149 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup

71 337 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 16:58

149 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế ngày càng phát triển của tri thức trên thế giới cùng với xu hướng toàn cầu hoá, thế giới dần là một ngôi nhà chung, bình đẳng cho mọi quốc gia dù mạnh hay yếu, dù giầu hay nghèo. Với điều kiện đó, việc nâng cao phát triển tri thức đối với những quốc gia nhỏ chưa điều kiện phát triển lớn mạnh cả về chính trị kinh tế là rất cần thiết. Vì vậy công tác cải cách, cải thiện giáo dục để một nền giáo dục tiên tiến đáp ứng được nhu cầu của xã hội là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là cấp giáo dục Đại học, việc cải cách phương pháp giảng dạy giúp sinh viên tiếp cận thực tế gần hơn càng cấp thiết bởi sinh viên chính là nguồn nhân lực trẻ, trực tiếp cho xã hội, là cái gốc để phát triển xã hội. Đó chính là tầm quan trọng của thực tập. Thực tập, trực tiếp tìm hiểu tham gia vào các hoạt động của công ty giúp cho sinh viên hiểu nắm rõ hơn những kiến thức mình đã được học, vận dụng sát thực hơn vào thực tế, đồng thời trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm làm việc ban đầu tránh những bỡ ngỡ, sai sót khi bắt đầu bước vào công việc thực tế. Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế khu vực nền kinh tế thế giới do đó nhu cầu về thông tin đầy đủ, khách quan cũng như yêu cầu quản lý, kiểm soát ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, kiểm toán ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên với yêu cầu ngày càng cao cũng buộc ngành kiểm toán phải không ngừng phát triển, hoàn thiện chất lượng hoạt động. Tài sản cố định sở vật chất kỹ thuật của đơn vị, nó phản ánh năng lực sản xuất hiện trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động của đơn vị. Tài sản cố định là một trong những yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững cho đơn vị. Trên BCTC, tài sản cố định luôn chiếm một tỷ trọng tương đối lớn, ảnh hưởng đáng kể tới BCTC các khoản mục khác trên BCTC. Công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup là một đơn vị khá thành công trong lĩnh vực kiểm toán BCTC. Công ty khá là lưu ý tới vấn đề xây dựng 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ hoàn thiện quy trình kiểm toán đối với khoản mục TSCĐ, do đó trong thời gian thực tập tại công ty em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo Tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup” Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup. Phần 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo Tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup. Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo Tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup. Trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên Th.S Nguyễn Thị Mỹ tập thể nhân viên công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup. Mặc dù đã cố gắng song do nhận thức khả năng còn hạn chế nên không thể tránh khỏi còn nhiều thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo bộ môn để báo cáo này được hoàn thiện hơn. 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP 1.1. Tìm hiểu chung về công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup 1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính chính thức hoạt động vào ngày 24 tháng 08 năm 2001 lần thứ hai được Sở Kế hoạch Đầu Thành phố Hà Nội cấp lại giấy phép kinh doanh lần thứ hai mang số 0102003347 vào ngày 30 tháng 11 năm 2006. Tên giao dịch đầy đủ hợp pháp của công ty: Công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Auditing and Financial Consulting Company & Associates. Tên viết tắt: ACAGroup. Trụ sở chính: Phòng 504 – Tầng 5 – Tòa nhà 17T7 Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội. Điện thoại: (84 4)2811488/489 Fax: (84 4)2811499 E-mail: acagroup@vnn.vn Website: www.acagroup.com.vn Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế cũng như yêu cầu phát triển của Công ty, từ khi thành lập đến nay Công ty đã một số thay đổi trong quá trình hoạt động. 1/ Nhằm nâng cao mở rộng quyvăn phòng, Ban Giám đốc công ty đã ra quyết định số 86/TB ngày 19 tháng 03 năm 2002 chuyển trụ sở công ty về số 105 – Phố Nghi Tàm – Phường Yên Thục – Quận Tây Hồ – Hà Nội. 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ 2/ Công ty sự thay đổi về thành viên góp vốn theo Quyết định số 216/TB ngày 20 tháng 07 năm 2002. 3/ Công ty chuyển về trụ sở mới tại số 2 – E11 – Tập thể Quỳnh Lôi – Phường Quỳnh Mai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. 4/ Ngày 26 tháng 11 năm 2006 tên giao dịch quốc tế của công ty đổi thành Auditing and Financial Consulting Company & Associates, viết tắt là ACCA hay ACCAGroup theo quyết định số 08/ HDTV. Công ty chuyển về trụ sở mới tại số 14 – Ngõ 14 – Phố Yên Lạc – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Công ty được Sở Kế hoạch Đầu Thành phố Hà Nội cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh số 010200347 ngày 30 tháng 11 năm 2006. 5/ Ngày 01 tháng 08 năm 2006, Công ty đổi Logo ACCAGroup thành ACAGroup đồng thời chuyển trụ sở về Phòng 504 – Tầng 5 – Tòa nhà 17T7 – Trung Hòa – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội nhằm ngày một hoàn thiện hơn chất lượng phục vụ khách hàng phong cách làm việc chuyên nghiệp. 6/ Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Công ty chính thức trở thành đại diện duy nhất của hãng kiểm toán quốc tế Kreston International tại Việt Nam. Vốn đầu của công ty tại thời điểm thành lập là: 500 triệu đồng. Vốn hoạt động hiện nay là: 3 tỷ đồng. Với tôn chỉ “Cộng tác toàn cầu, giải pháp thiết thực” trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ chuyên ngành, ACAGroup khả năng cung cấp tới khách hàng các dịch vụ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán với chất lượng cao. ACAGroup đưa ra các các giải pháp đặc thù thiết thực để nhận dạng tổng thể vấn đề phát sinh đánh giá đầy đủ tính hiệu quả của kinh doanh. Đồng thời việc qua việc kết hợp nhuần nhuyễn các thế mạnh trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, quản trị kinh doanh, luật pháp, triển khai các thế mạnh ACAGroup đưa ra các giải pháp tối ưu mạng tính bền vững trợ giúp khách hàng chủ động triển khai thành công các kế hoạch kinh doanh của họ. ACAGroup cung cấp tới khách hàng các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa sự thông hiểu vê môi trường kinh doanh, luật pháp tại Việt Nam 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ với kỹ thuật tiên tiến mạng lưới nguồn nhân lực thuộc hơn 500 văn phòng trên toàn cầu của hãng kiểm toán quốc tế Kreston International. Khách hàng của ACAGroup phát triển liên tục rất đa dạng bao gồm trên 100 khách hàng thường xuyên bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế từ những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề đến các doanh nghiệp mới xuất hiện trên thị trường, từ các doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài đến các công ty cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh… các dự án ODA do chính phủ, tổ chức liên chính phủ, các ngân hàng, tổ chức phi chính phủ quốc tế tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triền Châu Á (ADB), quan phát triển Pháp (AFD), Cộng đồng Châu Âu (EU), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP),… Một số khách hàng của ACAGroup như: Công ty Cổ phần Cà phê Tây Nguyên, Công ty TNHH IF VietNam, Công ty TNHH AKEBONO KASEI, Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Bưu Điện Quảng Ninh, Bưu Điện Lạng Sơn, Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà,… 1.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý Giá trị trong chất lượng dịch vụ của ACAGroup chính là yếu tố nguồn nhân lực. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của ACAGroup được đào tạo hệ thống chuyên sâu tại các hiệp hội nghề nghiệp, học viện chuyên ngành các trường đại học danh tiếng trong nước quốc tế, trình độ chuyên môn sâu kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, v.v. ACAGroup luôn khích lệ hỗ trợ nhân viên chuyên nghiệp của mình nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các khoá đào tạo trong ngoài nước. ACAGroupcông ty kiểm toán luôn cam kết mang lại những giá trị cho khách hàng. Năm 2006, số lượng nhân viên của ACAGroup chỉ 28 người, hiện nay số lượng nhân viên là 48 nhân viên, trong vòng hơn 1 năm, số lượng nhân viên của công ty tăng gần 2 lần. Chuyên gia