tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây dó trầm

24 662 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 11:05

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của luận án Dó trầm là tên gọi chung cho các loài có khả năng sinh trầm thuộc họ Trầm hương Thymaelaeaceae, trong đó có cây Dó trầm (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte), tên phổ thông là cây Dó bầu. Luận án này, sẽ sử dụng tên Dó bầu thay cho tên Dó trầm, loài mà hiện nay chiếm hầu hết diện tích trồng cây Dó ở nước ta. Trong thân của những cây Dó bầu sống lâu năm thường có trầm hương, có khi là kỳ nam. Trầm hương rất có giá trị trong y học, trong công nghiệp mỹ phẩm, trong tín ngưỡng, đặc biệt đối với người theo đạo Hồi. Gần đây, các nhà khoa học còn xác định trong trầm hương có chứa các hợp chất Sesquiterpene dùng trong y học hiện đại. Ngoài ra, gỗ có thể sử dụng làm cây cảnh nghệ thuật, là loài cây có sợi (cellulose) nên có thể sử dụng làm nguyên liệu giấy. Do nhu cầu sử dụng lớn nhưng Dó bầu lại chỉ có trong tự nhiên, gây trồng còn hạn chế, đặc biệt quá trình hình thành trầm hương tự nhiên đòi hỏi phải có những điều kiện nhất định trong khoảng thời gian khá dài, nên trầm hương có giá trị thương mại khá cao. Trước đây, do chỉ tập trung khai thác trong rừng tự nhiên không kiểm soát, nên trầm hương tự nhiên ngày càng cạn kiệt và trở nên khan hiếm. Tuy nhiên, khoảng 15 năm trở lại đây, diện tích rừng trồng Dó bầu đã tăng nhanh, đến hết năm 2009 có 11.000 - 12.000 ha. Hiện nay, giống nào có khả năng hình thành trầm, kỹ thuật nhân giống vô tính, thời gian tác động tạo trầm, phương pháp tác động và chất lượng trầm ra sao, tiêu thụ các sản phẩm ở đâu, vẫn còn là vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Đặc biệt, kỹ thuật tác động tạo trầm cũng như chất lượng trầm, chưa có cơ sở khoa học chắc chắn, nên có nguy cơ dẫn đến rủi ro lớn cho người trồng rừng. Ngoài việc tạo trầm, hoặc khai thác gỗ chưng cất lấy tinh dầu, cây Dó bầu còn có thể sử dụng cho những ngành công nghiệp nào khác, cho đến nay vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu. Để góp phần giải quyết một số tồn tại nêu trên, luận án “Nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria crassna) ở Việt Nam” được thực hiện là cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án - Về lý luận: Xác định được một số cơ sở khoa học góp phần đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng, tác động tạo trầm và khả năng sử dụng gỗ cây Dó bầu ở một số vùng sinh thái của Việt Nam. - Về thực tiễn: + Xác định được một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật lâm sinh làm cơ sở đề xuất kỹ thuật gây trồng cây Dó bầu. + Xác định được xuất xứ và biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây Dó bầu góp phần cải thiện giống cho năng suất cao chất lượng tốt. 1 + Xác định được biện pháp tác động tạo trầm, tính chất gỗ, cấu trúc tế bào gỗ chưa tác động, đã tác động và khả năng làm bột giấy của gỗ cây Dó bầu làm cơ sở đề xuất hướng sử dụng. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án * Ý nghĩa khoa học: Cung cấp các luận cứ khoa học về đặc điểm phân bố, sinh thái; kỹ thuật tạo cây con, khảo nghiệm xuất xứ, kỹ thuật trồng; kỹ thuật tác động tạo trầm, cấu tạo gỗ và tính chất gỗ của cây Dó bầu làm cơ sở gây trồng, sản xuất và phát triển cây Dó bầu ở một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. * Ý nghĩa thực tiễn: Phát triển các biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng, tác động tạo trầm, bước đầu chọn được một số xuất xứ có triển vọng và khả năng sử dụng gỗ cây Dó bầu theo hướng bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường. 4. Những đóng góp mới của luận án - Xác định được một số đặc điểm về phân bố, sinh thái của loài Dó bầu và bước đầu xác định được một số xuất xứ tốt theo sinh trưởng cho 4 vùng nghiên cứu. - Bước đầu đánh giá được hiệu quả của một số biện pháp kỹ thuật tạo trầm, xác định được một số đặc điểm gỗ Dó bầu sau 1 và 2 năm áp dụng biện pháp tác động tạo trầm. 5. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án: là loài Dó bầu (Aquilaria crassna). 5.2. Địa điểm nghiên cứu Các điểm điều tra quần thể Dó bầu phân bố tự nhiên gồm: Hà Giang, Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum và Kiên Giang. Khảo nghiệm xuất xứ và kỹ thuật trồng Dó bầu tại: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Thí nghiệm xác định biện pháp tác động tạo trầm, thực hiện ở xã Sơn Kim 1 và xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Về đặc tính sinh học: luận án nghiên cứu phân bố tự nhiên, đặc điểm quần thể, khí hậu và đất đai nơi Dó bầu phân bố tự nhiên; ảnh hưởng của ánh sáng, hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm; khả năng gây trồng Dó bầu dưới tán rừng Keo lai và Thông nhựa, giải phẫu cấu tạo thô đại và hiển vi gỗ cây Dó bầu chưa tác động và sau tác động tạo trầm; tính chất gỗ. - Biện pháp kỹ thuật: về kỹ thuật nhân giống, luận án nghiên cứu tạo cây con bằng giâm hom, nuôi cấy mô và mô - hom; về kỹ thuật trồng luận án nghiên cứu mật độ và phân bón; kỹ thuật tạo trầm. 7. Bố cục luận án Ngoài các phần lời cam đoan, lời cảm ơn, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục các bảng biểu, hình ảnh, luận án gồm có các phần chính sau đây: - Phần mở đầu. - Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 2 - Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. - Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. - Kết luận, tồn tại và kiến nghị. Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Trên thế giới Phân loại thực vật và phân bố có Irnayuli (2011); IUCN (2010); Chang. và Kadir (1997),… cho thấy vẫn có ý kiến khác nhau về số loài ở mỗi chi cho trầm hương, riêng chi Aquilaria phân bố phổ biến ở Bhutan, Campuchia, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Indonesia, Philippine, Myanma, Thái lan, Việt Nam, Nam TQ. Nghiên cứu về gây trồng và nhân giống có Atok Subiakto (2011), Beek và Philips (1999), Chang. và Kadir (1997), cho biết ở các nước có dó trầm phân bố đều có diện tích trồng như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan… Nghiên cứu về tác động tạo trầm có Robert Blanchette (2003), Kanwal Deep (2006), Irnayuli (2011), Cho thấy hiện nay cơ chế hình thành trầm hương trong cây dó trầm như thế nào vẫn chưa có giải đáp chính xác và rõ ràng. Các tác giả cho rằng tác động sẽ kích thích sự tạo trầm nhanh hơn, nhiều tác giả chấp nhận hơn là sự kết hợp của tác động cơ giới và sinh học 1.2. Ở Việt Nam: Phạm Hoàng Hộ (1993), Lê Công Kiệt (2005) cho biết hiện Việt Nam có 4 loài đã được xác định. Lã Đình Mỡi (2007), Đinh Xuân Bá, (2007b),…cũng cho thấy trầm hương có giá trị cao trong y học, công nghiệp mỹ phẩm và trong tín ngưỡng. Các nghiên cứu chọn giống theo sinh khối gỗ, hàm lượng và chất lượng dầu tích tụ trong thân cây cho đến nay còn rất hạn chế. Duy chỉ có Thái Thành Lượm (2009) đã chọn được 2/94 cây thí nghiệm ở đảo Phú Quốc. Nghiên cứu tác động tạo trầm có Nguyễn Hồng Lam (1987-2000), Đặng Ngọc Châu (1999), Ngô Thị Dơn (2006) đều cho thấy tác động cho khả năng hình thành trầm cao hơn không tác động. Nhưng, các công trình này hầu như chưa đưa ra được các số liệu định lượng, mới chỉ nhận biết bằng cảm giác như so màu và ngửi mùi. Chính vì vậy cần nghiên cứu xác định định lượng. Tóm lại: Trên thế giới và ở Việt Nam cây Dó bầu nói riêng và các loài dó tạo trầm nói chung đã được nghiên cứu từ rất lâu, từ công dụng, giá trị đến nhân giống, gây trồng; tác động tạo trầm. Tuy nhiên, một số vấn đề còn chưa được nghiên cứu đầy đủ hoặc chưa thống nhất giữa các tác giả như: - Phân bố, sinh thái, cấu trúc quần thể các lâm phần có Dó bầu phân bố tự nhiên ở Việt Nam; 3 - Khảo nghiệm xuất xứ, chọn giống theo sinh trưởng và theo hướng lấy trầm; - Cơ chế tạo trầm hương, tính chất cơ lý, hóa học và khả năng sử dụng gỗ cây Dó bầu. Đây là những vấn đề còn tồn tại, vì vậy đề tài được thực hiện. Kết quả Nghiên cứu sẽ xác định được một số cơ sở khoa học góp phần đề xuất các giải pháp về kỹ thuật gây trồng, tác động tạo trầm và khả năng sử dụng gỗ cây Dó bầu ở Việt Nam. Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu một số đặc điểm phân bố và sinh thái của cây Dó bầu. - Nghiên cứu kỹ thuật tạo cây con, khảo nghiệm xuất xứ và kỹ thuật trồng. - Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật tác động tạo trầm, cấu tạo thô đại và hiển vi tế bào gỗ cây Dó bầu chưa tác động và sau tác động. - Tính chất cơ lý và tiềm năng sản xuất bột giấy của gỗ cây Dó bầu ở một số vùng sinh thái. - Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững cây Dó bầu. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Điều tra đặc điểm lâm học và sinh thái loài cây Dó bầu theo OTC điển hình tạm thời, diện tích OTC 1000m 2 , tổng số 11 OTC. Điều tra đất bằng phương pháp đào phẫu diện kết hợp với phương pháp chuyên gia. Phân tích các chỉ tiêu lý - hóa tính của đất bằng các phương pháp hiện đang được áp dụng ở các phòng phân tích hiện nay. Nhân giống bằng giâm hom: Với 30 mẫu/thí nghiệm, lặp lại 4 lần; riêng thí nghiệm thăm dò chất kích thích và nồng độ ra rễ lặp lại 5 lần. Nhân giống bằng nuôi cấy mô và mô - hom: Các bước nghiên cứu được tiến hành theo sơ đồ sau: Khảo nghiệm xuất xứ theo Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006, theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp (OTC định vị), 30 cây/lần lặp, mật độ 1100 cây/ha (3m x 3m). Nghiên cứu bổ sung một số biện pháp kỹ thuật trồng bằng ô tiêu chuẩn định vị theo phương pháp ngẫu nhiên lặp lại 3 lần dung lượng mẫu ≥ 30 cây/lần lặp. Thực trạng về khả năng tạo trầm trên cây Dó bầu sử dụng phương pháp kế thừa. 4 Chọn mẫu Khử trùng mẫu nuôi cấy Tạo và nhân nhanh chồi Chồi cây in vitro Giâm hom chồi in vitro Huấn luyện cây in vitro Tạo rễ in vitro Cho cây ra bầu đất Nghiên cứu một số biện pháp và chế phẩm tác động tạo trầm: Sử dụng phương pháp khoan với đường kính mũi khoan 0,8cm - 1,0cm khoan sâu vào 1/3-1/2 đường kính thân cây. Sau đó bố trí các công thức chế phẩm. Xác định hàm lượng hỗn hợp chứa tinh dầu bằng phương pháp chưng cất nước, theo tiêu chuẩn ISO 6571. Nghiên cứu đánh giá chất lượng tinh dầu: bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC-MS). Nghiên cứu cấu tạo thô đại và hiển vi của gỗ Dó bầu bằng phương pháp quan sát mô tả các đặc điểm cấu tạo gỗ được mô tả theo danh sách của IAWA. Phương pháp nghiên cứu tính chất cơ học, vật lý và tiềm năng sản xuất bột giấy của gỗ cây Dó bầu theo các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Ứng dụng các phương pháp phân tích thống kê toán học trong Nông Lâm nghiệp với sự trợ giúp phần mềm Excel, SPSS để xử lý số liệu. Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Một số đặc điểm phân bố và sinh thái của cây Dó bầu 3.1.1. Kết quả nghiên cứu về phân bố tự nhiên và đặc điểm quần thể của Dó bầu Hiện nay vẫn còn gặp những quần thể Dó bầu tự nhiên trong các khu vườn hộ gia đình, vườn rừng hoặc các khu rừng tự nhiên ở nhiều địa phương. Ở những địa điểm này, chủ rừng đã tác động để xúc tiến cho cây Dó bầu sinh trưởng phát triển. 3.1.1.1. Vùng phân bố tự nhiên của loài Dó bầu Dó bầu phân bố tự nhiên ở nước ta khá rộng: - Từ Hà Giang đến Kiên Giang, - Độ cao từ 5m so với mực nước biển ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đến gần 1.120m ở Konplong (Kon Tum) 3.1.1.2. Đặc điểm quần thể tự nhiên của loài Dó bầu Cấu trúc tổ thành tầng cây cao: - 6/11OTC loài Dó bầu có hệ số tổ thành lớn nhất trong đó 3/11OTC Dó bầu có hệ số tổ thành 8,1-10. - 5/11OTC Dó bầu có hệ số tổ thành thấp hơn là 0,3-1,7; - Như vậy, có hơn 50% số OTC Dó bầu tham gia với hệ số tổ thành trung bình hơn 50% chiếm ưu thế hoặc gần ưu thế trong lâm phần. Dưới 50% số OTC Dó bầu vẫn có vai trò nhất định trong các quần thể rừng ở đây. Các loài cây đi kèm với Dó bầu có sự khác nhau ở các vùng, thành phần loài chủ yếu là Thanh thất, Sang máu, Thừng mực, Côm, Dẻ, Giổi, nhiều nhất là Trâm sau đến Bằng lăng. Đây cũng là những đối tượng cần quan tâm chọn lựa khi cần trồng hỗn loài với Dó bầu. 5 Tầng cây bụi thảm tươi và cây gỗ tái sinh cũng rất đa dạng. Cho thấy Dó bầu có biên độ sinh thái khá rộng, chúng có thể sống được từ nơi đất khô cằn tầng mỏng cho đến đất sâu ẩm thường xuyên. Loài cây đặc trưng cho điều kiện đất đai khô cằn: Lành ngạnh, Thừng mực, Sòi tía, Ba soi, Mé cò ke, Loài cây đặc trưng cho điều kiện đất sâu ẩm thường xuyên như: Lá lốt, Bòng bong, Rau tàu bay, Ráy, Sa nhân, 3.1.2. Đặc điểm khí hậu nơi có quần thể Dó bầu phân bố tự nhiên Về chế độ nhiệt có biên độ khá lớn, nhiệt độ trung bình hàng năm biến động từ 21,0-27,6 0 C, trung bình tháng cao nhất từ 26,7-31,3 0 C, trung bình tháng thấp nhất từ 16,9-24,6 0 C. Về chế độ ẩm, nhất là lượng mưa cũng có mức độ biến động rất lớn, từ 1.444mm đến 3.800mm/năm, phân bố từ 125-211ngày/năm. Lượng nước bốc hơi biến động từ 626-1.539,1mm/năm. Theo đó hệ số K = lượng mưa/lượng bốc hơi có biến động tương đối lớn từ 1,17-7,66 lần. Chứng tỏ Dó bầu có biên độ sinh thái khá rộng nhưng hơi thiên về ưa ẩm. Điều này cũng được thể hiện thông qua lớp cây bụi thảm tươi dưới tán rừng có các loài cây chịu bóng và ưa ẩm như đã nêu ở trên. 3.1.3. Đặc điểm đất đai dưới những quần thể tự nhiên có Dó bầu phân bố Dó bầu phân bố trên nhiều loại đất phát triển trên các loại đá mẹ như: phiến mica, đá vôi, phiến clorit, Tầng đất từ mỏng đến dầy. Hàm lượng mùn biến động 1,37-3,29%, ở mức trung bình đến khá. Hàm lượng N, P, K tổng số cũng ở mức TB đến khá. Đây là một trong những căn cứ để chọn nơi trồng và các biện pháp tác động như bón loại phân và lượng phân khi trồng Dó bầu. Tỷ lệ C/N tầng đất mặt phổ biến từ 10-13 chứng tỏ khả năng phân hủy các chất hữu cơ trong đất khá mạnh. Tuy nhiên đất nơi Dó bầu phân bố khá chua, pH KCl biến động 3-4, phổ biến 3,5- 4,0. 3.2. Kết quả NC kỹ thuật tạo cây con, khảo nghiệm xuất xứ và kỹ thuật trồng 3.2.1. Nghiên cứu kỹ thuật tạo cây con 3.2.1.1. Kết quả nhân giống bằng phương pháp giâm hom * Kết quả nghiên cứu chất kích thích và nồng độ ra rễ thích hợp Chất kích thích ra rễ gồm IAA, IBA và NAA với 3 gam nồng độ (1000, 1500 và 2000ppm). Vật liệu giâm hom là những đoạn cành bánh tẻ của cây 5 tuổi. Sau 12 tuần cho thấy khả năng ra rễ của các chất kích thích ra rễ khác nhau rõ rệt (F tính > F 05 ), tốt nhất là chất kích thích IBA nồng độ 1500ppm (bảng 3.8). 