HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

19 14,388 132
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 06:45

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn ôn Tin học văn phòng dành cho cán bộ công chức Đây là tài liệu được biên soạn theo cuốn Tin học văn phòng của tác giả Thạc Bình Cường, hướng dẫn cho bạn các kỹ năng cơ bản về soạn thảo văn bản MS word và thực hành trên bảng tính MS excel với các dạng câu hỏi trắc nghiệm khái quát được toàn bộ chương trình học.
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, HƯỚNG DẪN ÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO CÁN BỘ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn