Báo cáo thực địa cộng đồng Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012

33 1,020 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2014, 09:55

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀQua quá trình tìm hiểu thông tin và thăm quan thực tế tại bệnh viện Bắc Thăng Long, chuyên đề về: ”Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012” đã được nhóm chúng tôi lựa chọn và tiến hành nhằm các mục tiêu cụ thể: (1) Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý chất lượng tại bệnh viện. (2) Đánh giá mô hình quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện theo nhóm hiện đang áp dụng tại bệnh viện. (3) Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng của bệnh viện trong giai đoạn tới.Để thực hiện chuyên đề này, nhóm tiến hành thu thập số liệu định lượng (qua số liệu thứ cấp từ các văn bản, báo cáo của bệnh viện) và số liệu định tính (qua phỏng vấn sâu lãnh đạo, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân). Kết quả tìm hiểu cho thấy: Công tác quản lý chất lượng rất được quan tâm, từ các cấp lãnh đạo cho đến các cán bộ trong từng khoa phòng. Hiện tại bệnh viện chưa xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng của bệnh viện mà dựa tiêu chuẩn kiểm tra theo bảng kiểm chuẩn do Bộ Y tế ban hành nhưng luôn chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Sau nhiều năm thực hiện, công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện đã đạt được nhiều thành công đáng kể mà nổi bật là sự hài lòng của người bệnh tăng dần theo các năm gần đây, cán bộ nhân viên hài lòng với công việc, chất lượng bệnh án hoàn thiện dần…Tuy nhiên, các hoạt động cải thiện chất lượng tại bệnh viện chưa theo mô hình chuẩn nào, chưa mang tính hệ thống nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả cải thiện chất lượng cũng như khả năng duy trì thay đổi. Xây dựng chiến lược quản lý chất lượng một cách tổng thể và dài hạn và thành lập Ban chỉ đạo về quản lý chất lượng bệnh viện cũng là đề xuất chính của nhóm sau khi nghiên cứu chuyên đề này. Để có thể nâng cao chất lượng quản lý một cách bền vững trong thời gian tới.I.ĐẶT VẤN ĐỀHuyện Đông Anh là huyện nằm phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội có diện tích tự nhiên là 18.230 ha, Đông Anh là huyện lớn thứ 2 của Hà Nội với dân số trên 331.000 người trong đó dân cư đô thị chiếm 11% được phân bổ thành 24 đơn vị hành chính, gồm 23 xã và 1 thị trấn. Đông Anh là huyện có lợi thế lớn về giao thông là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa Hà Nội với các tỉnh Đông Bắc và là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Với vị trí địa lý thuận lợi và quỹ đất cho phép, Đông Anh đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên địa bàn huyện hiện đã có trên 100 doanh nghiệp trung ương, thành phố và huyện, trong đó có 4 liên doanh với nước ngoài đã đi vào hoạt động. Đây là một thế mạnh của Đông Anh để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của huyện. Bệnh viện Bắc Thăng Long có diện tích 23.974m2 nằm trên địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh chính là Bệnh viện công ty xây dựng công nghiệp cách đây 30 năm. Được thành lập ngày 20121967 trong thời kỳ vừa sản xuất, vừa chiến đấu cùng cả nước thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi cả nước thống nhất Bệnh viện đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, bao cấp cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Tháng 72000 được chuyển giao về Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Bắc Thăng Long là bệnh viện Hạng II trực thuộc Sở Y tế với nhiệm vụ được giao là đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số vùng lân cận.Qua 10 năm xây dựng, phát triển hiện nay BV. Hiện nay BV có một cơ ngơi khang trang với 6 khu nhà vừa hành chính, điều trị người bệnh trên diện tích 24.000.000 m2 .Bệnh viện có 12 khoa lâm sàng, 05 khoa cận lâm sàng, 06 phòng chức năng. Số giường bệnh năm 2012 là 330 giường kế hoạch, số cán bộ công nhân viên là 357 người. Bệnh viện đã không ngừng phát triển về quy mô, nhân lực, khoa học kỹ thuật và trang thiết bị y tế…, bệnh viện cũng đã tăng cường đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, là nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho nhân dân trên điạ bàn các vùng lân cận. Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bệnh viện 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ********* Nhóm học viên Cao học Quản lý bệnh viện Khóa IV Đỗ Thị Ngọc Nguyễn Xuân Tình Nguyễn Thị Loan THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NĂM 2012 (Báo cáo chuyên đề) HÀ NỘI, NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ********* Nhóm học viên Cao học Quản lý bệnh viện Khóa IV Đỗ Thị Ngọc Nguyễn Xuân Tình Nguyễn Thị Loan THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NĂM 2012 (Báo cáo chuyên đề) Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Bình An Cán bộ hướng dẫn : BS. Nguyễn Đình Luận CN. Lê Km Oanh HÀ NỘI, NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2012 1 LỜI CẢM ƠN Kết thúc 2 tháng thực tế và hoàn thiện chuyên đề, chúng tôi trân trọng gửi lời cám ơn đến: Các thầy, cô giáo Trường Đại học Y tế công cộng đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, trong suốt quá trình học tập ở trường cũng như trong thời gian thực tế tại bệnh viện. Th.S Nguyễn Thị Bình An - cô giáo hướng dẫn nhóm chúng tôi từ bước xác định vấn đề, xây dựng đề cương, chia sẻ thông tin và hoàn thiện bài chuyên đề, B.S Nguyễn Đình Luận - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hơp, CN Lê Kim Oanh - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Bắc Thăng Long đã cung cấp thông tin, và đóng góp nhiều ý tưởng cho nghiên cứu. Ban Giám đốc, các phòng chức năng, tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bắc Thăng Long đã tạo điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ và tham gia vào nghiên cứu. Cám ơn các bạn học viên lớp Cao học Quản lý bệnh viện khóa IV, những người luôn sát cánh với nhóm trong quá trình học tập và nghiên cứu, đã luôn động viên, chia sẻ và góp ý cho bài chuyên đề được hoàn thiện. Nhóm học viên 2 TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ Qua quá trình tìm hiểu thông tin và thăm quan thực tế tại bệnh viện Bắc Thăng Long, chuyên đề về: ”Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012” đã được nhóm chúng tôi lựa chọn và tiến hành nhằm các mục tiêu cụ thể: (1) Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý chất lượng tại bệnh viện. (2) Đánh giá mô hình quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện theo nhóm hiện đang áp dụng tại bệnh viện. (3) Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng của bệnh viện trong giai đoạn tới. Để thực hiện chuyên đề này, nhóm tiến hành thu thập số liệu định lượng (qua số liệu thứ cấp từ các văn bản, báo cáo của bệnh viện) và số liệu định tính (qua phỏng vấn sâu lãnh đạo, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân). Kết quả tìm hiểu cho thấy: Công tác quản lý chất lượng rất được quan tâm, từ các cấp lãnh đạo cho đến các cán bộ trong từng khoa phòng. Hiện tại bệnh viện chưa xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng của bệnh viện mà dựa tiêu chuẩn kiểm tra theo bảng kiểm chuẩn do Bộ Y tế ban hành nhưng luôn chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Sau nhiều năm thực hiện, công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện đã đạt được nhiều thành công đáng kể mà nổi bật là sự hài lòng của người bệnh tăng dần theo các năm gần đây, cán bộ nhân viên hài lòng với công việc, chất lượng bệnh án hoàn thiện dần…Tuy nhiên, các hoạt động cải thiện chất lượng tại bệnh viện chưa theo mô hình chuẩn nào, chưa mang tính hệ thống nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả cải thiện chất lượng cũng như khả năng duy trì thay đổi. Xây dựng chiến lược quản lý chất lượng một cách tổng thể và dài hạn và thành lập Ban chỉ đạo về quản lý chất lượng bệnh viện cũng là đề xuất chính của nhóm sau khi nghiên cứu chuyên đề này. Để có thể nâng cao chất lượng quản lý một cách bền vững trong thời gian tới. 3 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Huyện Đông Anh là huyện nằm phía Đông - Bắc thủ đô Hà Nội có diện tích tự nhiên là 18.230 ha, Đông Anh là huyện lớn thứ 2 của Hà Nội với dân số trên 331.000 người trong đó dân cư đô thị chiếm 11% được phân bổ thành 24 đơn vị hành chính, gồm 23 xã và 1 thị trấn. Đông Anh là huyện có lợi thế lớn về giao thông là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa Hà Nội với các tỉnh Đông Bắc và là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Với vị trí địa lý thuận lợi và quỹ đất cho phép, Đông Anh đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên địa bàn huyện hiện đã có trên 100 doanh nghiệp trung ương, thành phố và huyện, trong đó có 4 liên doanh với nước ngoài đã đi vào hoạt động. Đây là một thế mạnh của Đông Anh để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của huyện. Bệnh viện Bắc Thăng Long có diện tích 23.974m 2 nằm trên địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh chính là Bệnh viện công ty xây dựng công nghiệp cách đây 30 năm. Được thành lập ngày 20/12/1967 trong thời kỳ vừa sản xuất, vừa chiến đấu cùng cả nước thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi cả nước thống nhất Bệnh viện đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, bao cấp cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Tháng 7/2000 được chuyển giao về Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Bắc Thăng Long là bệnh viện Hạng II trực thuộc Sở Y tế với nhiệm vụ được giao là đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số vùng lân cận. Qua 10 năm xây dựng, phát triển hiện nay BV. Hiện nay BV có một cơ ngơi khang trang với 6 khu nhà vừa hành chính, điều trị người bệnh trên diện tích 24.000.000 m 2 . Bệnh viện có 12 khoa lâm sàng, 05 khoa cận lâm sàng, 06 phòng chức năng. Số giường bệnh năm 2012 là 330 giường kế hoạch, số cán bộ công nhân viên là 357 người. Bệnh viện đã không ngừng phát triển về quy mô, nhân lực, khoa học kỹ thuật và trang thiết bị y tế…, bệnh viện cũng đã tăng cường đào tạo và đào 4 tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, là nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho nhân dân trên điạ bàn các vùng lân cận. Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bệnh viện Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và đa dạng của khách hàng, vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng được lãnh đạo cũng như các cán bộ bệnh viện rất quan tâm. Vì vậy, sau khi kết thúc 2 tháng thực địa tại bệnh viện, nhóm học viên chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2012” làm chủ đề báo cáo cho đợt thực tế này nhằm các mục tiêu sau: I. MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: 1. Mô tả thực trạng công tác tổ chức và quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012. 2. Đánh giá mô hình quản lý chất lượng chăm sóc bệnh nhân toàn diện theo nhóm hiện đang áp dụng tại bệnh viện. 5 3. Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện hoạt động quản lý chất lượng tại bệnh viện trong giai đoạn tới. II. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN : - Thu thập số liệu thứ cấp: • Số liệu từ các sổ sách, báo cáo sẵn có: Thống kê bệnh viện 2009, báo cáo hoạt động bệnh viện năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010, báo cáo kiểm tra bênh viện của Sở y tế. • Số liệu từ các khoa phòng, các văn bản của bệnh viện, phiếu xin ý kiến người bệnh về chất lượng khám chưa bệnh và phục vụ của khoa khám bệnh theo yêu cầu, Quy định thực hiện mô hình chăm sóc theo nhóm chăm sóc TD tại bệnh viện, tài liệu cải tiến một số quy trình ĐD. Kết quả khảo sát bệnh án sử dụng thuốc kháng sinh, kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người bệnh … - Phỏng vấn sâu: • Lãnh đạo bệnh viện: Phó Giám đốc bệnh viện. • Lãnh đạo khoa, phòng chức năng: khoa Khám bệnh, phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng ĐD bệnh viện, khoa Nội D8, khoa HSCC • Cán bộ các khoa, phòng chức năng: cán bộ khoa Khám bệnh, cán bộ khoa Ngoại, cán bộ khu Đồ vải và tiệt trùng. Cán bộ khoa HSCC • Bệnh nhân: bệnh nhân khám ngoại trú và bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1. Thông tin về bệnh viện Bắc Thăng Long: Bệnh viện Bắc Thăng Long là một bệnh viện đa khoa Hạng II trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, nằm cách Hà Nội 30km về phía Bắc. Hiện nay, bệnh viện có 320 giường bệnh kế hoạch, 6 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và bộ phận phục vụ. Tổng số CBVC của bệnh viện là 357, trong đó: BS 79 ( BSCKII: 05, BSCKI: 27, Thạc sĩ: 06, Bác sĩ chuyên khoa ĐH: 11); Dược sĩ 04 (Thạc sĩ và DSCKI: 03), Điều dưỡng: 191 trong đó ĐD ĐH và Cao đẳng 71[BC…] Bệnh viện đã thực hiện tốt 7 chức năng nhiệm vụ của mình: 6 - Công tác Khám, chữa bệnh: + Hoạt động lâm sàng: Thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân cho bệnh nhân trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số vùng lân cận. Bệnh viện luôn đề cao và duy trì tốt việc thực hiện các quy chế chuyên môn thường trực và cấp cứu, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác của các bộ phận, khoa phòng cũng như khám bệnh, kê đơn, chế độ hồ sơ bệnh án, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn…Năm 2011, tổng số lượt người đến khám bệnh: 111.379= 101,3% KH, trong đó khám Nhi là 14.792 lượt, khám Ngoại là 12.194 lượt, khám Đông y là 2.297 lượt, khám Sản là 14.184 lượt, khám chuyên khoa (TMH,RHM,Mắt) là 19.783 lượt, khám cấp cứu tai nạn thương tích là 6.291 lượt; Số bệnh nhân điều trị nội trú: 22.896= 95,4% KH; Số bệnh nhân điều trị ngoại trú: 3.312=97,4% KH; Tổng số ngày điều trị nội trú: 134.810 = 112,3%KH; Công suất sử dụng giường bệnh 369,3/320 = 115,4% KH; Ngày điều trị trung bình: 5,6; phẫu thuật 6.344 ca trong đó có 216 ca phẫu thuật nội soi; Tổng số bệnh nhân chuyển viện: 1.455 = 102,1% so với năm 2010, trong đó nội trú là 460 bệnh nhân, ngoại trú là 995 bệnh nhân. [BC2011] . + Hoạt động cận lâm sàng: Tổng số xét nghiệm (tiêu bản): 545.383 = 121,2% KH; Tổng số chẩn đoàn hình ảnh: 98.570, trong đó siêu âm 23.832 lần, Xquang 65.051 lần, CT scanner 2.830 lần, Điện tim 4.057 lần, Nội soi chẩn đoán (dạ dày, đại tràng, trực tràng) 2.800 lần. - Công tác Đào tạo: Bệnh viện luôn chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, luôn quan tâm đào tạo thế hệ cán bộ kế cận về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ. Trong năm 2011 đã cử đi đào tạo sau đại học dài hạn:02 BSCKII, 07 BSCKI, 05 thạc sỹ, 06 BS chuyên khoa sơ bộ. Đào tạo 01 kíp nội soi phế quản cấp cứu; 01 kíp thận nhân tạo; 09 điều dưỡng cao đảng lên đại học; 15 đều dưỡng trung cấp lên cao đẳng. Đào tạo tại chỗ 02 lớp kiểm soát nhiễm khuẩn, ghi chép biểu mẫu cho các điều dưỡng mới. Tham 7 gia giảng dạy thực hành cho học sinh, sinh viên, học viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học y dược. . [BC2011] . - Công tác Nghiên cứu khoa học: Bệnh viện đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu nghiêm túc, chất lượng và ứng dụng lâm sàng có hiệu quả. Năm 2010 đã tổ chức được hội nghị khoa học cho bác sỹ, điều dưỡng, 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu. Năm 2011 Bệnh viện thực hiện 6 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, năm 2012 dự kiến thực hiện 9 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, trong đó có 1 đề tài nghiên cứu cấp ngành. Triển khai các kỹ thuật lâm sang – xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thích ứng với Đề án Hiện đại hóa trang thiết bị y tế. Lãnh đạo Bệnh viện luôn khích lệ động viên nên các tập thể đã triển khai tốt các sang kiến cải tiến kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân như: Chụp cắt lớp vi tính, siêu âm màu 4D, Xquang kỹ thuật số, xét nghiệm một số Markrer ung thư, gảm đau sau mổ… - Công tác Chỉ đạo tuyến: Tuy Sở Y tế Hà Nội không giao cụ thể công tác chỉ đạo tuyến cho đơn vị song chỉ đạo tuyến vẫn là một trong những nhiệm vụ của Bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện đã giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho các trưởng khoa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có vấn đề cần trao đổi rút kinh nghiệm chuyên môn với các đơn vị y tế trên địa bàn, các bác sỹ Trưởng khoa có thong tin cụ thể với Phòng Kế hoạch tổng hợp để hoàn thiện và gửi cho các đơn vị nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị cho nhân dân. Thực hiện Đề án 1816 theo Kế hoạch Sở Y tế Hà Nội giao với Bệnh viện Sóc Sơn, bệnh viện Mê Linh. Hỗ trợ kỹ thuật cho Bệnh viện Hoài Đức theo yêu cầu. - Công tác Phòng bệnh: Tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng công tác phòng bệnh cấp cứu ngoại viện, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động. Đã hoàn thiện tổ chức hội đồng và màng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, hoàn thiện quy định kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện và tăng cường giám sát trên cơ sở các quy định đã xây dựng, tăng cường vệ sinh bàn tay đạt đến tự giác và chất lượng, tăng cường vệ sinh bệnh viện, điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện. Kiểm soát nhiễm khuẩn toàn bệnh viện nhất là công tác phòng chống dịch. 8 - Hợp tác quốc tế: Bệnh viện tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các dự án: Hỗ trợ chăm sóc ngoại khoa; Hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh nghèo; Tăng cường vệ sinh bệnh viện. - Quản lý kinh tế trong bệnh viện: Thực hiện tốt các quy tắc chuyên môn thu, chi tài chính. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế bệnh viện Bệnh viện đã thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP từ năm 2007, hàng năm thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm sau cao hơn năm trước. 2. Giới thiệu về chất lượng và quản lý chất lượng bệnh viện 2.1. Một số khái niệm về Chất lượng, chất lượng bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện. - Chất lượng: là sự thoả mãn nhu cầu hợp lý của đối tượng phục vụ.[9] - Theo tổ chức chất lượng quốc tế (ISO) “ chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu” Như vậy, chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Chất lượng luôn biến động theo thời gian, không gian và điều kiện sử dụng. Khi đánh giá chất lượng thì ta phải xét đến các đặc tính của các bên liên quan đến sự thỏa mãn nhu cầu. Chất lượng không chỉ là thuộc tính của sản phẩm, dịch vụ mà có thể áp dụng cho một hệ thống quá trình. * Khái niệm chất lượng bệnh viện: Khái niệm này được định nghĩa theo các cách khác nhau theo quan điểm của từng nhóm đối tượng cụ thể. Bệnh nhân đánh giá một bệnh viện có chất lượng khi họ được điều trị khỏi bệnh, được nhân viên y tế quan tâm, thông cảm và tôn trọng trong quá trình điều trị. Nhân viên y tế thì cho rằng đó là sự lành nghề trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc, biết cách phát hiện và loại bỏ những sai sót trong điều trị. Có môi trường làm việc trong lành và phù hợp. Đối với Nhà kinh tế và các nhà đầu tư thì chất lượng bệnh viện còn được gắn liền với tính hiệu quả và hiệu suất của việc sử dụng nguồn lực trong bệnh viện, tức là nguồn lực phải được sử dụng một cách hợp lý để tạo ra hiệu quả tối ưu. Tóm lại, đối với nhà quản lý thì tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cần phải là sự tổng hợp của tất cả các quan điểm nêu trên. * Khái niệm quản lý chất lượng bệnh viện 9 [...]... 2.4 Công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; Bổ xung sau VII Phân tích thực trạng thực hiện quản lý chất lượng tại bệnh viện Bắc Thăng long tháng 10 năm 2012 1 Quan điểm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo bệnh viện về công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện Năm 2012, với nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm, nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn là những vấn đề cần đối mặt của bệnh viện Bệnh viện Bắc. .. về 11 quản lý chất lượng bệnh viện Trong thời gian tới việc đánh giá chất lượng sẽ do cơ quan đánh giá độc lập tiến hành - Năm 2010, BộY tế ban hành Quyết định 3125/QĐ- BYT về kiểm tra bệnh viện năm Mục tiêu của kiểm tra bệnh viện năm 2010 nhằm tăng cường công tác quản lý bệnh viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh thông qua: + Đánh giá hiệu quả nguồn lực + Đánh giá kết... trưởng của bệnh viện cũng đã được tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, giao tiếp và thực hiện tốt triển khai công tác chăm sóc toàn diện được lãnh đạo bệnh viện quan tâm đánh giá cao” (Lãnh đạo phòng ĐD) 3 Đánh giá chất lượng dịch vụ của bệnh viện Bệnh viện Bắc Thăng long là bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở y tế Công tác đánh giá chất lượng được giám sát thực hiện định kỳ hàng năm theo... hàng thông qua quá trình giám sát, đánh giá chất lượng và áp dụng các biện pháp để thường xuyên tăng cường chất lượng bệnh viện Đó là nhiệm vụ của các cơ sở y tế, các ban ngành đoàn thể và bệnh nhân Quản lý chất lượng bệnh viện là một bộ phận của quản lý chất lượng trong chăm sóc sức khỏe và gồm 03 thành phần: - Đánh giá chất lượng bệnh viện (Quality assessment): Đánh giá mức độ tuân thủ của một quy trình... đây thực sự là sự thay đổi lớn về tầm nhìn chiến lược của bệnh viện trong giai đoạn này 2 Quá trình phát triển công tác quản lý chất lượng bệnh viện từ 2009- 2012 Từ năm 2009, Bệnh viện đã có những thay đổi về cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư đã giúp cho đáp ứng tương đối đầy đủ công tác khám chữa bệnh Quản lý chất lượng trên từng lĩnh vực như Kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý Công. .. bệnh viện cung cấp trang thiết bị đầy đủ Kiểm tra, giám sát định kỳ Tiếp tục chúng tôi chọn việc ưu tiên để giải quyết Một quý/1lần bệnh viện tiến hành đánh giá công tác chăm sóc toàn diện Trưởng khoa Lâm sàng có trách nhiệm báo cáo (TP Điều dưỡng) Bệnh viện đã có đánh giá và phát triển quản lý chất lượng từng bước phù hợp với thực tế của bệnh viện Mô hình chăm sóc người bênh toàn diện bệnh viện Bắc. .. Bắc Thăng long là một bệnh viện đa khoa hạng II, trực thuộc Sở Y tế Bệnh viện nằm tại xã Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội Bệnh viện đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc sơn, Mê Linh và một số vùng lân cận Trên địa bàn vùng này còn có bệnh viện đa khoa Đông Anh, bệnh viện Sóc sơn Với vị trí địa lý như vậy Ban lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm đến chất lượng bệnh viện. .. của nhân viên bệnh viện, về cơ sở vật chất, về chất lượng chẩn đoán, điều trị…Kết quả tổng kết các năm cho thấy “tỷ lệ bệnh nhân thấy hài lòng về chất lượng phục vụ của bệnh viện là… Bảng mô tả công việc với mục đích cho từng cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hơn 4 Ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện Bắc Thăng long 4.1 Ưu điểm Vấn đề chất lượng và hoạt... người bệnh, tăng thu dung bệnh nhân nhằm phát triển bệnh viện Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế nói chung và chất lượng khám chữa bệnh nói riêng được Ban lãnh đạo bệnh viện coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Nhiệm vụ này là trách nhiệm của toàn thể nhân viên trong bệnh viện Công tác quản lý bệnh viện được nhận thức có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Do vậy lãnh đạo bệnh viện. .. tiến chất lượng bệnh viện toàn diện.[9] Để đáp ứng được nhu cầu trong công tác chăm sóc người bệnh, bệnh viện đã thực hiện quản lý chất lượng trong từng lĩnh vực với mục tiêu “Lấy người bệnh làm trọng tâm” Bệnh viện xác định vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng là chìa khóa của thành công, là cơ sở để thúc đẩy các cá nhân, các bộ phận trong bệnh viện thực hiện CSTD Đồng . thực địa tại bệnh viện, nhóm học viên chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2012” làm chủ đề báo cáo cho đợt thực. góp ý cho bài chuyên đề được hoàn thiện. Nhóm học viên 2 TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ Qua quá trình tìm hiểu thông tin và thăm quan thực tế tại bệnh viện Bắc Thăng Long, chuyên đề về: ”Đánh giá thực trạng. Quản lý chất lượng trong công tác chuyên môn Nội dung 2009 2010 2011 2012 (6 tháng) Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Cùng kỳ 2011(%) Giường KH – T.hiện 280 -359 280 – 343 320- 369 330 -337 Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực địa cộng đồng Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012, Báo cáo thực địa cộng đồng Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012, Báo cáo thực địa cộng đồng Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, năm 2012, III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Từ khóa liên quan