BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TRỒNG TRỌT

36 1,338 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 16:28

Đề tài: “Hiệu lực của phân NPK dạng viên nén dói sâu đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống San ưu 63 vụ mùa năm 2013 trên đất Đầm Hà Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh”. Mục đích của đề tài: Trên cơ sở tìm hiểu hiệu lực của phân NK và NPK nén dói sâu đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa cÂy trên nền đất xã Đầm Hà huyện Đầm Hà để góp phần xây dựng quy trình thâm canh tăng năng suất lúa. Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 1 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH TRỒNG TRỌT Đề tài:“Hiệu lực của phân NPK dạng viên nén dói sâu đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống San ưu 63 vụ mùa năm 2007 trên đất Đầm Hà - Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh”. GVHD: PGS.TS.Vì Quang Sáng SVTH: Lê Văn Huấn Lớp: Trồng trọt K3 Bãy cháy Quảng Ninh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I: Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề: Nông nghiệp chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, trong đó cây lúa (Oryra Sativa L) là cây trồng chính đảm bảo lương thực hàng đầu cho sự sống của người Việt Nam và các nước sử dụng lúa gạo có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định đời sống của nhân dân, ổn định xã hội và là nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế. Khoảng 40% dân số trên thế giới sử dụng lúa gạo là nguồn lương thực chính, 25% sử dụng lúa gạo trên 1/2 khẩu phần lương thực hàng ngày nên lúa gạo ảnh hưởng lớn đến đời sống ít nhất 65% dân số trên thế giới. Sản xuất lúa gạo chủ yếu tập trung ở các nước Châu¸ như: Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Việt Nam và một số nước khác ở Đông Nam. Trong lúa gạo có mặt đầy đủ các chất dinh dưỡng như các cây lương thực khác. Ngoài ra còn có các Vitamin, đặc biệt là Vitamin B1. Từ đặc điểm dinh dưỡng của hạt mà từ lâu lúa gạo được coi là nguồn thực phẩm và dược phẩm có giá trị. Tổ chức dinh dưỡng Quốc tế đã gọi lúa gạo là hạt của sự sống. Ngoài việc sử dụng làm lương thực chủ yếu, các sản phẩm phụ của cây lúa còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: + Gạo làm nguyên liệu sản xuất rượu và thuốc chữa bệnh. + Tấm gạo dùng sản xuất tinh bột, rượu cồn, vèt Công an, axeton…. + Cám dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, làm thức ăn tổng hợp, trong công nghệ sản xuất Vitamin B1 chữa bệnh tê phù. Dầu cám có chất lượng cao dùng để chữa bệnh, chế tạo sơn cao cấp, làm mü phẩm, chế xà phòng. Dân số Việt Nam cũng như dân số trên thế giới ngày càng gia tăng. Theo thống kê, dân số thế giới mỗi năm tăng khoảng 100 triệu người. Do vậy, nhu cầu lương thực cũng càng ngày càng gia tăng. Do đó cần phải tăng nhanh sản lượng lương thực đặt biệt SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp là lúa gạo, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp của nước ta nói riêng và thế giới nói chung trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo an toàn lương thực. Đối với Việt Nam trong nghỊ trồng lúa cần giải quyết 2 nhiệm vụ cơ bản: - Phải đảm bảo đầy đủ gạo cho người dân trong nước. - Giữa vững mức xuất khẩu gạo để thu ngoại tệ. Để giải quyết được 2 nhiệm vụ trên chúng ta cần nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước vào thực tế sản xuất về giống, phân bón và bảo vệ thực vật …. Cây lúa nước ta là một loại cây trồng ưa sống trong điều kiện đồng ruộng có nước và tuỳ theo thời kỳ sinh trưởng khác nhau mà chóng yêu