Báo cáo thực tập Hệ thống quản trị CSDL mã nguồn mở

5 756 4

heo Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 212 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 11:20

BÁO CÁO THỰC TẬP Bùi Minh Tuấn. Lớp : D10HTTT2. Phần 1 : Các Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở. 1. Quản trị Hệ quản trị CSDL MySQL. 1.1. Tìm hiểu và cài đặt gói XAMPP. a. Tìm hiểu về gói XAMPP. - XAMPP là một bộ công cụ lập trình PHP, MySQL có thể cài đặt được trên nhiều nền tảng khác nhau. - Chữ X đầu tiên trong cụm từ XAMPP là để ám chỉ cross-platform nghĩa là XAMPP có thể chạy trên Windows, Linux, Mac OS, Solaris, còn các ký tự còn lại mang các ý nghĩa sau: A = Apache, XAMPP bao gồm 1 Apache HTTP Server giúp chạy các ứng dụng web. M = MySQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL cũng được bao gồm trong XAMPP. P = PHP, ngôn ngữ lập trình PHP P = Perl, ngôn ngữ lập trình Perl. - Ưu điểm : + Nhỏ , gọn nhẹ. Tích hợp sẵn các thành phần căn bản như: Apache – PHP – MySQL– phpMyAdmin. Xamp còn hỗ trợ các thành phần khác mà một số webserver khác không có như Webmail – FTP – SSL – Perl . + Hỗ trợ đầy đủ các thư viện đồng thời tích hợp thư viện PEAR. + Sử dụng dễ dàng. - Nhược điểm : + Do gọn nhẹ bởi chỉ được tích hợp phiên bản rút gọn , nên những tính năng cao cấp bị cắt bỏ. + Dễ gặp phải lỗi xung đột cổng. b. Cài đặt gói XAMPP. - Cài đặt phiên bản Xampp 1.8.3 . - Các thành phần của phiên bản này : • Apache 2.4.4 • MySQL 5.6.11 • PHP 5.5.3 • phpMyAdmin 4.0.4 • FileZilla FTP Server 0.9.41 • Tomcat 7.0.42 (with mod_proxy_ajp as connector) • Strawberry Perl 5.16.3.1 Portable • XAMPP Control Panel 3.2.1 (from hackattack142) - Các lỗi thường gặp : + Xung đột cổng 80. Nguyên nhân : • Máy tính đã cài đặt IIS (Internet Information Services), và IIS đã sử dụng cổng 80 (cài đặt IIS để lập trình .Net chẳng hạn). • Máy tính đã cài đặt các dịch vụ web server khác như AppServ, WAMPP,…Một số chương trình ứng dụng cài đặt trên máy tính của bạn đã chiếm mất cổng 80 (skype,…). + Xung đột cổng 443. Nguyên nhân : do máy tính cài đặt VMWare và nó chiếm mất cổng này. + Lỗi đã tồn tại Services . Nguyên nhân : do đã cài đặt hoặc cài đặt nhiều lần không thành công nhưng khi gỡ bỏ không hết và còn lại các services trùng với xampp như apache mysql 1.2. Tìm hiểu PHPMyAdmin. 2. Quản trị Hệ quản trị CSDL PostgreSQL. 2.1. Tìm hiểu về PostgreSQL . PostgreSQL là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng dựa trên POSTGRES bản 4.2, được phát triển tại trường đại học California tại phòng nghiên cứu máy tính Berkeley. [1]. Nó là một chương trình mã nguồn mở xây dựng trên mã nguồn ban đầu của đại học Berkeley. Nó hỗ trợ một phần rất lớn cho SQL chuẩn và cung cấp nhiều tính năng hiện đại như : Các truy vấn phức tạp Khóa ngoài Trigger Khung nhìn Tính toàn vẹn của các giao dịch Kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản. Ưu điểm : PostgreSQL là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí hoàn toàn trong sử dụng. PostgreSQL còn có thể chạy được trên rất nhiều hệ điều hành khác nhau như Window, Linux, Unix, MacOSX… khả năng mở rộng hàm, kiểu dữ liệu, toán tử…người sử dụng có thể tự định nghĩa hàm, kiểu dữ liệu, kiểu toán tử…và có thể thêm những kiểu dữ liệu, toán tử…vào hệ quản trị CSDL PostgreSQL. Hỗ trợ kiểu dữ liệu hình học (geometry) như Point, Line, Polygon…Và PostGIS chính là công cụ được bổ sung cho PostgreSQL để hỗ trợ hiện thị đối tượng địa lý. Nhờ PostGIS, khả năng không gian trong PostgreSQL được kích hoạt, nó cho phép PostgreSQL sử dụng như một CSDL không gian phụ trợ cho các hệ thống thông tin địa lý. Nhược điểm : Cộng đồng người dùng ít. Không có tham số mặc định trong PL/PGSQL. PostGIS là một mã nguồn mở, mở rộng không gian cho PostgreSQL. CSDL không gian trong PostGIS được sử dụng cho hiệu suất sử dụng cao đa người dùng truy cần đến tập dữ liệu có tính liền mạch. Nếu bạn quản lý số lượng lớn đọc/ghi dữ liệu không gian, thì việc sử dụng CSDL không gian có thể cải thiện được tốc độ truy cập, dễ dàng quản lý và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Giống như Oracle, DB2 và SQL server, PostGIS có khả năng tạo một cơ sở dữ liệu quan hệ. PostGIS có thể đổi lại tên như “PostgreSQL Spatial”. Nó được nở rộng hơn với những khả năng: • Mở rộng lưu trữ kiểu dữ liệu hình học cho các kiểu dữ liệu thường dùng ( varchar, char, integer, date…). • Thêm vào các functions cho kiểu hình học (geometry) và cung cấp các thông tin hữu ích . ST_Distance(geometry,geometry), ST_Area(geometry), ST_Length(geometry), ST_Intersects(geometry, geometry… • Cơ chế đánh chỉ số cho các câu truy vấn với không gian giới hạn, trả về các record nhanh chóng từ các bảng dữ liệu khổng lồ. 2.2. Cài đặt PostgreSQL và PosGIS
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Hệ thống quản trị CSDL mã nguồn mở, Báo cáo thực tập Hệ thống quản trị CSDL mã nguồn mở, Báo cáo thực tập Hệ thống quản trị CSDL mã nguồn mở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn