dụng, đầu t, sự di chuyển vốn dẫn đến ổn định chung cho nền KT.Lãi suất chính là một trong những công cụ quan trọng nhất của CSTT. Để cho nền KT đợc ổn định đòi hỏi CSTT phải đa ra một hệ thống lãi suất mềm dẻo đúng đắn,phù hợp với sự vận động của cơ chế thị trờng.I.2.5.Về ổn định thị trờng tài chính:Việc tạo ra một nền tảng tài chính ổn định để hệ thống NH& các tổ chức tín dụng có thể hoạt động một cách có hiệu quả hỗ trợ một cách tốt nhất cho tăng trởng KT cao,lạm phát thấp, cũng nh hạn chế những khuyết tật của hệ thống tài chính là mục tiêu chủ đạo của chính sách tiền tệ. NHTW phải điều hoà hoạt động của hệ thống TC trong nớc một cách gián tiếp,tăng cờng hiệu quả cho nó. Bản thân hệ thống TC cũng có những mục tiêu riêng của nó nhiều khi những mục tiêu này lại đối chọi với các mục tiêu chung của nền KT. Do đó vai trò của CSTT là làm hài hoà một cách tối u giữa các mục tiêu trên,để phục vụ tốt nhất cho lợi ích chung của nền KT mà không làm tổn hại hay hạn chế sự phát triển của hệ thống TC.I.2.6. Mục tiêu ổn định thị trờng ngoại hối:Nhằm ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền quốc gia,NHTW thực hiện cấ nhiệm vụ giao dịch về TC Tiền tệ đối ngoại bằng các phơng diện: quản lý ngoại hối,lập theo dõi diễn biến của cán cân thanh toán quốc tế, thực hiện các nghiệp vụ hối đoái. Tổ chức điều tiết thị trờng hối đoái trong nớc, xây dựng thống nhất quản lý dự trữ ngoại hối của đất nớc,tiến hành kinh doanh ngoại hối trên thị trờng ngoại hối quốc tế.Cần thiết lập mối quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế nhằm tìm kiếm các nguồn vốn có thể huy động đợc(viện trợ,vay nợ,vay u đãi,thu hút đầu t,thu hút kiều hối ).Chính sách tiền tệ góp phần nhiều vào việc thực hiện các mục tiêu trên lại mâu thuẫn nhau. cụ thể chỉ có thể đạt đợc một mục tiêu khi chấp nhận sự cắt giảm 6Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệnhất định đối với mục tiêu khác. Chẳng hạn muốn kiềm chế lạm phát thì sẽ phải chấp nhận nạn thất nghiệp tăng lên . Vì vậy tuỳ theo việc hớng vào mục tiêu nào là chính mà ngời ta có thể coi chính sách tiền tệchính sách ổn định giá cả, chính sách tạo việc làm, chính sách cân bằng cán cân thanh toán hay chính sách tăng trởng kinh tế.Để đạt đợc những mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ NHTW phải xác định các mục tiêu trung gian. Bởi lẽ NHTW sử dụng các mục tiêu trung gian để có thể xét đoán nhanh chóng đợc tình hình hoạt đoọng của mình phục vụ cho các mục tiêu cuối cùng, hơn là chờ cho đến khi thấy đợc kết quả cuối cùng của các mục tiêu đó. Mục tiêu trung gian là điều tiết cung tiền thông qua chi phối dòng tiền chu chuyển khối lợng tiền.Tuỳ theo đIều kiện cụ thể của từng nớc mà các khối tiền tệ có thể là M1, M2, M3. I.1.7. Quan hệ giữa các mục tiêu.Mặc dù đều là các mục tiêu của các chính sách tiền tệ nhng không phải lúc nào các mục tiêu trên cũng nhất trí với nhau, đặc biệt là trong dài hạn Trớc hết, việc giảm tỷ lệ lạm phát đồng nghĩa với việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng lên làm giảm các nhân tố cấu thành tổng cầu do đó đến tổng cầu của nền kinh tế. Thất nghiệp vì thế có xu hớng tăng lên. Mặt khác, việc duy trì một tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn thờng kéo theo chính sách tiền tệ mở rộng sự tăng giá.Thứ hai, mục tiêu công ăn việc làm mâu thuẫn với mục tiêu ổn định giá cả còn thể hiện thông qua sự phản ứng của Ngân hàng trung ơng đối với các cú shock cung nhăm đảm bảo mức cầu tiền thực tế, kết quả là giá tăng lên.Thứ ba, mâu thuẫn này còn đợc thể hiện thông qua định hớng điều chỉnh tỷgiá: bằng việc hạ giá đồng bản tệ các ngành công nghiệp xuất khẩu có khả năng mở rộng. Tỷ lệ thất nghiệp vì thế giảm thấp kèm theo sự tăng lên của mức giá chung. Nh vậy, việc duy trì một mức tỷ giá ổn định thích hợp sẽ làm giảm tỷ lệ việc làm, trong khi một mức tỷ giá cao hơn sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ đó.7Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệI.3. Nội dung của chính sách tiền tệ.Xét cho cùng NHTW có thể thực thi hai loại chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình thực tiễn của nền kinh tế: - Chính sách mở rộng tiền tệ: là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế nhằm khuyến khích đầu t phát triển sản xuát tạo công ăn việc làm.Chính sách này đợc đa ra trong trờng hợp nền KT trì trệ,tăng trởng thấp.Nó tạo ra không khí tiêu dùng mạnh mẽ kích thích đầu t tăng trởng KT.- Chính sách thắt chặt tiền tệ: là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế nhằm khuyến khích đầu t, ngăn chặn sự phát triển quá đà của nền kinh tế kiềm chế lạm phát. Chính sách này đợc đa ra nhằm ngăn trặn tình trạng phát triển quá nóng của nền KT. Nó tạo ra sự khan hiếm về tiền, sự đắt đỏ về chi phí, làm giảm tốc độ tăng trởng quá nhanh, tạo ra một sự phát triển bền vững.Trong nền KT thị trờng, CSTT bao gồm 3 thành phần cơ bản gắn liền với 3 kênh dẩn nhập tiền vào lu thông. Đó là:+Chính sách tín dụng +Chính sách ngoại hối+Chính sách đối với ngân sách nhà nớc a. Chính sách tín dụng:Thực chất CSTD là cung ứng phơng tiện thanh toán cho nền kinh tế quốc dân, thông qua các nghiệp vụ ngân hàng, dựa trên các quỹ cho vay đợc tạo lập từ các nguồn tiền gửi của XH với một hệ thống lãi suất mềm dẻo, phù hợp với sự vận động của cơ chế thị trờng.b. Chính sách ngoại hối:Nhằm đảm bảo việc sử dụng co hiệu quả các tài sản có giá trị thanh toán đối ngoạiphục vụ cho việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trởng KT bền vững gia tăng việc làm trong xã hội,đảm bảo chủ quyền tiềntệ của đất nớc. 8Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệc. Chính sách đối với ngân sách nhà nớc: Nhằm đảm bảo phơng tiện thanh toán cho chính phủ trong trờng hợp Ngân sách nhà nớc bị thiếu hụt. Phơng thức tối u là NHTW cho ngân sách nhà nớc vay theokỳ hạn nhất định, Dần dần tiến tới loạI bỏ hoàn toàn phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt ngân sách.Ngân sách nhà nớc có thể ba trạng thái,đó là thâm hụt ngân sách, cân bằng ngân sách & thặng d ngân sách.- Trong trờng hợp NSNN bị thiếu hụt, chênh lệch giữa thu chi ngân sách sẽ có những tác dụng khác nhau đến nền KT, tuỳ theo các tác động đó mà có các cách thức để giảm bớt sự thiếu hụt:Một làvay dân c ;Hai là vay từ hệ thống tín dụng thị trờng TC trong nớc;Ba là vay NHNN;Bốn là vay nớc ngoài;Việc vay của NHTW& vay nớc ngoài sẽ làm tăng mạnh khối tiền tệ gây ra các áp lực tiềm tàng về sau. Vay của dân c& của các NHTM trong nớc sẽ làm cho các nguy cơ trên giảm đi. Hiện nay, áp lực lạm phát tại các nớc đang& kém phát triển cao hơn so với các nớc phát triển do họ bù đắp thâm hụt ngân sách chủ yếu bằng các biện pháp phát hành tiền& vay nợ nớc ngoài. - Trong trờng hợp NSNN cân bằng, khi chính phủ thu thuế tức là đã lấy ra khỏi lu thông một lợng tiền chi tiêu trở lại số tiền đó vào bộ may kinh tế.khối l-ợng tiền không thay đổi vì nó đợc tăng giảm một lợng nh nhau.Tuy nhiên, nó có thể làm thay đổi kết cấu giữa tiêu dùng tiết kiệm, chẳng hạn nếu tầng lớp chịu thuế không giảm tiêu thụ mà giảm tiết kiệm, trong khi đó CP phải dùng số thuế thu đợc trợ cấp cho những ngời có thu nhập thấp thì số tiêu thụ chung lạI gia tăng, số đầu t giảm kết quả là làm tăng khả năng tăng vật giá. Nêú Nhà nớc dùng số chi ngân sách để đầu t của nhà nớc tăng lên, đầu t chung không đổi, lu ý hai trờng hợp:9Đề án môn học Lý thuyết tài chính - Tiền tệThứ nhất, nếu CSTT chống lạm phát,ngân sách thăng bằng vãn có thể tác dụng ngợc với CSTT chống suy thoái.Thứ hai, Trờng hợp CSTT nhằm chống suy thoái, Ngân sách cân bằng vẫn có thể chuyển dịch thu nhập tiền tệ theo hớng góp phần chống suy thoái bằng cách làm tăng mức tiêu thụ.- Trờng hợp NS thặng d: Đây là trờng hợp rất có lợi vì nó rút bớt khối tiền tệ d thừa, tác động có lợi cho mối tơng quan giữa tổng cung tổng cầu.Để thực hiện tốt các mục tiêu nội dung nh đã nêu trên, bản thân CSTT phải sử dụng một cách có hiệu quả nhất các công cụ mà nó có đợc. Các công cụ đó bao gồm cả các u nhợc đIúm.Vì vậy trong khi sử dụng cần hết sức lu ý,tránh tình trạng quá đà không kiểm soát nổi để chúng gây phản tác dụng, gây ra những hậu quả khó lờng đối với nền KT. II. Các công cụ của chính sách tiền tệCông cụ chính sách tiền tệ là các hoạt động đợc thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp đến khối lợng tiền trong lu thông lãi suất, từ đó mà đạt đợc các mục tiêu của chính sách tiền tệ. II.1. Các công cụ trực tiếp. Các công cụ sau đợc gọi là các công cụ trực tiếp bởi vì thông qua chúng, NHNN có thể tác động trực tiếp tới khối lợng tiền trong lu thông mà không cần phải thông qua các công cụ khác.Công cụ trực tiếp đợc áp dụng phổ biến các nớc trong thời kỳ hoạt động tài chính đợc điều tiết chặt chẽ là hạ mức tín dụng.II.1.1 Hạn mức tín dụngHạn mức tín dụng là mức d nợ tối đa mà Ngân hàng trung ơng buộc các tổ chức tín dụng phải tôn trọng khi cấp tín dụng cho nền kinh tế. Mức d nợ đợc quy định cho từng Ngân hàng căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của nó ( cơ cấu khách hàng, mức rủi ro), định hớng cơ cấu kinh tế tổng thể, nhu cầu tài trợ các đối tợng chính sách nó phải nằm trong giới hạn của tổng d nợ tín dụng dự tính của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định.10[...]... tài chính tiền tệ với đề tài Chính sách tiền tệ tình hình thực hiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000.Đề án này bao gồm các phần: Phần I :Chính sách tiền tệ Phần II : Thực trạng chính sách tiền tệ Việt Nam từ 1986- 2000.PhầnIII:Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam hiện nay.Vì điều kiện thời gianvà kiến thức có hạn nên đề án chắc chắn không tránh... lao trong lĩnh vực ngân hàng.II. Các giai đoạn thực hiện chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ của NHNN là tổng hoà các giải pháp đảm bảo ổn định đồng tiền thị trờng tiền tệ, góp phần giải quyết các mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế. Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu chính sách tiền tệ Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6. Thời kì 1986 đến 2000 có thể chia làm 4 giai đoạn II.1. Giai đoạn 1986. .. chính sách tiền tệ 3 I. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3 I.1. Khái niệm vai trò của chính sách tiền tệ. 3 I.2. Mục tiêu của chính s¸ch tiỊn 4 I.3. Néi dung cđa chÝnh s¸ch tiền tệ. 8 II. Các công cụ của chính sách tiền tệ 10 II.1. Các công cụ trực tiếp. 10 II.2. Các công cụ gián tiếp 12 II.3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới 17 Phần II: Thực trạng chính sách tiền tệ. .. Thực trạng chính sách tiền tệ Việt Nam 1986- 2000. 20 I. Tỉng quan vỊ nỊn kinh tÕ viƯt nam( tõ 1986 2000)– 20 II. C¸c giai đoạn thực hiện chính sách tiền tệ. 21 II.1. Giai ®o¹n 1986 - 1988 21 II.2. Giai ®o¹n 1989 - 1991 21 II.3. Giai đoạn 1992 - 1995 22 II.4. Giai đọan 1996 - 2000. 