Đào tạo theo nhu cầu xã hội - những định hướng và giải pháp

42 324 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 16:39

Đào tạo theo nhu cầu xã hội - những định hướng và giải pháp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 2 MỞ ĐẦU 3 Chương I .6 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU 6 1. Khái niệm về đào tạo theo nhu cầu 7 2. Phân loại đào tạo theo nhu cầu .7 3. Vai trò đặc điểm của đào tạo theo nhu cầu .8 4. Phân loại nhu cầu đào tạo .9 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đào tạo theo nhu cầu của các trường 11 6. Kinh nghiệm .12 Chương II .18 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 18 1. Những hạn chế của quá trình đào tạo theo nhu cầu .21 2. Những thành tựu đạt được từ đào tạo theo nhu cầu 29 Chương III 33 GIẢI PHÁP CHO ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU Ở NƯỚC TA .33 1. Giải pháp 33 2. Lộ trình thực hiện từ 2007 đến 2010 39 KẾT LUẬN 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 1. Giáo dục Đào tạo GD – ĐT 2. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 3. Đại học ĐH 4. Cao đẳng CĐ 5. Trung học chuyên nghiệp THCN 6. Trung cấp chuyên nghiệp TCCN 7. Trung học cơ sở THCS 8. Trung học phổ thông THPT 9. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CNH – HĐH 10.Kinh tế - hội KT – XH 11.Công nghiệp hoá CNH 12.Việt Nam VN 13.Đại học quốc gia ĐHQG 14.Công nghệ thông tin CNTT 15.Công nhân CN 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỞ ĐẦU Một căn bệnh cốt tử trong nền Giáo dục Đạo tạo (GD-ĐT) của ta hiện nay là sự cách biệt quá lớn giữa đào tạo sử dụng, giữa cung cầu về nhân lực, hay nói cách khác là hiệu quả GD-ĐT thấp. Đây là căn bệnh đã được nói đến từ hàng chục năm qua, từ ngày Đảng Nhà nước bắt đầu đề cập đến chủ trương hội hóa giáo dục, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa được khắc phục, nếu không nói là có xu hướng trầm trọng hơn trước áp lực của hội nhập quốc tế. Căn bệnh nói trên chính là hậu quả "kép" của một nền giáo dục vừa nặng về hư danh, khoa cử, sính bằng cấp theo kiểu giáo dục phong kiến xưa kia lại vừa mang tính "tháp ngà", tách biệt đào tạo với hội, với thực tiễn sản xuất kinh doanh theo mô hình của Liên Xô trước đây. Biểu hiện rõ nhất của tình trạng nêu trên chính là sự mất cân đối trầm trọng trong cơ cấu nguồn nhân lực được đào tạo mà lâu nay vẫn được gọi là tình trạng "thừa thầy thiếu thợ", là tình trạng một bộ phận không nhỏ sinh viên ra trường không tìm được việc làm trong khi các doanh nghiệp, các khu công nghiệp lại thiếu trầm trọng lao động đã qua đào tạo theo đúng nhu cầu của họ, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao…Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, việc chúng ta chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với cam kết mở cửa thị trường giáo dục đại học đã tạo áp lực trực tiếp buộc chúng ta phải đổi mới tư duy GD-ĐT mà bằng chứng cụ thể là việc chấp nhận khái niệm thị trường giáo dục với đầy đủ ý nghĩa của nó, một khái niệm mà lâu nay vẫn bị coi là kiêng kỵ. Rõ ràng, với áp lực mở cửa thị trường đại học theo cam kết WTO, nếu chúng ta không khẩn trương đổi mới triệt để tư duy đào tạo, đặt GD-ĐT vào trung tâm của dòng chảy phát triển hội nhập thì khủng hoảng, tụt hậu trong GD-ĐT nguồn nhân lực nói chung tất yếu sẽ xảy ra. Một khi nguồn nhân lực đã được khẳng định là chìa khóa thắng lợi trong cạnh tranh kinh tế thì hậu quả của khủng hoảng, tụt hậu trong GD-ĐT mà trực tiếp là đào tạo ĐH đối với phát triển kinh tế là vô cùng nặng nề. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do đó chủ trương hướng toàn bộ nền ĐH, CĐ, THCN cho mục tiêu đáp ứng nhu cầu của hội mà trước hết là nhu cầu của doanh nghiệp, đối tượng có nhu cầu lớn nhất về nhân lực đã qua đào tạo, hay nói nôm na là chuyển từ "đào tạo cái mình có" sang "đào tạo cái mà hội (doanh nghiệp) cần" việc vận dụng các nguyên tắc của của thị trường trong đào tạo sử dụng là cần thiết. Nó không nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn nhân lực của hiện tại mà còn trở thành một động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế khi nước ta trong tương lai. Trong bài viết này, em đi sâu vào việc làm rõ thực trạng đào tạo theo nhu cầu ở nước ta hiện nay kết quả mà chúng ta nhận được từ những gì mà chúng ta thực hiện. Vậy liệu có nên chăng tiếp tục con đường mà chúng ta đang đi hay phải đổi mới, hoàn thiện nó lên một bước cao hơn để GD – ĐT thực sự xuất phát từ nhu cầu hội, để sản phẩm của nó thực sự đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động chất lượng cao tăng lên không ngừng của hội. Mô hình này không còn phải là mới trên thế giới, nó đã được thực hiện từ rất lâu rồI, ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Việc Việt Nam đến nay mới nhận ra đi theo con đường này tuy là quá muộn song việc thực hiện nó không phải là không có ý nghĩa bởi lẽ nếu không thực hiện thì không biết nền giáo dục nước nhà sẽ còn đi đến đâu đặc biệt là hiện nay nước ta đã là thành viên của WTO thì nhu cầu về nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường là rất lớn. Tuy nhiên để có thể đi đến đích thành công của nó không phải điều dễ dàng, thực tế trên thế giới cho thấy rõ không phải nước nào cũng thành công khi đi theo con đường này. Với tính cấp thiết quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “Đào tạo theo nhu cầu hội - Những định hướng giải pháp” Nội dung chính của bài viết gồm có 3 phần: Chương I : Lý luận chung về đào tạo theo nhu cầu Chương II : Thực trạng việc đào tạo theo nhu cầu ở Việt Nam 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương III : Giải pháp cho đào tạo theo nhu cầu ở nước ta Do những hạn chế về mặt kiến thức nguồn tài liệu tìm kiếm được nên bài viết của em khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được những sự góp ý của thầy những ai quan tâm đến vấn đề mà em nghiên cứu. Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Đức Thọ đã hướng dẫn em hoàn thành đề án này. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU Quan điểm đào tạo theo nhu cầu hội ở nước ta đã xuất hiện từ rất lâu. Ngay trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá VII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996), Đảng ta đã khẳng định: Giáo dục đào tạo là quốc sách hang đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Coi trọng cả 3 mặt mở rộng quy mô, nâng cao dân trí phát huy hiệu quả. Phương hướng chung của lĩnh vực đào tạo trong những năm tiếp theo là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH – HĐH). Hay trong bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị giáo dục đào tạo, Bà đã nhấn mạnh: “Ở thời đại CNH – HĐH hiện nay sự phát triển kinh tế - hộI (KT – XH) trước mắt tương lai đòi hỏi cấp bách những năng lực mới như năng lực thích ứng với sự thay đổi, năng lực tư duy độc lập, năng lực tự học tự cập nhập thường xuyên kiến thức mới, năng lực sang tạo nâng cao sự cạnh tranh của nền kinh tế … đó là những năng lực cần thiết để tìm ra những cách làm rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước đi trước nhằm đạt muc tiêu CNH – HĐH. Để có được những năng lực đó thì ngay từ bây giờ các trường, các cơ sở đào tạo phải chuyển hướng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của hội, hướng giáo dục đào tạo phải trở thành một hệ thống mở: mở đối với đại chúng, mở đối với thực tế kinh tế hội, mở đối với thế giới thời đại có như vậy chúng ta mới có thể hy vọng trong tương lai không xa chúng ta có được nguồn lao động đáp ứng được các yêu cầu của hội”. Như vậy vấn đề đào tạo theo nhu cấu thực sự trở thành một vấn đề cấp thiết với nước ta không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai đặc biệt khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO thì vấn đề này lại càng trở nên quan trọng bội phần nó giúp ta có được 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước cả các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam, giảm bớt được một lượng đáng kể số người thất nghiệp trên thị trường đồng thời còn hạn chế được tình trạng trong khi số lượng người thất nghiệp trong nước tăng mà vẫn phải thuê lao động từ nước ngoài về làm việc. 1. Khái niệm về đào tạo theo nhu cầu Hiện nay, khái niệm đào tạo theo nhu cầu hội còn nhiều tranh luận chưa đi đến thống nhất. Có quan điểm cho rằng: Đào tạo theo nhu cầu hội gồm: đào tạo theo nhu cầu của Nhà nước, các địa phương, nhu cầu của người sử dụng lao động nhu cầu của người học. Song cũng có quan điểm cho rằng: Đào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn. Những quan niệm trên đều chưa đầy đủ sát với ý nghĩa của bản thân nó. Dưới đây tôi xin nêu ra cách khái niệm sau về đào tạo theo nhu cầu theo tôi là phù hợp nhất. Đào tạo theo nhu cầu hội là phương thức đào tạo mà ở đó chỉ rõ: Đào tạo cái gì? Đào tạo như thế nào? Đào tạo bao nhiêu? được định hướng bởi nhu cầu đào tạo hội 2. Phân loại đào tạo theo nhu cầu Hiện nay trên thị trường tồn tại 2 loại hình đào tạo theo nhu cầu: - Đào tạo theo nhu cầu hiện tại của thị trường: tức là căn cứ vào nhu cầu hiện tại của thị trường đang thiều lao động trong những ngành nghề gì thì đào tạo những ngành nghề đó việc đào tạo này thường được tổ chức thành các lớp đào tạo ngắn hạn (từ 3 đến 6 tháng). Ưu điểm của loại hình đạo tạo này là đáp ừng ngay được nhu cầu lao động của thị trường, tuy nhiên nó có nhược điểm lớn là những lao động được đào tạo ra thường có tay nghề không cao nên sau một thời gian làm việc nều không có sự bổ sung kiến thức thì dễ bị đào thải do không còn đáp ứng được yêu cầu cao hơn của công việc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu tương lai của thị trường: theo hình thức này thì căn cứ vào tình hình phát triển hiện tại của nền kinh tế trong nước xu thế phát triển của thế giới để đưa ra nhưng dự đoán về những ngành nghề sẽ phát triển trong tương lai. Việc đào tạo này thường được tổ chức thành các lớp đào tạo dài hạn (từ 3 đến 6 năm), những lao động được tạo ra từ đây thường có trình độ cao; khả năng học hỏi, tiếp cận những thành tựu của khoa học công nghệ, thích ứng với sự thay đổi là nhanh.Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là do thời gian đào tạo là dài nên đòi hỏi việc dự báo phải có tính chính xác cao để tránh sự lãng phí nguồn lực gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. 3. Vai trò đặc điểm của đào tạo theo nhu cầu a) Vai trò Đào tạo theo nhu cầu hội có một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Ý nghĩa của nó không chỉ tồn tại trong một giai đoạn phát triển nhất định nào đó mà nó xuyên suốt quá trình tồn tại phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc bởi lẽ hội luôn luôn đi lên, nhu cầu của con người này càng cao, khoa học công nghệ phát triển từng ngày từng giờ … khiến cho nhu cầu về nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở có đức tính tốt, cần cù, trung thành, có trách nhiệm nữa mà họ còn phải có tính sáng tạo, có khả năng xử lý vần đề, có khả năng phân tích, có tinh thần đồng độI, có khả năng ăn nói diễn đạt … Như vậy đào tạo theo nhu cầu hội có một vai trò rất to lớn, cụ thể là: - Nó khắc phục sự thiếu hụt trình độ kỹ năng của từng cá nhân so với yêu cầu cụ thể do công việc hiện tại trước mắt của chính mỗi cá nhân đó đặt ra. - Đáp ứng sự thiếu hụt trầm trọng về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị tuyển dụng - Tăng khả năng cạnh tranh của lao động trong nước so với nguồn nhân lực từ nước ngoài chảy vào. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Làm giảm nhu cầu nhập khẩu lao động từ các nước của các đơn vị tuyển dụng trong nước - Tiết kiệm chí phí thời gian cho cơ quan tuyển dụng cũng như người lao động khi phải đào tạo lại. b) Đặc điểm Đào tạo theo nhu cầu hội không phải là một loại hình đào tạo mới trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam thì đây còn là một bài toàn khó cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay để có thể có một nguồn nhân lực tốt đáp ứng nhu cầu hiện tại tương lai của đất nước. Đào tạo theo nhu cầunhững đặc điểm sau: - Chi phí cho đào tạo là khá lớn cả về tiền bạc công sức bởi nó thường đòi hỏI cơ sở đào tạo phải nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường cũng như phải đầu tư mua sắm những trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy nghiên cứu theo đúng những gì đang có trên thị trường, tiếp cận những phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới - Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng phù hợp với nhu cầu của người học của các cơ quan sử dụng lao động. - Luôn tồn tại sự chênh lệch giữa nhu cầu đào tạo cung ứng đào tạo do nhu cầu luôn biến đổi còn quy trình đài tạo thì lại có sức ỳ lớn. - Nội dung đào tạo phải luôn gắn với thực tiễn 4. Phân loại nhu cầu đào tạo Hiện nay có 3 nhóm nhu cầu sau đây: - Nhu cầu của nhà nước: là chiến lược phát triển nguồn nhân lực với tầm xa 15 đến 20 năm với các ngành nghề đặc biệt, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Nhu cầu đào tạo này thường chọn mục tiêu đi trước, đón đầu về khoa học, công nghệ, vượt trước nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp cũng như nhu cầu của người học. Có thể thấy nhu cầu đào tạo này trong việc phát triển nguồn nhân lực cho các ngành điện hạt nhân, công nghệ Nano, công nghệ sinh học, cơ điện tử một số ngành công nghệ quan trọng khác. Nhu cầu đào tạo 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 này có số lượng lớn, có căn cứ cơ sở để dự đoán hàng năm. Những ngành nghề đặc biệt về an ninh, quốc phòng chế độ cử tuyển do nhà nước dự báo nhu cầu. - Nhu cầu của doanh nghiệp: về đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm đào tạo cán bộ quản lý lao động chuyên môn trực tiếp đòi hỏi người học sau khi tốt nghiệp có thể làm được việc ngay, phù hợp với yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Nhu cầu đào tạo này phù hợp với các trình độ: đại học theo hướng nghề nghiệp ừng dụng, kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề. Tuy nhiên nhu cầu này chưa được tổng hợ, thiều thông tin nhu cầu dự báo hang năm. Đặc biệt trong các doanh nghiệp ở các nước hiện nay đang phải nhập khẩu lao động thì việc đào tạo theo nhu cầu của họ để xuất khẩu lao động là hoàn toàn cần thiết. - Nhu cầu của người học: là nhu cầu cá nhân của học sinh, sinh viên. Nhu cầu này thường thay đổi theo nhu cầu của thị trường lao động rất khó xác định nhưng phải được nghiên cứu tôn trọng. Đó là nhu cầu của bản than người học để nâng cao trình độ, học để tìm việc làm, để làm một nghề có thể sống được, học để tự tạo việc lamg cho bản than cho người khác. Bên cạnh đó là nhu cầu của gia đình hướng cho con em mình lựa chọn ngành nghề theo truyền thống của gia đình. Ba nhóm nhu cầu này thường xuyên biến động, thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào sự phát triển của KT – XH của đất nước tạo ra một tập hợp có các vùng giao thoa với nhau. Tuỳ theo tầm nhìn nhiệm vụ đào tạo, nhà trường sẽ điều chỉnh số người học, ngành nghề trình độ đào tạo phù hợp với xu thế phát triển, thoả mãn nhu cầu đào tạo của nhà nước, của doanh nghiệp nhu cầu của bản thân người học. 10 [...]... dục Đào tạo, Lao động – Thương binh hội Các hiệp hội hiệp hội nghề nghiệp cùng các cơ quan bộ, ngành, địa phương dự báo nhu cầu hội, định kỳ thông báo nhu cầu theo từng loại ngành nghề trình độ đào tạo Đây là thông tin quan trọng cho các cơ sở đào tạo lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn Các trường được chủ động đào tạo những chuyên ngành mới nếu hộInhu cầu nhưng phảI cung cấp những. .. theo nhu cầu a) Từ phía nhà trường người học Thứ nhất: Nhận thức của các trường cũng như của người dân về đạo tạo theo nhu cầu hội còn hạn chế Nhiều trường đã đánh đồng quan điểm đào tạo theo nhu cầuđào tạo những ngày đang “nóng” Đây chỉ là giảI pháp tạm thờI cho nhu cầu hiện tạI chứ không phảI là cốt lõi của vấn đề đào tạo theo nhu cầu kết quả là nếu như những năm trước, các thí sinh chen... trong những nguyên nhân của viậc thièu gắn kết giữa đào tạo nhu cầu hội, gắn kết giữa đào tạo ban đầu đào tạo thường xuyên, đào tạo nâng cao đào tạo chuyên sâu Thứ tư: Việc tổ chức đánh giá chương trình đào tạo với sự tham gia của doanh nghiệp, cựu sinh viên, hội nghề nghiệp … không được thực hiện thường xuyên để điều chỉnh chương trình Hội đồng trường với chức năng nhiệm vụ được quy định. .. trường đào tạo theo số lượng cũng là nguyên nhân làm chậm quá trình đào tạo theo nhu cầu 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Những thành tựu đạt được từ đào tạo theo nhu cầu Bên cạnh những hạn chế còn tồn tạI chúng ta không thể không nhắc đến những mặt đã đạt được của quá trình đào tạo theo nhu cầu của nước ta Trong nhiều năm qua cùng với các lĩnh vực khác của hội. .. 0918.775.368 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đào tạo theo nhu cầu của các trường Việc đào tạo theo nhu cầu là rất quan trọng tuy nhiên có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng làm cho kết quả của quá trình đào tạo có thể hoặc không thể theo ý muốn chủ quan của người đào tạo người sử dụng sản phẩm qua đào tạo Trong đó bao gồm cả những nhân tố tích cực những nhân tố tiêu cực - Những nhân tố tích cực: + Có nhiều chính... đào tạo phải xuất phát từ phân tích nhu cầu của khách hàng trước khi bắt tay vào “sản xuất” chất lượng của “sản phẩm” cũng do khách hàng đánh giá quyết định! Thiết kế nội dung đào tạo hiện nay vẫn đang gặp nhiều trở ngại do thiếu tư duy định hướng khách hàng” do đó, chất lượng đào tạo cũng đương nhiên chưa đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng 1 Những hạn chế của quá trình đào tạo theo nhu cầu. .. khuyến khích các trường học, cơ sở đào tạo tiến hành đào tạo theo nhu cầu của hội như: tăng nguồn vốn cấp phát cho các trường, cơ sở đào tạo đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy học, tăng cường liên kết giữa nhà trường doanh nghiệp … + Nhận thức của người dân về nhu cầu học của cá nhân ngày càng theo hường đáp ứng nhu cầu của hội hơn là chạy theo thị hiếu + Ngày càng có nhiều... thức đào tạo này đảm bảo được nguyên tắc gắn học với hành hầu như không có sự bất cập giữa cung cầu lao động được đào tạo vì các công ty thực hiện đào tạo chủ yếu cho từ nhu cầu của chính mình Gần đây, Nhật Bản đã đẩy mạnh cải cách giáo dục nhằm đào tạo ra những con người năng động, sáng tạo hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ của đất nước trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu Những. .. Nguyện thiện Nhân đã từng khẳng định việc chuyển từ đào tạo dựa vào khả năng sẵn có của mình sang đào tạo theo nhu cầu của hội là chuyển biến quan trọng nhất, cơ bản bức bách trong giai đoạn hiện nay Điều này tương tự như chuyển đổi từ kinh tế tập trung kế hoạch hoá trước kia sang nền kinh tế thị trường để đảm bảo mục tiêu đến năm 2008 nước ta bước vào đào tạo theo nhu cầu thị trường thì ngay từ... nghề nghiệp, cao đẳng một số lớn các ngành nghề trong giáo dục đại học Để gắn đào tạo theo nhu cầu , tiêu chuẩn đào tạo phải bám sát vào tiêu chuẩn nghề Việc đổi mới mục tiêu nội dung đào tạo phải căn cứ vào yêu cầu tại nơi làm việc trong hiện tại trong tương lai Tư vấn hướng nghiệp được coi là cầu lối giữa giáo dục với việc làm; góp phần phân luồng cho THCS THPT đi theo các con đường học . sau về đào tạo theo nhu cầu theo tôi là phù hợp nhất. Đào tạo theo nhu cầu xã hội là phương thức đào tạo mà ở đó chỉ rõ: Đào tạo cái gì? Đào tạo như. Đào tạo bao nhiêu? được định hướng bởi nhu cầu đào tạo xã hội 2. Phân loại đào tạo theo nhu cầu Hiện nay trên thị trường tồn tại 2 loại hình đào tạo theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo theo nhu cầu xã hội - những định hướng và giải pháp, Đào tạo theo nhu cầu xã hội - những định hướng và giải pháp, Đào tạo theo nhu cầu xã hội - những định hướng và giải pháp, Khái niệm về đào tạo theo nhu cầu Phân loại đào tạo theo nhu cầu, Vai trò và đặc điểm của đào tạo theo nhu cầu, Phân loại nhu cầu đào tạo, Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đào tạo theo nhu cầu của các trường Kinh nghiệm, Những hạn chế của quá trình đào tạo theo nhu cầu, Những thành tựu đạt được từ đào tạo theo nhu cầu, Giải pháp