nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít

46 987 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2014, 22:04

ĐẶT VẤN ĐỀ Gãy mâm chày là loại tổn thương gặp khá phổ biến, nguyên nhân có thể do tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc tai nạn sinh hoạt. Gãy mâm chày là loại gãy xương phạm khớp với các hình thái rất đa dạng có thể đơn thuần nhưng cũng có thể kết hợp với các tổn thương khác như dây chằng chéo, dây chằng bên, sụn chêm, bánh chè, lồi cầu đùi, ở một vài trường hợp còn có thể gặp tổn thương mạch máu vùng khoeo kết hợp. Gãy mâm chày còn có thể gây hội chứng chèn ép khoang, nếu phát hiện muộn chèn ép khoang có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Có nhiều cách phân loại gãy mâm chày, phân loại được sử dụng phổ biến hiện nay là cách phân loại của Schatzker. Vì là gãy xương phạm khớp nên yêu cầu phải phục hồi tốt về hình thể giải phẫu và vận động khớp để tránh cứng dính khớp hạn chế vận động. Theo tác giả Shrestha BK và cộng sự [36] kiểm tra kết quả xa trên 81 BN gãy mâm chày được điều trị PT KHX bên trong bằng vít xốp, nẹp vít, tỷ lệ tốt và khá đạt 79%. Năm 2006, Zarycki W [39] nhận xét trong 47 BN gãy mâm chày được điều trị PT KHX bên trong, kết quả tốt 8 BN, khá 28 BN, trung bình 7 BN và xấu 4 BN. Vậy kết quả chấp nhận được là 91,49%. S Vidyadhara [29] đã đưa ra chỉ định về xử dụng các loại phương tiện KHX dùng trong phẫu thuật cho từng loại gãy mâm chày. Ở Việt Nam Năm 1987, Nguyễn Quang Long đã đưa ra phương pháp điều trị gãy mâm chày và cách thức phẫu thuật [6]. Theo tác giả Nguyễn Hữu Tuyên [11], nghiên cứu 70 BN trong đó kết quả 95,3% tốt và khá, 4,7% trung bình và xấu. Năm 2004, Nguyễn Đình Trực [10] nghiên cứu 31 BN gãy kín mâm chày bằng phẫu thuật KHX nẹp vít, kết quả 88,46% tốt và khá, 11,45% trung bình và xấu. Năm 2007, tác giả Nguyễn Văn Hoàng [4] báo 1 cáo 30 BN gãy kín mâm chày được điều trị bằng phẫu thuật KHX nẹp vít, kết quả tốt và khá là: 93,33%, kết quả trung bình và xấu là: 6,67%. Nhiều phương pháp điều trị đã được nghiên cứu, song hầu hết thống nhất quan điểm nên điều trị kết hợp xương bên trong để chỉnh hình tốt giải phẫu và giúp cho bệnh nhân vận động sớm để phục hồi chức năng. Tuỳ theo thể gãy mà phương pháp kết hợp xương được chon lựa cũng khác nhau. Đã có một số công trình nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày được công bố song hầu hết các nghiên cứu này tiến hành với số lượng ít, thời gian theo dõi ngắn và đơn thuần chỉ nghiên cứu về kết quả điều trị. Theo chúng tôi được biết chưa có báo cáo nào đánh giá về sự thay đổi áp lực khoang trong gãy mâm chày. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít” nhằm mục tiêu. 1. Xác định sự thay đổi áp lực khoang trong gãy kín mâm chày, tìm ra mỗi liên quan giữa loại gãy, cơ chế chấn thương, tổn thương phần mềm với sự thay đổi áp lực khoa. 2. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít. 2 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY [3], [8] Hình 1.1. Mâm chày phải nhìn trước và sau [8]. Mâm chày gồm: mâm chày trong hơi lồi, phía trước rộng hơn phía sau so với mâm chày ngoài. Mâm chày ngoài bẹt và hơi lõm hơn. 1.2. ĐẶC ĐIỂM THƯƠNG TỔN GIẢI PHẪU VÙNG GÃY, PHÂN LOẠI GÃY MÂM CHÀY 1.2.1. Đặc điểm thương tổn giải phẫu vùng gãy [7], [15] 1.2.1.1. Thương tổn ở xương - Gãy một mâm chày. + Vị trí: gãy mâm chày trong hay gãy mâm chày ngoài. 3 + Đường gãy hơi chéo: chếch từ ngoài vào trong, chếch từ trong ra ngoài, chếch ra sau lên trên, đường gãy tách thành mảnh rời. + Gãy lún. - Gãy hai mâm chày. + Đường gãy làm rời cả hai mâm chày ra hình chữ V, Y, T. + Gãy lún phá huỷ diện khớp: gãy lún mâm chày, gãy rời mâm chày trong hoặc ngược lại. 1.2.1.2. Thương tổn khác kết hợp - Hội chứng chèn ép khoang - Rách sụn chêm. - Đứt dây chằng bên đối diện mâm chày gãy. - Đứt dây chằng chéo trước. - Đứt dây chằng chéo sau. - Gãy đầu trên xương mác. - Tổn thương thần kinh mác. 1.2.2. Phân loại gãy mâm chày 1.2.2.1. Phân loại của Dupare và Ficat [40] Chia gãy mâm chày làm 3 loại dựa vào vị trí ổ gãy - Gãy một mâm chày - Gãy hai mâm chày - Gãy gai mâm chày 1.2.2.2. Phân loại của Hohl [21], [22], [23], [24] Chia 6 loại gãy mâm chày - Loại 1: Gãy không di lệch. - Loại 2: Lún cục bộ mâm chày. - Loại 3: Gãy mâm chày kết hợp với lún. 4 - Loại 4: Gãy sập toàn bộ mâm chày. - Loại 5: Gãy tách mâm chày. - Loại 6: Gãy làm nhiều mảnh cả hai mâm chày. Hình 1.2. Phân loại gãy mâm chày theo Hohl [22]. 1.2.2.3. Phân loại gãy mâm chày theo hệ thống AO - ASIF [33], [34] Chia gãy mâm chày làm hai nhóm chính B và C. Mỗi nhóm lại được chia thành các nhóm nhỏ trên cơ sở phát triển từ phân loại của Schatzker. Loại B: Gãy một phần khớp. B1: Gãy tách một phần mâm chày. B2: Chỉ lún một phần mâm chày. B3: Gãy tách kết hợp với lún. Loại C: Gãy phạm khớp. 5 C1: Bao gồm gãy đơn giản mâm chày và gãy đơn giản hành xương. C2: Bao gồm gãy đơn giản mâm chày và gãy nhiều mảnh hành xương. C3: Gãy hoàn toàn mâm chày thành nhiều mảnh. Hình 1.3. Phân loại gãy mâm chày theo AO - ASIF [33], [34]. 1.2.2.4. Phân loại của Schatzker và cộng sự [19], [26], [27], [28] Chia 6 loại - Loại 1: Gãy mảnh hình chêm của mâm chày ngoài. - Loại 2: Mảnh gãy kết hợp với lún mâm chày ngoài. - Loại 3: Gãy lún đơn thuần mâm chày ngoài. - Loại 4: Gãy mâm chày trong dưới dạng gãy toác dọc hoặc vừa toác dọc vừa lún. - Loại 5: Gãy cả hai mâm chày. - Loại 6: Gãy hai mâm chày kết hợp gãy hành xương, đầu trên xương chày. 6 Hình 1.4. Phân loại gãy mâm chày theo Schatzker [26]. 