Luận văn hoàn chỉnh: " XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG THỜI TRANG ONLINE"

68 2,097 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2014, 20:25

bài báo cáo khóa luận dài 80 trang đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn:PHẦN I: MỞ ĐẦUPHẦN II: NỘI DUNGCHƯƠNG I: LÝ THUYẾTCHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ DỮ LIỆUChương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE THỜI TRANG ONLINE Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thái Nho Sinh viên thực hiện: Phan Thị Thanh Hương Mã số sinh viên: Lớp: Kỹ thuật phần mềm liên thông LỜI CẢM ƠN  “Cơm cha áo mẹ chữ thầy”, câu nói từ xưa đã thấm nhuần vào tâm tư tình cảm của mỗi người Việt Nam để nói lên công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô. Trong thời gian học tập tại trường đại học Thủ Dầu Một, câu nói ấy ngày càng in sâu vào tâm trí em. Ngày hôm nay, được nhận đề tài tốt nghiệp do nhà trường giao phó, em cảm thấy rất vinh dự. Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, tuy đã rất nỗ lực nhưng em nhận thấy kiến thức và kinh nghiệm của bản thân còn rất hạn hẹp. Để vượt lên những trở ngại đó, cha mẹ luôn động viên, các thầy cô đã không quản ngại hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Nếu không có cha mẹ, không có thầy cô chắc chắn em sẽ không có được như ngày hôm nay. Trước tiên, con xin thành kính cảm ơn cha mẹ đã cho con tất cả để con vững bước trên con đường đời. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Ths. Nguyễn Thái Nho đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Em sẽ luôn trân trọng và gìn giữ những tình cảm tốt đẹp mà thầy đã dành cho em. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô Trường đại học Thủ Dầu Một đã giảng dạy, giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Bình Dương, Ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện Phan Thị Thanh Hương TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Nhận xét này ghi riêng cho từng sinh viên) Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Học hàm: Học vị: Chức vụ: Nhận xét báo cáo thực tập của sinh viên:……………………………………………… Lớp: Khoá: Tên đề tài: Nội dung nhận xét: Điểm: Bằng số: Bằng chữ: XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA (Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên) GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN (Nhận xét này ghi riêng cho từng sinh viên) Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Học hàm: Học vị: Chức vụ: Nhận xét báo cáo thực tập của sinh viên:……………………………………………… Lớp: Khoá: Tên đề tài: Nội dung nhận xét: Điểm: Bằng số: Bằng chữ: XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA (Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên) GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài: 1 2. Mục đích của đề tài 1 3. Đối tượng và phạm vi của đề tài 2 4. Ứng dụng của đề tài 2 5. Phương pháp nghiên cứu: 2 PHẦN II: NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT 3 1. PHP 3 2. PhpMyAdmin 4 3. Mô hình MVC (Model – View - Controller) 5 4. XAMPP: 7 5. Navicat (MySQL GUI) 9 6. Power designer 13 7. Netbean 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ DỮ LIỆU 16 1. Đặt vấn đề 16 2. Khảo sát hiện trạng 16 3. Đặt tả yêu cầu 17 4. Yêu cầu phi chức năng 17 5. Phạm vi hệ thống 18 6. Phân tích 19 7. Mô hình vật lý 20 8. Thiết kế 24 Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 39 1. Giao diện trang quản trị 39 1.1. Đăng nhập 39 1.2. Users 39 1.3. Loại hàng 40 1.4. Mặt hàng 41 1.5. Khách hàng 42 1.6. Nhà cung cấp 43 1.7. Phiếu nhập 44 1.8. Hoá đơn 44 1.9. Liên hệ 45 1.10. Tin tức 45 1.11. Thống kê 46 1.12. Tồn kho 47 2. Giao diện trang web 47 2.1. Trang chủ 47 2.2. Giới thiệu 49 2.3. Sản phẩm 49 2.4. Chi tiết sản phẩm 50 2.5. Giỏ hàng 51 2.6. Tin tức – sự kiện 52 2.7. Liên hệ 52 2.8. Tìm kiếm 53 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 54 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 56 1. Chuẩn bị 56 2. Hướng dẫn import dữ liệu 56 3. Hướng dẫn chạy website Bán Hàng Online 58 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: R1 24 Bảng 2: R2 25 Bảng 3: R3 25 Bảng 4: R4 25 Bảng 5: R5 25 Bảng 6: R6 26 Bảng 7: R7 26 Bảng 8: R8 26 Bảng 9: R9 27 Bảng 10: R10 27 Bảng 11: R11 27 Bảng 12: R12 27 Bảng 13: R13 28 Bảng 14: R14 28 Bảng 15: R15 28 Bảng 16: R16 29 Bảng 17: R17 29 Bảng 18: R18 29 Bảng 19: R19 30 Bảng 20: R20 30 Bảng 21: R21 30 Bảng 22: R22 31 Bảng 23: R23 31 Bảng 24: R 32 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Quá trình thông dịch trang PHP 3 Hình 2.2: Giao diện của PhpMyAdmin 5 Hình 2.3: Mô hình MVC 6 Hình 2.4: Giao diện của XAMPP 8 Hình 2.5: Giao diện của Navicat (MySQL GUI) 9 Hình 2.6: Giao diện của Sybase PowerDesigner 13 Hình 2.7: Giao diện của NetBean IDE 15 Hình 2.8: Hoá đơn bán hàng 16 Hình 2.9: Pham vi hệ thống 18 Hình 2.10: Mô hình ERD 19 Hình 2.11: Mô hình tối ưu hoá 19 Hình 1.12: Mô hình vật lýTheo thành phần xử lý 20 Hình 2.13: Quản lý 21 Hình 2.14: Active 21 Hình 2.15: Khách hàng 22 Hình 2.16: Đăng nhập 22 Hình 2.17: Duyệt hàng 23 Hình 2.18: Huỷ đơn hàng 23 Hình 2.19: Môi hình Database 24 Hình 2.20: Xử lý đăng nhập 33 Hình 2.21: Đăng ký 34 Hình 2.22: Duyệt hàng 35 Hình 2.23: Kiểm tra8.2.5. Hủy đơn hàng 36 Hình 2.24: Huỷ đơn hàng 37 Hình 2.25: Cấu trúc website 38 Hình 2.26: Giao diện đăng nhập 39 Hình 2.27: Danh sách users 39 Hình 2.28: Xem loại hàng 40 Hình 2.29: Thêm loại hàng 40 Hình 2.30: Xem mặt hàng 41 Hình 2.31: Thêm mặt hàng 41 Hình 2.32: Xem khách hàng 42 Hình 2.34: Xem nhà cung cấp 43 Hình 2.35: Thêm nhà cung cấp 43 Hình 2.36: Xem phiếu nhập 44 Hình 2.37: Thêm phiếu nhập 44 Hình 2.38: Xem hoá đơn 44 Hình 2.39: Xem liên hệ 45 Hình 2.40: Xem tin tức 45 Hình 2.41: Thêm tin tức 46 Hình 2.42: Xem số lượng mặt hàng 46 Hình 2.43: Số lượng doanh thu theo ngày 47 Hình 2.44: Mặt hàng tồn kho 47 Hình 2.45: Trang chủ 48 Hình 2.46: Giới thiệu 49 Hình 2.47: Sản phẩm 49 Hình 2.48: Chi tiết sản phẩm 50 Hình 2.49: Giỏ hàng 51 Hình 2.50: Tin tức – sự kiện 52 Hình 2.51: Liên hệ 52 Hình 2.52: Tìm kiếm theo giá 53 Hình 2.53: Tìm kiếm theo tên 53 [...]... trường hợp website bị virus xóa hết toàn bộ dữ liệu GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 17 Trường: ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng website thời trang online - Xử lý: - Duyệt mặt hàng: + Duyệt hàng theo loại + Duyệt hàng theo giá + Xem danh sách mặt hàng bán chạy + Xem chi tiết mặt hàng + Thêm mặt hàng vào giỏ hàng + Thêm mặt hàng vào danh sách ưa chuộng + Xem danh sách mặt hàng ưa chuộng + Kiểm tra đơn hàng - Thanh... chi tiết cho từng loại mặt hàng Trên website còn có cung cấp một chức năng rất cần thiết cho khách hàng là gửi những gì mà khách hàng còn thắc mắc đến nhà quản trị website Cho nên trang website chúng tôi có câu: “Khách hàng là thượng đế & là nơi tin cậy cho mọi nhà” Hình 2.8: Hoá đơn bán hàng GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 16 Trường: ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng website thời trang online 3 Đặt tả yêu cầu... các mặt hàng khác nhau để phục vụ nhu cầu trên, nhưng để chọn được những mặt hàng như ý đúng với nhu cầu sử dụng thì không phải dễ, với lý do đó mà em xây dựng nên website bán hàng online Nhằm một phần nào đó giúp khách hàng có thể lựa chọn và GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 1 Trường: ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng website thời trang online mua những mặt hàng mọi lúc mọi nơi mà không cần đi xa mà hàng về... trên thế giới Như vậy, website bán hàng online sẽ đáp ứng những nhu cầu trên của khách hàng 2 Khảo sát hiện trạng Xây dựng website bán hàng online nhằm giới thiệu về các mặt hàng giá phải chăng và hàng chính hãng Khách hàng có thể vào mua những mặt hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện Khách hàng có nhu cầu tìm giá cả của những mặt hàng và so sánh với các trang website khác thì có thể vào đây để... Nguyễn Thái Nho Trang 20 Trường: ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng website thời trang online Theo thành phần xử lý - Quản Lý:  Usercase Hình 2.13: Quản lý - Active  Kiểm tra Hình 2.14: Active GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 21 Trường: ĐH Thủ Dầu Một - Xây dựng website thời trang online Khách Hàng Usercase Hình 2.15: Khách hàng Active  Đăng nhập Hình 2.16: Đăng nhập GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 22 Trường:... hàng Active  Đăng nhập Hình 2.16: Đăng nhập GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 22 Trường: ĐH Thủ Dầu Một  Xây dựng website thời trang online Duyệt hàng Hình 2.17: Duyệt hàng  Hủy đơn hàng Hình 2.18: Huỷ đơn hàng GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 23 Trường: ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng website thời trang online 8 Thiết kế 8.1 Thiết kế thành phần dữ liệu Mô hình Database 8.1.1 Hình 2.19: Môi hình Database... Trang 15 Trường: ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng website thời trang online CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ DỮ LIỆU 1 Đặt vấn đề Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần dùng nhiều thứ khác nhau để xem tivi hay vào các trang web để đọc báo, xem tức và đặc biệt là vào các trang web thương mại điện tử để kham khảo các mặt hàng và đặt mua chúng một cách nhanh chóng ở khắp mọi nơi trên thế giới Như vậy, website bán. .. doanh và tăng doanh thu cho cửa hàng  Đối với khách hàng và cửa hàng: Khách hàng có thể xem được các thông tin chi tiết về sản phẩm của cửa hàng, tìm kiếm sản phẩm, có thể đăng nhập để mua hàng, gửi các góp ý đến với cửa hàng để cửa hàng có thể hoàn thiện hơn, làm cho cửa hàng ngày càng trở nên vững mạnh hơn  Đối với em: Nâng cao trình độ thiết kế website và phân tích một website thương mại điện tử Ngoài... toán đơn hàng - Xem chi tiết đơn hàng - Nhận phiếu giảm giá (KH Đăng ký) - Đánh giá mặt hàng (KH Đăng ký) + DS đơn đăt hàng + Hủy đơn hàng - Báo cáo bán hàng: + Báo cáo Doanh thu + Báo cáo lợi nhuận - Gửi thông báo đến KH đăng ký - Quản lý tài khoản: + Thiết lập lại mật khẩu + Xóa tài khoản - Thống kê bán hàng + Hàng tồn + Doanh thu + Lợi nhuận - Lưu trữ: + Thông tin tài khoản + Thông tin Khách hàng +... IIS, Apache Web Server, Xampp,… Khi người sử dụng gọi trang PHp, Web Server triệu gọi PHP Engine để thông dịch (tương tự như ASP 3.0 chỉ thông dịch chứ không phải biên dịch) dịch trang PHP va trả về kết quả cho người sử dụng Hình 2.1: Quá trình thông dịch trang PHP GVHD: Th.s Nguyễn Thái Nho Trang 3 Trường: ĐH Thủ Dầu Một 1.2 Xây dựng website thời trang online Ưu điểm  Đa môi trường - Web Servers: Apache,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn chỉnh: " XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG THỜI TRANG ONLINE", Luận văn hoàn chỉnh: " XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG THỜI TRANG ONLINE", Luận văn hoàn chỉnh: " XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG THỜI TRANG ONLINE"