kiểm toán của ACAGroup bao gồm đông đảo các nhân viên chuyên nghiệp các chuyên gia cộng tác với chứng chỉ KTV quốc gia KTV quốc tế, được trang bị kiến thức sâu rộng về quản lý, kiểm toán, tài chính, kế toán, tích luỹ những kinh nghiệm quý báu qua 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ nhiều năm hành nghề. Đặc biệt, nhân viên của ACAGroup am hiểu tường tận về hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán, các quy định về thuế hiện hành tại Việt Nam các thông lệ quốc tế liên quan. Đội ngũ nhân viên của ACAGroup được tham dự các chương trình đào tạo chuyên môn liên tục. Các nhân viên chuyên nghiệp của công ty đã trải qua các chương trình đào tạo hệ thống về cả chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng quản lý. Đó là lý do nhân viên của ACAGroup luôn cập nhật sự phát triển thay đổi của các chuẩn mực kế toán kiểm toán, các điều khoản của các luật pháp liên quan môi trường kinh doanh nói chung. Do đó, ngoài việc chuyên sâu về kiểm toán, nhân viên ACAGroup cũng khả năng hoạt động như một nhà vấn. Bộ máy tổ chức của ACAGroup: Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty ACAGroup Thành phần Ban Giám đốc gồm: • Ông Trần Văn Dũng (Tổng Giám đốc - CPA-VN, CPA Australia.asa, MBA, LLB). Tổng Giám đốc là người đại diện hợp pháp, người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc quyền nhiệm vụ: - Tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. 6 Ban Giám đốc Phòng Kiểm toán ACA - Audit Phòng vấn ACA-Consulting Phòng hành chính tổng hợp Dịch vụ vấn kế toán Dịch vụ vấn Tài chính Doanh nghiệp Dịch vụ vấn thuế, pháp luật kinh doanh Dịch vụ hỗ trợ dự án Dịch vụ hỗ trợ đào tạo ACA -Traning Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ - Quyết định về việc xây dựng thành lập các phòng ban chuyên môn, bổ nhiệm người đứng đầu phòng ban. - Quyết định về nhiệm vụ, chức năng, tổ chức tại các phòng ban. - Kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của từng phòng ban thông qua trưởng phòng. - Quản lý đội ngũ nhân viên kiểm toán trong công ty. - Giám sát kiểm tra công việc của các KTV. • Ông Chu Quang Tùng (CPA-VN, BAF). • Ông Vũ Lâm (MBA, CPA-VN, BAF). Phòng Hành chính tổng hợp bao gồm chịu trách nhiệm về: -Tham mưu cho Ban Giám đốc: -Quản lý công văn, tài liệu đến đi Công ty: -Quản lý bộ phận tạp vụ: -Thực hiện chức năng phiên dịch: -Thực hiện phục vụ nội bộ Công ty: -Tổ chức sắp xếp nhân sự, các phòng ban khác quản lý tiền lương: -Thiết kế môi trường làm việc đảm bảo tính chuyên nghiệp: Phòng Kiểm toán (ACA – Audit) cung cấp các dịch vụ kiểm toán chất lượng cao cho khách hàng. Phòng vấn (ACA-Consulting) được xây dựng trên sở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp kinh nghiệm kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên môn văn hóa, với chuyên ngành kế toán, thuế, luật pháp, đầu tài chính ngân hàng. ACA – Consulting cung cấp hàng loạt các dịch vụ liên quan tới thuế, kế toán, tài chính,… Trong ACA – Consulting bao gồm các nhóm nhỏ phụ trách các mảng dịch vụ riêng • Dịch vụ hỗ trợ đào tạo • Dịch vụ vấn kế toán • Dịch vụ vấn tài chính doanh nghiệp • Dịch vụ vấn thuế, luật pháp • Dịch vụ hỗ trợ dự án 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ 1.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Từ khi thành lập cho tới nay, nhờ hướng phát triển đúng đắn cả về chất lượng quy mô do đó công ty luôn sự tăng trưởng ổn định vững bền. Doanh thu của công ty qua các năm thể hiện sự phát triển rõ rệt. Biểu đồ 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ACAGroup 2004 – 2007 (đơn vị: nghìn đồng) Doanh thu năm 2006 là 485 triệu đồng so với doanh thu năm 2004 là 350 triệu đồng tăng 1,3 lần. Năm 2006 doanh thu của ACAGroup tăng 1,3 lần so với doanh thu năm 2006. Trong 2 năm từ 2004 đến 2006 hoạt động kinh doanh của công ty tương đối ổn định, mức tăng không giao động nhiều. Cả hai năm đều tăng ở mức 1,3 lần/năm. Điều này thể hiện phương hướng hoạt động tương đối ổn định của công ty, cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai. Trong năm 2007, doanh thu công ty tăng lên 1.123 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần doanh thu năm 2006 là 650 triệu đồng. Mức tăng này khoảng 78,77%. Mặc dù mức tăng này so