6 Bảng 3.8. Ảnh hưởng của chất kích thích và nồng độ đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm sau 12 tuần Nồng độ chất kích thích Chỉ tiêu thống kê Chất kích thích ra rễ IAA IBA NAA 1000ppm Tỷ lệ ra rễ TB (%) 11,33 19,33 16,67 Sr 2 31,11 96,67 33,33 V (%) 49,23 50,86 34,63 1500ppm Tỷ lệ ra rễ TB (%) 33,33 61,33 40,00 Sr 2 111,11 147,78 194,44 V (%) 31,63 19,82 34,86 2000ppm Tỷ lệ ra rễ TB (%) 25,33 28,00 27,33 Sr 2 47,78 36,67 63,33 V (%) 27,29 21,63 29,12 F tính = 38,2 và 7,5; F 05 tra bảng = 3,3 * Kết quả nghiên cứu tuổi cây lấy hom Vật liệu hom, cành của cây mẹ 1 tuổi, 5 tuổi và 10 tuổi, chất kích thích IBA, nồng độ 1500ppm. Thời vụ lấy và giâm hom là vụ Hè-Thu (tháng 6 - tháng 8). Kết quả nghiên cứu sau 12 tuần cho thấy hom lấy từ cây mẹ ở độ tuổi khác nhau cho tỷ lệ ra rễ khác nhau rõ rệt (F tính > F 05 ), khả năng ra rễ, số lượng rễ và chiều dài rễ của hom lấy từ cây 10 tuổi kém nhất (4,17%), cao nhất từ cây mẹ 1 tuổi (60,83%) và tương đương cây mẹ 5 tuổi (59,17%). Vì vậy, để nguồn vật liệu lấy từ cây mẹ 10 tuổi (cây trội) có sinh khối gỗ lớn, hàm lượng tinh dầu cao, giâm hom cho tỷ lệ ra rễ cao, trước khi lấy hom, cần trẻ hóa cây mẹ. * Kết quả nghiên cứu về loại hom Vật liệu giống gồm hom chồi vượt mọc từ thân cây và hom đầu cành thứ cấp của cây 10 tuổi, thời vụ lấy và giâm hom vào vụ Thu-Đông (tháng 9 - tháng 11), chất kích thích ra rễ là IBA, nồng độ 1500ppm. Kết quả nghiên cứu sau 12 tuần cho thấy đã có sự khác nhau rõ rệt giữa các loại hom (F tính >F 05 ), hom chồi vượt mọc từ thân cây có tỷ lệ ra rễ (49,99%) cao hơn hẳn so với hom đầu cành (30,41%). * Kết quả nghiên cứu về thời vụ giâm hom Vật liệu giống là hom chồi vượt mọc ở thân của cây 10 tuổi, chất kích thích IBA, nồng độ 1500ppm, thời vụ giâm hom được tiến hành theo mùa: Thu-Đông (T9 – T11); Đông-Xuân (T12-T2); Xuân-Hè (T3-T5) và Hè-Thu (T6-T8), T: là tháng. Kết quả phân tích phương sai (F tính >F 05 ) cho thấy tỷ lệ ra rễ của hom khác nhau khá rõ rệt giữa các thời vụ giâm hom khác nhau. Vụ Thu-Đông là thời gian giâm hom tốt nhất trong năm với tỷ lệ ra rễ đạt hơn 63%. Từ những thí nghiệm nghiên cứu ở trên, có thể thấy nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom có triển vọng để tạo giống chất lượng cao cho loài cây Dó bầu với điều kiện phải trẻ hóa vật liệu giâm hom bằng cách tạo chồi gốc để lấy hom, chất kích thích ra rễ là IBA, nồng độ 1500ppm, giâm vào vụ Thu-Đông (T9 – T11). 7 3.2.1.2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống bằng công nghệ mô - hom * Quy trình công nghệ nuôi cấy mô: - Bước 1. Tạo nguồn vật liệu vô trùng: Sau 8 tuần tỷ lệ mẫu sống không nhiễm bệnh đạt 35%, tỷ lệ mẫu nẩy chồi đạt hơn 25%. - Bước 2. Tạo chồi in vitro: Sau 8 tuần, công thức 4 là MTBS + đường (30 g/l) và nước dừa (10% v/v) có bổ sung tổ hợp 0,25 mg/l(BAP + kinetin + adenin) cho hệ số nhân chồi cao nhất đạt 14,6 chồi phát triển khỏe mạnh. Tách từng chồi ra riêng biệt. - Bước 3. Tạo rễ in vitro: Sau 6 tuần theo dõi môi trường cơ bản là 3/4 WPM cho tỷ lệ ra rễ đạt 48,9% (cao nhất). Sau 8 tuần thí nghiệm tiếp theo, kết quả môi trường cơ bản đã chọn lọc là 3/4 WPM bổ sung 0,1 mg/l BAP và bổ sung tổ hợp nhóm auxin gồm 0,25mg/l IBA + 0,25mg/l NAA cho tỷ lệ ra rễ cao nhất (đạt 60,23%). - Bước 4. Giai đoạn cây con đảm bảo tiêu chuẩn chuyển ra huấn luyện ngoài vườn ươm, kết quả phương pháp trồng cây con trong bể cát được phủ nilon trắng sau khoảng 2 tuần cây in vitro phát sinh mầm rễ mới thì đem trồng vào bầu đất cho tỷ lệ cây sống và sinh trưởng bình thường đạt 54,3% (cao nhất). * Quy trình công nghệ mô - hom: - Kế thừa kết quả từ bước 2 của quy trình công nghệ nuôi cấy mô, thí nghiệm công nghệ mô – hom: đưa cây in vitro ra giâm hom (chấm vào thuốc IBA nồng độ 1500ppm, cấy vào bể cát đã khử trùng), sau 3 tuần tỷ lệ ra rễ trung bình đạt 67,30%; - Nhổ cây ở bể cát, cấy vào bầu đất đã đóng, xếp vào trong vườn ươm và chăm sóc, kết quả tỷ lệ cây sống và sinh trưởng bình thường đạt 72,4%. Bằng công nghệ mô - hom có thể rút ngắn được cả thời gian, kinh phí và nhân công lao động so với thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ nuôi cấy mô. 3.2.1.3. Ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng của cây con trong vườn ươm Bảng 3.6. Ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng của cây con Dó bầu sau 12 tháng tuổi ở trong vườn ươm Công thức che sáng Tỷ lệ sống (%) Đường kính gốc Chiều cao D 00 (cm) Sd Vd (%) H vn (cm) Sh Vh (%) 00% 88,89 0,35 0,10 28,57 17,38 2,25 12,95 25% 98,15 0,43 0,12 27,91 20,85 3,16 15,19 50% 98,15 0,51 0,21 41,17 26,70 5,63 23,76 75% 91,67 0,47 0,17 36,17 22,86 3,88 16,97 100% 00 - - - - - - Ftính = 99,23 F 05 bảng = 1,77 Ftính = 10,79 F 05 bảng = 1,77 Sau 12 tháng tuổi, tỷ lệ sống thấp nhất ở công thức không che sáng, cao nhất ở công thức che sáng 25% và 50% (bảng 3.6). Riêng, công thức che sáng 100%, sau 5 tháng, cây con đã chết hoàn toàn. Khả năng sinh trưởng ở các công thức có cây sống còn lại cũng khác nhau rõ rệt cả về đường kính gốc và chiều cao (Ftính>F 05 tra bảng), kém nhất ở công thức không che sáng; tốt nhất ở công thức che sáng 50%, sau 4 tháng 8 đầu giảm xuống 40%, sau 3 tháng tiếp theo giảm còn 30%, 3-4 tháng cuối giảm xuống 25%, dỡ bỏ hoàn toàn dàn che để huấn luyện cây con trước khi trồng 1,5 tháng. 3.2.1.4. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con trong vườn ươm Sau 12 tháng tuổi, tỷ lệ sống của cây con ở các công thức thí nghiệm 92,6- 96,3%. Khả năng sinh trưởng cả đường kính gốc và chiều cao giữa các công thức đều khác nhau rõ rệt (Ftính>F 05 bảng), đường kính gốc dao động từ 0,52-0,66cm và chiều cao dao động từ 25,06-29,38cm, tốt nhất ở công thức có hỗn hợp ruột bầu gồm 90% đất tầng mặt kết hợp 8% phân chuồng hoai và 2% phân hữu cơ vi sinh (bảng 3.7). Bảng 3.7. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Dó bầu sau 12 tháng tuổi ở trong vườn ươm Công thức thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu TLS (%) Đường kính gốc Chiều cao D 00 (cm) Sd Vd (%) H vn (cm) Sh Vh (%) CT1. 90%đ+8%m+2%VS 92,59 0,52 0,16 31,40 25,06 3,8 0 15,14 CT2. 90%đ+8%m+2%NPK 95,37 0,54 0,17 32,07 25,63 3,40 15,59 CT3. 90%đ+8%pc+2%NPK 96,30 0,60 0,21 34,69 27,05 4,13 15,27 CT4. 90%đ+8%pc+2%VS 93,52 0,66 22,36 33,88 29,38 4,67 15,90 Ftính = 98,34 F 05 bảng = 1,77 Ftính = 15,00 F 05 bảng = 1,77 Ghi chú: đ là đất tầng mặt ở đồi rừng; m là mùn cưa và trấu; pc phân chuồng hoai; NPK là phân hóa học tổng hợp tỷ lệ 5:10:3; VS là phân hữu cơ vi sinh. 3.2.2. Kết quả khảo nghiệm xuất xứ ở một số vùng sinh thái trọng điểm 3.2.2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực khảo nghiệm Đặc điểm khí hậu: Các trị số của các yếu tố khí hậu đều tương tự như ở nơi phân bố tự nhiên của cây Dó bầu, đáp ứng điều kiện gây trồng. Riêng điểm thí nghiệm ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) là nằm ngoài vùng phân bố của cây Dó bầu, nhưng các yếu tố khí hậu vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Đặc điểm đất đai: Kết quả phân tích mẫu đất cho thấy hầu hết địa điểm bố trí thí nghiệm đều có các trị số biểu thị độ phì tự nhiên tương tự như đất ở các quần thể rừng tự nhiên có cây Dó bầu phân bố. Riêng đất ở xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh là đất hoang hóa do chăn thả gia súc nhiều năm nên có các trị số biểu thị độ phì tự nhiên thấp hơn, hàm lượng mùn chỉ 0,3-0,8%, theo đó hàm lượng N cũng chỉ đạt 0,03-0,06%. 3.2.2.2. Kết quả khảo nghiệm Sau 4 năm khảo nghiệm (Quảng Nam 3 năm), kết quả so sánh bằng thống kê toán học cho thấy sinh trưởng của các xuất xứ khác nhau là khác nhau rõ rệt: 9 Tại Phúc Yên – Vĩnh Phúc: sinh trưởng về D 00 , nhóm tốt hơn là Hòn Chông – Kiên Giang và Tiên Phước – Quảng Nam. Sinh trưởng về Hvn của xuất xứ Hòn Chông - Kiên Giang là cao nhất. Tại Hoành Bồ – Quảng Ninh: sinh trưởng D 00 và Hvn cao nhất là xuất xứ Tri Tôn–An Giang, thứ hai là xuất xứ Hòn Chông–Kiên Giang. Tại Hương Sơn - Hà Tĩnh: sinh trưởng D 00 và Hvn cao nhất là là xuất xứ Hòn Chông – Kiên Giang, thứ hai là xuất xứ Hương Khê – Hà Tĩnh. Tại Tiên Phước – Quảng Nam: sinh trưởng D 00 và Hvn cao nhất là xuất xứ Tri Tôn–An Giang, thứ hai là xuất xứ Tiên Phước–Quảng Nam Tóm lại: Sau 3-4 năm, sinh trưởng D 00 và H vn của xuất xứ Hòn Chông – Kiên Giang tốt nhất ở Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh còn xuất xứ Tri Tôn – An Giang tốt nhất ở Quảng Ninh và Quảng Nam. Điều đó chứng tỏ các xuất xứ ở cực Nam đưa ra trồng ở miền Bắc và miền Trung có xu thế sinh trưởng tốt hơn và ngược lại. 3.2.3. Nghiên cứu bổ sung một số biện pháp kỹ thuật trồng 3.2.3.1. Nghiên cứu khả năng gây trồng Dó bầu dưới tán rừng Keo lai và Thông nhựa Luận án bố trí 3 công thức (trồng Dó bầu dưới tán rừng Keo lai và Thông nhựa, trồng nơi đất trống). Sau 4 năm trồng, sinh trưởng D 00 , Hvn và Dt của cây Dó bầu trồng tại Phúc Yên – Vĩnh Phúc ở 3 phương thức trồng khác nhau có sự khác nhau rõ rệt (Sig. < 0,05), với độ tin cậy là 95%. Trồng nơi đất trống, cho sinh trưởng đường kính gốc, chiều cao vút ngọn và đường kính tán cao nhất. 3.2.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng Sau 4 năm thí nghiệm sinh trưởng về D 00 và Hvn của cây Dó bầu được trồng với các loại mật độ khác nhau (1.100cây/ha, 1.660cây/ha và 2.500 cây/ha) là chưa có sự khác nhau. 3.2.3.3. Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng Sau 4 năm thí nghiệm (Quảng Nam 3 năm), sinh trưởng về D 00 , Hvn và Dt ở các công thức bón phân khác nhau có sự khác nhau rõ rệt: Công thức bón phân chuồng ở 3 vùng là Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Quảng Nam cho sinh trưởng cao nhất. Ở Vĩnh Phúc bón NPK tốt nhất. Kém nhất ở các vùng là công thức không bón. 3.3. Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật tác động tạo trầm, cấu tạo thô đại và hiển vi gỗ cây Dó bầu chưa tác động và sau tác động 3.3.1. Thực trạng về khả năng tạo trầm trên cây Dó bầu trong sản xuất hiện nay 3.3.1.1. Các chế phẩm kích thích tạo trầm trong sản xuất và nghiên cứu hiện nay Luận án đã điều tra và tiếp cận được 10 cơ sở sản xuất và nghiên cứu, tương ứng là 10 loại chế phẩm được chia làm 2 nhóm chính là: nhóm chế phẩm hoá học có 6 cơ sở gồm: Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc, Dự án rừng Mưa, Chi nhánh của CT Dó bầu hương, Trang trại Sơn Thuỷ, Ông Huỳnh Trừu và Ông Phạm Quốc Nổi. Nhóm chế phẩm sinh học có 4 cơ sở gồm: Công ty CP. SX&DV Trầm hương Hà 10 [...]... 1.5 Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững cây Dó bầu Từ các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững cây Dó bầu theo định hướng sử dụng tổng hợp bao gồm từ chọn vật liệu làm giống, nhân giống, xuất xứ, trồng, biện pháp tác động tạo trầm và làm bột giấy 2 Tồn tại - Cơ chế hình thành trầm hương trong thân cây Dó bầu là vấn đề phức tạp đòi hỏi nghiên cứu mất nhiều... lượng bột và các sản phẩm cần phải pha trộn với một số loại nguyên liệu sợi dài hơn như các loài Keo, Bạch đàn, Thông, Luồng,… 3.5 Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững cây Dó bầu Từ các kết quả nghiên cứu đạt được, luận án đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững cây Dó bầu như sau: 3.5.1 Chọn vật liệu giống Trồng rừng Dó bầu với mục tiêu tạo trầm hoặc cho sinh khối gỗ lớn có hàm lượng và chất... sung một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh để trồng rừng Dó bầu cho sinh khối gỗ lớn và đề xuất: nên trồng Dó bầu thuần loài nơi đất trống, mật độ trồng 1.660 cây/ ha, nơi đất xấu không còn tính chất đất rừng bón 2kg phân chuồng cho 1 cây Dó bầu/năm, nơi đất còn tính chất đất rừng bón 200g NPK (5:10:3) cho 1 cây Dó bầu/năm 3.5.3 Tạo trầm Luận án đề xuất tác động tạo trầm cần thiết phải kết hợp 2 biện pháp. .. thấy rõ chân trầm (đường ranh giới giữa hai phần gỗ lành mạnh và gỗ nhiễm trầm hương) phát triển mở rộng về hai phía lỗ khoan theo chiều dọc thân cây 18 Ở phần gỗ xung quanh tủy cây, phần gỗ nhiễm trầm phát triển theo chiều dọc thân cây rất rõ rệt Quan sát vùng gỗ bên ngoài chân trầm hương bằng kính hiển vi cho thấy đã có hiện tượng nhiễm trầm hương ở một số ống mạch và dải tế bào vỏ Tóm lại: Năm... động tạo trầm ở cây 11 tuổi cho hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao hơn cây 5 và 8 tuổi - Chế phẩm sinh học của Sở KHCN Bình Phước và Công ty TNHH Lâm Viên Hà Nội cho hàm lượng Sesquiterpene cao nhất và hàm lượng acid béo thấp 1.3.3 Cấu tạo thô đại và hiển vi tế bào gỗ Dó bầu chưa tác động và sau tác động - Cấu tạo thô đại ở phần gỗ lành của cây Dó bầu đã tác động 12 tháng và 24 tháng so với cây không... chất cơ lý và tiềm năng sản xuất bột giấy của gỗ cây Dó bầu ở một số vùng sinh thái 3.4.1 Tính chất vật lý và cơ học gỗ cây Dó bầu 3.4.1.1 Đặc điểm về kích thước và khuyết tật gỗ của cây Dó bầu Đặc điểm kích thước và chất lượng xác định theo TCVN 1074-71 về khuyết tật đoạn thân của các cây tiêu chuẩn cho thấy cây 10 năm tuổi trồng ở Hương Khê (Hà Tĩnh) và Tiên Phước (Quảng Nam) đều có đường kính gốc... số lượng và hàm lượng các hợp chất Sesquiterpene phụ thuộc vào biện pháp tác động, tuy nhiên hàm lượng các hợp chất Sesquiterpene phụ thuộc vào tuổi cây trồng chưa rõ Đánh giá này sẽ được làm rõ hơn trong phân tích thành phần hóa học của hỗn hợp chứa tinh dầu được chưng cất từ gỗ Dó bầu được luận án nghiên cứu tác động tạo trầm Nhóm 2 Các acid béo và các dẫn xuất của chúng Kết quả phân tích thành phần. .. đen và có mùi thơm đặc trưng - Năm thứ 2 sau tác động, phần gỗ nhiễm trầm xung quanh lỗ khoan đã mở rộng ra hai phía theo chiều dọc thân cây và phát triển mạnh ở vùng gỗ tủy Ở phần gỗ 24 bên ngoài chân trầm, một số ít dải tế bào vỏ, ống mạch đã có hiện tượng nhiễm trầm, như vậy vùng nhiễm trầm có khả năng được mở rộng theo thời gian 1.4 Tính chất cơ lý và tiềm năng sản xuất bột giấy của gỗ cây Dó bầu... tuổi cây và các chế phẩm kích thích tạo trầm khá rõ, nhất là tác động bằng các chế phẩm sinh học Tóm lại: Tổng hợp kết quả tác động tạo trầm ở 3 cấp tuổi bảng 3.32 cho thấy, chất lượng tinh dầu (hàm lượng Sesquiterpene) tăng theo tuổi cây và phụ thuộc vào các chế phẩm kích thích tạo trầm khá rõ Tác động tạo trầm bằng các chế phẩm (kể cả hóa học và sinh học) cho hàm lượng và chất lượng tinh dầu trầm. .. lượng theo đặc điểm khuyết tật đều xếp loại A 3.4.1.2 Tính chất vật lý và cơ học gỗ cây Dó bầu trồng ở Hà Tĩnh và Quảng Nam Từ số liệu thí nghiệm phân tích tính chất cơ học và vật lý của các mẫu gỗ với dung lượng mẫu lớn (từ 30-70 mẫu), kết quả xử lý thống kê cho thấy hệ số biến động của các chỉ tiêu giữa các mẫu thấp và độ chính xác cao So sánh số liệu thí nghiệm về khối lượng thể tích với một số tiêu . được một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật lâm sinh làm cơ sở đề xuất kỹ thuật gây trồng cây Dó bầu. + Xác định được xuất xứ và biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây Dó bầu góp phần. số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria crassna) ở Việt Nam” được thực hiện là cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án - Về lý luận: . gỗ. - Biện pháp kỹ thuật: về kỹ thuật nhân giống, luận án nghiên cứu tạo cây con bằng giâm hom, nuôi cấy mô và mô - hom; về kỹ thuật trồng luận án nghiên cứu mật độ và phân bón; kỹ thuật tạo trầm. 7.
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây dó trầm, tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây dó trầm, tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây dó trầm

Từ khóa liên quan