1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY 1.3.1. Điều trị bảo tồn Năm 1939, Bohler [6] đưa ra phương pháp điều trị gãy mâm chày không di lệch bằng bó bột đùi bàn chân có rạch rọc bột. Sau 5 - 7 ngày khi khớp gối hết sưng nề, bó bột đùi bàn chân có đế giữ bột 5 tuần. Đối với gãy mâm chày có di lệch tiến hành gây tê ổ gãy, hút máu tụ khớp gối, sau đó nắn chỉnh. Với gãy mâm chày ngoài thì kéo khép cẳng chân, với gãy mâm chày trong thì kéo dạng cẳng chân và nắn chỉnh. Như vậy sẽ sửa lại được trục chi và phục hồi được diện khớp tốt sau đó bó bột. Đối với gãy mâm chày kèm theo lún khi nắn chỉnh bằng tay không đạt kết quả nâng mâm chày lún thì phải xuyên hai đinh Steimann để nắn 7 chỉnh, các đinh phải nâng được mảnh lún. Có thể kết hợp với dụng cụ ép xương gót có đệm lót kỹ để nắn chỉnh. Đối với gãy cả hai mâm chày chủ yếu là điều trị bằng kéo nắn trên khung Bohler, sau đó tiến hành bó bột đùi bàn chân tư thế duỗi. Những năm 1970, Hohl đưa ra cách điều trị gãy mâm chày bằng tê tuỷ sống, BN nằm trên bàn chỉnh hình, sử dụng 30 - 40 Pounds kéo qua xương gót (1 pound = 0,45359 kg) và chọc hút máu tụ. Sau đó sử dụng băng Esmarch để ép nhẹ rồi kiểm tra lại bằng X quang. BN được đưa về giường và cho sử dụng loại giường cho phép BN gấp gối thụ động hoặc chủ động ít nhất một góc 90 0 . Hình 1.5. Kéo liên tục điều trị cho BN gãy mâm chày theo Hohl [21]. Ở Việt Nam [6], [7] các tác giả đều thống nhất, trước hết là chọc hút hết máu tụ khớp gối. Nếu gãy không di lệch thì bó bột đùi bàn chân giữ bột từ 8 - 10 tuần. Nếu gãy có di lệch nắn chỉnh bằng tay hoặc dụng cụ kéo nắn hoặc kéo liên tục đặt trên khung Braun xuyên đinh Kirschner qua xương gót để kéo. Sau 10 tuần bỏ kéo liên tục. 8 1.3.2. Điều trị phẫu thuật kết hợp xương Theo Muller [33] Mục đích của phẫu thuật KHX gãy mâm chày là phục hồi tốt được diện khớp và trục xương, cố định ổ gãy vững chắc, cho phép vận động sớm để tránh các biến chứng xảy ra. Tuy nhiên phục hồi gãy mâm chày là rất khó, kỹ thuật rất quan trọng từ đường mổ đến lựa chọn phương tiện KHX và phục hồi chức năng sau mổ đều góp phần vào sự thành công của điều trị. Các tác giả David J, Schulak [18], Joseph Schatzker [26], Burri [14] đều sử dụng các đường mổ sau: - Đường mổ phía trước ngoài đối với gãy mâm chày ngoài. - Đường mổ phía trước trong đối với gãy mâm chày trong. - Đường mổ chính giữa phí trước đối với gãy hai mâm chày. Hình 1.6. Vị trí các đường rạch theo Muller [33]. . Hình 1.7. Cố định bằng vít xương xốp đối với gãy mâm chày hình chêm theo Schatzker [26]. 9 Tuy nhiên còn phụ thuộc vị trí gãy, loại gãy và tổ chức phần mềm tại chỗ mà PTV lựa chọn đường mổ thích hợp, tránh tổn thương nặng hơn và hạn chế các tai biến. Nếu gãy đơn giản một mâm chày ít có mảnh rời, sau khi sắp đặt lại vị trí giải phẫu có thể cố định bằng buloong theo Barr J.S [20], còn đối với Joseph Schatzker [26] và Burri [14] thì sử dụng vít xốp và nẹp vít để cố định mảnh gãy. Nếu gãy mâm chày kết hợp với lún, hiện nay chủ yếu dùng kỹ thuật nâng mâm chày lún của Joseph Schatzker [26]. Hình 1.8. Kỹ thuật nâng mâm chày lún của Schatzker [26]. Kỹ thuật: Dùng một mũi khoan to, khoan một lỗ dưới diện lún của mâm chày từ dưới lên trên, hơi chếch từ ngoài vào trong. Dùng dụng cụ dồn xương đẩy nhẹ từ dưới lên trên đến khi diện khớp trở lại như ban đầu, sau đó dùng xương xốp lấy ở mào chậu nhét đầy vào ổ trống xương đặt nẹp vít cố định ổ gãy. Nếu gãy cả hai mâm chày hoặc gãy mâm chày kết hợp với gãy đầu trên xương chày thì theo Mỹller [34] để thuận lợi cho quá trình nắn chỉnh ổ gãy được tốt thì nên dùng đường mổ chính giữa và dùng kỹ thuật đục điểm bám của gân bánh chè kèm theo một mẩu xương chày. Kỹ thuật giúp cho sự bộc lộ ổ gãy, sắp xếp lại mảnh gãy theo hình thể giải phẫu được thuận lợi, sau đó dùng đinh Kirschner để cố định. Muller [33], Schatzker [26], Burri [14] đều thống nhất dùng nẹp vít để cố định. 10 [...]... Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ÁP LỰC KHOANG TRONG GÃY MÂM CHÀY 3.2 TÌM RA MỐI LIÊN QUAN GIỮA LOẠI GÃY, CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG, MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG PHẦN MỀM VỚI SỰ THAY ĐỔI ÁP LỰC KHOANG 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA KẾT XƯƠNG NẸP VÍT 32 Chương 4 BÀN LUẬN Bàn luận bám sát mục tiêu nghiên cứu Phân tích kết quả thu được và so sánh với kết quả nghiên cứu của tác giả khác bằng các thuật... kín mâm chày bằng phẫu thuật KHX nẹp vít, kết quả 88,46% tốt và khá, 11,45% trung bình và xấu Năm 2007, Nguyễn Văn Hoàng [4] nghiên cứu 30 BN gãy kín mâm chày được điều trị bằng phẫu thuật KHX nẹp vít, kết quả tốt và khá là: 93,33%, kết quả trung bình và xấu là: 6,67% 16 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Chúng tôi tiến hành phân tích đánh giá kết quả điều trị trên... toán thống kê y học Từ đó tìm ra những giá trị có ý nghĩa ứng dụng thực tế… 33 KẾT LUẬN Theo mục tiêu nghiên cứu 1 Xác định sự thay đổi áp lực khoang trong gãy kín mâm chày, tìm ra mỗi liên quan giữa loại gãy, cơ chế chấn thương, tổn thương phần mềm với sự thay đổi áp lực khoa 2 Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít 34 A NHỮNG DỰ ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH ĐỂ ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC... học: Đánh giá kết quả xa bệnh nhân gẫy kín mâm chày được điều trị bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại bệnh viện 103 HVQY- Hà Đông- Hà Nội 5 Lương Đình Lâm và cộng sự (2003), Kết Quả Điều trị gãy mâm chày bằng nắn kín và cố định ngoài bằng khung ILIZAROV Báo cáo khoa học tại Hội nghị Chấn thương Chỉnh hình toàn quân 6 Nguyễn Quang Long (1980), Tài liệu dịch: Gãy mâm chày, kỹ thuật điều trị gãy xương. .. can xương độ III (thường sau 10-12 tuần) 2.5.THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 2.5.1 Kết quả gần Dựa vào tiến triển của vết mổ và kết quả chỉnh trục xương sau mổ kết xương theo tiêu chuẩn đánh giá của Larson - Bostman 22 Bảng tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị theo Larson- Bostman Kết quả Rất tốt Tốt Tiêu chuẩn liền vết mổ Kết quả kết xương ổ gãy hết di lệch, xương thẳng trục Liền vết mổ kỳ đầu Trục xương. .. [12] nghiên cứu 41 BN gãy kín mâm chày được điều trị KHX bên trong, kết quả 85,5% tốt và khá, 14,7% trung bình và xấu 15 Năm 2003, Lương Đình Lâm [5] nhận xét kết quả 66 BN trong đó 15 BN gãy mở, 51 BN gãy kín được điều trị bằng nắn kín và cố định bằng khung ILIZAROV, kết quả bước đầu cho thấy chỉ sau 1 - 2 tháng có 42/66 BN gấp gối trên 90 0 Năm 2004, Nguyễn Đình Trực [10] nghiên cứu 31 BN gãy kín mâm. .. kết quả: 28 BN tốt, 13 BN khá, 6 BN trung bình, 2 BN xấu Như vậy kết quả chấp nhận được là 83,6% Năm 2004, Shrestha BK, Bijukachhe B và cộng sự [36] kiểm tra kết quả xa trên 81 BN gãy mâm chày được điều trị PT KHX bên trong bằng vít xốp, nẹp vít, tỷ lệ tốt và khá đạt 79% Năm 2005, Katsenis D, Athanasiou V và cộng sự [30] nhận xét 48 BN gãy mâm chày điều trị bằng khung cố định ngoài kết quả 81% tốt và. .. định trong để điều trị gãy xương nói chung và việc áp dụng điều trị gãy mâm chày nói riêng Năm 1941, Wise R đã đưa ra phương pháp kéo nắn kết hợp điều trị gãy mâm chày Năm 1952, Wilson và Jacobs [25] độc lập đưa ra phương pháp điều trị gãy mâm chày ngoài lún bằng việc lấy một phần xương bánh chè để phục hồi lại diện khớp bị lún Sau đó phẫu thuật này năm 1957 được Lee thực hiện lấy một mảnh xương mào chậu... chậu để ghép vào mâm chày bị lún Năm 1967, Hohl [21], [22], [23], [24] dựa vào tính chất ổ gãy đã phân làm 6 loại gãy mâm chày Ông nhận xét 915 BN gãy mâm chày và đưa ra tỷ lệ 24% gãy không di lệch, 33% lún một phần mâm chày, 16% gãy kết hợp với lún, 8% lún toàn bộ mâm chày, 15% gãy phức tạp làm nhiều mảnh cả hai mâm chày nhưng kết quả điều trị thì chưa công bố Năm 1979, Schatzker và cộng sự [18], [26],... Phân loại gãy mâm chày: trong nghiên cứu này chúng tôi áp dụng bảng phân loại của Schatzker Phương pháp pháp điều trị: + Phẫu thuật (phương tiện KHX: loại nẹp, vị trí đặt nẹp, sử dụng vít ngoài nẹp, ghép xương. ) - Cố định tăng cường sau phẫu thuật - Phục hồi chức năng sau phẫu thuât 2.3 KỸ THUẬT ĐO ÁP LỰC KHOANG Ư Hình 2.1 Kỹ thuật đo áp lực khoang 2.4 KỸ THUẬT MỔ KẾT XƯƠNG NẸP VÍT CHO GÃY MÂM CHÀY 2.4.1 . khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít nhằm mục tiêu. 1. Xác định sự thay đổi áp lực khoang trong gãy kín mâm chày, tìm ra mỗi liên quan giữa loại gãy, cơ. với sự thay đổi áp lực khoa. 2. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít. 2 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY [3], [8] Hình 1.1. Mâm chày. điều trị. Theo chúng tôi được biết chưa có báo cáo nào đánh giá về sự thay đổi áp lực khoang trong gãy mâm chày. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít, nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít, nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít

Từ khóa liên quan