tiếp thị liên kết là gì

3 308 7
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 22:54

. THÀNH NHÀ TIẾP THỊ LIÊN KẾT - ADAM KHOO 4 bước căn bản để trở thành nhà tiếp thị liên kết - Adam Khoo Tác giả: Adam Khoo Sau đây là 4 bước căn bản để trở thành nhà tiếp thị liên kết. Bước. TI Ế P TH Ị LIÊN K Ế T LÀ GÌ? Affiliate Marketing (hay còn gọi là Tiếp thị liên kết) là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đó một website. công ty có yêu cầu quảng cáo và nhận hoa hồng từ họ, tiếng Anh gọi là Publisher. 3. Mạng liên kết hay nhà cung cấp dịch vụ liên kết (affiliate network) đóng vai trò trung gian giữa người có nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếp thị liên kết là gì, tiếp thị liên kết là gì, tiếp thị liên kết là gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn