luận văn thạc sĩ ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo

81 513 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 03:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO VIỆN ðẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ ðề tài luận văn: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO Học viên thực hiện: BÙI VŨ BÌNH Chuyên Ngành: Kỹ thuật ñiện tử Mã số: 102 Người hướng dẫn khoa học: TS: NGUYỄN HOÀI GIANG Hà Nôi, tháng 10 năm 2011 LỜI CẢM ƠN ðầu tiên em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Hoài Giang ñã hướng dẫn giúp ñỡ em rất nhiều trong việc hình thành và hoàn thiện ñồ án. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô trong Khoa Công nghệ ðiện tử - Thông tin ñã dạy bảo em trong các môn học ñể em có cơ sở kiến thức chuyện môn ñể thực hiện ñồ án này Do kiến thức còn hạn hẹp và thực tế chưa nhiều nên trong nội dung ñồ án còn nhiều thiếu sót. Em rất mong các thầy, các cô hướng dẫn, chỉ bảo ñể em có thể hoàn thiện hơn nữa ñồ án này. Ngày nay có rất nhiều phương tiện và phương thức quảng cáo khác nhau. Nổi bật lên là các biển quảng cáo ñiện tử bởi sự tiện dụng, hiểu quả cao và chi phí hợp lý. ðó là lý do em chọn ñề tài nghiêm cứu ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo. MỤC LỤC ðẶT VẤN ðỀ CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU VỀ LĨNH VỰC QUẢNG CÁO ðIỆN TỬ. 2 1.1. Quảng cáo 2 1.1.1. Khái niệm về quảng cáo 2 1.1.2. ðặc ñiểm của quảng cáo 2 1.1.3. Các loại hình quảng cáo 3 1.2. Quảng cáo ñiện tử 4 1.2.1. Khái niệm. 1.2.2. Các loại hình quảng cáo ñiện tử thông dụng. 4 1.2.2.1.Biển quảng cáo bằng ñèn neon sign. 4 1.2.2.2. Quảng cáo bằng LED 5 1.2.2.3. Màn hình Video Display. 9 CHƯƠNG 2- LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HIỂN THỊ LED TRONG QUẢNG CÁO 10 2.1. Giới thiệu công nghệ LED 11 2.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt ñộng 11 2.1.2. Các loại LED thường gặp và ứng dụng. 17 2.2. Mạch ñiều khiển hiển thị LED trong quảng cáo. 19 2.2.1. Khái quát. 2.2.2. Các giải pháp 19 2.2.2.1. Dùng IC rời 19 2.2.2.2. Dùng EPROM 19 2.2.2.3. Dùng vi xử lý 19 2.2.2.4. Dùng máy vi tính 19 CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ MẠCH QUẢNG CÁO KỸ THUẬT SỐ DÙNG IC RỜI 21 3.1. Cơ sở lý thuyết. 21 3.1.1. Sơ ñồ khối và nguyên lý hoạt ñộng của mạch. 21 3.1.1.1. Sơ ñồ khối. 21 3.1.1.2. Nguyên lý hoạt ñộng. 21 3.1.2. Cơ sở lý thuyết thiết kế các khối trong mạch. 22 3.1.2.1. Cơ sở lý thuyết thiết kế khối tạo xung 22 3.1.2.3. Cơ sở lý thuyết thiết kế khối giải mã 38 3.1.2.4. Cơ sở lý thuyết thiết kế khối công suất 54 3.1.2.5. Cơ sở lý thuyết thiết kế khối hiển thị 56 3.1.2.6. Cơ sở lý thuyết thiết kế khối nguồn nuôi 28 3.2. Thiết kế thi công mạch quảng cáo kỹ thuật số. 63 3.2.1. Thiết kế mạch tạo xung 64 3.2.1.1. Cấu trúc và nguyên lý hoạt ñộng của LM555 64 3.2.1.2. Sơ ñồ nguyên lý và các tham số 66 3.2.1.3. Sơ ñồ chân của LM555 67 3.2.2 Thiết kế bộ ñếm. 67 3.2.2.1. Nguyên lý hoạt ñộng của bộ ñếm 67 3.2.2.2 Sơ ñồ chân của 74LS90 67 3.3.3. Thiết kế mạch giải mã 69 3.3.4. Thiết kế mạch hiển thị. 71 3.3.5. Thiết kế mạch công suất. 71 3.3.6. Thiết kế mạch nguồn nuôi. 72 KẾT LUẬN 73 KÍ HIỆU VIẾT TẮT RTL: RESISTOR – TRANSISTOR - LOGIC DTL: DIODE - TRANSISTOR - LOGIC TTL: TRANSISTOR – TRANSISTOR – LOGIC HTL: HIGH THRESHOLD – LOGIC ECL: EMITTER COUPLED LOGIC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Sự phụ thuộc màu sắc phát sáng của LED vào vật liệu chế tạo. 19 Bảng 2.2 So sánh các giải pháp hiển thị LED 20 Bảng 3.1. Trạng thái bộ ñếm thuận thập phân ñồng bộ 39 Bảng 3.2. Bảng chân lý và trạng thái của cổng NOT 41 Bảng 3.3. Bảng chân lý và trạng thái của cổng AND 42 Bảng 3.4. Bảng chân lý và trạng thái của OR 42 Bảng 3.5. Bảng chân lý và trạng thái của cổng NAND 43 Bảng 3.6. Bảng chân lý và trạng thái của cổng NOR 43 Bảng 3.7. Bảng chân lý và trạng thái của cổng XNOR 2 lối vào 45 Bảng3.8. Chức năng hai chuyển mạch 46 Bảng 3.9. Bảng phân loại vi mạch số theo khả năng tích hợp 54 Bảng 3.10. Bảng mô tả hiệu ứng trên biển quảng cáo 66 Bảng 3.11. Bảng trạng thái ñầu ra bộ ñếm 70 Bảng 3.12.Bảng trạng thái ñầu ra của mạch giải mã 72 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ðỒ THỊ Hình 2.1 LED – ði ốt phát quang 11 Hình 2.2 Cấu tạo của diode bán dẫn 13 Hình 2.3 Phân cực thuận cho ñiốt 14 Hình 2.4 Phân cực ngược cho ñiốt 15 Hình 2.5 LED 7 thanh loại Katot chung và Anot chung 18 Hình 2.6 Sơ ñồ khối ñiều khiển hệ thống LED 19 Hình 3.1 Sơ ñồ khối mạch quảng cáo dùng IC rời 22 Hình 3.2 Xung vuông 23 Hình 3.3 Mạch tạo ña hài tự dao ñộng dùng linh kiện rời 25 Hình 3.4 Trạng thái xung ở các ñầu ra. 26 Hình 3.5. Sơ ñồ mạch ña hài tự dao ñộng dùng khuếch ñại thuật toán 28 AHình 3.7. Mạch tạo xung vuông dùng LM555 31 Hình 3.8. Dạng xung lối ra mạch tạo xung vuông dùng LM555 33 Hình 3.11. Sơ ñồ của cổng XOR 2 lối vào 42 Hình 3.12. Các bước thực hiện thiết kế mạch giải mã 43 Hình 3.13. Mạch ñiện hai chuyển mạch mắc nối tiếp với bóng ñiện 44 Hình 3.14. Sơ ñồ chân ra của một số IC cổng logic hay dùng loại TTL 54 Hình 3.15. Sơ ñồ chân ra của một số IC cổng logic hay dùng loại CMOS. 55 Hình 3.16. Mạch khuếch ñại công suất dùng Transitor 57 Hình 3.17. Tổ hợp LED ñấu nối tiếp 58 Hình 3.18. Tổ hợp LED ñấu song song. 58 Hình 3.19. Sơ ñồ khối khối nguồn 59 Hình 3.20. Sơ ñồ khối nguồn ổn áp cơ bản 60 Hình 3.21. Sơ ñồ khối mạch ổn áp nối tiếp 61 Hình 3.22. Sơ ñồ khối mạch ổn áp song song 62 Hình 3.23. Sơ ñồ khối mạch ổn áp xung 62 Hình 3.24. Mạch ổn áp 5V dùng IC 63 Hình 3.25. Sơ ñồ cấu trúc IC 555 65 Hình 3.26. Sơ ñồ mạch tạo xung dùng cho mạch quảng cáo kỹ thuật số 66 Hình 3.27. Sơ ñồ chân của IC LM555 67 Hình 3.28. Sơ ñồ mạch ñếm dùng cho mạch quảng cáo kỹ thuật số dùng 74LS190 68 Hình 3. 29. Sơ ñồ chân của IC 74LS90 68 Hình 3.30. Sơ ñồ nguyên lý của mạch giải mã 69 Hình 3.31. Sơ ñồ sắp xếp LED thành hình chữ H và các ñấu nối song song 70 Hình 3.32. Sơ ñồ khối công suất ñiều khiển chữ H 70 Hình 3.33. Sơ ñồ giải mã ñiều khiển hiển thị 71 Hình 3.34. Sơ ñồ mạch nguồn 72 1 ðẶT VẤN ðỀ Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng. Quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác ñộng tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông ñiệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán. Các nhà hàng, công ty, doanh nghiệp … tham gia các hoạt ñộng quảng cáo không ngoài mục ñích quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin … của họ ñể từ ñó thu hút ñược thêm các khách hàng tiềm năng, nâng cao tính cạnh tranh và ñem lại nhiều nguồn lợi cho công ty. Một chiến dịch quảng cáo tốt sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp vì thế cũng có thể nói rằng, quảng cáo ñã, ñang và vẫn sẽ tiếp tục ñóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của xã hội. Hiện nay, một trong những phương thức quảng cáo phổ biến nhất là quảng cáo ñiện tử. Dựa vào những kiến thức ñã có trong quá trình học có thể áp dụng vào thực tế nên em quyết ñịnh lựa chọn ñề tài: “Ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo”. Nội dung của ñề tài gồm có: - Chương I: Giới thiệu về lĩnh vực quảng cáo ñiện tử. - Chương II: Lựa chọn giải pháp kỹ thuật hiển thị LED trong quảng cáo - Chương III: Thiết kế thi công mạch quảng cáo kỹ thuật số sử dụng IC rời. Với ñề tài này, em nghiên cứu về thực trạng tình hình quảng cáo ñiện tử trong thực tế tại Việt Nam, cơ sở lý thuyết chuyên môn kỹ thuật số và các phương pháp thiết kế mạch quảng cáo ñiện tử. Qua ñề tài này, em hy vọng sẽ tìm hiểu ñược sâu hơn về kiến thức chuyên ngành ñiện tử ñã học, qua ñó áp dụng vào thực tế thiết kế mạch quảng cáo hiển thị LED. Sản phẩm của ñề tài có thể áp dụng thực tế sản xuất, cũng như làm các mô hình học cụ. 2 CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU VỀ LĨNH VỰC QUẢNG CÁO ðIỆN TỬ. 1.1. Quảng cáo 1.1.1. Khái niệm về quảng cáo Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng. Quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác ñộng tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông ñiệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán. Các nhà hàng, công ty, doanh nghiệp … tham gia các hoạt ñộng quảng cáo không ngoài mục ñích quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin … của họ ñể từ ñó thu hút ñược thêm các khách hàng tiềm năng, nâng cao tính cạnh tranh và ñem lại nhiều nguồn lợi cho công ty. 1.1.2. ðặc ñiểm của quảng cáo Quảng cáo là hình thức truyền thông phải trả tiền cho việc mua không gian và thời gian ñể ñăng các thông ñiệp quảng cáo. Quảng cáo là hình thức truyền thông phi cá nhân: thông ñiệp quảng cáo phải sử dụng các phương tiện thông tin ñại chúng ñể chuyển tải thông ñiệp ñến số ñông khách hàng trong cùng thời ñiểm. Quảng cáo ñược xem là hình thức sử dụng nhiều nhất của truyền thông, có lẽ vì mang tính lan rộng của nó, nó ñược các công ty sản xuất hàng tiêu dùng sử dụng phổ biến hơn các công ty sản xuất hàng công. Có nhiều lý do giải thích tại sao quảng cáo lại có vai trò quan trọng như vậy: Thứ nhất: quảng cáo có thể là một phương pháp hiệu quả về mặt chi phí ñể truyền thông trên diện rộng. Một chương trình quảng cáo phát ra nhiều hộ gia ñình mở xem. Nếu xét chi phí cho một lần thông tin ñến khách hàng sẽ thấp hơn hình thức khác. [...]... Phát thanh - Qu ng cáo tr c tuy n - Qu ng cáo qua bưu ñi n - Qu ng cáo trên các phương ti n v n chuy n - Qu ng cáo qua các trang vàng - Qu ng cáo trên t rơi, áp phích, pano hay băng rôn - Qu ng cáo trên bao bì s n ph m 3 - Qu ng cáo qua các thư g i tr c ti p - Qu ng cáo truy n mi ng - Qu ng cáo b ng b ng ñi n t 1.2 Qu ng cáo ñi n t Trong các lo i hình qu ng cáo ñ c p ñ n trên thì qu ng cáo ñi n t là m... PHÁP K THU T HI N TH LED TRONG QU NG CÁO Chương 1 ñã trình bày t ng quan v th c tr nh v lĩnh v c qu ng cáo ñi n t Trong chương 2, lu n văn t p trung trình bày v các gi i pháp kĩ thu t ñư c s d ng trong các lo i bi n qu ng cáo ñi n t Do khuôn kh c a ñ tài gi i h n trong qu ng cáo s d ng công ngh LED nên ñây ch ñưa ra các gi i pháp trong vi c ñi u khi n và hi n th b ng qu ng cáo LED 2.1 Gi i thi u công... c trong vòng g n 6 năm Hơn th n a chúng dùng ñi n áp th p nên không gây cháy n mà ti t ki m ñi n hơn nhi u so v i bóng ñèn khác M t trong nh ng ng d ng quan tr ng và ph bi n hi n nay c a ñèn LED chính là trong lĩnh v c qu ng cáo : b ng qu ng cáo b ng ñèn LED ðèn LED th c s là có cách ñ t phá m i trong công ngh cao nói chung và trong qu ng cáo nói riêng ðó là các b ng hi u, b ng ch d n, panel qu ng cáo ... có v y ngày nay b ng LED qu ng cáo còn ñư c ng d ng trong nhi u ngành, lĩnh v c khác n a như : b ng thông tin nghi p v cho ngành du l ch, bưu 8 ñi n ñi n t , ngân hàng ñi n t , b ng k t qu x s ki n thi t, b ng t s thi ñ u th thao, b ng ñi n t dùng cho tín hi u giao thông… v i ki u dáng phong phú, thi t k hi n ñ i và hi u ng b t m t cho hi u qu cao trong lĩnh v c qu ng cáo Tuy nhiên, do h n ch v nhi... ng cáo ñư c s d ng c indoor, outdoor và semi-outdoor : - B ng indoor s d ng t t trong nhà, không s d ng ngoài tr i ñư c vì không ñ ñ sáng và không ch u ñư c mưa n ng - B ng outdoor có ñ sáng cao, k t c u ch c ch n, ch u ñư c mưa n ng - B ng semi-outdoor có ñ sáng cao, s d ng t t ngoài tr i nhưng ch u mưa n ng kém nên b ng qu ng cáo lo i này thư ng ñư c ñ t dư i mái hiên nhà Trong lĩnh v c qu ng cáo, ... nhau, t phát x ánh sáng Bên trong có ch a khí hi m như neon hay argon, hay b t kỳ khí trơ khác trong áp su t th p Neon cho ra ánh sáng màu ñ trong khi argon ánh sáng y u hơn Argon thư ng cho ánh sáng vàng, xanh dương, xanh lá cây, tr ng Neon signs ñư c làm b ng các ng ñư c u n theo các hình khác nhau ðư ng kính ng thư ng là 8-11 mm cho các ñèn trong nhà và 12-13 mm cho ñèn trong nhà c 4 l n, ngoài tr... ng cáo M c dù qu ng cáo LED ñang phát tri n m nh nhưng hi n nay v n còn nhi u ngư i ưa chu ng neon sign do ñ u tư ban ñ u th p, ñ b n cao, b o trì d dàng và nhanh chóng Qu ng cáo Nhanh 1.2.2.2 Qu ng cáo b ng LED LED (Light Emitting Diode) – ði t phát quang là các lo i ñi t có kh năng phát ra ánh sáng hay tia h ng ngo i, t ngo i ðèn LED có nh ng ng d ng r t phong phú và r ng rãi : làm b ph n hi n th trong. .. gi i, qu ng cáo hi n nay ñã phát tri n t i nh ng trình ñ cao, tuy nhiên Vi t Nam - do còn nhi u h n ch - nên ña s các s n ph m qu ng cáo v n còn trình ñ th p Các s n ph m qu ng cáo ñ có th ñ n v i khách hàng ti m năng c n ph i ñư c truy n t i qua các phương ti n truy n thông, như: báo in, t p chí, ñài phát thanh, truy n hình, báo ñi n t 1.1.3 Các lo i hình qu ng cáo Các lo i hình qu ng cáo ph bi n... gian trong các ñ ng h ñ m … LED ma tr n: Th c ch t LED ma tr n ñư c t o thành t các LED ñơn theo các hàng và các c t ñ ñơn gi n hơn trong vi c ñ u n i và ñi u khi n Ngoài ra, LED mà tr n còn có ưu ñi m là ñ sáng cũng như màu s c c a các LED ñ ng ñ u hơn vi c ta ñ u n i nhi u LED ñơn LED ma tr n thư ng ñư c dùng trong các bi n quang báo, ch y ch Hi n nay, lo i LED này ñư c dùng ph bi n nh t trong lĩnh. .. CHƯƠNG 3 – THI T K M CH QU NG CÁO K THU T S S D NG IC R I 3.1 Cơ s lý thuy t Do khuôn kh c a lu n văn, nên trong ph n này ch t p trung trình bày các ki n th c lý thuy t liên quan t i thi t k các kh i c a m ch qu ng cáo k thu t s 3.1.1 Sơ ñ kh i và nguyên lý ho t ñ ng c a m ch 3.1.1.1 Sơ ñ kh i T o xung B ñ m Gi i mã Công su t Hi n th Kh i ngu n Hình 3.1 Sơ ñ kh i m ch qu ng cáo dùng IC r i 3.1.1.2 Nguyên . dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo . Nội dung của ñề tài gồm có: - Chương I: Giới thiệu về lĩnh vực quảng cáo ñiện tử. - Chương II: Lựa chọn giải pháp kỹ thuật hiển thị LED trong quảng cáo. HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ ðề tài luận văn: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO Học viên thực hiện: BÙI VŨ BÌNH Chuyên Ngành: Kỹ thuật ñiện tử Mã số: 102 Người hướng. thức quảng cáo khác nhau. Nổi bật lên là các biển quảng cáo ñiện tử bởi sự tiện dụng, hiểu quả cao và chi phí hợp lý. ðó là lý do em chọn ñề tài nghiêm cứu ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo, luận văn thạc sĩ ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo, luận văn thạc sĩ ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo