nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

100 613 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 04:00

Luận văn thạc sỹ kinh tế LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, các cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế Xây dựng, Khoa Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn này. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS. Đinh Văn Khiên đã hết lòng ủng hộ và hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô trong Hội đồng khoa học đã đóng góp những góp ý, những lời khuyên quý giá cho bản luận văn này. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện luận văn. Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2010 Nguyễn Văn Hòa GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 Luận văn thạc sỹ kinh tế MỤC LỤC GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 Luận văn thạc sỹ kinh tế DANH MỤC CÁC BẢNG GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 Luận văn thạc sỹ kinh tế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực lập tổng mức đầu tư Error: Reference source not found Sơ dồ 2.3: Sơ đồ xương cá thể hiện các yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến chất lượng tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng mỏ. Error: Reference source not found Sơ đồ 2.4 : Các tồn tại, hạn chế liên quan đến chất lượng tổng mức đầu tư. Error: Reference source not found Sơ đồ 3.1: Các giải pháp nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư Error: Reference source not found Sơ đồ 3.2: Quy trình lập quản lý chất lượng tổng mức đầu tư trong Error: Reference source not found Sơ đồ 3.3: Quy trình đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Error: Reference source not found GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 Luận văn thạc sỹ kinh tế MỞ ĐẦU I. Sự cần thiết của đề tài. Theo chiến lược phát triển ngành than đến năm 2015, có xét triển vọng đến 2025 đã được Chính phủ phê duyệt cho thấy cân đối cung cầu than cám, nhất là than cám cho điện bị thiếu hụt sẽ phải nhập khẩu than năng lượng cho các nhà máy nhiệt điện phía Nam: 8 triệu tấn (2012); 32 triệu tấn (2015); 105 triệu tấn (2020) và 215 triệu tấn (2025), dự kiến bù đắp sự thiếu hụt bằng than nhập khẩu từ các nước trong khu vực như Indonexia, Australia. Thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Than Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã khẩn trương tiến hành lập và trình Bộ Công Thương điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, có xét triển vọng đến 2025. Quy hoạch tập trung đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2025: trên 80 triệu tấn than thương phẩm, cụ thể như sau: Năm 2010: 50 triệu tấn; 2015: 63 triệu tấn; 2020: 69 triệu tấn và 2025: 84 triệu tấn. Để đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế quốc dân theo Quy hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nâng cấp và gia tăng tài nguyên trữ lượng than được xác minh đạt mức không những bù đắp được phần trữ lượng than khai thác trong giai đoạn đến năm 2025 mà còn bổ sung để duy trì và nâng cao mức sản lượng than giai đoạn sau năm 2025, với mục tiêu chính là: Đến năm 2015 thăm dò xác định xong phần tài nguyên chưa xác định và trữ lượng than nằm dưới mức -300m ở bể than Quảng Ninh, đồng thời tiến hành thăm dò tỷ mỷ một phần bể than Đồng bằng Sông Hồng; đến năm 2025 thăm dò xong bể than Đồng bằng Sông Hồng. Theo Quy hoạch, tỉ trọng than khai thác lộ thiên sẽ giảm dần; các mỏ lộ thiên vùng Hòn Gai sẽ kết thúc khai GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 1 Luận văn thạc sỹ kinh tế thác vào năm 2015 để trả lại cảnh quan môi trường cho thành phố du lịch Hạ Long; sẽ nối thông các mỏ lộ thiên Đèo Nai – Cọc Sáu – Cao Sơn – Khe chàm II tạo không gian thống nhất; xuống sâu các mỏ lộ thiên này ở vùng Cẩm Phả tới mức -350 và kéo dài thời gian tồn tại tới sau năm 2040. Ngoài việc đầu tư những mỏ hầm lò mới, nâng công suất các mỏ hiện có theo quy hoạch cũ, Quy hoạch điều chỉnh xem xét đầu tư thêm nhiều mỏ hầm lò khác tại khu vực Mạo Khê – Tràng Bạch, Bảo Đài và Đông Triều – Phả Lại vào giai đoạn sau 2015 với tổng công suất tăng thêm 20-30 triệu tấn/năm; đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến trong khai thác và chế biến than; đầu tư trang thiết bị an toàn và môi trường mỏ. Một vấn đề nữa đặt ra là các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có nhiều đặc điểm riêng do đó khi vận dụng các quy định của nhà nước để lập Tổng mức đầu tư cho các dự án gặp phải một số khó khăn nhất định. Đứng trong hàng ngũ nhân viên của Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp, một đơn vị tư vấn đầu ngành giúp việc cho tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tự nhận thấy rằng chất lượng tổng mức đầu tư do Công ty mình lập cho một số dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam chưa cao. Nghiên cứu, tìm tòi đề xuất các biện pháp để khắc phục những nguyên nhân hạn chế và không ngừng nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư do Công ty thực hiện trong bối cảnh hiện nay là cần thiết. Xuất phát từ tầm quan trọng đó tác giả chọn đề tài: Nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập để nghiên cứu, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về tổng mức đầu tư, chất lượng tổng mức đầu tư, phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc lập tổng mức đầu tư và tìm hiểu nguyên nhân từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 2 Luận văn thạc sỹ kinh tế Nam do công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp thực hiện. I. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. Chất lượng tổng mức đầu tư do công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập cho các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. II. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu là các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. III. Mục đích nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu lý luận về chất lượng tổng mức đầu tư, phân tích đánh giá thực trạng tổng mức đầu tư làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Tổng mức đầu tư các dự án này trong giai đoạn tới. IV. Phương pháp nghiên cứu. Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp: Phương pháp phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng, giữa cơ sở lý thuyết với số liệu thực tế. Phương pháp phân tích, tổng hợp. Phương pháp thống kê, so sánh. V.Cấu trúc luận văn: Ngoài lời nói đầu, mục lục, kết luận chung và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý luận về chất lượng tổng mức đầu tư của dự án Xây dựng công trình mỏ thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ do Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập. GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 3 Luận văn thạc sỹ kinh tế CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ - TẬP ĐOÀN THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 1.1. Khái niệm về tổng mức đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư của dự án xây dựng công trình là chỉ tiêu quan trọng dùng trong quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào hoạt động. Khái niệm về tổng mức đầu tư được phát biểu theo mức độ tổng quát và chi tiết khác nhau: Tổng mức đầu tư bao gồm những chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, chi phí chuẩn bị thực hiện đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư và xây dựng, lãi vay ngân hàng của chủ đầu tư trong thời gian thực hiện đầu tư, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất), chi phí bảo hiểm, chi phí dự phòng. (Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng) Tổng mức đầu tư dự án là chi phí của toàn bộ dự án được xác định trong giai đoạn lập dự án, bao gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí khác bao gồm cả vốn lưu động đối với dự án sản xuất kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng và chi phí dự phòng. (Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là chi phí dự tính của dự án, là cơ sở để Chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. (Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 12/2009/ND-CP ngày 10/02/2009 về quản GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 4 Luận văn thạc sỹ kinh tế lý dự án đầu tư xây dựng công trình) Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình (Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/06/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình) Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán xây dựng công trình được xác định phù hợp với nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 25/05/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình). Như vậy khái niệm về Tổng mức đầu tư có thể phát biểu theo nhiều cách khác nhau, theo đề nghị của luận văn khái niệm này chỉ nên nêu khái quát, nội dung chi phí phải gắn với dự án và đã được phê duyệt ghi trong quyết định đầu tư với yêu cầu đó luận văn đề xuất khái niệm như sau: Tổng mức đầu tư của dự án là toàn bộ các chi phí dự tính của dự án được ghi trong quyết định đầu tư để chủ đầu tư tổ chức thực hiện xong toàn bộ dự án đưa vào sử dụng đạt được mục tiêu đặt ra. 1.2. Khái niệm về chất lượng Tổng mức đầu tư của dự án. 1.2.1. Tổng mức đầu tư trong hồ sơ của dự án là sản phẩm của công tác lập dự án. − Thông thường khi nói đến chất lượng cũng phải đi kèm với một thực thể nhất định như: Chất lượng sản phẩm, chất lượng của một hoạt động, chất lượng của một tổ chức Ở đây luận văn có đưa ra khái niệm chất lượng GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 5 Luận văn thạc sỹ kinh tế Tổng mức đầu tư, thì Tổng mức đầu tư phải được hiểu như một sản phẩm có tính độc lập tương đối hợp thành sản phẩm của công tác lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. − Sản phẩm của công tác lập dự án là toàn bộ hồ sơ dự án hoàn thành bao gồm: Phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở của dự án. Phần thiết kế cơ sở sau khi đã phê duyệt dự án đóng vai trò là cơ sở khống chế các bước thiết kế tiếp theo như thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. − Trong hồ sơ của dự án có nội dung hết sức quan trọng là dự trù tổng mức đầu tư cho dự án. Khi thẩm tra, thẩm định hồ sơ của dự án phải thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư làm căn cứ đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của dự án. Như vậy khẳng định rằng tổng mức đầu tư là bộ phận hợp thành sản phẩm của công tác tư vấn lập dự án, sản phẩm của công tác tư vấn thẩm tra dự án, thẩm tra tổng mức đầu tư. 1.2.2. Khái niệm về chất lượng tổng mức đầu tư. − Như ở phần 2.1 đã phân tích khẳng định tổng mức đầu tư là sản phẩm hợp thành sản phẩm của công tác lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật. Quan niệm tổng mức đầu tư là một loại sản phẩm có tính độc lập giống như các loại sản phẩm khác do đó khi nghiên cứu khái niệm về chất lượng tổng mức đầu tư có thể vận dụng tham khảo khái niệm về chất lượng sản phẩm nói chung mà nhiều tài liệu về quản lý chất lượng sản phẩm đã công bố. − Khái niệm về chất lượng sản phẩm của công tác lập dự án nói chung và chất lượng của tổng mức đầu tư nói riêng cho đến nay chưa được nghiên cứu, đề xuất và công bố trong các tài liệu, công trình khoa học hiện có. Nghiên cứu vận dụng khái niệm về chất lượng sản phẩm nói chung luận văn đề xuất khái niệm về chất lượng tổng mức đầu tư như sau: − Chất lượng tổng mức đầu tư là tổng hợp các đặc tính về: Tính đúng đắn, đầy đủ, tính tin cậy của tổng mức đầu tư được lập và phê duyệt trong GVHD: TS. Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08 6 [...]... chi phí rất lớn trong tổng mức đầu tư do đó lập dự án người ta phải dự trù trước chi phí để hoàn trả lại mặt bằng 1.5 Căn cứ để hình thành tổng mức đầu tư và chất lượng tổng mức đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư và chất lượng tổng mức đầu tư hình thành dự vào các căn cứ chủ yếu sau: 1.5.1 Căn cứ vào nội dung cấu thành tổng mức đầu tư của dự án Nội dung cấu thành của tổng mức đầu tư có liên quan đến việc... thăm do địa chất do đó chi phí này trong các dự án đầu tư xây dựng mỏ thường rất lớn trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Xác định chi phí này bằng cách lập dự toán cụ thể dựa trên khối lượng, định mức, đơn giá nhà nước ban hành − Chi phí lập dự án − Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án; − Chi phí thiết kế xây dựng công trình Với tính chất phức tạp án đầu tư xây dựng mỏ, vốn đầu tư. .. Việc xác định chi phí quản lý dự án trong các dự án đầu tư xây dựng mỏ có thể lập dự toán theo từng khoản mục chi phí hoặc có thể tính theo định mức tỷ lệ do Bộ Xây dựng công bố e Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: − Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng; − Chi phí khảo sát xây dựng: Việc khảo sát các dự án đầu tư xây dựng mỏ rất phức tạp như khảo sát đặc điểm địa chất, địa tầng, đặc điểm kiến... của dự án đầu tư xây dựng mỏ 1.5.2.3 Hệ thống định mức đơn giá Tổng mức đầu tư được lập căn cứ vào hệ thống định, đơn giá của nhà nước, các bộ, sở ban ngành công bố tùy vào tính chất của công trình mà người lập áp dụng Đối với các dự án đầu tư xây dựng mỏ do tính chất đa dạng về chủng loại hạng mục công trình mà khi lập tổng mức đầu tư phải áp dụng rất nhiều các bộ định mức, đơn giá − Các định mức, ... 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; các Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình; các hướng dẫn điều chỉnh dự toán do bộ xây dựng và các sở địa phương … GVHD: TS Đinh Văn Khiên HV thực hiện: Nguyễn Văn Hòa–CHKT08... thi công xây dựng và khai thác − Các dự án đầu tư xây dựng mỏ có tính cá biệt cao do phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố địa hình, địa chất thủy văn, mỗi dự án có một quy mô, kết cấu, dây chuyền công nghệ riêng − Do tính đa dạng của các hạng mục trong dự án xây dựng mỏ mà việc thiết kế và thi công xây dựng cũng rất phức tạp, các hạng mục công trình phần lớn nằm dưới lòng đất chịu ảnh hưởng của các yếu... trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, − Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư − Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình − Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác Việc xác định các chi phí tư vấn có định mức tỷ lệ công bố có thể áp dụng xác định bằng cách lập dự toán hoặc... định đầu tư − Đánh giá hiệu quả của đầu tư và các yêu cầu quản lý khác ο Ở giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc dự án đưa dự án vào sử dụng Tổng mức đầu tư ghi trong quyết định đầu tư là cơ sở pháp lý để quản lý khống chế giai đoạn sau như: + Tổng dự toán ≤ Tổng mức đầu tư phê duyệt + Tổng vốn đầu tư quyết toán ≤ Tổng mức đầu tư phê duyệt − Là căn cứ kêu gọi đầu tư và huy động vốn cho dự án − Là căn... phục vụ trong lò ο Các công trình tạm phục vụ thi công ο Hệ thống các công trình phục hồi môi trường 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng mỏ 1.6.1 Nhân tố thuộc về chất lượng hồ sơ khảo sát − Các dự đầu tư xây dựng mỏ có phần lớn các hạng mục công trình nằm sâu trong lòng đất do đó việc khảo sát là một vấn đề rất quan trọng trong dự án đầu tư − Các số liệu khảo... còn cao hơn vì vậy việc tìm ra giải pháp giảm sự sai lệch này là hết sức ý nghĩa trong quản lý dự án 1.3 Vai trò, ý nghĩa của tổng mức đầu tư và nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư 1.3.1 Vai trò của Tổng mức đầu tư ο Ở giai đoạn lập dự án Tổng mức đầu tư cùng với toàn bộ hồ sơ dự án là cơ sở để: − Phân tích đánh giá tính khả thi của dự án − Thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định và quyết định đầu tư . chọn đề tài: Nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập để nghiên. tư xây dựng mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự. VỀ CHẤT LƯỢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ - TẬP ĐOÀN THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 1.1. Khái niệm về tổng mức đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư của dự án xây dựng công trình là
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập, nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập, nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

Từ khóa liên quan