Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 SKKN sinh học

23 1,696 11
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2014, 08:58

Quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm là cơ sở để đổi mới phương pháp dạy học một xu hướng chung của đổi mới phương pháp dạy học. Quan điểm này có cơ sở lý luận từ việc nhận thức quá trình dạy học là quá trình có 2 chủ thể: Thầy và trò. Cả hai chủ thể này đều chủ động, tích cực bằng hoạt động của mình hướng tới tri thức, thầy thì hoạt động truyền đạt tri thức, còn trò thì hoạt động chiếm lĩnh tri thức và biến nó thành vốn hiểu biết của mình để tiếp tục hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn…Hoạt động của thầy và hoạt động của trò đều là hoạt động có ý thức, dưới sự chỉ huy của ý thức mà đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy kết quả nhận thức của học sinh là công cụ cho họ thực hiện mục đích của mình. Do vậy trong thực tế hiện nay đòi hỏi người thầy đứng lớp phải đổi mới phương pháp dạy học. SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Bắt đầu từ năm học 2006 - 2007 thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa bậc trung học phổ thông trên toàn quốc. Thực tế khách quan cho thấy việc đổi mới sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy là một xu thế tất yếu. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ: "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh…" (Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khoá VIII Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia 1997. tr 41). Quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm là cơ sở để đổi mới phương pháp dạy học- một xu hướng chung của đổi mới phương pháp dạy học. Quan điểm này có cơ sở lý luận từ việc nhận thức quá trình dạy học là quá trình có 2 chủ thể: Thầy và trò. Cả hai chủ thể này đều chủ động, tích cực bằng hoạt động của mình hướng tới tri thức, thầy thì hoạt động truyền đạt tri thức, còn trò thì hoạt động chiếm lĩnh tri thức và biến nó thành vốn hiểu biết của mình để tiếp tục hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn…Hoạt động của thầy và hoạt động của trò đều là hoạt động có ý thức, dưới sự chỉ huy của ý thức mà đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy kết quả nhận thức của học sinh là công cụ cho họ thực hiện mục đích của mình. Do vậy trong thực tế hiện nay đòi hỏi người thầy đứng lớp phải đổi mới phương pháp dạy học. Trong sách giáo khoa mới, các tài liệu bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo viên, sách thiết kế bài giảng, hệ thống kênh hình, kênh chữ, hệ thống các lệnh trong sách giáo khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho người thầy khai thác khả năng độc lập tư duy, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh tự mình nghiên cứu trên cơ sở định hướng của thầy. Cấu trúc của sách giáo khoa, sách giáo viên đã định hướng tương đối rõ ràng, nhưng đó chỉ là gợi ý cho hoạt động của thầy. Vấn đề cơ bản là khi soạn giảng người thầy phải biến sự gợi ý đó thành hoạt động cụ thể của mình sao cho phù hợp với đối tượng mà mình trực tiếp tác động để hoạt động học của học sinh đạt kết quả cao, tránh sự khô cứng, hình thức hóa và sáo rỗng. Đặc biệt việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh ở một số thầy cô còn tỏ ra lúng túng trong quá trình thực hiện. Trong mấy năm gần đây, vào dịp đầu năm học sở Giáo dục và đào tạo đã tổ chức các lớp bồi dưỡng thay sách giáo khoa, hội thảo đổi mới phương 1 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 pháp trong dạy học cho các thầy cô trực tiếp đứng lớp và cán bộ quản lý. Nhà trường đã trang bị sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế bài giảng theo hướng đổi mới. Từ kiến thức tiếp thu được qua các lớp tập huấn, khai thác trong tài liệu, kết hợp với việc thảo luận trong sinh hoạt nhóm chuyên môn, dự giờ thăm lớp theo chuyên đề, dạy thử nghiệm bài khó để rút kinh nghiệm. Tất cả các hoạt động đó đều giúp cho từng thầy cô rất nhiều trong việc soạn bài và lên lớp. Nhưng khi bước vào làm cụ thể lại mắc phải những băn khoăn sau: 1. Hình thức hoạt động nhóm thế nào cho hiệu quả? Thực tế hình thức này có hoạt động, được nhiều thầy cô thực hiện, nhưng hiệu quả chua cao, chưa khai thác, phát động sự nhiệt tình tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm học sinh. Một số thành viên trong nhóm thường "ngồi dự giờ", ỉ lại vào các bạn khác. Hiện tượng này lặp đi, lặp lại qua nhiều tiết học, nên sự phân hóa trong nhóm ngày càng rõ: một số thành viên hào hứng tích cực, chủ động tìm tòi kiến thức, số khác ỉ lại, bị động, lười tìm tòi hiểu biết nên ngày càng yếu đi. Vậy làm thế nào để hoạt động nhóm thực sự có hiệu quả? Kích thích mọi thành viên trong nhóm cùng tích cực hoạt động trong giờ học? 2. Còn hạn chế trong việc phát huy khả năng tư duy hoạt động cá nhân, do vậy hạn chế kỹ năng xử lý thông tin. Nguyên nhân của hạn chế này? Chính là do khả năng tạo tình huống của người thầy. 3. Hầu hết các bài trong sách giáo khoa mới có khối lượng kiến thức khá nhiều, nên các thầy cô luôn có tâm lý sợ thiếu thời gian - đây là nỗi ám ảnh của phương pháp dạy học cũ, nên thường chỉ đi vào giảng giải mà ít tổ chức hoạt động tìm tòi kiến thức cho học sinh. 4. Hình thức tổ chức hoạt động nhóm thường nghèo nàn nên gây sự nhàm chán đối với học sinh. Xuất phát từ thực tế hiện nay, bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi xin đưa ra một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10. 2 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 PHẦN II: NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận. - Chúng ta có thể so sánh để thấy được sự khác nhau của 2 quan điểm giáo dục: Dạy học lấy thầy làm trung tâm Dạy học lấy học sinh làm trung tâm 1. Thầy truyền đạt tri thức. 1. Thầy định hướng để học sinh tìm tòi tri thức. 2. Thầy độc thoại, phát vấn. 2. Trò tự tìm ra tri thức 3. Thầy áp đặt những kiến thức có sẵn 3. Đối thoại giữa trò với trò; giữa trò với thầy (trò đưa ra câu hỏi) 4. Trò học thuộc lòng kiến thức. 4. Trò cùng với thầy khẳng định kiến thức lĩnh hội được. Hình thành các phương pháp học, tư duy và giải quyết các vấn đề cụ thể. 5. Thầy độc quyền đánh giá cho điểm 5. Trò tự đánh giá, tự điều chỉnh, để thầy cho điểm - Thực hiện chương trình dạy học theo quan điểm dạy học: Lấy học sinh làm trung tâm thì hoạt động của thầy và trò tương ứng như sau: * Người học khai phá tri thức, tự nghiên cứu - Thầy chỉ hướng dẫn và cung cấp thông tin. * Trò tự trả lời thắc mắc do chính mình đặt ra, tự kiểm tra mình - Thầy là trọng tài. * Trò tự hành động, tự kiểm tra, tự điều chỉnh - Thầy làm cố vấn - Để thực hiện được quá trình dạy học theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, người thầy phải làm gì? Vai trò của người thầy không thể bị mờ nhạt mà trái lại còn rõ nét hơn, người thầy vẫn là "linh hồn" của giờ học sinh động và sáng tạo. Bởi vì có thể làm người hướng dẫn, cung cấp thông tin, trọng tài, cố vấn… người thầy phải hiểu biết sâu sắc những kiến thức cơ bản của môn học mà mình đảm nhiệm, đồng thời phải tự bổ sung vốn kiến thức của mình thường xuyên và có định hướng rõ ràng qua các kênh thông tin. Người thầy phải nắm vững bản chất và các quy luật của quá trình dạy học để có thể tìm ra hoặc ứng dụng những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng của mình nhất. Một vấn đề quan trọng là, nhiều giáo viên nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới phương pháp nhưng rất khó từ bỏ các phương pháp đã quen dùng. Do đó, 3 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 muốn thực hiện đổi mới phương pháp, thì trước hết bản thân mỗi thầy, cô phải ý thức được để chủ động từ bỏ các phương pháp dạy học truyền thống đã thành thói quen và chuyển hẳn sang phương pháp mói một cách sáng tạo, phù hợp với khả năng và sở trường của bản thân mình. - Cần nhấn mạnh rằng: Vai trò hoạt động của học sinh trong mỗi giờ học là hết sức quan trọng. * Học sinh tham gia chủ động vào quá trình nhận thức, thông qua: + Học sinh có nhu cầu nhận thức, khao khát tìm hiểu kiến thức mới trong mỗi bài học. + Tự giác chủ động thực hiện các hoạt động học tập nhằm tìm tòi, phát hiện tri thức và học được cách tìm ra tri thức mới. + Bộc lộ khả năng tự nhận thức. + Tham gia vào hoạt động hợp tác, theo nhóm, giúp nhau , cùng nhau tìm tòi, phát hiện kiến thức. + Tham gia thảo luận, tranh luận, góp ý kiến với bạn và bảo vệ ý kiến của cá nhân. + Khuyến khích nêu thắc mắc, phát hiện vấn đề và tham gia giải đáp. + Tự đánh giá và tham gia nhận xét đánh giá lẫn nhau. + Tự bổ sung và hoàn thiện kiến thức. II. Một số giải pháp cụ thể. 1. Tổ chức học sinh hoạt động nhóm. 1.1. Thành lập nhóm Nhóm có thể lấy đơn vị theo số lượng và phân bố học sinh ngồi cùng bàn (4 học sinh) hoặc 2 bàn (8 học sinh). Chia nhóm theo số tự nhiên: 1, 2, 3… Chia nhóm theo sở thích màu sắc: xanh, vàng, đỏ… 1.2. Làm thế nào để xây dựng nhóm học sinh hoạt động sôi nổi nhiệt tình ? Như phần trên tôi đã trình bày, trong nhóm học sinh thường có 1 số em lười, ít tham gia hoạt động, ỉ lại vào một số bạn tích cực. - Người thầy nên cân nhắc khi tạo ra các nhóm (số học sinh mỗi nhóm, các thành phần trong nhóm, vai trò của mỗi thành viên, giới tính…) để có được các nhóm với các thành viên phối hợp hiệu quả với nhau. - Sử dụng một số bài tập, trò chơi để tạo môi trường thân thiện, trong đó các nhóm và các cá nhân cảm thấy thoải mái khi chia sẻ, trải nghiệm cùng nhau, suy ngẫm, và cùng thay đổi theo chiều hướng tốt. - Mục đích chính của các bài tập, trò chơi: + Học sinh chơi mà học (thư giãn trong khi học) 4 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 + Kích thích giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh lười nhát có cơ hội hoạt động. + Khuyến khích tất cả các thành viên trong nhóm tham gia học hỏi. - Tạo hứng thú đầu giờ học và trong quá trình học: + Trong mỗi giờ học, người thầy nên nói với học sinh theo cách thân mật: Hãy nói chúng ta. + Liên hệ những hoạt động ban dầu với những gì học sinh đã biết hoặc đã được học. Đảm bảo học sinh có cảm giác nếu mình chú ý bài hôm nay mình sẽ hiểu bài. + Gây tò mò cho học sinh về nội dung sắp học Sau đây là một số ví dụ minh họa Ví dụ 1: Trò chơi ghép hình với tên gọi: Chúng mình đi tìm bài học hôm nay! - Để tạo hứng thú khi vào chương I Thành phần hóa học của tế bào Thầy chuẩn bị sẵn: 2 tấm bìa lớn hình tế bào giống hệt nhau * Tấm bìa lớn thứ nhất cắt thành 5 miếng nhỏ có hình dạng ngộ nghĩnh khác nhau: Miếng bìa 1 có tên chương I: Thành phần hóa học của tế bào. Miếng bìa 2 có tên bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước. Miếng bìa 3 có tên bài 4: Cacbohyđrat và lipit. Miếng bìa 4 có tên bài 5: Prôtêin Miếng bìa 5 có tên bài 6: Axit nuclêic. Lưu ý: 5 miếng nhỏ đã được che kín * Tấm bìa lớn thứ 2 được đính lên bảng * Yêu cầu: + 1 học sinh đại diện cho nhóm lên bảng ghép 5 tấm bìa nhỏ lên trên tấm bìa lớn thứ 2 (đã được đính lên bảng) sao cho trùng khít các tấm bìa nhỏ với nhau và với tấm bìa lớn thứ 2 + Thời gian thực hiện: 10s Nếu học sinh ghép đúng được thầy ghi tên vào danh sách biểu dương trên bảng (học sinh này vẫn đứng ở trên bảng) * Thầy thông hỏi: Trong 5 hình, hình nào chứa thông tin tên bài hôm nay? * Học sinh các nhóm khác xung phong chọn (mỗi nhóm học sinh chỉ chọn 1 hình), học sinh đã ghép hình sẽ bóc phần che của mỗi hình con. Nhóm nào chọn đúng sẽ được ghi danh vào danh sách biểu dương trên bảng. Dựa trên cơ sở đó thầy vào bài mới theo cấu trúc sau: 5 Thành phần hóa học của tế bào Các nguyên tố hóa học Nước Cacbohiđrat và lipit Prôtêin Axit nuclêic SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 Ví dụ 2: Khi dạy bài 8: Tế bào nhân thực Để gây hứng thú cho học sinh: Vừa củng cố bài cũ vừa tiếp thu bài mới, nhớ lâu kiến thức, thầy tổ chức trò chơi sau đây với tên gọi: Tiếp sức * Thầy đính lên trên bảng 3 bức tranh câm: - Tranh 1: Hình 7.2 sgk sơ đồ cấu trúc điển hình của một trực khuẩn (đại diện cho cấu trúc của tế bào nhân sơ. - Tranh 2: Hình a 8.1 sgk cấu trúc tổng thể của tế bào nhân thực (tế bào động vật) - Tranh 3: Hình b 8.1 sgk cấu trúc tổng thể của tế bào nhân thực (tế bào thực vật) * Hình thức chơi: - Các nhóm có 2 phút nghiên cứu các hình nói trên trong sgk - Mỗi đội cử lần lượt từng thành viên lên bảng điền chú thích vào 1 cấu tạo của tế bào (thành viên này thực hiện xong thành viên khác mới được lên thực hiện) - Thời gian thực hiện: 3 phút. - Nhóm hoàn thành tốt nhất sẽ được thầy ghi danh và danh sách biểu dương trên bảng. Ví dụ 3: Bài 19. Giảm phân Phần II. Quá trình nguyên phân - Đây là nội dung kiến thức học sinh đã được học ở cấp II (kiến thức theo chu kỳ đồng tâm), vì vậy để tạo hứng thú trong học tập thầy tổ chức trò chơi sau đây với tên gọi: Bạn hỏi - mình trả lời. * Hình thức chơi: - Dùng mô hình nhựa mà nhà trường đã được trang bị (mỗi mô hình tương ứng với 1 kỳ phân bào). - Mỗi nhóm cử 1 thành viên lên bảng chọn và xếp một mô hình vào vị trí phù hợp với sự sắp xếp của thành viên trước đó. - Sau khi các nhóm xếp xong, các nhóm lần lượt ra câu hỏi và yêu cầu nhóm bạn trả lời: thành viên của nhóm này chọn một mô hình bất kỳ và yêu cầu 1 thành viên nhóm khác trả lời về trạng thái của tế bào, của NST của kỳ phân bào đó và so sánh với kỳ phân bào tương đương của lần phân bào kia. Ví dụ: Một thành viên của nhóm 1 đưa cho 1 thành viên của nhóm 2 mô hình kỳ giữa của giảm phân I và hỏi: 6 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 1. Bạn hãy mô tả diễn biến của NST ở kỳ này 2. Bạn hãy so sánh với kỳ giữa của giảm phân II. … Nếu thành viên của đội bạn không trả lời được thì chính người ra câu hỏi phải trả lời. - Thành viên nào trả lời tốt sẽ được ghi danh trên bảng. 2. Sử dụng câu hỏi trong giờ lên lớp. 2.1. Các loại câu hỏi Loại câu hỏi Định nghĩa, mục đích, ví dụ, lưu ý 1. Câu hỏi đóng - Là câu hỏi yêu cầu trả lời Có/Không hoặc lựa chọn 1 trong 2. VD 1: Tế bào nhân sơ có nhân không? VD 2: Tế bào thực vật và tế bào động vật giống nhau hay khác nhau? VD 3: Phân bào nguyên phân và giảm phân II có giống nhau không? - Câu hỏi đóng tốn ít thời gian, nhưng không chứa đựng nhiều thông tin - Câu hỏi này có thể chuyển thành câu hỏi mở bằng cách sử dụng từ để hỏi, hoặc thêm tại sao/ bằng cách nào… 2. Câu hỏi mở - Là câu hỏi sử dụng từ để hỏi: Đối tượng, Cơ chế, Diễn biến, … VD 1: Những loại tế bào nào thực hiện phân bào nguyên phân? VD 2: Trình bày diễn biến của phân bào giảm phân I VD 3: Cơ chế tác động của enzim lên cơ chất? - Mục đích yêu cầu đưa thông tin, giúp người nghe mở rộng suy nghĩ, khơi gợi ý kiến, dẫn dắt thảo luận… 3. Câu hỏi khơi gợi - Là câu hỏi trong đó bao hàm thông tin dẫn đến câu trả lời cụ thể. Câu hỏi này được sử dụng để khai thác thêm thông tin nếu câu trả lời chưa đầy đủ 4. Câu hỏi hùng biện - Là câu hỏi đặt ra nhưng không cần câu trả lời - Dùng để lôi cuốn sự chú ý của học sinh vào một chủ đề nào đó. - Chú ý: + Không nên dừng lâu sau câu hỏi hùng biện, nếu không học sinh sẽ trả lời và câu hỏi sẽ không còn là câu hỏi hùng biện nữa +Thường được dùng để vào bài mới hoặc chuyển ý trong giờ dạy VD 1: Sau khi học xong bài 7 "Tế bào nhân sơ" để vào bài 8 chúng ta đặt câu hỏ hùng biện như sau: 7 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 Vậy tế bào nhân thực khác gì so với tế bào nhân sơ? VD 2: Để chuyển ý từ mục "Vận chuyển thụ động" sang mục "Vận chuyển chủ động" chúng ta có thể hỏi: Vậy những chất có kích thước lớn hơn lỗ màng có đi qua màng được không? Nếu được thì chúng đi qua bằng cách nào, theo cơ chế nào? để hiểu được điều đó chúng ta sang phần …vận chuyển chủ động. 5. Câu hỏi cho cá nhân - Là câu hỏi dành cho 1 học sinh cụ thể. - Mục đích: đối thoại trực tiếp, lôi kéo sự chú ý, khuyến khích sự đóng góp ý kiến VD 1: Em hãy cho biết cấu tạo màng của tế bào nhân thực. VD 2: khi học sinh đang trả lời câu hỏi thì ngập ngừng rồi dừng lại, giáo viên có thể dùng loại câu hỏi này để gợi ý, định hướng giúp học sinh trả lời tiếp. Ví dụ: em hãy cho biết enzim có vai trò như thế nào trong quá trình chuyển hóa vật chất? Thầy gợi ý: Nếu không có enzim thì điều gì sẽ xảy ra? Tại sao? 6. Câu hỏi cho tập thể - Là câu hỏi cho cả nhóm, không hướng tới cá nhân cụ thể nào. - Mục đích đối thoại và trao đổi mở. VD: Bài bài 14 " Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất", phần "Cơ chế tác động của enzim" thầy ra câu hỏi: Hãy hoàn thành phiếu học tập sau: Cơ chất Saccarôzơ Enzim Các tác động Kết quả Yêu cầu: + Cá nhân nghiên cứu sgk trang 57 và hình 14.1 + Thảo luận trong nhóm thống nhất ý kiến để hoàn thành nội dung của phiếu học tập. 2.2. Kỹ thuật đưa ra câu hỏi - Đưa ra câu hỏi cho cả lớp/cả nhóm - Ngừng + Cho các học sinh có thời gian suy nghĩ + Thời gian ngừng phụ thuộc vào độ khó dễ của câu hỏi - Gọi học sinh bằng tên (dựa vào sơ đồ lớp) - Đánh giá câu trả lời 8 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 + Khen những câu trả lời chính xác, trả lời hay. + Nếu cần, chỉ rõ phần chính xác của câu trả lời. - Tránh thói quen lặp đi lặp lại 1 loại câu hỏi - Nhắc lại và nhấn mạnh những câu trả lời đúng để tăng mức độ tiếp thu của học sinh. - Không nên tự trả lời câu hỏi của mình - trừ đó là câu hỏi hùng biện. - Giữ giọng nói bình thường, thân thiện. - Tránh việc học sinh trả lời đồng thanh 2.3. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng câu hỏi 2.3.1. Đặc điểm của một câu hỏi tốt - Ngắn gọn, rõ ràng - Diễn đạt 1 ý/1 nội dung (hỏi) - Phù hợp với nội dung đang cần truyền đạt cho học sinh - Phù hợp với trình độ của học sinh. - Tạo được sự quan tâm của học sinh. - Ngôn ngữ thông dụng, dễ hiểu phù hợp với học sinh. - Nhấn mạnh vào điểm chính. 2.3.2. Lưu ý khi đặt câu hỏi - Nói to, rõ. - Đảm bảo học sinh nghe và hiểu câu hỏi. - Dành thời gian cho học sinh suy nghĩ - Đặt câu hỏi tiếp theo để khai thác thêm thông tin - Thái độ người thầy phải vui vẻ cởi mở, khuyến khích học sinh suy nghĩ để trả lời. 3. Nên kiểm tra miệng thế nào? (lấy điểm miệng) 3.1. Hình thức truyền thống: câu hỏi tự luận - Thầy thông báo nội dung câu hỏi trước lớp và gọi 1 học sinh lên trả lời. - Gọi học sinh dưới lớp bổ sung câu trả lời - Thầy nhận xét và cho điểm công khai. 3.2. Hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Thầy soạn sẵn các câu hỏi trắc nghiệm: chia thành 2 nhóm câu hỏi + Nhóm câu hỏi dành cho học sinh trung bình + Nhóm câu hỏi dành cho học sinh khá giỏi - Sau khi học sinh chọn đáp án nên hỏi bổ sung: Vì sao? Tại sao? để đánh giá chính xác nhận thức của học sinh (tránh trường hợp học sinh chọn đúng ngẫu nhiên) 3.2. Hình thức trò với trò 9 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 - Thầy giao cho 2 học sinh: mỗi học sinh một nhóm cụm từ (tùy theo nội dung cần kiểm tra của mỗi bài học) - Học sinh lần lượt căn cứ vào nhóm cụm từ mà tìm câu gợi ý cho bạn để bạn nói đúng cụm từ đó - Có thể một học sinh chuyên gợi ý và 1 học sinh chuyên trả lời (áp dụng trong trường hợp khả năng nhận thức, tiếp thu trong học tập của cặp học sinh không đều nhau: 1 khá, 1 trung bình hoặc yếu) Lưu ý: - Thầy giao cụm từ phù hợp với khả năng học tập của học sinh: + Nên gọi ngẫu nhiên cặp học sinh (trung bình - trung bình; khá - khá) + Nếu cặp học sinh: yếu - khá thì nên để học sinh khá là người gợi ý, học sinh yếu là người trả lời (hình thức này khuyến khích tạo sự tự tin cho học sinh yếu) - Lời gợi ý phải trong nội dung bài học. - Thầy căn cứ vào chất lượng câu gợi ý và câu trả lời để đánh giá điểm cho từng học sinh. Sau đây là ví dụ minh học cho 3 hình thức kiểm tra trên BÀI 19. GIẢM PHÂN (Sinh học lớp 10) 3.1. Hình thức truyền thống: Câu hỏi tự luận Câu hỏi dành cho học sinh trung bình: Câu 1. Mô tả tóm tắt diễn biến các kỳ của giảm phân I Câu hỏi dành cho học sinh khá, giỏi: Câu 2. Hiện tượng cá NST tương đồng bắt đôi có ý nghĩa gì? Câu 3. Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân. 3.2. Hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi dành cho học sinh trung bình: Câu 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào? A. Tế bào sinh dưỡng B. *Tế bào sinh dục chín. C. Tế bào giao tử. D. Tế bào sôma. Câu 2. Giảm phân có mấy lần phân bào? A. 1 B. *2. C. 3 D. 4. Câu 3. Ở kỳ đầu I có hiện tượng A. NST tự nhân đôi. B. Các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng. C. Có thể xảy ra trao đổi đoạn giữa các crômatit của cặp NST kép tương đồng. D. *B và C. Câu 4. Ở kỳ sau I có hiện tượng 10 [...]... 18 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 Người viết Nguyễn Thị Dàng PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Thiết kế bài học Sinh học 10; Nxb GD- 2006 2 Luật giáo dục (6/2005) 3 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình Sgk 10 môn Sinh học; ; Nxb GD- 2006 4 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình Sgk 11 môn Sinh học; Nxb GD - 2007 5 Sgk Sinh học 10, ... a Người thầy phải nắm chắc kiến thức chuyên môn (biết mười dạy một) b Xác định mục tiêu và trọng tâm bài lên lớp: 17 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 - Phần nào cho học sinh tự nghiên cứu, phần nào thực hiện kỹ trên lớp c Kỹ thuật triển khai phần trọng tâm - Đồ dùng dạy học - Xác định con đường, cách thức giúp học sinh nhận thức ngắn nhất nhưng tốt nhất -... sau II D Kỳ cuối II Câu 5 Số tinh trùng được sinh ra so với số tế bào sinh tinh thì A bằng nhau B gấp đôi C gấp ba D *gấp bốn 3.2 Hình thức trò với trò Nhóm cụm từ 1 (dành cho học sinh thứ 1) a kỳ đầu I b trao đổi chéo c xoắn cực đại d 4 giao tử đực e tế bào thể cực 11 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 Nhóm cụm từ 2 (dành cho học sinh thứ 2) a kỳ trung gian... 10, Sgv Sinh học 10; Nxb GD- 2006 6 Sgk Sinh học 11, Sgv Sinh học 11; Nxb GD- 2007 7 Các bài tập của đồng nghiệp đưa lên mạng trực tuyến - Vietnam Online Library for English Teachers 19 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 PHẦN V: MỤC LỤC Trang Phần mở đầu 1 Phần nội dung 3 Cơ sở lý luận 3 Một số giải pháp cụ thể 4 Bài giảng minh họa 12 Kết quả và bài học kinh... 20 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 21 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học. .. tế bào và có kích thước siêu nhỏ được gọi là… a virus 13 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 Vỏ prôtêin của virus được gọi là b capsit Một số virus có thêm một vỏ bên ngoài vỏ capsit được gọi là c vỏ ngoài Cấu trúc này thường làm cho virus có dạng hình que hay hình sợi d cấu trúc xoắn Cấu trúc này tạo cho virus giống con nòng nọc e cấu trúc hỗn hợp Nhóm cụm... nào? (- Vi rút có hệ gen mã hóa libaxôm làm tan thành tế bào - Một số vi rút ký sinh trên động vật xâm nhập bằng cách ẩm bào hay thực bào của tế bào vật chủ) 3 Tại sao một số động vật như trâu, bò, gà bị nhiễm vi rút thì bệnh tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong? 15 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 (- Vi rút nhân lên nhanh trong thời gian ngắn rồi tiếp tục... tử cái Đây là diễn biến của NST ở kỳ giữa của giảm phân II 12 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 - NST kép xếp thành 1 hàng III Thiết kế bài minh họa áp dụng tổng hợp các kỹ năng đã trình bày ở trên BÀI 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VI RÚT TRONG TẾ BÀO CHỦ I Mục tiêu 1 Kiến thức Sau khi học xong bài này học sinh cần: - Trình bày được đặc điểm quá trình nhân lên của vi... biểu hiện, nhưng có khả năng lây lan (truyền cho người khác) Hỏi: Biện pháp phòng ngừa? 2.4 Biện pháp phòng ngừa - Sống lành mạnh, chung thủy một vợ Hỏi: Hãy liên hệ thực tế về công việc một chồng 16 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 tuyên truyền phòng tránh HIV ở cộng - Loại trừ tệ nạn xã hội đồng và nhà trường? - Vệ sinh y tế theo quy trình nghiêm Hỏi: Cần... hiện thông qua 2 lớp 10 năm học 2006 - 2007 và 5 lớp 10 năm học 2007 - 2008 như sau: a Lớp không thử nghiệm - Số học sinh hiểu bài khá, tốt là 10% , trung bình là 55%, số còn lại dưới trung bình là 35% b Lớp thử nghiệm (trắc nghiệm ngay sau thử nghiệm) - Số học sinh hiểu bài khá, tốt là 35%, trung bình là 64%, số còn lại dưới trung bình là 1% 2 Bài học kinh nghiệm Để áp dụng các hoạt động giảng dạy như . thân, tôi xin đưa ra một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10. 2 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 PHẦN II: NỘI DUNG I trò chơi: + Học sinh chơi mà học (thư giãn trong khi học) 4 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 + Kích thích giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh lười. kiến thức chuyên môn (biết mười dạy một) b. Xác định mục tiêu và trọng tâm bài lên lớp: 17 SKKN: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 - Phần nào cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 SKKN sinh học, Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 SKKN sinh học, Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 SKKN sinh học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn