Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy Địa lí lớp 7

16 2,495 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 21:38

Thực tế, trong năm học trước với việc lồng ghép các kiến thức về môi trường vào chương trình giảng dạy Địa lí 6, học sinh đã có được cái nhìn đúng đắn và toàn diện về vấn đề môi trường. Song vẫn cần tiếp tục khắc sâu nội dung kiến thức này cho học sinh ở lớp 7 để nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng dắn cho học sinh trong việc BVMT.Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em qua tiết dạy là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Vậy phải giáo dục như thế nào mới có hệ thống và hiệu quả? Tôi xin giới thiệu : Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy Địa lí lớp 7 A. PHẦN CHUNG : I. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Môi trường là vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại. Để bảo vệ môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường (GD BVMT ) đuợc xem là một biện pháp có hiệu quả cao, bởi vì nó giúp con người có được biện pháp đúng đắn trong việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và có ý thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Hiện nay, việc giáo dục môi trường qua giảng dạy trong các trường học có ý nghĩa và chiếm vị trí đặc biệt. Nhà trường là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ tương lai đất nước, những người sẽ thực hiện khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất nước mình . Thực tế, trong năm học trước với việc lồng ghép các kiến thức về môi trường vào chương trình giảng dạy Địa lí 6, học sinh đã có được cái nhìn đúng đắn và toàn diện về vấn đề môi trường. Song vẫn cần tiếp tục khắc sâu nội dung kiến thức này cho học sinh ở lớp 7 để nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng dắn cho học sinh trong việc BVMT. Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em qua tiết dạy là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Vậy phải giáo dục như thế nào mới có hệ thống và hiệu quả? Tôi xin giới thiệu : " Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy Địa lí lớp 7 " B . PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN SÁNG KIẾN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Để hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và phát huy năng lực tự lực tích cực của học sinh, trong giảng dạy giáo viên có nhiều phương pháp dạy học khác nhau và có nhiều biện pháp thực hiện. Một trong những biện pháp có hiệu quả là giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh. Khi soạn giáo án việc xây dựng câu 1 hỏi giáo dục bảo vệ môi trường được giáo viên thường xuyên tiến hành hầu hết ở các bài có tích hợp môi trường mang lại kết quả cao trong việc thực hiên mục tiêu của mỗi phần, mỗi bài, mỗi chương. Việc thường xuyên xây dựng các câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường sẽ đưa học sinh vào những tình huống có vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải quyết được những vấn đề đó học sinh phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã có để hoàn thành nội dung giáo viên đưa ra. Vì vậy tăng cường tích hợp vấn đề bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết đối với mỗi giáo viên hiện nay. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với dự giờ của đồng nghiệp tôi nhận thấy hiện nay giáo viên đã và đang đổi mới phương pháp dạy học thể hiện ở cả khâu soạn bài và lên lớp các đồng chí đã biết áp dụng giảng dạy 1 số vấn đề ô nhiễm môI trường hiện nay. Tuy vậy muốn áp dụng triệt để thì cần có những biện pháp cụ thể thì giáo viên còn lúng túng đặc biệt là biện pháp xây dựng câu hỏi, giáo viên thường sử dụng những câu hỏi có sẵn, nhiều khi chưa sát với đối tượng học sinh, không kích thích phát huy được năng lực tự lực, sáng tạo của học sinh, chưa định hướng vào giải quyết các vấn đề hay, khó mới làm cho học sinh thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức. Từ thực tế đó với mong muốn tìm tòi các biện pháp giáo dục cho các em về vấn đề bảo vệ môi trường trong các tiết học nhằm phát huy tính tích cực, năng lực tự lực, sáng tạo của học sinh là lí do tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm . CHƯƠNG II . THỰC TRẠNG SÁNG KIẾN I. DÀN Ý CHÍNH : - GD BVMT cho học sinh THCS qua môn Địa lí. - Với loại bài kiến thức môi trường được lồng ghép thành một mục, một ý trong bài học. - Với loại bài kiến thức môi trường được tích hợp vào kiến thức địa lí. Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Địa lý THCS với mục tiêu là: Giúp học sinh biết: • - Mối quan hệ giữa dân cư ( bùng nổ dân số, đô thị hoá, hoạt động sản xuất của con người) và môi trường. 2 • - Một số vấn đề về khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế ở từng châu lục. • - Các vấn đề môi trường : hiện trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường . • - Học sinh có kĩ năng phát hiện các vấn đề về môi trường và nguyên nhân của nó. • - Có biện pháp, hành động tích cực góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường. • - Học sinh tôn trọng, yêu quý thiên nhiên, có ý thức giữ gìn bảo vệ các thành phần của môi trường tự nhiên (rừng, nước, không khí, đất đai). • - ủng hộ các hoạt động, các chính sách bảo vệ môi trường, phê phán các họat động, các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI : 1. Loại bài kiến thức môi trường được lồng ghép thành 1 mục, một ý trong bài học. Trong chương trình Địa lí 7 loại bài kiến thức môi trường được lồng ghép thành một mục, một ý trong bài học cũng không phải là ít. Nên việc giáo viên tìm ra và xác định đúng để có ý thức hướng dẫn, truyền đạt kiến thức môi trường, đảm bảo hiệu quả cao cũng không đơn giản. Điều cần thiết là giáo viên phải có ý thức làm rõ kiến thức về môi trường, chuẩn bị những nội dung, phương pháp để thể hiện ý đồ, tư tưởng của tác giả sách giáo khoa, để học sinh hiểu và có hành vi, thái độ về những vấn đề môi trường mà những mục đích đó, những ý đó cần thể hiện. Tính chất đặc biệt thể hiện ở chỗ, ngay trong mục tiêu bài giảng cũng nên đề cập đến kiến thức này. Trong quá trình dạy học phải đạt được mục tiêu đề ra. Muốn vậy phải chuẩn bị tài liệu, phương tiện, phương pháp hợp lí và có hiệu quả để thực hiện mục tiêu đề ra. 2. Loại bài kiến thức môi trường được tích hợp vào kiến thức địa lí Trong chương trình Địa lí 7 có nhiều kiến thức giáo dụ môi trường được tích hợp trong kiến thức địa lí. Có được những kiến thức này phải trên cơ sở GV quan tâm, lưu ý đến việc kết hợp, bổ xung, thêm vào một cách linh hoạt, khéo léo những kiến thức môi trường. Kiến thức môi trường ở đây thường liên quan đến những hậu quả của việc phát triển dân số, phát triển kinh tế, Hoặc những đường lối chính sách, biện pháp của các nhà nước khác nhau đến việc bảo vệ môi trường và những thành tựu của việc làm này. VD : Bài 29: Dân cư, xã hội của Châu Phi Kiến thức môi trường nên đề cập ở phần này là : 3 + Sự bùng nổ dân số ở đây vẫn tiếp diễn mạnh mẽ. Điều đặc biệt là do nguồn gốc chiến tranh và dân số phát triển quá nhanh dẫn tới xã hội gặp nhiều khó khăn, trong đó môi trường bị phá huỷ ở nhiều nơi gây nên bệnh tật nhiều, đặc biệt là khu vực còn tồn tại các loại dịch bệnh gây nên hiện tượng chết hàng loạt như bệnh dịch tả, bệnh AIDS + Đây là châu lục nghèo nhất thế giới, trên 2/3 dân số sống nhờ nông nghiệp. Vì vậy việc canh tác chủ yếu theo hình thức quảng canh, hơn nữa khí hậu châu Phi mấy thập niên gần đây bị hạn hán, do đó môi trường canh tác nông nghiệp bị phá huỷ nghiêm trọng, làm cho đất bặc màu 3. Tích hợp kiến thức bảo vệ môi trường dưới dạng các trò chơi, hội thi tìm hiểu - Các trò chơi, hội thi tìm hiểu có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường vì: - Gây hứng thú cho HS khi nghiên cứu vấn đề về BVMT. - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh đối với những vấn đề về BVMT. - Giúp học sinh mở rộng và nâng cao kiến thức về BVMT. - Phát triển khả năng giao tiếp, khả năng làm việc hợp tác nhóm nhỏ. - Hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu. Để tổ chức giáo dục BVMT dưới hình thức này giáo viên cần tuân thủ các bước sau đây: Bước 1: Xác đinh tên chủ đề. Bước 2: Xác định mục tiêu, nội dung. Bước 3: Xác định thời gian, địa điểm. Bước 4: Thành lập nhóm giám khảo Bước 5: Tuyên truyền phát động trò chơi, hội thi. Bước 6: Thiết kế chương trình. Bước 7: Chuẩn bị cơ sở vật chất - thiết bị Bước 8: Tiến hành trò chơi, hội thi. Bước 9: Tổng kết, rút kinh nghiệm. III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DẠY NHỮNG BÀI CÓ TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. • - Xác định tên bài • - Địa chỉ tích hợp (ở mức độ ?) • - Xác định nội dung giáo dục bảo vệ môi trường (về kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi). 4 • - Giáo viên xác định phương pháp dạy học cho phù hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung GDBVMT Ghi chú Bài 1 : Dân số - Mục 2: Dân số TG tăng nhanh trong TK XIX và XX - Mục 3 : Sự bùng nổ dân số. * Kiến thức : - Hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh và sự bùng nổ dân số đối với môi trường . * Kĩ năng : Phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số nhanh với MT * Thái độ, hành vi : ủng hộ các chính sách và các hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí . Bộ phận Bài 3 : Quần cư. Đô thị hóa - Mục 2 : Đô thị hóa. Các siêu đô thị * Kiến thức - Quá trình đô thị hóa nhanh và tự phát đã gây nên những hậu quả xấu cho môi trường . * Kĩ năng : Phân tích mối quan hệ giữa qua trình đô thị hóa và MT . * Thái độ, hành vi :Có ý thức giữ gìn, BVMT đô thị; Phê phán các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến MT đô thị . Liên hệ Bài 5 : MT xích đạo ẩm. Bài 6 : MT nhiệt đới; Bài 7 : MT nhiệt đới gió mùa; Bài 13 : MT đới ôn hòa; Bài 19 : MT hoang mạc; Bài 23: MT vùng núi Mục : Các đặc điểm khác của môi trường * Kiến thức - Đặc điểm MT tự nhiên ở các đới. - Hiện trạng MT, những thuận lợi và khó khăn của MT tự nhiên ở các vùng đối với đời sống và sản xuất . - Khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lí , tiết kiệm và không tổn hại đến MT * Thái độ, hành vi : Có ý thức giữ gìn, BVMT tự nhiên; Phê phán các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến MT đô thị Liên hệ Bài 8 : - Mục 1 : Làm nương rẫy. - Mục 2 : Làm ruộng, thâm canh lúa nước . * Kiến thức : Biết được các hình thức canh tác trong nông nghiệp đã có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực như thế nào đối với MT . * Kĩ năng : + Nhận biết được qua tranh ảnh và trên thực tế các hình thức canh tác trong nông nghiệp đã có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực như thế Bộ phận 5 nào đối với MT . + Phân tích được mối quan hệ giữa các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng và MT . * Thái độ , hành vi : + ủng hộ các hình thức canh tác trong nông nghiệp đã có ảnh hưởng tích cực đối với MT, phê phán các hình thức ảnh hưởng tiêu cực đối với MT . Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng . + Tuyên truyền và giúp đỡ mọi người xung quanh hiểu được ảnh hưởng của các hình thức canh tác trong nông nghiệp đến MT . Bài 9 : Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng . Mục 1 : Đặc điểm sản xuất nông nghiệp * Kiến thức : + Biết những thuận lợi và khó khăn của MT đới nóng đối với sản xuất nông nghiệp . + Biết 1 số vấn đề đặt ra đối với MT đới nóng và những biện pháp nhắm BVMT trong quá trình sản xuất nông nghiệp . * Kĩ năng : Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên , giữa hoạt động kinh tế của con người và MT ở đới nóng . * Thái độ : + ý thức được sự cần thiết phải BVMT trong quá trình sản xuất nông nghiệp và BVMT để phát triển sản xuất . + Tuyên truyền và giúp đỡ mọi người xung quanh hiểu được quan hệ tương hỗ giữa sản xuất nông nghiệp và MT . Bộ phận Bài 10 : Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên Mt ở đới nóng . Mục 1 : Dân số Mục 2 : Sức ép dân số tới tài nguyên MT Sự gia tăng dân số nhanh và bùng nổ dân số đã có những tác động tiêu cực tới tài nguên và MT ở đới nóng . Toàn phần Bài 11 : Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng Mục 2 : Đô thị hóa Sự di dân tự do làm tăng dân số và đô thị hóa nhanh, không theo quy hoạch dẫn đến những hậu quả nặng nề cho môi trường . Bộ phận 6 Bi 15 : Hot ng cụng nghip i ụn hũa Mc 2 : Cnh quan cụng nghip trng . * Kin thc : + Bit vic phỏt trin khụng hp lớ mt s ngnh cụng nghip ó v s to nờn s cn kit khoỏng sn v gõy ụ nhim mụi trng + Thy c s cn thit phi khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn mt cỏch hp lớ v BVMT trong quỏ trỡnh phỏt trin cụng nghip . * K nng : Phõn tớch mi quan h gia ti nguyờn thiờn nhiờn v MT vi hot ng sn xut cụng nghip . * Thỏi , hnh vi : Khụng ng h cỏc hot ng kinh t cú nh hng xu n mụi trng . B phn Bi 16 : ụ th húa i ụn hũa Mc 2 : Cỏc vn ca ụ th - Hiu c s phỏt trin, m rng quỏ nhanh ca cỏc ụ th ó gõy ra nhng hu qu xu i vi mụi trng - Phõn tớch nh a lớ v ụ nhim khụng khớ, ụ nhim nc ụ th . - ng h cỏc ch trg, chớnh sỏch , bin phỏp nhm hn ch sc ộp ca ụ th vi mụI trng . ễ nhim khụng khớ, ụ nhim nc - B phn . Bi 17 : ễ nhim mụi trng i ụn hũa . Mc 1 : ễ nhim khụng khớ Mc 2 : ễ nhim nc - Cỏc nguyờn nhõn gõy ụ nhim khụng khớ, ụ nhim nc cỏc nc phỏt trin . - Ngh nh th Kioto v ct gim lng khớ thi gõy ụ nhim , bo v bu khớ quyn ca Trỏi t . - ng h cỏc bin phỏp BVMT, chng ụ nhim khụng khớ, ụ nhim nc . Toàn phần Bài 18 : Thực hành Bài tập 3 - Lợng khí thải CO 2 là nguyên nhân chủ yếu làm cho Trái Đất nóng lên . - Lợng CO 2 không ngừng tăng Bộ phận IV . PHNG PHP TCH HP GIO DC BO V MễI TRNG . 7 * Sử dụng ph ương pháp đàm thoại: • - Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt, chỉ đạo học sinh tìm hiểu và lĩnh hội nội dung của bài học. • - Hệ thống hỏi - đáp là cốt lõi của phương pháp đàm thoại. * Ph ương pháp trực quan: • + Việc sử dụng phương tiện trực quan có một ý nghĩa rất lớn, bởi vì học sinh chỉ có thể quan sát được một số vấn đề về môi trường nơi em đang sống, còn phần lớn các vần đề về môi trường ở Việt Nam và trên thế giới thì học sinh không có điều kiện quan sát trực tiếp, mà chỉ có thể nhận biết được trên các phương tiện trực quan. • + Phương pháp trực quan là những phương tiện có thể lĩnh hội (tri giác) nhờ sự hỗ trợ các tín hiệu ngoài lời giảng của giáo viên. bản chất của phương pháp này là cách thức, hệ thống các cách sử dụng các phương tiện trực quan để phát hiện khai thác và lĩnh hội kiến thức. • Phương tiện trực quan trong dạy học địa lý khá đa dạng, song loại phương tiện trực quan có nhiều kĩ năng giáo dục môi trường cho học sinh là các tranh, ảnh, băng, đĩa hình có nội dung về các vấn đề môi trường. * Ph ương pháp sử dụng tranh, ảnh địa lý: • - Việc sử dụng các tranh, ảnh có nội dung về môi trường giúp học sinh dễ dàng nhận biết các vấn đề về môi trường như hiện tượng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, hiện tượng xói mòn đất ở những vùng đất trống, đồi trọc • + Cùng bức tranh SGK, trong khi dạy địa lý giáo viên nên sử dụng những hình ảnh minh hoạ có nội dung địa lý (những hình ảnh minh hoạ đó có lựa chọn và sắp xếp theo từng chủ đề) • + Bản chất của phương pháp sử dụng tranh ảnh địa lý là phương pháp: Hướng dẫn học sinh quan sát, phân tích tranh, ảnh để lĩnh hội kiến thức. • + Khi dẫn dắt học sinh quan sát trước hết giáo viên cần xác định mục đích, yêu cầu của việc quan sát tranh đó thể hiện hiện tượng gì ? Vấn đề gì ? ở đâu ? Và mô tả hiện tượng - Cuối cùng gợi ý học sinh nêu nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng. • Như vậy, khi sử dụng bức ảnh giáo viên cần chuẩn bị những câu hỏi, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung được thể hiện trên bức tranh, ảnh và những câu hỏi yêu cầu học sinh vẫn dụng những kiến thức đã học – giải thích các hiện tượng được thể hiện trên bức tranh, ảnh . VD: Khi dạy bài: ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà Sử dụng ảnh: 17.3 - SGK - Mục đích quan sát: Tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm nước ở đới ôn hoà - Tên bức tranh: Thuỷ triều đen trên Đại Tây Dương do tai nạn của tàu trở dầu . - Bức tranh thể hiện hiện tượng ô nhiễm môi trường nước biển ở Đại Tây Dương. - Mô tả hiện tượng: Váng dầu loang trên vùng biển. - Nguyên nhân: Do tai nạn chở dầu - Hậu quả: Váng dầu làm ô nhiễm nước biển Lưu ý: Việc lựa chọn tranh, ảnh cho học sinh quan sát, trước hết phải phù hợp với nội dung và càng thể hiện được nhiều dấu hiệu càng tốt. Tranh ảnh phải rõ ràng, đẹp. 8 Trong dạy học địa lý, giáo viên nên triệt để sử dụng tranh ảnh minh hoạ trong SGK, bởi vì đó là những phơng tiện minh hoạ đã được lựa chọn để thể hiện các hiện tượng một cách cụ thể, điển hình nhất. * Ph ương pháp thảo luận: • Tổ chức cho học sinh thảo luận theo lớp hoặc nhóm để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học. • - Phương pháp này tạo cho học sinh cơ hội trình bày ý kiến của mình và nghe ý kiến của các bạn trong lớp về một vấn đề nào đó. • - Chủ đề thảo luận là những vấn đề về môi trường có liên quan đến nội dung bài học, qua thảo luận giáo viên có thể đánh giá được sự hiểu biết, thái độ, cảm xúc của học sinh, giúp học sinh hình thành chính kiến có cơ sở của mình đối với vấn đề đang thảo luận. • - Trước hết giáo viên cần xác định rõ ràng mục tiêu cần đạt được trong buổi thảo luận, sau đó nêu vấn đề hoặc một số câu hỏi thích hợp để học sinh thảo luận. • + Bước 1: Giáo viên nêu chủ đề và các câu hỏi thảo luận. • + Bước 2: Học sinh thảo luận (cả lớp hoặc nhóm) • + Bước 3: Giáo viên tóm tắt các ý kiến thảo luận, củng cố các điểm chính. * Ph ương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. • Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp tạo ta tình huống có vấn đề phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh. • - Bước 1: Đặt vấn đề (tạo tình huống có vấn đề) • - Bước 2: Giải quyết vấn đề (tìm phương án giải quyết các giả thuyết) • - Bước 3: Kết luận: Khẳng định hay bác bỏ các phơng án trên các giả thuyết đã nêu. VD: Bài 14 - Địa lý 7 Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà • - Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề – tạo tình huống có vấn đề • Hình thức làm nương rẫy với kinh tế sản xuất lạc hậu ở một số nước đang phát triển đã làm suy thoái đát và duy giảm diện tích rừng. Vậy hoạt động kinh tế ở các nước phát triển với việc áp dụng kĩ thuật tiên tiến sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường. • - Bước 2: Giải quyết vấn đề • + Học sinh có thể đưa ra các giả thuyết. Trong sản xuất nông nghiệp các nước phát triển đã sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, • - Bước 3: Kết luận • Lượng phân bón, thuốc trừ sâu dư thừa làm ô nhiễm không khí, đất và nước. V . BÀI SOẠN TÍCH HỢP GD BVMT ( Cụ thể một bài ) Tiết 19 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: HS cần - Biết được nguyên nhân gây ô nhiễm nước và không khí ở các nước phát triển - Biết được các hậu quả do ô nhiễm nước và không khí gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ô hoà mà cho toàn thế giới 2. Kĩ năng 9 - HS luyện tập kĩ năng vẽ biểu đồ hình cột và kĩ năng phân tích ảnh địa lí. 3. Thái độ - Giáo dục cho học sinh về bảo vệ mơi trường. Nội dung Gd BVMT : - Các ngun nhân gây ơ nhiễm khơng khí và ơ nhiễm nước ở các nước phát triển . - Nghị định thư Kyoto về cắt giảm lượng khí thải gây ơ nhiễm , bv bầu khí quyển của TĐ . II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Các tranh ảnh, số liệu, tư liệu về ơ nhiễm mơi trường ở đới ơn hồ 2. Học sinh: - Sưu tầm các tranh ảnh, số liệu về ơ nhiễm mơi trường ở đới ơn hồ ( ảnh chụp Trái Đất với lỗ thủng tầng ơ zơn) III . Phửụng phaựp : ẹaứm thoái , phãn tớch , trửùc quan , nhoựm IV. Tiến trình dạy học 1. Ổn định :1' 2. Kiểm tra bài cũ : 4' ? Nét đặc trưng của đơ thị hố ở đới ơn hồ là gì? ? Dân cư tập trung q đơng vào các đơ thị ở đới ơn hồ làm nảy sinh các vấn đề xã hội gì? Hướng giải quyết ? 3. Bài mới Đvđ : ở bài 15- Hoạt động sản xuất cơng nghiệp ở đới ơn hồ và bài 16- Đơ thị hố ở đới ơn hồ các em đã biết sự phát triển CN và sự phát triển các đơ thị q nhanh là những nguồn gây ơ nhiễm mơi trường ở đới ơn hồ. Ơ nhiễm mơi trường ở đới ơn hồ, đặc biệt là ơ nhiễm khơng khí và ơ nhiễm nước đã đến mức báo động. HĐ1: Tìm hiểu ng.nhân , hậu quả của ơ nhiễm kk. Quan sát H17.1 và dựa vào hiểu biết của mình kết hợp sgk cho biết: ? Ng.nhân gây ơ nhiễm kk ở đới ơn hồ? ? Qs H17.2 và dựa vào hiểu biết, kết hợp sgk : ? Sự ơ nhiễm khơng khí gây nên những hậu quả gì ? ? Theo em ‘‘mưa axít’’ là mưa ntn? GV giaỷi thớch : mửa axớt laứứ ht mửa gãy ra trong ủiều kieọn KK bũ õ nhim do coự chửựa 1 tyỷ leọ cao Oxit lửu huyứnh . ễÛ caực TP lụựn khoựi trong caực loứ cao , khớ thaỷi cuỷa caực loái ủoọng cụ xe , trong ủoự xe maựy thửụứng coự chửựa lửụùng lụựn SO 2 .Khi gaởp 1. Ơ nhiễm khơng khí : 20' a, Ngun nhân - Khớ thải của cỏc loại xe cộ, nhà mỏy khu cơng nghiệp - Bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyờn tử dẫn đến rò rỉ các chất phóng xạ vào khơng khí. b, Hậu quả : + Mưa axit làm:  Chết cây cối, động vật.  Ăn mòn các cơng trình xây dựng, điêu khắc bằng kim loại.  Gây ra các bệnh về đường hơ hấp của con người, vật ni 10 [...]... học kỳ I: Lớp SS SL ý thức bảo vệ mơi trường của học sinh Tốt Trung bình Kém % SL % SL % 15 Gần kết thúc học kỳ 1: Lớp SS SL ý thức bảo vệ mơi trường của học sinh Tốt Trung bình Kém % SL % SL % 3 Bài học rút ra Từ bước đầu nghiên cứu phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường mơn Địa lý THCS Tơi nhận thấy việc cung cấp cho học sinh những kiến thức về mơi trường và bảo vệ mơi trường là... nhà trường 2, Kết quả nghiên cứu: • Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường qua bộ mơn Địa lý giúp các em nắm vững các kiến thức về mơi trường, rèn luyện các em kĩ năng phát hiện các vấn đề về mơi trường và ngun nhân của nó Từ đó các em có biện pháp hành động tích cực góp phần giải quyết các vấn đề về mơi trường - Bảo vệ mơi trường Giáo dục các em tơn trọng, u q thiên nhiên, có ý thức giữa gìn, bảo. .. thiết, phục vụ thiết thực trong cơng cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước Qua việc học tập các em nắm vững các kiến thức về mơi trường và bảo vệ mơi trường Đây là vấn đề mang tính tồn cầu Rèn luyện cho các em kỹ năng phát hiện các vấn đề về mơi trường và ngun nhân của nó Có biện pháp hành động tích cực góp phần giải quyết các vấn đề của mơi trường, bảo vệ mơi trường Giáo dục các em tơn trọng u... cơng tác giảng dạy bộ mơn Địa lí 7 ở đơn vị trường, tơi nhận thấy có nhiều hiệu quả tốt Từ chỗ các em chưa có phương pháp tích hợp kiến thức bộ mơn vào học tập, chưa có ý thức nhiều BVMT đến ý thức tốt trách nhiệm của mình trước cộng đồng trong việc chung tay BVMT - Bảo vệ hành tinh của chúng ta Trên cơ sở đó nhen nhóm dần cho học sinh lòng ham mê, u thích bộ mơn - giúp cho thầy cơ giáo định hướng... năm, diện tích ơ nhiễm lại tăng lên (từ 78 %) Ngun nhân chủ yếu là do sự phát triển mạnh các lồi thực vật vơ giá trị như rong, tảo…Năm 2008, tại hải phận của Trung Quốc đã xảy ra 68 đợt thuỷ triều đỏ, ít hơn năm 20 07 82 đợt.Tuy nhiên tổng diện tích bị ảnh hưởng lại rất lớn (13 .73 8 km2), tăng 2.128 km2 so với năm 20 07 C PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 1.TÍCH HỢP KIẾN THỨC GIÁO DỤC BVMT CHO HỌC SINH KHỐI 7 TRƯỜNG... kiến thức sinh học đã tích luỹ có hệ thống Để giúp học sinh học sinh học tập đạt được mục đích trên, tiếp thu một số kiến thức và phương pháp học tập mơn Địa lí trong trường THCS, một vài 14 năm gần đây- đặc biệt là năm học 2009 - 2010 tơi đã mạnh dạn áp dụng sáng kiến trên trong kế hoạch giảng dạy của mình, đồng thời cùng với các đồng nghiệp, các đ/c trong bộ mơn nghiên cứu và tơi đã áp dụng sáng kiến. .. túng trong q trình lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, quan sát, nhận xét, phân tích tranh ảnh Để rút ra kết luận còn hạn chế Sau HK I, chỉ còn em kỹ năng còn lúng túng nhưng đã nắm bắt được phương pháp học tập • Từ thực nghiệm nhỏ này đã khẳng định đúng hướng đề tài Đồng thời đã nói lên được tác dụng của các phương pháp đó trong q trình giảng dạy tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường - Đó là kết quả đề... gìn, bảo vệ các thành phần của mơi trường tự nhiên (rừng, nước, khơng khí, đất đai ) ủng hộ các hoạt động, các chính sách bảo vệ mơi trường, phê phán các hoạt động, các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến mơi trường • Với phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh, giáo viên đã phát hiện ra những em có năng lực học tập thực sự • Trước HK I, khảo sát em, có em còn lúng túng trong q trình... Ý THỨC SỐNG CĨ TRÁCH NHIỆM TRƯỚC CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC EM HỌC SINH TRƯỚC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỜI ĐẠI Bằng thực tế giảng dạy và nghiên cứu sự thay đổi của chương trình và sách giáo khoa mới, kết hợp áp dụng các phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hố hoạt động học tập của học sinh nhằm hình thành cho học sinh tư duy độc lập sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và tự xử lý vấn đề, trên cơ sở kiến. .. kính + Thủng tầng ơzơn + Gây ơ nhiễm phóng xạ c, Biện pháp - Kí nghị định thư Ki-ơ-tơ (cắt giảm lượng khí thải và bảo vệ sự trong lành của khơng khí) - Hợp tỏc cỏc nước trờn thế giới - Đổi mới cụng nghệ sản xuất - Đấu tranh chống thử nghiệm vũ khớ nguyờn tử…… - Trồng cây gây rừng, bảo vệ cây xanh 2 Ơ nhiễm nước : 14' N1 : tỡm nguyẽn nhãn gãy õ nhim nửụực SH taực hái tụựi TN vaứ con ngửụứi N2 : Ngun . tích bị ảnh hưởng lại rất lớn (13 .73 8 km 2 ), tăng 2.128 km 2 so với năm 20 07. C. PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 1.TÍCH HỢP KIẾN THỨC GIÁO DỤC BVMT CHO HỌC SINH KHỐI 7 TRƯỜNG THCS LÀ GÓP PHẦN HÌNH. (từ 78 %). Nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển mạnh các loài thực vật vô giá trị như rong, tảo…Năm 2008, tại hải phận của Trung Quốc đã xảy ra 68 đợt thuỷ triều đỏ, ít hơn năm 20 07 82 đợt.Tuy. ng.nhân , hậu quả của ơ nhiễm kk. Quan sát H 17. 1 và dựa vào hiểu biết của mình kết hợp sgk cho biết: ? Ng.nhân gây ơ nhiễm kk ở đới ơn hồ? ? Qs H 17. 2 và dựa vào hiểu biết, kết hợp sgk : ? Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy Địa lí lớp 7, Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy Địa lí lớp 7, Kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy Địa lí lớp 7

Từ khóa liên quan