23 III. Những thành tựu đạt đ ợc do việc xây dựng thực thi chính sách tiền tệ đúng h ớng phù hợp với diƠn... tệ cơ bản trên thế giới: chính sách tiền tệ có mục tiêu tỷ giá hối đoái; chính sách tiền tệ có mục tiêu là khối lợng tiền tệ; chính sách tiền tệ có mục tiêu lạm phát; chính sách tiền tệ có mục tiêu ngầm ẩn chứ không công khai. - Chính sách tiền tệ có mục tiêu tỷ giá hối đoái đà có một lịch sử lâu dài. Đó là việc ấn định giá trị đồng nội tệ theo giá vàng hoặc gắn vào đồng tiền của một quốc gia khác.... u nhợc đIúm.Vì vậy trong khi sử dụng cần hết sức lu ý,tránh tình trạng quá đà không kiểm soát nổi để chúng gây phản tác dụng, gây ra những hậu quả khó lờng đối với nền KT. II. Các công cụ của chính sách tiền tệ Công cụ chính sách tiền tệ là các hoạt động đợc thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp đến khối lợng tiền trong lu thông lÃi suất, từ đó mà đạt đợc các mục tiêu của chính sách tiền tệ. ... đuổi chính sách này không đợc chặt chẽ mối liên hệ không ổn định giữa khối lợng tiền tệ các biến mục tiêu nh lạm phát. Thế nhng Đức Thuỵ Sĩ lại thành công khi áp dụng do đó hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến ủng hộ mạnh mẽ nó đang đợc xem xét nh là một chính sách tiền tệ chính của NHTW các nớc Châu Âu.- Chính sách tiền tệ có mục tiêu lạm phát: Niu Dilân là quốc gia đầu tiên thực hiện. .. sách tiền tệ chính sách tài chính nhiều khi cha ăn khớp nhịp nhàng.II.4. Giai đọan 1996 - 2000. Trong giai đoạn này mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo sự tăng trởng cao của nền kinh tế. Gia tăng tốc độ phát triển là mục tiêu chính trong giai đoạn này, mục tiêu kinh tế vĩ mô bao hàm nghĩa rộng hơn so với mục tiêu kiểm soát, ổn định kinh tế, tốc độ tăng trởng đồng... thực hiện CSTT Việt nam để từ đó có một CSTT đủ sức vợt qua các thách thức trở ngại. III. Những thành tựu đạt đợc do việc xây dựng thực thi chính sách tiền tệ ®óng híng phï hỵp víi diƠn biÕn cđa nỊn kinh tế.Cho đến nay, CSTT nớc ta cha đạt đến độ hoàn thiện tơng xứng với những đòi hỏi mà nền kinh tế đạt ra. Nhng một cách khách quan công bằng mà nói thì chúng ta đà có đủ cơ sở... hiệu quả sử dụng chính sách tiền tệ việt nam trong giai đoạn hiện nay.Nền kinh tế Việt Nam đà trải qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm nhng cho đến nay đà đạt dợc nhiều kết quả đáng mừng. Việc đánh giá trực trạng nền KT từ đó suy đoán sự vận động của nó trong tơng lai là hết sức cần thiết cho việc hoạch định bất cứ một chính sách kinh tế nào.Nhìn chung, cã thĨ thÊy nỊn KT ViƯt Nam hiƯn nay vÉn . Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000. Đề án này bao gồm các phần: Phần I :Chính sách tiền tệPhần II : Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ 1986- 2000. PhầnIII:Giải. chính, em xin mạnh dạn trình bày Đề án môn học lý thuyết tài chính tiền tệ với đề tài Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000.DOC, Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000.DOC, Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000.DOC, Khái niệm và vai trò của chính sách tiền tệ., Công ăn việc làm cao. Tăng trởng KT. Về ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát., Mục tiêu ổn định lãi suất: Mục tiêu ổn định thị trờng ngoại hối:, Nội dung của chính sách tiền tệ. Chính sách tín dụng: Chính sách ngoại hối: Chính sách đối với ngân sách nhà nớc:, Hạn mức tín dụng Lãi suất tiền gửi và cho vay., Các công cụ gián tiếp, Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới, Tỉng quan vỊ nỊn kinh tÕ viƯt nam tõ 1986 2000, Giai đoạn 1986 - 1988 Giai đoạn 1989 - 1991 Giai đoạn 1992 - 1995, Giai đọan 1996 - 2000. Các giai đoạn thực hiện chính sách tiền tệ., Những tồn tại trong cơ chế lãi suất hiện hành. Những tồn tại trong tái cấp vốn và kiểm soát lợng tiền cung ứng., Những tồn tại trong quy chế dự trữ bắt buộc., Cải cách quy chế dự trữ bắt buộc sao cho phù hợp với Phát triển nghiệp vụ thị trờng mởphù hợp với quy mô nền kinh tế:, Phát triển thị trờng tiền tệ và điều hành cung ứng tiền tệ một cách hợp lý:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn