Luận án Nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn

159 3,739 16
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 10:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN HỮU THÔNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN GÂY VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY VÀ HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG NÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT DỊCH LIÊN TỤC HẠ THANH MÔN LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN HỮU THÔNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN GÂY VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY VÀ HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG NÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT DỊCH LIÊN TỤC HẠ THANH MÔN LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Chuyên ngành: HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Mã số: 62.72.01.22 Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Đạt Anh Hướng dẫn 2: PGS. TS Đặng Quốc Tuấn HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Luận án này được hoàn thành bằng sự cố gắng nỗ lực của tôi cùng với sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Nhân dịp luận án được hoàn thành tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - PGS. TS Nguyễn Đạt Anh chủ nhiệm Bộ môn HSCC Trường đại học y Hà Nội, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, đã tận tình hướng dẫn, góp nhiều ý kiến quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án. - PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn Phó chủ nhiệm Bộ môn HSCC Trường đại học y Hà Nội, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, đã tận tình hướng dẫn, góp nhiều ý kiến quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án. - PGS.TS Nguyễn Gia Bình Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã góp nhiều ý kiến quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án. - GS. Nguyễn Thụ nguyên Hiệu trưởng Trường đại học y Hà Nội, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Gây mê Hồi sức Trường đại học y Hà Nội, đã cho tôi nhiều ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện luận án. - Toàn thể Cán bộ công nhân viên Khoa cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai và các Thầy Cô giáo của Bộ môn HSCC Trường đại học y Hà Nội đã tận tình đào tạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu để hoàn thành bản luận án này. - Các Thầy, Cô của hội đồng chấm luận án cấp cơ sở đã tận tình chỉ giáo cho tôi để hoàn thành tốt luận án. Xin trân trọng cảm ơn : - Ban giám hiệu Trường đại học Y Hà Nội, Phòng đào tạo sau đại học và các Bộ môn của Trường đại học Y Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và nghiên cứu. - Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, các Khoa lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Vi sinh, và các Khoa cận lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai đã cho tôi nhiều điều kiện thuận lợi để học tập và thực hiện nghiện cứu. Xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến các bệnh nhân điều trị tại Khoa cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã cho tôi có điều kiện học tập và hoàn thành luận án. Trân trọng biết ơn : Các bạn bè đồng nghiệp, những người thân trong gia đình đã động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này. Hà Nội, Ngày tháng năm 2014 Trần Hữu Thông LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tác giả luận án Trần Hữu Thông DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APACHE Acute Physiology and Chronic Health Evaluation ARDS BAL Cuff Adult Respiratory Distress Syndrome(Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) Bronchial Alveolar Lavage: rửa phế quản phế nang Bóng chèn nội khí quản CI Confidence Interval: độ tin cậy CDC COPD Centers for Disease Control (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ĐVP Điểm viêm phổi E.coli Escherichia coli FiO2 Fractional of inspired oxygen (Tỉ lệ oxy khí thở vào) KS PP VPBV Kháng sinh Phương pháp Viêm phổi bệnh viện VPLQCSYT Viêm phổi liên quan chăm sóc y tế HSTC ICU Hồi sức tích cực Intensive Care Unit K.pneumonia e Klebsiella pneumonia NKBV Nhiễm khuẩn bệnh viện NKQ NNT Nội khí quản Number need to treat: số bệnh nhân cần được điều trị RR Relactive Risk: nguy cơ tương đối P/F Ratio of arterial partial pressure of oxygen to FiO2 (tỉ lệ PaO2 máu động mạch và FiO2 PaO2 Partial pressure of oxygen (Áp lực riêng phần Oxy máu động mạch) PEEP Positive End-Expiratory Pressure (Áp lực dương cuối thì thở ra) P.aeruginosa Pseudomonas aeruginosa PSB TLTV Protected Specimen Brush: chổi quét có bảo vệ Tỉ lệ tử vong VK VP Vi khuẩn Viêm phổi VPLQTM Viêm phổi liên quan đến thở máy CPIS Clinical Pulmonary Infection Score: bảng điểm lâm sàng viêm phổi ESBL Extended - Spectrum Beta - Lactamase SpO2 Saturation of peripheral oxygen (độ bão hòa oxy máu mao mạch) MỤC LỤC Adult Respiratory Distress Syndrome(Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) 6 Bronchial Alveolar Lavage: rửa phế quản phế nang 6 Bóng chèn nội khí quản 6 Điểm viêm phổi 6 Escherichia coli 6 Fractional of inspired oxygen (Tỉ lệ oxy khí thở vào) 6 Klebsiella pneumonia 6 Relactive Risk: nguy cơ tương đối 6 Pseudomonas aeruginosa 6 KIẾN NGHỊ 113 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Bảng điểm viêm phổi của Pugin (1991) [54] 12 Bảng 2.1: Bảng điểm viêm phổi của Pugin (không lấy tiêu chuẩn vi khuẩn) 38 Bảng 3.1: Đặc điểm chung của 2 nhóm: 56 Bảng 3.2: Kết quả cấy vi sinh dịch hạ thanh môn 59 Bảng 3.3: Loại vi khuẩn gây viêm phổi sớm và muộn ở nhóm chứng 61 Bảng 3.4: Loại vi khuẩn gây viêm phổi sớm và muộn ở nhóm can thiệp 62 Bảng 3.5: Mối liên quan giữa việc sử dụng kháng sinh và loại vi khuẩn gây viêm phổi 63 Bảng 3.6: Mối liên quan giữa việc sử dụng kháng sinh và loại vi khuẩn gây viêm phổi trong các nhóm đối tượng nghiên cứu 64 Bảng 3.7: Bệnh lý nền và vi khuẩn gây bệnh 65 Bảng 3.8: Tỉ lệ viêm phổi liên quan thở máy ở nhóm chứng và nhóm can thiệp 74 Bảng 3.9: Tỉ lệ viêm phổi liên quan thở máy sớm và muộn ở 2 nhóm 75 Bảng 3.10: Thời gian xuất hiện viêm phổi ở 2 nhóm 77 Bảng 3.11: Thời gian thở máy ở 2 nhóm 77 Bảng 3.12: Thời gian nằm khoa Hồi sức cấp cứu ở 2 nhóm 78 Bảng 3.13: Tỉ lệ tử vong thô ở 2 nhóm 78 Bảng 3.14: Tỉ lệ tử vong do viêm phổi liên quan thở máy ở 2 nhóm 79 Bảng 3.15: Tỉ lệ tử vong và vi khuẩn gây bệnh 80 Bảng 4.1. Xu hướng thay đổi tỉ lệ mắc vi khuẩn Acinetobacter baumannii và Pseudomonas aeruginosa gây VPLQTM giữa các nghiên cứu ở Việt Nam trong gần 2 thập niên gần đây 86 Bảng 4.2. So sánh vi khuẩn gây bệnh giữa các nghiên cứu trên thế giới trong 10 năm gần đây 87 Bảng 4.3: So sánh vi khuẩn gây bệnh giữa các nghiên cứu ở Việt Nam trong 10 năm gần đây 88 Bảng 4.4: Tỉ lệ mắc viêm phổi liên quan thở máy ở các nghiên cứu 100 Bảng 4.5: Hiệu quả dự phòng VPLQTM bằng phương pháp hút dịch hạ thanh môn ở các nghiên cứu 102 Bảng 4.6: Hiệu quả của pp hút dịch hạ thanh môn làm giảm thời gian thở máy 105 Bảng 4.7: Hiệu quả của phương pháp hút dịch hạ thanh môn làm giảm thời gian nằm ICU ở các nghiên cứu 106 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Loại vi khuẩn gây VPLQTM 20 Biểu đồ 1.2: Loại vi khuẩn gây VPLQTM 20 Biểu đồ 3.1: Kết quả vi sinh cấy trên dịch lấy qua nội soi phế quản (n=73) 57 Biểu đồ 3.2: Phân loại căn nguyên gây viêm phổi theo nhóm đối tượng nghiên cứu 58 Biểu đồ 3.3: Loại vi khuẩn gây viêm phổi sớm và muộn 60 Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii (n=36 ) 66 Biểu đồ 3.5:Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa (n=8) 67 Biểu đồ 3.6 : Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumonia (n=11) 68 Biểu đồ 3.7: Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Escherichia coli (n= 5) 69 Biểu đồ 3.8:Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Staphylococus aureus (n=5) 70 Biểu đồ 3.9: Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Serrratia marcescens (n=3) 71 Biểu đồ 3.10:Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Burkholderia cepacia (n=3) 72 Biểu đồ 3.11: Vi khuẩn Gram âm sinh men ESBL 73 [...]... để hạn chế tối đa biến chứng viêm phổi cho bệnh nhân cần đặt ống nội khí quản thở máy, là vấn đề có tính thực tiễn và cấp thiết cho thực hành lâm sàng Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn với mục tiêu: 1 Xác định căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi. .. viêm phổi ở bệnh nhân thở máy 2 Đánh giá hiệu quả của phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn để dự phòng viêm phổi ở bệnh nhân thở máy 4 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1.1 Đại cương về viêm phổi liên quan đến thở máy: 1.1.2 Định nghĩa: Viêm phổi liên quan thở máy: là tình trạng viêm phổi xảy ra sau đặt ống nội khí quản thở máy từ 48 giờ trở đi mà trước đó không có biểu hiện triệu chứng và không ủ bệnh tại... mắc viêm phổi liên quan thở máy, cứ sau 1000 ngày thở máy thì lại có 10-15 bệnh nhân mắc viêm phổi Ở các nước phát triển, tỉ lệ viêm phổi liên quan thở máy tại các khoa Hồi sức cấp cứu dao động từ 9% đến 25% [2],[3],[4],[5],[6] Ở Việt Nam, theo tác giả Phạm Văn Hiển, tỉ lệ viêm phổi ở bệnh nhân thở máy là 74,2% [7] Nghiên cứu của Giang thục Anh (2003-2004) cho thấy tỉ lệ viêm phổi liên quan đến thở máy. .. hiệu quả, đặc biệt vai trò dự phòng viêm phổi muộn [10],[11],[12],[13],[14] Tại Việt Nam, các khoa Hồi sức cấp cứu đã áp dụng một số biện pháp để dự phòng viêm phổi liên quan thở máy như: cho bệnh nhân nằm đầu cao, đặt nội khí quản đường mũi, sử dụng phin lọc ẩm… nhưng chưa có một cơ sở nào áp dụng kỹ thuật hút dịch liên tục với ống Hi - Lo evac để ngăn ngừa biến chứng viêm phổi cho bệnh nhân thở máy. .. cho thấy vi khuẩn gây viêm phổi ở bệnh nhân thở máy và không thở máy tương tự nhau, chủ yếu là Staphylococcus aureus kháng methicillin, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumonia Thomas và cộng sự tiến hành nghiên cứu tiến cứu quan sát bệnh nhân trong 4 năm, kết quả cho thấy 327 bệnh nhân viêm phổi liên quan thở máy và 261 bệnh nhân VPBV không liên quan thở máy Các vi khuẩn... tổ chức các bệnh viện và các khoa Hồi sức cấp cứu ở mỗi nước Ở một báo cáo gần đây, chi phí này là 2863 USD [30] và chi phí vượt trội ở các bệnh nhân chấn thương có viêm phổi do thở máy lên tới hơn 40000 USD [27] 1.1.4 Chẩn đoán viêm phổi liên quan thở máy 1.1.4.1.Các triệu chứng lâm sàng: Chẩn đoán lâm sàng viêm phổi liên quan thở máy trong phần lớn các nghiên cứu đã công bố đều dựa trên sự biểu hiện... trị người bệnh, thở máy cũng gây ra nhiều biến chứng bất lợi, trong đó viêm phổi liên quan thở máy là một trong những biến chứng nghiêm trọng Viêm phổi liên quan thở máy (VPLQTM) được hiểu là một tình trạng bệnh lý mắc phải tại cơ sở y tế, xảy ra sau khi bệnh nhân nhập viện, hay nói cách khác đây không phải là lý do đưa bệnh nhân tới viện Thời gian gần đây, viêm phổi liên quan thở máy đang trở thành...Biểu đồ 3.12: Tỉ lệ viêm phổi liên quan thở máy ở nhóm chung 74 Biểu đồ 3.13: Tỉ lệ viêm phổi sớm và muộn ở nhóm chung .75 Biểu đồ 3.14: Xác suất bệnh nhân mắc viêm phổi liên quan đến thời gian thở máy ở hai nhóm đối tượng nghiên cứu 76 Biểu đồ 3.15: Tỉ lệ tử vong liên quan đến thở máy ở nhóm chung (n=153) .79 Biểu đồ 3.16: Tỉ lệ tử vong thô ở nhóm viêm phổi sớm và muộn (n=32 80 DANH MỤC... XQ phổi và bán định lượng vi khuẩn trong dịch tiết phế quản Giá trị của bảng điểm dao động từ 0 đến 12 điểm Tác giả thấy rằng điểm viêm phổi > 6 là có nguy cơ cao về viêm phổi với độ nhạy 93% và độ đặc hiệu là 100%, ở nghiên cứu này với 28 bệnh nhân thở 12 máy kéo dài đã cho thấy mối liên quan chặt chẽ (r = 0,84; p < 0,0001) giữa điểm lâm sàng và các mẫu nuôi cấy vi khuẩn Bảng 1: Bảng điểm viêm phổi. .. 48 giờ kèm theo 2 trong 3 dấu hiệu sau: • Nhiệt độ cơ thể > 38,3oC hoặc 10000/mm3 hoặc < 4000/mm3 • Xuất hiện đờm đục hoặc thay đổi tính chất đờm  Kết quả nuôi cấy vi khuẩn dịch phế quản dương tính 1.2 Căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy 1.2.1 Căn nguyên vi khuẩn gây VPBV, VPLQTM trên thế giới: Căn nguyên vi khuẩn gây VPBV, VPLQTM thay đổi tùy . nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn với mục tiêu: 1. Xác định căn nguyên. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN HỮU THÔNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN GÂY VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY VÀ HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG NÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT DỊCH LIÊN TỤC HẠ THANH. khuẩn gây viêm phổi ở bệnh nhân thở máy 2. Đánh giá hiệu quả của phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn để dự phòng viêm phổi ở bệnh nhân thở máy 4 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1.1. Đại cương về viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn, Luận án Nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn, Luận án Nghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh môn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn