BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)

77 2,733 10
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 15:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚNMôn: Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyếnĐề tài 2: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)Nhóm sinh viên :HỌ VÀ TÊNMSSVLỚPĐinh Thị Am20070043HTTTK52Trần Lệnh Ánh20070169HTTTK52Tạ Văn Cương20070386HTTTK52Lê Văn Hội20071289HTTTK52Nguyễn Bích Ngọc20072105HTTTK52Lê Thế Văn20073426HTTTK52Ma Bory20073937HTTTK52Hà Nội 092011Mục lụcI.Giới thiệu chung51.Portal52.Giới thiệu về Liferay8II.Ứng dụng Liferay trong xây dựng trang tin điện tử91.Quy trình cài đặt93.Quy trình xây dựng trang tin điện tử.93.1Các thành phần cơ bản103.2. Xây dựng trang tin113.3Sửa đổi các portlet133.4Cấu hình portal143.5Cách thức để các trang hoạt động cùng nhau173.6Cách để chia sẻ portlets với một trang thông tin.183.7Cấu hình bảng điều khiển (Control Panel)19III.Tính năng CMS trong Liferay201.Tổng quan về CMS.202.Lợi ích từ việc sử dụng CMS.203.Giới thiệu CMS trong Liferay.214.Các tính năng cụ thể224.1Web Publishing22a.Web content22b.Web content List23c.Web content display23d.Web content search25e.Asset publisher26f.Tag cloud31g.Tag navigation31h.Categories Navigation314.2Document and image management31a.Document Library Portlet31b.Document Library Display39c.Recent Documents Portlet41d.Image Gallery Portlet424.3Web Site Tools47a.Web Forms Portlet47b.Breadcrumb Portlet50c.Navigation Portlet51d.Nested Portlets Portlet52e.Site Map Portlet53f.Page Ratings Portlet54g.Directory Portlet54h.Flash Portlet554.4Phân quyền55IV.Xây dựng trang tin điện tử với Liferay và sử dụng CMS571.Hướng dẫn dành cho người quản trị57a.Xây dựng một site với WCM trong Liferay57b.Phần lựa chọn Web Content của Control Panel59c.Xuất bản nội dung với Web Content Display Portlet62d.Tính năng nâng cao trong việc tạo nội dung652.Xây dựng và quản lý trang662.1Dock bar menu.662.2Thêm trang mới682.3Xóa trang682.4Thêm Portlet mới692.5Thay đổi cấu trúc bố trí trang692.6Quản lý trang702.7Nhân bản trang.732.8Thay đổi giao diện của trang732.9Export Import743.Kết quả75I.Giới thiệu chung1.PortalPortal là cổng thông tin điện tử. Khác với các website thông thường portal là nơi tích hợp hầu hết các thông tin và dịch vụ cần thiết cho người dùng. Sự ra đời của portal nhằm giải quyết các nhược điểm mà các website thông thường mắc phải như khó bảo trì, tích hợp, mở rộng, v.v… đặc biệt là khả năng tùy biến khá cao, cá nhân hóa, tính bảo mật cao.a.Phân loại portal:Tùy thuộc vào mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối mà ta có những cổng thông tin như sau:•Cổng thông tin công cộng (Public portals): Khi muốn ghép nối các thông tin lại với nhau từ nhiều nguồn, nhiều ứng dụng và từ nhiều người ta dùng loại cổng thông tin này. Ngoài ra nó còn cho phép cá nhân hóa (personalization)các website theo từng đối tượng người dùng. Ví dụ Yahoo.•Cổng thông tin doanh nghiệp (Enterprise portal hay Corporate Desktops):Cổng thông tin này được xây dựng để cho phép các thành viên của doanhnghiệp sử dụng và tương tác trên các thông tin hay ứng dụng nghiệp vụ tácnghiệp của doanh nghiệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO BÀI TP LN Môn: Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến Đ ti 2: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS) Nhm sinh viên : HỌ VÀ TÊN MSSV LP Đinh Thị Am 20070043 HTTT-K52 Trần Lệnh Ánh 20070169 HTTT-K52 Tạ Văn Cương 20070386 HTTT-K52 Lê Văn Hội 20071289 HTTT-K52 Nguyễn Bích Ngọc 20072105 HTTT-K52 Lê Thế Văn 20073426 HTTT-K52 Ma Bory 20073937 HTTT-K52 Hà Nội 09/2011 Mục lục 1 I. Giới thiệu chung 4 1.1 Portal 4 1.2 Giới thiệu về Liferay 7 II. Ứng dụng Liferay trong xây dựng trang tin điện tử 8 1. Quy trình cài đặt 8 1.3 Quy trình xây dựng trang tin điện tử 8 1.4 Các thành phần cơ bản 9 1.5 . Xây dựng trang tin 10 1.6 Sửa đổi các portlet 12 1.7 Cấu hình portal 13 1.8 Cách thức để các trang hoạt động cùng nhau 16 1.9 Cách để chia sẻ portlets với một trang thông tin 16 1.10 Cấu hình bảng điều khiển (Control Panel) 17 III. Tính năng CMS trong Liferay 18 1. Tổng quan về CMS 18 2. Lợi ích từ việc sử dụng CMS 19 3. Giới thiệu CMS trong Liferay 19 4. Các tính năng cụ thể 20 i. Web Publishing 20 b. Web content List 21 c. Web content display 21 d. Web content search 24 e. Asset publisher 24 2 f. Tag cloud 30 g. Tag navigation 30 h. Categories Navigation 30 ii. Document and image management 30 iii. Web Site Tools 46 iv. Phân quyền 54 IV. Xây dựng trang tin điện tử với Liferay và sử dụng CMS 56 1. Hướng dẫn dành cho người quản trị 56 2. Xây dựng và quản lý trang 65 2.1 Dock bar menu 65 2.2 Thêm trang mới 66 2.3 Xóa trang 67 2.4 Thêm Portlet mới 68 2.5 Thay đổi cấu trúc bố trí trang 68 2.6 Quản lý trang 69 2.7 Nhân bản trang 72 2.8 Thay đổi giao diện của trang 72 2.9 Export / Import 73 3. Kết quả 74 3 I. Giới thiệu chung 1.1 Portal Portal là cổng thông tin điện tử. Khác với các website thông thường portal là nơi tích hợp hầu hết các thông tin và dịch vụ cần thiết cho người dùng. Sự ra đời của portal nhằm giải quyết các nhược điểm mà các website thông thường mắc phải như kh bảo trì, tích hợp, mở rộng, v.v… đặc biệt là khả năng tùy biến khá cao, cá nhân ha, tính bảo mật cao. a. Phân loại portal: Tùy thuộc vào mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối mà ta c những cổng thông tin như sau: • Cổng thông tin công cộng (Public portals): Khi muốn ghép nối các thông tin lại với nhau từ nhiều nguồn, nhiều ứng dụng và từ nhiều người ta dùng loại cổng thông tin này. Ngoài ra n còn cho phép cá nhân ha (personalization)các website theo từng đối tượng người dùng. Ví dụ Yahoo. • Cổng thông tin doanh nghiệp (Enterprise portal hay Corporate Desktops):Cổn g thông tin này được xây dựn g để cho phép các thành viên của doanhnghiệp sử dụng và tương tác trên các thông tin hay ứng dụng nghiệp vụ tácnghiệp của doanh nghiệp. 4 • Cổng giao dịch điện tử (Marketplace portals): Là nơi liên kết giữa người bánvà người mua. Ví dụ: eBay, ChemWeb. • Cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt (Specialized portals): Ví dụ như SAP portal, cổng thông tin loại này cung cấp các ứng dụng chuyên biệt khác nhau. b. Tính năng cơ bản: Các loại cổng thông tin đều c chung một số tính năng cơ bản. Người ta xem các tính năng đ như một tiêu chuẩn để phân biệt portal với một website tổng hợp tintức, ứng dụng quản trị nội dung website, hoặc một ứng dụng chạy trên nền Web. -Khả năng cá nhân hoá (Customization hay Personalization): Portal được hiển thị theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào đối tượng người dùng hay nhmngười sử dụng. Mỗi cá nhân c thể tự chỉnh sửa cách thể hiện thông tin, ứng dụng theo yêu cầu sử dụng. -Tích hợp nhiều loại thông tin (Content aggregation) : Cho phép xây dựng nộidung thông tin từ nhiều nguồn khác nhau cho nhiều đối tượng sử dụng. Sự khác biệt giữa các nội dung thông tin sẽ được xác định qua các ngữ cảnh hoạt độngcủa người dùng (user-specific context). 5 - Xuất bản thông tin( Content syndication) : Thu thập thông tin từ nhiều nguồnkhác nhau, cung cấp cho người dùng thông qua các phương pháp hoặc giao thức (protocol) một cách thích hợp. C khả năng xuất bản thông tin với các định dạng đã được quy chuẩn. Ngoài ra, các tiêu chuẩn dựa trên XML cũng phải được ápdụng để quản trị và hiển thị nội dung một cách thống nhất, xuyên suốt trong quá trình xuất bản thông tin. - Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin (Multidevice support) : Portal phảic khả năng vận hành đa nền đa phương tiện. Để truy xuất vào portal người dùngc thể sử dụng nhiều loại thiết bị như và nhiều trình duyệt khác nhau - Khả năng đăng nhập một lần: Đây là một tính năng rất quan trọng. Portal sẽ lấy thông tin về người sử dụng từ các thư mục như LDAP (Lightweight DirectoryAccess Protocol), DNS (Domain Name System) hoặc AD (Active Directory). -Quản trị portal (Portal administration): Xác định cách thức hiển thị thông tincho người dùng cuối. Cho phép thiết lập các giao diện người dùng với các chi tiết đồ hoạ, người quản trị phải định nghĩa được các thành phần thông tin, các kênh tương tác với người sử dụng cuối, định nghĩa nhm người dùng cùng với các quyền truy cập và sử dụng thông tin khác nhau. -Quản trị người dùng (Portal user management): Cung cấp các khả năng quản trị người dùng cuối tùy vào đối tượng sử dụng của portal. Người 6 sử dụng c thểtự đăng ký thành viên tại một cổng thông tin công cộng hoặc được người quản trị tạo tài khoản và gán quyền sử dụng thích hợp. Nếu hệ thống chỉ thỏa mãn tối đa năm tính năng đã nêu trên thì đ chỉ là một ứng dụng web hoặc phần mền quản trị nội dung chứ không phải giải pháp portal. Nếu hệ thống không thỏa mãn tính năng Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin (Multidevice support ) nhưng lại thỏa mãn tất cả cá c tính năn g còn lại thì hệ thống đ vẫn được xem là giải pháp 1.2 Giới thiệu về Liferay Liferay portal là một khung nền (Flatform) mã nguồn mở hỗ trợ phát triển các cổng thông tin (portal). LifeRay portal cung cấp một giao diện web chuẩn để truy cập đến dữ liệu và các tiện ích nằm rải rác ở những nguồn khác nhau. Với LifeRay portal, giao diện của một cổng thông tin (Portal) thường bao gồm các kênh thông tin (Portlet) được tạo ra theo một chuẩn xác định và các kênh thông tin được phát triển độc lập với bản thân cổng thông tin và không bị b buộc chặt vào cổng thông tin, chúng mang dáng vc của Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture). Liferay portal xây dựng sẵn hơn 60 kênh thuộc các chủng loại như Blogs, calendar, Document Library, Image Gallery, mail, message boards, polls, RSS feeds, Wiki, web content, Content Management System, Enterprise Content Management Systems Phiên bản hiện tại 6.x c nhiều cải tiến hơn so với phiên bản 5.x. Đặc biệt phiên bản này c hỗ trợ môi trường phát triển ứng dụng (IDE) giúp cho quá trình phát triển các ứng dụng được dễ dàng hơn. 7 II. Ứng dụng Liferay trong xây dựng trang tin điện tử 1. Quy trình cài đặt Để cài đặt một ứng dụng trên Liferay thì đầu tiên chúng ta phải cài đặt n met Portal trên máy tính.Các bước để cài đặt met phiên bản Liferay trên máy tính : - Download Liferay Portal Standard Edition với Tomcat 6.x từ website http://Liferay.com/web/guest/downloads/portal - Giải nén file vào throng $Liferay Portal - Xa folders :$tomcat_as_Dir/webapps/sevencogs -hook và $tomcat_as_Dir/webapps/sevencogs –themes - Chạy $Tomcat_As_DIR/bin/startup.bat đối với Windows - Mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080 - Đăng nhập vào địa chỉ email test@liferay.com và kiếm tra pass word - Lựa chọn và trả lời yêu câu hỏi yêu cầu . Giao diện sau khi cài đặt thành công c dạng như sau : 1.3Quy trình xây dựng trang tin điện tử. Mục đích chính của phần này là thảo luận về cách triển khai một cổng thông tin với portlets. N cũng chỉ ra làm thế nào để sửa đổi trực quan các trang và các portlets theo các chủ đề và cách cảm nhận khác nhau. N giúp chúng ta hiểu về portal, và portlets 8 dựa theo các đặc tả (JSR-286), làm thế nào để cài đặt cổng thông tin bao gồm các tùy chọn cài đặt và các ma trận triển khai, làm thế nào để cấu hình trang chủ và tất cả các trang khác trong mạng cục bộ. N giới thiệu cho chúng ta các bước xây dụng cơ bản và các cài đặt cơ bản trong xây dựng trang tin. N cũng thảo luận làm thế nào để định hướng cấu trúc của các mạng cục bộ với portlets, ví dục như Site Map, Breadcrumb, Navigation, đồng thời chỉ ra cách làm để cấu hình database, các tùy chọn mail…. Cuối cùng n cung cấp các hướng dấn để làm các trang hoạt động cùng nhau, chia sẻ bất kỳ portlet với trang cổng thông tin và sửa đổi các bảng điều khiển (Control Panel). 1.4 Các thành phần cơ bản - Portlets là một ứng dụng cung cấp các thành phần nội dung như các thông tin, dịch vụ được sử dụng trong portal page và được quản lý bởi một portlet container. N được sử dụng bởi portal với khả năng thêm các thành phần giao diện người sử dụng. - Nội dung của portlets được tích hợp với các portlets khác trong cùng một portal page - Portlet container xử lý yêu cầu và tạo ra nội dung động. - Chu trình của portlet. - Chu trình của portlet bao gồm 3 thành phần : Init , processAction và destroy 9 1.5. Xây dựng trang tin  Xây dựng một Pages - Lựa chọn pages của bạn ở chế độ Public hay Private bằng cách chọn vào Goto. - Chọn vào “ Add “ để thêm một pages hay một portlets như Content Display , Asset publisher, Search , Navigation … - Chọn vào “Manager” để tìm link tới control pannel, quản lý các pages và lựa chọn Layout của Pages. 10 [...]... thể hiện c Web content display Portlet này có thể được sử dụng để xuất bản bất kỳ nội dung web nào trên trang portlet Hầu hết nội dung của các portlet này ở trên liferay. com và các website sử dụng liferay, và có thể được sắp xếp trên một trang cùng với việc sử dụng tính 21 năng kéo thả của liferay Portlet Web content dislay cho phép hiển thị nội dung của web Tính năng • Hiện thị danh sách các mục có... nhằm mục đích xây dựng hệ thống tài liệu và các loại nội dụng khác một cách thống nhất Năm 2002, công ty Microsoft mới bắt đầu tham gia lĩnh vực này Số lượng các công ty ở Việt Nam xây dựng và sử dụng các hệ thống CMS khá giới hạn Phần lớn các công ty phát triển các hệ thống CMS đều với mục đích kinh doanh Nhưng bên cạnh đó cũng có một số những công ty, tổ chức và cá nhân cung cấp các giải pháp CMS... ích từ việc sử dụng CMS • Cập nhập thông tin nhanh chóng Nhờ đó ta có thể giảm được thời gian, công sức và chi phí cho việc cập nhập thông tin • Các ứng dụng khác có thể sử dụng CMS như một công cụ hỗ trợ cho việc cung cấp và cập nhật thông tin • CMS giúp người sử dụng dễ dàng tạo ra nội dung các trang web • Phân quyền sử dụng tương ứng với mỗi đối tượng sử dụng • Cá nhân hóa thông tin người dùng... quản lý một trang cá nhân người dùng đã đăng nhập và một trang public với Manage| Page Chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn các để quản lý một trang riêng tư và trang public với Control Panel Nhìn chung, Control Panel là một tính năng của portal cho phép chũng ta chỉnh sửa các cài đặt điều khiển portal Nó cũng cấp các quản trị trung tâm cho tất cả các danh mục, người dùng, tổ chức, cộng đồng, luật, các tài... chúng ta các khả năng để chỉnh sửa nhanh các control của portlets trong các trang Mặc định, chỉnh sửa nhanh các controle tác động tới tất cả các trang của người sử dung Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này Theo cách đó, nó sẽ tốt hơn nếu Toggle Edit Controls chỉ tác động lên các điều khiển của trang hiện tại sau khi có một chỉnh sửa nhanh và không phải lên tất cả các trang của người sử dụng Một người... người sử dụng có thể muốn một trang public để hiện ra các biên và điều khiển, chỗ có thể sửa các điều khiển được yêu cầu trong trong public Đó là chức năng chỉnh sửa nhanh có thể được mở rộng trong Current page Liferay hỗ trợ tối đa các giao diện cũng như chức năng cho người dùng, để thao tác quản lý, chỉnh sửa và kiểm soát các chức năng hệ thống 1.9 Cách để chia sẻ portlets với một trang thông tin. .. click vào phần More|Look and Feel (điều kiện Sign in trước) Các lựa chọn tùy chỉnh sẽ xuất hiện và bạn có thể sửa đổi theo ý muốn cá nhận Đây là một trong những đặc điểm mang tính cá nhân hóa khi xây dựng các trang công thông tin Portal cũng cấp cho chúng ta các khả năng thay đổi động, thậm chí các chức năng của các portlet CSS được đặc tả bởi các portlet CSS Tất cả đều có thể tùy chọn theo mẫu như các. .. cùng với phiên bản liferay 4.4 và được cải tiến sau đó, bao gồm một tập các cải tiến đáng kể trong phiên bản 5.2, và trở thành công cụ được sử dụng rộng rãi cho web publishing Tính năng • Hỗ trợ cho một số kiểu danh sách hiển thị : o tóm tắt o tiêu đề o tóm tắt thông tin o Bảng • Hướng dẫn lựa chọn các assets • Hỗ trợ việc gom nhóm các assets của một danh sách bằng các tag • Lựa chọn linh hoạt các. .. Cung cấp cơ chế tìm kiếm thông tin • Cho phép dùng các template nhằm hỗ trợ tạo ra nội dung một cách đồngnhất • Cho phép thay đổi cách thức hiển thị của các trang web trong Website • CMS còn giúp chấm dứt tình trạng thông tin thiếu cập nhập trên các Website 3 Giới thiệu CMS trong Liferay Liferay Portal cung cấp hai chức năng chính trong CMS: Quản lý nội dung và xuất bản các nội dung đó Quản lý dữ liệu:... dụng các thẻ theo ý muốn Các thẻ khác nhau có thể được hiển thị với các kích thước khác nhau phụ thuộc vào số lần môt thẻ được sử dụng Bắt đầu từ phiên bản liferay 6.0 hỗ trợ tính năng Tag cloud g Tag navigation Cho phép người dùng tự điều chỉnh cách sử dụng các thẻ Cho phép bạn duyệt nội dung bằng các thẻ liên kết Các hành vi mặc định của Navigation hiển thị sẵn các thẻ cho nội dung trên cùng một
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS), BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS), BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS), II. Ứng dụng Liferay trong xây dựng trang tin điện tử, III. Tính năng CMS trong Liferay, IV. Xây dựng trang tin điện tử với Liferay và sử dụng CMS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn