Bộ đề ôn thi đại học môn lịch sử

26 3,224 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 10:28

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố, nâng cao kiến thức và luyện thi đại học đạt kết quả tốt. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng, luyện thi đại học cho HS và giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi đại học môn lịch sử, Bộ đề ôn thi đại học môn lịch sử, Bộ đề ôn thi đại học môn lịch sử

Từ khóa liên quan