cầu mức nước khác nhau. Do sống trong điều kiện ngập nước nên thường có nhược điểm là làm giảm hiệu lực phân bón. Nước ta là một nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, khả năng giữ nước và dinh dưỡng của đất lại kém. Nên hiện tượng mất phân (nhất là phân đạm) xảy ra mạnh do quá trình phân hoá nitrat hoá, sự bay hơi của NH 3 , sự rửa trôi, sự thêm sâu. Đây là những nguyên nhân chính làm giảm hiệu lực của phân bón, giảm khả năng cho năng suất của các giống lua, gây “nhiễm môi trường, tăng chi phí phân bón”. Hiện nay việc thâm canh tăng năng suất lúa vẫn chủ yếu dựa vào phân hoá học ở dạng rời (bón vãi trên mặt đồng ruộng). Do tan nhanh, ít được keo đất hấp thụ, nên hiện tượng mất dinh dưỡng (nhất là dinh dưỡng đạm) thường xảy ra. Để góp phần khắc phục hiện tượng trên. Dưới sự hướng dẫn của thầy PGS.TS: Vì Quang Sáng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Hiệu lực của phân NPK dạng viên nén dói sâu đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống San ưu 63 vụ mùa năm 2007 trên đất Đầm Hà - Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh”. 1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài: 1.2.1. Mục đích: SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trên cơ sở tìm hiểu hiệu lực của phân NK và NPK nén dói sâu đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa cÂy trên nền đất xã Đầm Hà - huyện Đầm Hà để góp phần xây dựng quy trình thâm canh tăng năng suất lúa. 1.2.2. Yêu cầu: Xác định ảnh hưởng của phân NK nén dói sâu đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa cÂy vụ mùa giống San ưu 63. Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế khi sử dụng viên nén dói sâu cho cây lúa. SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần II Tổng quan tài liệu 2.1. tình hình sản xuất lúa trên thế giới và Việt Nam: 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa trên thế giới: Cây lúa có nguồn gốc nhiệt đới dễ trồng và có năng suất cao. Đến nay có khoảng 100 nước trên thế giới trồng lúa. Năng suất bình quân trên phạm vi Quốc gia đạt 60 – 80 tạ/ha/vụ. Diện tích trồng lúa trên thế giới hiện nay lên tới 154 triệu ha và được phân bổ ở khắp các châu lục: Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương. Với khí hậu nhiệt đới rất thuận lợi cho việc phát triển cây lúa nước. Tuy nhiên vùng trồng lúa tương đối rộng, có thể trồng ở những vùng có đột biến cao nh: Hắc Long Giang – Trung Quốc (53 0 B), Tiếp Khắc (45 0 B), đến Nam Bán cầu NewSwth wales Châu úc (35 0 N). Tuy nhiên vùng phân bố chủ yếu của chúng ở Châu Á từ 30 0 B – 10 0 N. Sản xuất lúa gạo trong vài ba thập kû gần đây đã có mức tăng trưởng đáng kể (so với năm 1970 có diện tích trồng lúa là: 134.390 triệu ha). Năng suất 23 tạ/ha, sản lượng 308.767 triệu tấn. Tuy tổng sản lượng lúa tăng 70% trong vòng 32 năm nhưng do dân số tăng nhanh nhất là ở các nước đang phát triển như: Châu Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh. Nên vấn đề lương thực vẫn là yêu cầu cấp bách phải quan tâm trong những năm trước mắt và lâu dài. Có đến 85% sản lượng lúa trên thế giới phụ thuộc 8 nước mà các nước này đều tập chung ở Châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Băng Lađet, Việt Nam, Thái Lan, Myanma và Nhật Bản. Những tiến bộ trong sản xuất lúa trên thế giới trong vài thập kû qua rất đáng khích lệ. Việc đầu tư thâm canh, áp dụng giống mới, xây dựng cơ sở vật chất, hoàn chỉnh các biện pháp kỹ thuật… là những lý do để đạt được kết quả trên. Diện tích sản xuất lúa trên thế giới. Khu vực Diện tích thu hoạch (%) Diện tích sản xuất (%) SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1987 1997 1987 1997 Châu ¸ 89,22 89,54 91,43 91,44 Châu Mü 6,34 4,90 5,32 4,90 Châu Phi 3,62 4,95 2,12 2,89 Châu Âu 0,74 0,41 0,99 0,56 Châu Đại Dương 0,08 0,10 0,15 0,21 Trong 10 năm từ năm 1987 đến năm 1997 Châu ¸ là nơi đứng đầu trên thế giới về diện tích sản xuất lúa. Trong năm 1987 diện tích sản xuất lúa ở Châu Mü đứng thứ 2 (6,34%) và tiếp đến là Châu Phi (3,62%). Tuy nhiên đến năm 1997 Châu Phi đã vượt lên Châu Mỹ và đứng thứ 2 sau Châu Á với diện tích 4,95%, còn Châu Mỹ diện tích trồng lúa bị giảm hẳn từ năm 1987 đến năm 1997. Cùng một phương thức trồng lúa nhưng sản xuất lúa gạo ở các Châu khác nhau vì vậy cũng có năng suất khác nhau. Với Châu Á lúa là cây lương thực chính tuy nhiên diện tích trồng là lớn nhất nhưng về năng suất chưa hẳn là lớn nhất điều đó chỉ rõ ở biểu sau: Năng suất trung bình của các nước so với % năng suất trung bình trên thế giới (%). Các châu 1987 1997 Châu Á 102,68 102,15 Châu Mỹ 87,78 99,42 Châu Phi 59,60 57,83 Châu Âu 130,43 135,33 Châu Đại Dương 161,00 192,72 Từ biểu 2 cho thấy: Tuy diện tích sản xuất lúa là thấp nhất ở Châu Âu và Châu Đại Dương nhưng về năng suất lúa lại cao hơn hẳn so với năng suất trung bình của cả thế giới trong suốt những năm 1987 đến 1997. Đứng thứ 2 là Châu Âu và tiếp đến mới là Châu Á. Như vậy Châu Á tuy là nơi có diện tích trồng lớn nhất thế giới nhưng về sản lượng thì chỉ đứng thứ 3 sau 2 nước có diện tích lúa thấp nhất thế giới. Châu Mü và Châu Phi tuy diện tích trồng lúa đứng thứ 2 sau Châu ¸ nhưng lại có năng suất trung SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp bình thấp hơn so với năng suất trung bình của thế giới trong năm 1987 và 1997. Tuy nhiên trong suốt những năm 1987 đến 1997 sản xuất hạt của Châu Mỹ đã tăng hơn so với Châu Phi. Trong năm 1997 năng suất trung bình của Châu Mỹ là 99,42% so với năng suất của thế giới. Khi đó năng suất trung bình năm 1987 chỉ đạt 81,78%, trong khi năng suất của Châu Phi vẫn giữ nguyên trung bình 58,45% so với năng suất bình quân của thế giới trong cả 2 năm 1987 và 1997. 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam trong thời gian gần đây: Sản xuất lương thực nói chung và sản xuất lúa nói riêng là ngành sản xuất quan trọng nhất của Việt Nam trong quá khứ và hiện đại. Từ khi hoà bình lập lại (1955) đến trước những năm đổi mới cơ chế kinh tế (1988), mặc dù chúng ta có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề lương thực. Sau năm 1988, đặc biệt là thập niên 1990 – 2000 sản xuất lương thực ở Việt Nam có sự thay đổi thần kỳ. Từ một nước thiếu lương thực đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong thập kỷ 1990 – 2005 đã phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng trung bình trên 4%/năm. Năm 1997 so với năm 1987 sản lượng lương thực tăng gấp 1,8 lần. Trong 10 năm qua sản lượng các loại cây lương thực lấy hạt của Việt Nam tăng trung bình 1,5 triệu tấn/ năm, trong đó sản lượng lúa nước tăng 1,33 triệu tấn/năm. Sản lượng lương thực chủ yếu nhờ cây lúa và năm gần đây Việt Nam xuất khẩu gạo đứng thứ 2 sau Thái Lan. Diện tích và sản lượng lương thực có hạt của Việt Nam giai đoạn 1990 – 2000 Năm Tổng DT 1000 ha Cây Lúa Cây Ngô Tổng sản lượng lúa và Ngô DT 1000 ha SL 1000 tÊn DT 1000 ha SL 1000 tấn 1990 6474,6 6042,8 19225,1 431,8 671,0 19896,1 SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1991 6730,4 6302,8 19621,9 447,6 672,0 20293,9 1992 6953,3 6473,3 21590,4 478,0 747,9 22338,3 1993 7055,9 6559,4 22836,5 496,5 882,2 23718,0 1994 7133,2 6589,6 23528,2 534,6 1143,9 24672,1 1995 7322,4 6765,6 24963,7 556,8 1277,2 26140,9 1996 7619,0 7003,8 26396,275 615,2 1536,7 27933,4 1997 7762,6 7009,7 23,9 662,9 1650,6 29174,5 1998 8012,4 7362,7 29145,4 649,7 1612,0 30757,5 1999 8345,4 7653,6 32393,8 691,8 1573,1 33146,9 2000 8368,9 7654,9 32554,0 714,0 1929,5 34483,5 (Số liệu thống kê năm 2000) Ghi chú: DT - Diện tích; SL – Sản lượng. Theo thống kê trong cơ cÂu lương thực giai đoạn 1990 – 1998 sản lượng lúa chiếm đến 90%, số còn lại là sản lượng cây màu (ngô, khoai, sắn…). Có thể đảm bảo đủ lương thực và có thể trở thành nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, là một trong những thành tựu lớn của thời kỳ đổi mới. Đạt được những thành tựu trên do có chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện việc giao khoán sản phẩm cho người lao động, khoa học kỹ thuật đến với người dân, cùng với việc đầu tư khoa học kỹ thuật nghiên cứu và phát triển lúa lai ở Việt Nam. Với sự lãnh đạo, giám sát từ Trung ương đến địa phương và đưa ngành nông nghiệp nói chung, ngành sản xuất lúa nói riêng phát triển khá bền vững, năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng. Hiện nay các giống lúa mới chiếm 65% diện tích gieo trồng lúa của cả nước. Năng suất bình quân từ 6 – 8 tấn/ ha/vụ, có nơi đạt 8 – 10 tấn/ha/vụ. Mục tiêu từ năm 2001 – 2005 sẽ tăng sản lượng lương thực từ 0,1 – 0,3% > bình quân lương thực trên đầu người/ năm ngày một tăng, năm 1990 là 300kg/người/năm thì đến năm 2005 là gần 400 kg/người/năm. Từ chỗ nước ta phải nhập 0,8 triệu lương thực hàng năm đến nay Việt Nam xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới sau Thái Lan. 2.2. Nghiên cứu phân bón trong và ngoài nước: 2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước: SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Với chính sách đặc biệt quan tâm đến công nghệ, lấy nghiên cứu ứng dụng làm hướng đi chủ yếu (vừa tập trung nghiên cứu các vấn đề đặt ra cho sản xuất, vừa tranh thủ thành quả nghiên cứu khoa học nước ngoài để vận dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Bón đạm cho cây lúa đã có nhiều nghiên cứu, ngay từ những năm 1980 đã cho thấy bón vãi phân NK trên mặt đất sẽ mất đạm nhiều do quá trình rửa trôi, phản Nitrat hoá, thÊm sâu và bay hơi. Nhưng nếu đạm được trộn vào đất thành viên và dói sâu giữa bốn khóm lúa sẽ giảm được sự mất đạm song sẽ tốn nhiều công sức và làm cho giá thành sản phẩm tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm thế nào đạm được bón vào đất có hiệu quả cao và tốn ít công lao động. Để giải quyết vấn đề này nước ta đã có nhiều nghiên cứu về việc bón phân đạm có hiệu quả cao. Theo Nguyễn Thị Út (1977), nếu cây chay lúa vụ mùa cho năng suất cho 33 tạ/ha. Bón 40N + 20P 2 0 5 vãi cho năng suất 37 tạ/ha, bón sâu và tập trung cho năng suất 48,5 tạ/ha. Với liều lượng 80N + 40P 2 0 5 bón vãi trên mặt ruộng cho năng suất 47 tạ/ha, bón sâu và tập trung với liều lượng 40N cho năng suất 59,5 tạ/ha. Như vậy bón sâu và tập trung đạm cần lượng bón ít nhưng mang lại hiệu quả cao hơn. Như vậy bón đạm tập trung vào một nơi vào dói sâu mang lại hiệu quả rõ rệt nên cần làm những viên đạm nén, viên đạm càng lớn thì nồng độ đạm càng tập trung và làm giảm sự mất đạm. Bón viên đạm lớn và dói sâu cho năng suất cao là do cây sử dụng từ từ và kéo dài sau trỗ để kéo dài thời gian quang hợp của lá đòng nên tăng số bông trên đơn vị diện tích và tăng khối lượng 1000 hạt. Theo Lê Văn Căn (1964) và Đào Thị Tuân (1965) lúa yêu cầu đạm từ lúc mọc mầm và đến cuối thời kỳ sinh trưởng, trong đó lúa cần một lượng đạm lớn vào thời kỳ đẻ nhánh ré và làm đòng. Theo Lê Văn Căn do hiện tượng đạm bị rửa trôi nên cần chia lượng đạm bón thành nhiều lần. Đối với lúa bón 2 – 3 lần vào 3 thời kỳ: Bón lót, bón thúc vào lúc đẻ nhánh và bón đón đòng. Tuỳ theo thời kỳ sinh trưởng của cây lúa mà bón sớm hay muộn nhưng cần lưu ý đến thời tiết, khí hậu. Nghiên cứu về ảnh hưởng của NK đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa, Bùi Huy Đáp (1970) đã đánh giá cao về vai trò của NK và cho rằng NK là yếu tố chủ yếu SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đến hệ số thu hoạch vì yêu cầu về N của lúa trong suốt quá trình sinh trưởng, đặc biệt lúa cần N ở thời kỳ đẻ nhánh và phôi hoá đòng và phát triển thành bông. Do vậy, trong kỹ thuật bón phân không để cây lúa thiếu dinh dưỡng nhất là Nit¬ lúc đẻ nhánh và làm đòng, ngoài đạm cây lúa còn cần Kali và Lân cũng như các nguyên tố khác. Trên thực tế Lân được hút chậm hơn so với Đạm và Kali trong thời kỳ sinh trưởng, sinh dưỡng và lúa hút mạnh vào thời kỳ phân hoá đòng đến khi vươn bông trong hạt chữa 0,45% Ph«tpho. Biểu hiện cây thiếu lân ở cây lúa có màu xanh thẫm thân cây nhỏ, lúa đẻ chậm, trỗ muộn. Trên thực tế ruộng lúa rất ít sẩy ra hiện tượng thiếu lân, bón nhiều lân thì đất sẽ giữ lân lại. Lúa cần lân để tổng hợp Protein nên nhu cầu lân đối với cây lúa là rất cần thiết. Kali cần thiết khi cây trồng tổng hợp đường thành bột. Nếu thiếu kali cây lúa quang hợp kém mà hô hấp lại tăng lên lượng Gluxit giảm xuống chậm kém đi trong thân và lá. Lượng tinh bột dự trữ cũng bị giảm, các chất xenlulo, ligin cần thiết để hình thành một cái khung vững chắc cho cây cũng bị giảm xu«ng. Kali đẩy mạnh quá trình quang hợp nên khi thiếu ánh sáng thì tác dụng của kali rất rõ rệt, kali rất cần thiết để khi tổng hợp pr«tein nên lượng kali cây hút có thể ngang với lượng đạm ở ruộng cÂy thời kỳ đẻ nhánh ré là thời kỳ hút đạm mạnh nhất cũng là thời kỳ lúa hút kali mạnh nhất. Khi lúa thiếu đạm nhu cầu về kali tăng lên, nếu thiếu kali cây lúa sẽ có biểu hiện lá có màu đậm hơn, trỗ sớm, lá chóng, năng suất giảm. Thiếu kali tổng hợp protein bị trở ngại, cây lúa cần kali trong suốt thời gian đẻ nhánh. Thời kỳ hình thành đòng và trỗ thiếu kali bông ngắn, hạt ít và năng suất giảm. Theo Đinh Văn Lữ, tỷ lệ đạm được tính bằng phần trăm so với trọng lượng khô theo các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa. Thời mạ 1,52; thời kỳ đẻ nhánh 3,65; thời kỳ cuối làm đòng 1,95; thời kỹ trỗ bông 1,47 và thời kỳ chín là 0,46. Qua kết quả trên cho thấy việc bón đạm cho lúa vào 2 thời kỳ đẻ nhánh và làm đòng là cần thiết và có hiệu lực cao. Lượng đạm bón liên quan chặt chẽ với năng suất, tuy vậy lượng đạm bón bao nhiêu là thích hợp với cây lúa. Theo tác giả đã nghiên cứu nếu muốn đạt 50 tạ/ha một vụ cần bón từ 100 – 120 kg N/ha. Lượng đạm này từ các SVTH: Lê Văn Huấn - Lớp trồng trọt K3 Bãy Cháy Quảng Ninh Trang 10 . triển của chiều cao cây (cm). Chiều cao cây biểu hiện khả năng sinh trưởng, phát triển của cây, chiều cao cây tăng dần từ lúc cây trổ bông, sau đó chiều cao cây không tăng nữa. Chiều cao cây là. là nhiệm vụ quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp của nước ta nói riêng và thế giới nói chung trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo an toàn lương thực. Đối với Việt Nam trong nghỊ trồng lúa. năng suất trung bình của thế giới trong năm 1987 và 1997. Tuy nhiên trong suốt những năm 1987 đến 1997 sản xuất hạt của Châu Mỹ đã tăng hơn so với Châu Phi. Trong năm 1997 năng suất trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TRỒNG TRỌT, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TRỒNG TRỌT, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TRỒNG TRỌT

Từ khóa liên quan