đánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng âm tính của olanzapine trên bệnh nhân tâm thần phân liệt thể di chứng

93 486 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2014, 19:41

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Từ năm 1950, sau khi Chlorpromazine loại thuốc đầu tiên được tổng hợp đến nay, ngành dược lý tâm thần đã có những bước tiến rõ rệt và có nhiều loại thuốc mới ra đời đem lại nhiều hy vọng cho người bệnh, gia đình cũng như xã hội, làm thay đổi kiến trúc bệnh viện, phương pháp quản lý cũng như điều trị bệnh nhân tâm thần nói chung và bệnh nhân TTPL nói riêng. Thuốc ATK là một loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh TTPL, bệnh lý loạn thần nặng, mãn tính. Trước những năm 1990, trong thực hành lâm sàng thuốc ATK được sử dụng là ATK điển hình (ATK cổ điển) gồm những loại thuốc như Haloperidol, Levomepromazin, Aminazin…Những loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là gây nhiều triệu chứng ngoại tháp và khi gặp phải thường gây lo lắng, sợ hãi cho người bệnh và người nhà BN. Việc xử lý tác dụng phụ này đôi khi rất khó, đặc biệt là loạn động muộn do thuốc ATK thì đến nay hầu như chưa có cách điều trị một cách hiệu quả. Thậm chí tác dụng phụ bồn chồn bất an có thể làm cho người bệnh khó chịu dẫn đến tự sát [1]. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, có tới 45% loạn trương lực cơ cấp do dùng thuốc loại Butyrophenon [2],[3],[4]. Các thuốc ATK thế hệ mới: Olanzapine, Risperdal…được đưa vào sử dụng từ thập niên 90 và đã thể hiện được nhiều ưu việt trong điều trị, có tác dụng trên cả nhóm triệu chứng âm tính và dương tính, đồng thời ít TDKMM. Chính điều này đáp ứng được nhu cầu điều trị các bệnh lý tâm thần và cũng cải thiện hình ảnh lâm sàng của BN tâm thần tại các bệnh viện tâm thần. Chất lượng cuộc sống của người bệnh tâm thần được nâng cao nhờ thuốc ít tác dụng phụ ngoại tháp, không tạo ra cảm giác khó chịu như bồn chồn bất an…, người bệnh vẫn có thể dùng thuốc và làm việc được, tuân thủ chế độ điều trị tốt hơn. Tuy thuốc ATK không điển hình không có những tác dụng phụ như thuốc ATK điển hình nhưng những thuốc này lại có những tác 2 dng ph khỏc v l nguy c ca nhiu bnh lý nh hng n sc kho nh cao huyt ỏp, ri lon chc nng tỡnh dc, ri lon ni tit [5]. Theo nhiu ti liu nghiờn cu, t l gõy tng cõn ca thuc Olanzapine l 23,7%, ca Risperidone l 11.6% [6],[7]. Trờn th gii ó cú nhiu nghiờn cu v tỏc dng ca Olanzapine c v lõm sng v cn lõm sng. Vit Nam mc dự thuc c dựng tng i ph bin nhng cha cú mt nghiờn cu chuyờn sõu no v nhng tỏc dng v hiu qu ca Olanzapine iu tr triu chng õm tớnh ca bnh TTPL th di chng. Vỡ vy chỳng tụi thc hin ti: ỏnh giỏ hiu qu iu tr triu chng õm tớnh ca Olanzapine trờn bnh nhõn Tõm thn phõn lit th di chng. Vi mc tiờu nghiờn cu: 1. Đánh giá hiu quả điều tr triu chng õm tớnh trên lâm sàng của Olanzapine ở bệnh nhân Tâm thần phân liệt thể di chng tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1 t T6/2012 n T12 năm 2013. 2. Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của Olanzapine ở những bệnh nhân trên. 3 CHNG 1 TNG QUAN TI LIU 1.1. i cng v bnh Tõm thn phõn lit 1.1.1. Khỏi nim v bnh Tõm thn phõn lit Hin nay trờn th gii cú nhiu nh ngha v bnh Tõm thn phõn lit tựy theo trng phỏi, tuy nhiờn a s cỏc nh tõm thn hc u nht trớ rng: Bnh TTPL l mt bnh lon thn nng tin trin t t cú khuynh hng món tớnh, cn nguyờn hin nay cha rừ rng, lm cho ngi bnh dn dn tỏch khi cuc sng bờn ngoi, thu dn vo th gii bờn trong, lm cho tỡnh cm tr nờn khụ lnh dn, kh nng lm vic, hc tp ngy cng sỳt kộm, cú nhng hnh vi, ý ngh k d, khú hiu. TTPL cú bnh cnh lõm sng rt phc tp, c biu hin bng cỏc triu chng lon thn v cỏc triu chng õm tớnh. Bnh thng khi phỏt la tui tr (t 15-30 tui), vỡ vy nh hng rt ln n kh nng lao ng v hc tp ca BN. H dn tr thnh gỏnh nng cho bn thõn, cho gia ỡnh v xó hi. Theo T chc Y t Th gii, t l ngi mc bnh TTPL l 0,3-1,5% dõn s, Vit Nam t l ny l 0,47%. T l mi mc hng nm trong cng ng dõn c khong 0,015% v t l mc bnh gia nam gii v n gii tng ng nhau, nhng n gii cú xu hng khi phỏt mun hn [8],[9],[10]. Cỏc tỏc gi u nhn thy rng: triu chng ca bnh TTPL gn ging nhau tt c cỏc im nghiờn cu trong mi quc gia trờn ton th gii [11]. Trong thc hnh lõm sng tõm thn, ngi ta nhn thy bnh TTPL chim v trớ hng u. Theo Andreasen N.C. v cs (1997). n th k XVIII bnh TTPL mới đợc mô tả trong y văn trên cơ sở duy vật biện chứng chứ không phải do ma quỷ. Công lao đó thuộc v nh Tâm thần học ngời Đức-Griesinger W. (1818-1868), cho rằng bệnh tâm thần là do rối loạn hoạt động của não bộ và là ngời đầu tiên gọi bệnh TTPL là bệnh "Sự 4 mất trí tiên phát" (Primary dementia). Sau đó nhiều tác giả khác cũng mô tả các thể bệnh khác nhau. Năm 1898, Kraepelin E. đã mô tả bệnh mất trí sớm "dementia precox". Thuật ngữ này đã nhấn mạnh quá trình tiến triển mạn tính dẫn đến sa sút trí tuệ sớm là đặc trng cho bệnh TTPL ngày nay. Đồng thời đã thống nhất các bệnh độc lập của các tác giả khác dới tên gọi duy nhất là mất trí sớm: "dementia precox". Năm 1911, Bleuler E., đã nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chung của bệnh và đã kết luận bệnh TTPL không phải là một bệnh mà là một nhóm bệnh kết hợp các triệu chứng , đã tìm ra đợc bản chất của nó là sự chia cắt trong các hoạt động tâm thần và đề xuất một tên gọi mới là TTPL "Schizophrenia". Thuật ngữ này đã nhanh chóng đợc chấp nhận và sử dụng thống nhất cho đến ngày nay. Điểm khác nhau cơ bản của Bleuler E. với Kraepelin E. là tiến triển dẫn đến sa sút không nhất thiết có trong bệnh TTPL. Quan điểm của Bleuler E. đã mở rộng phạm vi chẩn đoán bệnh TTPL [9],[13], [14],[15]. Bệnh TTPL đã đợc xem xét trong Hội nghị quốc tế về bệnh TTPL vào tháng 6 năm 1932. Ngời ta đã chú ý đến TTPL "lành tính" và phân định ranh giới giữa bệnh TTPL thật sự với các hội chứng có tính chất giống phân liệt [16]. Bản chất của bệnh TTPL đã ngày càng đợc làm sáng tỏ, từ chỗ có rất nhiều tên gọi khác nhau đến sự thống nhất dới một tên gọi duy nhất là bệnh TTPL, với các tiêu chuẩn chẩn đoán ngày càng thống nhất và chặt chẽ hơn. 1.1.2. Bnh nguyờn v bnh sinh bnh Tõm thn phõn lit Hin nay, bnh nguyờn v bnh sinh bnh TTPL cũn cha c lm rừ. Cú nhiu gi thuyt khỏc nhau tuy nhiờn cha gi thuyt no gii thớch c y triu chng lõm sng phong phỳ luụn bin i cng nh s tin trin ca bnh. Gi thuyt v tng hot tớnh ca Dopamin trong TTPL c chỳ ý n trong cỏc c ch gõy ra cỏc triu chng ca bnh TTPL. õy cng l gi thuyt gii thớch c hiu qu v tỏc dng ca cỏc thuc chng lon thn. Gi thuyt ny da trờn 2 s quan sỏt: - Hiu qu ca thuc chng lon thn (i khỏng th th Dopamin) 5 - Lm dng cỏc cht nh Amphetamin lm tng Dopamin trong nóo cú th gõy lon thn Paranoid [18]. Cỏc nghiờn cu gn õy cho thy s gim tit Dopamin mt s vựng ca nóo (v trỏn trc) gõy ra cỏc triu chng õm tớnh. Tng tit Dopamin mt s vựng khỏc nh di v, h vin, nhõn bốo gõy ra cỏc triu chng dng tớnh. 1.1.3. Phõn loi bnh Việc nghiên cứu lâm sàng bệnh TTPL có một quá trình lịch sử lõu di. Tính chất đa dạng về đặc điểm lâm sàng của bệnh TTPL là nguyên nhân gây ra nhiều tranh luận của các trờng phái khác nhau trong Tâm thần học. Ngời ta đã thấy tồn tại nhiều quan điểm về bệnh TTPL v khái niệm đặc tính bệnh học của TTPL cũng nhanh chóng đợc lm sỏng t nhờ các công trình của Korsacov S.S., Kandinski V.Kh. Morel B. là ngời đầu tiên đa ra khái niệm về đặc điểm lâm sàng riêng của các thể. Đơng thời Magn.V cũng đã đa ra nhiều kết quả phù hợp với những mô tả của Morel B. Những năm về sau, bệnh "sa sút sớm" của Kraepelin E. dần dần đã đợc mở rộng thành 4 thể cổ điển của bệnh TTPL [19], [20]: + Tâm thần phân liệt thể đơn thuần. + Tâm thần phân liệt thể thanh xuân. + Tâm thần phân liệt thể căng trơng lực. + Tâm thần phân liệt thể Paranoid. * Theo ICD-10 nm 1992: Bnh TTPL c xp vo mc F20, bao gm cỏc th sau [13],[22]. F20 : Bnh tõm thn phõn lit. F20.0: Tõm thn phõn lit th paranoid. F20.1: Tõm thn phõn lit th thanh xuõn. F20.2: Tõm thn phõn lit th cng trng lc. F20.3: Tõm thn phõn lit th khụng bit nh. F20.4: Tõm thn phõn lit th trm cm sau phõn lit. F20.5: Tõm thn phõn lit th di chng. F20.6: Tõm thn phõn lit th n thun. 6 F20.8: Tâm thần phân liệt các thể khác. F20.9: Tâm thần phân liệt thể không xác định. 1.1.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Tâm thần phân liệt theo ICD-10(1992) + Theo ICD-10F (1992) của TCYTTG [22]: Mặc dù không xác định được các triệu chứng đặc trưng của bệnh một cách chặt chẽ. Nhằm mục đích thực tiễn người ta chia các triệu chứng thành từng nhóm có tầm quan trọng đặc biệt đối với chẩn đoán, đó là: a. Tư duy vang thành tiếng, tư duy bị áp đặt hay bị đánh cắp và tư duy bị phát thanh. b. Các hoang tưởng bị kiểm tra, bị chi phối hay bị động, có liên quan rõ rệt với vận động thân thể hay các chi hoặc có liên quan với những ý nghĩ, hành vi hay cảm giác đặc biệt, tri giác hoang tưởng. c. Các ảo thanh bình phẩm thường xuyên về hành vi của bệnh nhân hay thảo luận với nhau về bệnh nhân hoặc các loại ảo thanh khác xuất hiện từ một bộ phận nào đó của thân thể. d. Các hoang tưởng dai dẳng khác không thích hợp về mặt văn hoá và hoàn toàn không thể có được như tính đồng nhất về tôn giáo hay chính trị hoặc những khả năng và quyền lực siêu nhân. Thí dụ như có khả năng điều khiển thời tiết hoặc đang tiếp xúc với những người của thế giới khác. e. Ảo giác dai dẳng bất cứ loại nào, có khi kèm theo hoang tưởng thoáng qua hay chưa hoàn chỉnh, không có nội dung cảm xúc rõ ràng hoặc kèm theo ý tưởng quá dai dẳng hoặc xuất hiện hàng ngày trong nhiều tuần hay nhiều tháng. f. Tư duy gián đoạn, hay thêm từ khi nói, đưa đến tư duy không liên quan, lời nói không thích hợp hay ngôn ngữ bịa đặt. g. Tác phong căng trương lực như kích động, giữ nguyên dáng, uốn sáp, phủ định, không nói hay sững sờ. h. Các triệu chứng âm tính như vô cảm rõ rệt, ngôn ngữ nghèo nàn, các đáp ứng cảm xúc cùn mòn, không thích hợp thường đưa đến cách ly xã hội 7 hay giảm sút hiệu suất lao động và phải rõ ràng là các triệu chứng trên không do trầm cảm hay thuốc an thần gây ra. i. Biến đổi thường xuyên và có ý nghĩa về chất lượng toàn diện của tập tính cá nhân biểu hiện như là mất thích thú, thiếu mục đích, lười nhác, thái độ mê mải suy nghĩ về bản thân và cách ly xã hội. + Yêu cầu chẩn đoán: * Phải có ít nhất một triệu chứng rõ ràng hoặc phải có hai triệu chứng hay nhiều hơn nữa (nếu triệu chứng ít rõ ràng) thuộc vào các nhóm từ a đến d. * Nếu là các nhóm từ e đến i thì phải có ít nhất là hai nhóm triệu chứng. * Thời gian của các triệu chứng phải tồn tại ít nhất là 1 tháng hay lâu hơn. * Không được chẩn đoán TTPL nếu có các triệu chứng trầm cảm hay hưng cảm mở rộng xuất hiện trước các triệu chứng nói trên. * Không được chẩn đoán TTPL khi có bệnh não rõ rệt hoặc bệnh nhân đang ở trong trạng thái nhiễm độc ma tuý. * Không được chẩn đoán TTPL khi có bệnh động kinh và các bệnh tổn thương thực thể não. 1.1.5. Tâm thần phân liệt thể di chứng 1.1.5.1. Nghiên cứu vÒ tû lÖ m¾c bÖnh T©m thÇn ph©n liÖt thÓ di chứng. Ở nước ta, điều tra dịch tễ một số bệnh tâm thần tại tỉnh Bình định năm 2001, tỷ lệ mắc bệnh TTPL thể di chứng là 22,10% so với tổng số người bệnh TTPL. Theo báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần trung ương năm 2012, tỷ lệ bệnh TTPL thể di chứng là 36,34% so với tổng số người bệnh TTPL. 1.1.5.2. Các triệu chứng âm tính của bệnh Tâm thần phân liệt. + Các triệu chứng âm tính là sự tiêu hao, mất tính toàn vẹn, tính thống nhất của hoạt động tâm thần. Theo Bleuler E., triệu chứng âm tính là nền tảng 8 của quá trình phân liệt và biểu hiện bằng tự kỷ trong hoạt động tâm thần và giảm sút thế năng tâm thần: - Khi tính thiếu hòa hợp đến mức độ cao thì trở thành tính tự kỷ, nổi bật là tính dị kỳ, khó hiểu, khó thâm nhập. - Sự giảm sút thế năng tâm thần: là giảm tính năng động, tính nhiệt tình trong mọi hoạt động tâm thần, thể hiện bằng cảm xúc ngày càng khô lạnh, bàng quan, vô cảm. Tư duy trở nên nghèo nàn, cứng nhắc, học tập sút kém, suy giảm các chức năng lao động, chăm sóc vệ sinh cá nhân. - Triệu chứng âm tính của TTPL: bao gồm các triệu chứng như suy giảm trong đáp ứng cảm xúc, lời nói và ý chí. - Các mối tương quan của các triệu chứng âm tính: Chứng cứ gần đây cho thấy suy giảm nhận thức trong TTPL phần lớn không liên quan đến các triệu chứng dương tính, đặc biệt là hoang tưởng và ảo giác. Suy giảm nhận thức liên quan đến các triệu chứng âm tính biểu hiện bằng suy giảm về năng lực trí tuệ chung và năng lực ra quyết định [61]. + Tỉ lệ: Trong các mẫu lâm sàng, BN TTPL có các triệu chứng âm tính nguyên phát chiếm khoảng 20% - 30%, trái lại trong các mẫu cộng đồng, BN TTPL có triệu chứng âm tính chiếm 14% - 17% số BN. Carpenter & cs (1988) nghiên cứu thấy có tỷ lệ 19% trong nhóm BN lựa chọn không ngẫu nhiên. Bottlender & cs (1999) báo cáo tỷ lệ 26% ở những BN được đánh giá lại 15 năm sau lần đầu nhập viện. Tỷ lệ thực chất cao hơn (37%) trong nhóm những BN TTPL có độ tuổi 45 trở lên [71]. 1.1.5.3. Biểu hiện lâm sàng của triệu chứng âm tính.  Rối loạn cảm xúc. 9 + Trong cảm xúc âm tính nguyên phát: - Phạm vi quan tâm thu hẹp dần. Các mối quan tâm của BN ngày càng ít dần,với mọi sự việc hiện tượng xung quanh. - Mất dần ham thích hứng thú: Các ham muốn trước đây của BN bị mất dần theo thời gian cuối cùng thì BN không còn thích gì nữa. - Giảm dần khả năng rung động cảm xúc: Giảm dần tính nhạy cảm về cảm xúc trước các sự kiện gây cảm xúc từ bên ngoài. Theo Andreasen N.C.(1996) [33], cảm xúc cùn mòn gặp ở 50% BN TTPL giai đoạn cấp tính và 50% giai đoạn mãn tính. + Cảm xúc không thích hợp: trạng thái phản ứng cảm xúc không tương thích với yếu tố kích thích như mỉm cười, cười lớn, khóc nức nở hay có vẻ mặt ngây dại mà không có nguyên nhân thích hợp. Có khoảng 20% số BN cấp tính có biểu hiện này.  Rối loạn tư duy. Tư duy nghèo nàn: Ý tưởng nghèo nàn, vốn từ sử dụng rất ít, nội dung diễn đạt rất đơn điệu. + Ngôn ngữ nghèo nàn về lượng: Là tình trạng nghèo nàn về vốn từ, giảm sút số lượng từ khi nói.Theo Andreasen N.C.(1996), 40% BN có triệu chứng này [33]. + Ngôn ngữ nghèo nàn về nội dung: Biểu hiện bằng sự giảm sút cơ bản số lượng các ý tưởng được diễn đạt cho dù lời nói có thể vẫn còn trôi chảy. Triệu chứng này có ở 39% BN[40]. + Tư duy cứng nhắc, mất tính hài hước: BN không có khả năng mềm dẻo, linh hoạt, cơ động trong suy nghĩ. + Mất sáng kiến, mất cơ động: BN không còn khả năng sáng tạo, không còn ganh đua, cạnh tranh với bạn bè, đồng nghiệp hiệu quả học tập và lao động của họ kém dần. 10 + Tự kỷ: BN sống khép kín trong thế giới riêng kỳ dị, có nhiều hành vi và lời nói rất khó hiểu, nói một mình. + Tư duy chậm chạp: Biểu hiện tình trạng suy nghĩ khó khăn, dòng ý tưởng chậm chạp. Biểu hiện này chiếm 23% số BN trong nghiên cứu của Andreasen N.C. (1996) [33]. + Tư duy ngắt quãng: Khi đang nói chuyện, dòng ý tưởng của BN dường như bị cắt đứt làm cho BN không nói được nữa và một lúc lâu sau đó lại tiếp tục nói sang chủ đề khác. Theo Andreansen N.C. (1996) có khoảng 15% BN có triệu chứng này [33].  Rối loạn hoạt động có ý chí. + Giảm hoạt động có ý chí: giảm dần các hoạt động có kế hoạch, nỗ lực cố gắng phấn đấu + Giảm các động tác tự nhiên vốn có: thường thụ động trả lời các câu hỏi của người phỏng vấn , có các động tác khi trò chuyện như vung tay, xua tay, lắc đầu 37% BN có biểu hiện này. + Tha hóa trong lối sống, tác phong hàng ngày: BN mất dần các khái niệm về nghĩa vụ, quyền lợi, đạo đức, lạm dụng chất, nghiện chất. Họ dần chỉ còn các hoạt động bản năng. - Thiếu ý chí: biểu hiện bằng tình trạng mất khả năng khởi đầu có ý chí, duy trì và kiểm soát các hoạt động hướng mục đích. - Kém chăm sóc cá nhân và hoạt động xã hội: ăn mặc lôi thôi, luôn phải nhắc nhở, thúc giục trong việc vệ sinh cá nhân như cắt tóc [41]. - Lười lao động: Trong công việc và học tập, BN thường tỏ ra lười nhác, thụ động và kém sáng kiến, cần phải nhắc nhở [18]. - Cách ly xã hội: tình trạng mất sự đồng cảm với mọi người, mất đi sự cởi mở trong giao tiếp cũng như sự gần gũi, hứng thú quan tâm đến người xung quanh như người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…[ 39]. Lúc này BN [...]... bận tâm G16: Né tránh hoạt động xã hội + Giữa 2 thang dơng tính và thang âm tính, tác giả kết hợp thành thang lỡng cực (cộng đại số điểm thang dơng tính và thang âm tính) để chỉ rõ mức độ u thế của BN về triệu chứng dơng tính hay âm tính, gọi là thang kết hợp + Mỗi đề mục trong thang PANSS đợc xác định theo thang điểm 7, với mức độ tăng dần: - BN không có triệu chứng nêu trong thang 1 điểm - Có triệu. .. triệu chứng rất nhẹ : 2 điểm - Có triệu chứng mức độ nhẹ : 3 điểm - Có triệu chứng mức độ trung bình : 4 điểm - Có triệu chứng mức độ giữa trung bình và nặng : 5 điểm - Có triệu chứng mức độ nặng : 6 điểm 30 - Có triệu chứng rất nặng : 7 điểm + Các điểm số từ 2 đến 7 tơng ứng với mức độ tăng dần về độ nặng của triệu chứng: - 2 điểm (tối thiểu) để chỉ một bệnh lý cha rõ ràng, còn nghi vấn và cũng có thể. .. (nặng) thể hiện một bệnh lý rõ, ảnh hởng nặng nề đến đời sống BN và thờng cần đến sự giám hộ trực tiếp - 7 điểm (rất nặng) thể hiện mức độ nghiêm trọng của bệnh lý tâm thần + Các rối loạn ảnh hởng nặng nề đến hầu hết hoặc toàn bộ các chức năng chính của đời sống, cần có sự giám hộ chặt chẽ và trợ giúp trong nhiều lĩnh vực + Phân tích sự thay đổi triệu chứng theo thang PANSS - Tìm sự thay đổi triệu chứng. .. So sánh số điểm trung bình của từng phân nhóm triệu chứng trong thang PANSS qua 4 thời điểm T1, T2, T3 và T4: Thang triệu chứng dơng tính (P) Thang triệu chứng âm tính (N) Thang ỏnh giỏ lõm sng chung(CGI) 31 - Tất cả các so sánh trên, khi có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, sẽ đợc phân tích thêm bằng phân tích so sánh từng cặp theo test để tìm sự khác biệt có ý nghĩa của từng cặp tại 4 thời điểm... thang PANSS của tất cả các đối tợng nghiên cứu qua 5 thời điểm: T1: Thời điểm cắt tất cả các thuốc đã uống trong quá trình điều trị trớc đây, tính từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 trong liệu trình điều trị T2: từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 trong liệu trình điều trị T3: từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 28 trong liệu trình điều trị T4: từ ngày thứ 29 đến ngày thứ 58 khi kết thúc liệu trình điều trị - So sánh... thuc an thn kinh không in hình, c phép s dng trên ngi ti M t nm 1996 Cu trỳc phõn t ca olanzapine 1.2.3.2 Dc lc và Dợc động học của Olanzapine [30] + Dc lc v cơ chế tác dụng của Olanzapine: Olanzapine l thuc chng lon thn cú hot tớnh dc lý hc rng + Dc ng hc: - Hp thu: gn 85% Olanzapine c hp thu qua ng tiờu húa v cú n 40% liu b bt hot khi chuyn húa u tiờn gan Olanzapine hp thu tt khi ung, t nng nh trong... phần tận cùng của khoảng bình thờng - 3 điểm (nhẹ) khi triệu chứng rõ ràng hiện di n nhng không nổi bật lắm và ảnh hởng ít đến hoạt động hàng ngày - 4 điểm (trung bình) khi triệu chứng biểu hiện một vấn đề quan trọng nhng chỉ xảy ra đôi khi hoặc chỉ ảnh hởng đến sinh hoạt hàng ngày ở mức vừa phải - 5 điểm (trung bình hoặc nặng) để chỉ các biểu hiện rõ rệt gây ảnh hởng rõ ràng trên hoạt động của BN nhng... ngy + T2: kộo di l 7 ngy (tng thi gian ca T1 v T2 l 14 ngy) + T3: kộo di l 14 ngy + T4: thi gian tip theo v cui cựng kộo di l 30 ngy (tng thi gian ca T3 v T4 cng khong 44 ngy) + Bnh ỏn c thit k chuyờn bit, khai thỏc cỏc thụng tin cn thit v din bin ca bnh di tỏc dng ca iu tr bng Olanzapine ng thi so sỏnh trc sau ti cỏc thi im ỏnh giỏ hiu qu iu tr 2.2.4.4 Theo dừi khi iu tr bng thuc Olanzapine BN trong... động, vô cảm/Tách khỏi xã hội N5: Khó khăn trong t duy tru tợng N6: Thiếu chủ động và nói không trôi chảy N7: Suy nghĩ cứng nhắc 29 - Nhóm thang bệnh lý tâm thần gồm 16 đề mục còn lại (G-General Psychopathology Scale): G1: Quan tâm, lo lắng đến cơ thể G2: Lo âu G3: Cảm thấy tội lỗi G4: Căng thẳng G5: Kiểu cách và điệu bộ G6: Trầm cảm G7: Vận động chậm chạp G8: Không hợp tác G9: Nội dung... nghiờn cu s dng Olanzapine, liu lng bt u t 10mg/24gi Thi gian ca T1 kộo di 7 ngy + T2: tip tc iu tr,liu lng thuc nhúm BN s dng Olanzapine tng dn liu t 10 mg/24gi n liu 30 mg/24 gi Thi gian ca T 2 kộo di 7 ngy (tng thi gian ca T1 v T2 l khong 14 ngy) 26 + T3: tip tc iu tr, liu lng thuc nhúm BN s dng Olanzapine tng dn v n nh liu t 20 mg/24gi n liu 30 mg/24 gi Thi gian ca T3 kộo di 14 ngy + T4: tip . với tổng số người bệnh TTPL. 1.1.5.2. Các triệu chứng âm tính của bệnh Tâm thần phân liệt. + Các triệu chứng âm tính là sự tiêu hao, mất tính toàn vẹn, tính thống nhất của hoạt động tâm thần. Theo. di chng. Vi mc tiờu nghiờn cu: 1. Đánh giá hiu quả điều tr triu chng õm tớnh trên lâm sàng của Olanzapine ở bệnh nhân Tâm thần phân liệt thể di chng tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1 t T6/2012 n. TDKMM. Chính điều này đáp ứng được nhu cầu điều trị các bệnh lý tâm thần và cũng cải thiện hình ảnh lâm sàng của BN tâm thần tại các bệnh viện tâm thần. Chất lượng cuộc sống của người bệnh tâm thần được
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng âm tính của olanzapine trên bệnh nhân tâm thần phân liệt thể di chứng, đánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng âm tính của olanzapine trên bệnh nhân tâm thần phân liệt thể di chứng, đánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng âm tính của olanzapine trên bệnh nhân tâm thần phân liệt thể di chứng

Từ khóa liên quan