với những năm trước chỉ tăng 0,4 lần xong cũng là một sự khẳng định hơn khả năng phát triển của ACAGroup. được mức tăng trưởng vượt lên như vậy do sự đổi mới nỗ lực từ bản thân công ty. Việc trở thành thành viên của hãng kiểm toán thế giới đã giúp công ty khẳng định hơn tiềm năng phát triển của mình cũng như nâng cao uy tín, danh tiếng của công ty. Mặt khác, với việc gia nhập Kreston International buộc Ban Giám đốc công ty phải phương hướng mới cho sự phát 8 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 2004 2005 2006 2007 Doanh thu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ triển của công ty, nâng cao chất lượng mở rộng các loại hình dịch vụ, thu hút đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trình độ, đạo đức nghề nghiệp, ngày càng chiếm được sự tin cậy từ phía khách hàng,…Chính những đổi mới đó đã đang tạo ra những bước nhảy vọt cho ACAGroup. 1.1.4.Các loại hình dịch vụ cung cấp Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, trình độ nhiệt tình, ACAGroup luôn cố gắng từng bước thực hiện mở rộng các dịch vụ cung cấp. Với mỗi bộ phận của công ty sẽ cung cấp các loại dịch vụ khác nhau. Phòng kiểm toán chuyên nghiệp ACA – Audit đã đang cung cấp các dịch vụ kiểm toán bao gồm: • Kiểm toán BCTC • Kiểm toán BCTC cho mục đích đặc biệt • Kiểm toán cho mục đích thuế • Kiểm toán hoạt động • Kiểm toán tuân thủ • Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án • Kiểm toán các thông tin tài chính trên sở các thủ tục thỏa thuận trước • Kiểm soát, đánh giá rủi ro hệ thống • Soát xét đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ACA – Audit luôn đảm bảo thực hiện công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam các quy định về chuẩn mực kiểm toán độc lập tại Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. ACA – Audit áp dụng nhất quán các phương pháp kiểm toán chuẩn quốc tế song vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi áp dụng cho khách hàng đặc thù tính đa dạng khác nhau. Bên cạnh dịch vụ kiểm toán, Công ty còn các dịch vụ kế toán vấn khác. Trong chiến lược mở rộng các loại hình dịch vụ chất lượng cao, Phòng vấn ACA – Consulting được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng. ACA – Consulting sẽ đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế ngoài các dịch vụ truyền thống như kế toán kiểm toán. 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Trên sở các nhóm thuộc ACA – Consulting sẽ cung cấp các loại hình dịch vụ theo chức năng của mình. • Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán của ACA – Consulting bao gồm: - Làm sổ sách kế toán - Lập dự toán ngân sách - Lập BCTC định kỳ - Lập dự toán lưu chuyển tiền mặt - Cung cấp các dịch vụ kế toán, vấn về kế toán cho khách hàng ACA – Consulting luôn cố gắng cung cấp hỗ trợ cho khách hàng hệ thống kế toán đảm bảo theo chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như chuẩn mực kế toán tại Việt Nam. • Dịch vụ vấn tài chính doanh nghiệp ACA – FAS cung cấp cho khách hàng chiến lược, kinh nghiệm các giải pháp nhằm tối ưu hoá nguồn lực doanh nghiệp, tận dụng mọi hội phát triển doanh nghiệp. - Cổ phần hóa, nhân hóa, niêm yết chứng khoán (IPO) - Định giá doanh nghiệp - vấn nghiệp vụ kinh doanh - Chuẩn đoán kinh doanh - vấn về sáp nhập mua lại doanh nghiệp - Nghiên cứu khả thi đánh giá môi trường đầu - vấn về khuôn khổ pháp lý thủ tục hành chính - vấn thành lập doanh nghiệp văn phòng đại diện • Dịch vụ vấn thuế pháp luật ACA – Tax trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ, trợ giúp khách hàng giảm các tác động của thuế đến các giao dịch kinh doanh của họ. 10 [...]... CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP 2.1 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại ACAGroup 2.1.1 Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng ABC 2.1.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng ABC Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng (Lưu tại mục A400 trong hồ sơ kiểm toán) • Công. .. Phương pháp kiểm toán này bao gồm việc đánh giá rủi ro, áp dụng quy trình thử nghiệm kiểm toán, kiểm tra tính liên tục về hoạt động tình hình kinh doanh của khách hàng Quy trình kiểm toán của công ty bao gồm các bước: Sơ đồ 1.2 : Quy trình kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup 11 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Chuẩn bị kiểm toán Thực hiện kiểm toán Kết... Sau khi kết thúc kiểm toán, phía công ty ACAGroup sẽ cung cấp cho công ty cổ phần ABC báo cáo kểm toán 9 tháng đầu năm 2007 thư quản lý cho 9 tháng đầu năm đề cập đến những thiếu sót cần khắc phục ý kiến đề xuất của KTV nhằm cải tiến hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội bộ Giá trị hợp đồng kiểm toán giữa công ty cổ phần ABC công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup là 106 triệu... vực hoạt động chính: cho thuê kho bến bãi bảo quản hàng hóa Trụ sở chính: Mê Linh, Vĩnh Phúc Công ty TNHH XYZ là khách hàng mới của công ty ACAGroup trong năm 2007 Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng Để đảm bảo tính trung thực, hợp lý, hợp lệ trong hoạt động kinh doanh của công ty, công ty XYZ đã mời công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính ACAGroup tiến hành kiểm toán BCTC công ty từ tháng 01/2007... lệ trong hoạt động kinh doanh của công ty, công ty ABC đã mời công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính ACAGroup tiến hành kiểm toán BCTC công ty từ tháng 01/2007 đến tháng 09/2007 Hợp đồng kiểm toán Hợp đồng thường do phía công ty ACAGroup lập, sau khi sự thống nhất thoả thuận, hai bên sẽ tiến hành ký kết Trong hợp đồng ghi rõ các thông tin về hai bên bao gồm: tên công ty, đại diện của công ty, ... Bảng2.15: Trích bảng cân đối tại ngày 31/12/2007 của công ty TNHH XYZ TÀI SẢN A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG I/Tiền các khoản ng đương tiền II/Các khoản phải thu 1/Trả trước cho người bán 2/Thuế GTGT được khấu trừ 3 /Tài sản lưu động khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I /Tài sản cố định 1 /Tài sản cố định hữu hình 2 /Tài sản cố định vô hình 3/ Khấu hao lũy kế TỔNG TÀI SẢN 31/12/2007 1,067,634,081 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI... kiến của công ty Đồng ý với ý kiến của KTV 2.1.2 Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng XYZ Kiểm toán 46B – NEU Trần Thị Thuỳ Ngân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ 2.1.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng XYZ Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng Công ty TNHH XYZ thành lập ngày 01/01/2007 do sở kế hoạch đầu cấp... đốc công ty đã đồng ý với chủ nhiệm kiểm toán thì sẽ tiến hành phát hành báo cáo kiểm toán Trường hợp phía khách hàng không chấp nhận điều chỉnh thì chủ nhiệm kiểm toán khi lập báo cáo kiểm toán sẽ đưa ra ý kiến loại trừ, ý kiến từ chối hoặc ý kiến không chấp nhận 13 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ PHẦN 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG... từ giữa công ty nhà cung cấp nhiều nới lỏng, nên nhiều tài sản của công ty mua về nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, thiếu chứng từ, hóa đơn Do hạn chế về mặt thời gian, KTV chủ yếu thực hiện thử nghiệm kiểm soát thông qua quan sát phỏng vấn nhân viên công ty cổ phần ABC, kết hợp với quá trình kiểm tra chi tiết khoản mục TSCĐ Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục tài sản cố định KTV tham gia kiểm kê... hàng Một số các khoản mục kiểm toán như: khoản mục tiền, trả trước người bán, các khoản phải thu, tài sản cố định, chi phí xây dựng bản dở dang,… Kết thúc kiểm toán tại bên công ty khách hàng, các thành viên nhóm kiểm toán thể hiện công việc lại trên giấy tờ làm việc gửi cho chủ nhiệm kiểm toán Dựa trên các báo cáo của các trợ lý kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán tập hợp thông tin, ghi chú, điều chỉnh, . trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo Tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup. Trong quá trình thực. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP 2.1. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: 149 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup, 149 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup, 149 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup, Lịch sử hình thành và phát triển, Quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định tại khách hàng XYZ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn