Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

72 902 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 14:23

Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 NĂM HỌC 2013-2014 Các em thân mến! Thời gian ôn thi của chúng ta không còn nhiều, thời gian còn lại đòi hỏi các em phải cố gắng rất nhiều, những phần đầu các em học lâu rồi, có nhiều bạn đã quên, Thầy đã ôn tập cho các em kỹ rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vào giải đề Thi, đây là hệ thống các đề thi thử, để làm tốt thì đòi hỏi các em phải chăm chỉ, các em phải tự giác làm bài ở nhà, phải xem lại kiến thức đã học để làm cho tốt. Các em hãy nhớ rằng chúng ta đang học cho chính bản thân mình. Hãy cố gắng lên, tất cả vì tương lai của chính các em ! Bố mẹ và những người thân đang hi vọng và tin tưởng ở chúng ta đó! ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? A. Quang điện. B. Thắp sáng. C. Kích thích sự phát quang. D. Sinh lý. Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. B. Pha của dao động giảm dần theo thời gian. C. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian. D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. Câu 3. Mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Trong mạch có sự biến đổi qua lại giữa: A. Điện tích và điện trường. B. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện. C. Điện tích và dòng điện. D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Câu 4. Một vật dao động điều hòa với phương trình: 4 os( )( ) 6 x c t cm π π = + . Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là? A. 4m/s. B. 0,04π m/s. C. 4π m/s. D. π m/s. Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là: 1 5 os(10 )( ) 3 x c t cm π π = + và 2 5 os10 ( )x c t cm π = . Phương trình dao động tổng hợp của vật là? A. 5 os(10 )( ) 3 x c t cm π π = + . B. 5 os(10 )( ) 6 x c t cm π π = + . C. 5 3 os(10 )( ) 6 x c t cm π π = + . D. 5 3 os(10 )( ) 4 x c t cm π π = + . Câu 6. Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu sóng vô tuyến điện có cuộn cảm L=2μH. Hỏi phải điều chỉnh tụ C bằng bao nhiêu để bắt được sóng có bước sóng 100m ? A. 1,41nF. B. 11,3pF. C. 113pF. D. 55,6pF. Câu 7. Trên một đoạn mạch có thể có R, L, C mắc nối tiếp, nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là ? A. Đoạn mạch có điện trở và tụ điện. B. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng. C. Đoạn mạch chỉ có tụ điện. D. Đoạn mạch không thể có tụ điện. Câu 8. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là: 1 6 os( )( ) 4 x c t cm π ω = + và 2 3 8 os( )( ) 4 x c t cm π ω = + . Chọn phát biểu sai về hai dao động này? A. Hai dao động có cùng chu kỳ. B. Hai dao động vuông pha với nhau. C. Dao động tổng hợp có biên độ 10cm. D. Dao động 2 trễ pha hơn dao động 1. Câu 9. Chọn câu trả lời đúng. Kim loại có công thoát electron là A = 2,62 eV. Khi chiếu vào kim loại này đồng thời hai bức xạ có bước sóng  1 = 0,4 m và   2 = 0,2 m thì hiện tượng quang điện :  1 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng A. xảy ra với bức xạ  1 , không xảy ra với bức xạ  2 . B. xảy ra với cả hai bức xạ. C. xảy ra với bức xạ  2 , không xảy ra với bức xạ  1 . D. không xảy ra với cả hai bức xạ. Câu 10. Trong sóng dừng, khoảng cách giữa nút và bụng kề nhau bằng? A. một bước sóng. B. nửa bước sóng. C. hai bước sóng. D. Một phần tư bước sóng. Câu 11. Một sóng có tần số f=200Hz truyền trên một sợi dây với tốc độ v= 40m/s. Nếu sợi dây dao 90cm, hai đầu cố định thì sóng dừng xuất hiện trên dây có bao nhiêu bụng? A. 6. B. 8. C. 9. D. 12 Câu 12. Công thức nào sau đây không đúng với mạch RLC nối tiếp? A. U=U R +U L +U C . B. u = u R +u L +u C . C. R L C U U U U= + + ur uuur uur uuur . D. 2 2 ( ) R L C U U U U= + − . Câu 13. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 25N/m, dao động với quỹ đạo dài 20cm. Năng lượng dao động toàn phần của con lắc là? A. 5000J. B. 0,125J. C. 12500J. D. 0,25J. Câu 14. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử: A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. C. Không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng. Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần hệ số tự cảm L, tần số góc của dòng điện là ω ? A. Điện áp trễ pha 2 π so với dòng điện. B. Mạch không tiêu thụ điện. C. Tổng trở của đoạn mạch bằng 1 L ω . D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có thể sớm pha hoặc trễ pha so với dòng điện tùy thuộc vào thời điểm mà ta xét. Câu 16. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm với tần số là 20Hz. Lúc t=0, vật ở vị trí cân bằng và đi theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là? A. 10 os(40 )( ) 2 x c t cm π π = − . B. 5 os(20 )( ) 2 x c t cm π π = − . C. 10 os(20 )( ) 2 x c t cm π = + . D. 5 os(40 )( ) 2 x c t cm π π = + . Câu 17. Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ như thế nào ? A. Giảm 10 lần. B. Tăng 10 lần. C. Giảm 100 lần. D. Tăng 100 lần. Câu 18. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng trên các phần tử trên lần lượt là 40V ; 80V và 50V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng ? A. 0,8. B. 0,6. C. 0,25. D. 0,71. Câu 19. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cuộn dây , phần cảm là nam châm có 8 cặp cực. Muốn máy phát ra dòng điện có tần số 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ bằng ? A. 375 vòng/phút. B. 750 vòng/phút. C. 3000 vòng/phút. D. 6000 vòng/phút. Câu 20. Cho các chùm sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. B. Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục. C. Mỗi chùm sáng trên đều có một bước sóng xác định. D. Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất vì chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất. Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm. Hai khe cách nhau 0,9mm và cách màn quan sát 1,8m. Vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm một khoảng? A. 6mm. B. 4,8mm. C. 4,4mm. D. 3,2mm. Câu 22. Cho chuỗi phản ứng hạt nhân : 238 1 92 0 U n X Y Z β β − − + → → → . Các hạt nhân X, Y, Z lần lượt là ? 2 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng A. 239 239 239 92 94 93 , ,U Pu Np . B. 239 239 239 93 94 92 , ,Np Pu U . C. 239 239 239 92 93 94 , ,U Np Pu . D. 239 239 239 93 92 94 , ,Np U Pu . Câu 23. Điều nào sau đây không đúng khi nói về quang phổ liên tục ? A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối. D. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng, hoặc khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra. Câu 24. Ánh sáng có bước sóng 10 -6 m thuộc loại tia nào? A. Tia hồng ngoại B. Tia tử ngoại. C. Tia cực tím. D. Tia X. Câu 25. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ o =0,30 μm. Công thoát của kim loại đó là? A. 1,16eV. B. 2,21eV. C. 4,14eV. D. 6,62eV. Câu 26. Điều kiện để xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài l, một đầu cố định, một đầu tự do là? A. 2 l k λ = . B. 1 2 l k λ = + . C. (2 1)l k λ = + . D. 4 2 1 l k λ = + . (Với k = 0, 1, 2, …) Câu 27. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng ? A. Một chất cách điện trở thành chất dẫn điện khi được chiếu sáng. B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng. C. Giảm điện trở suất của một kim loại khi được chiếu sáng. D. Truyền dẫn ánh sáng theo một sợi quang được uốn cong bất kỳ. Câu 28. Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm ( ) 1 L H π = mắc nối tiếp với một điện trở thần R=100Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp ( ) 100 2 os100u c t V π = . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là ? A. ( ) 2 os 100 4 i c t A π π   = +  ÷   . B. ( ) 2 os 100 6 i c t A π π   = −  ÷   . C. ( ) os 100 4 i c t A π π   = −  ÷   . D. ( ) os 100 2 i c t A π π   = +  ÷   Câu 29. Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,35 µm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,76µm. Cho rằng năng lượng electron nhận được chuyển thành công thoát electron ra khỏi bề mặt kim loại và truyền động năng cho electron. Động năng ban đầu cực đại của các electron bứt ra khỏi kim loại đó là A. 3,06.10 -19 J. B. 2,73.10 -19 J C.6,03.10 -19 J D.3,60.10 -19 J Câu 30. Côban 60 27 Co phóng xạ β - với chu kỳ bán rã T = 5,27năm. Thời gian để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ 60 27 Co phân rã hết là ? A. 2,635 năm. B. 2,57 năm. C. 7,91 năm. D. 10, 54 năm. Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa về sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f=20Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A và B những khoảng d 1 =16cm, d 2 =20cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? A. 20cm/s. B. 10cm/s. C. 40cm/s. D. 60cm/s. Câu 32. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt tham gia sẽ như thế nào ? A. Được bảo toàn. B. Tăng. C.Giảm. D. Có thể tăng hoặc giảm tùy theo phản ứng. II. Phần dành cho thí sinh học chương trình cơ bản (8 câu, từ câu 33 đến câu 40). Câu 33. Con lắc lò xo có độ cứng k=80N/m. Khi cách vị trí cân bằng 2,5cm, con lắc có thế năng là bao nhiêu ? A. 15.10 -3 J. B. 25.10 -3 J. C. 2.10 -3 J. D. 4.10 -3 J. Câu 34. Hai sóng cùng pha khi : A. 2k ϕ π ∆ = . B. (2 1)k ϕ π ∆ = + . C. 1 2 k ϕ π   ∆ = +  ÷   . D. (2 1)k ϕ π ∆ = − . (với 0; 1; 2; k = ± ± ). 3 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 35. Cuộn cảm thuần L = 0,2H được mắc nối tiếp với tụ C = 318µF vào mạng điện xoay chiều có tần số f = 200Hz. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu mạch với dòng điện qua mạch là ? A. 4 π B. 4 π − . C. 2 π − . D. 2 π . Câu 36. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng điện từ và sóng cơ? A. Mang năng lượng. B. Có tốc độ lan truyền phụ thuộc môi truờng. C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. Truyền được trong chân không. Câu 37. Hạt nhân 14 6 C có khối lượng hạt nhân 13,99991u. Tính năng lượng liên kết của 14 6 C ? Với m p =1,00728u, m n =1,00866u, 1u=931,5MeV/c 2 . A. 105,3MeV. B. 7,52MeV. C. 5,72MeV. D. 103,5MeV. Câu 38. Tia laze không có tính chất nào sau đây? A. Tính đơn sắc B. Tính phân kỳ C. Tính định hướng. D. Có cường độ lớn. Câu 39. Cho phản ứng hạt nhân: 19 16 9 8 F p O X+ → + . Hạt nhân X là hạt nào sau đây? A. α. B. β - . C. β + . D. n. Câu 40. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa hứng trên màn ảnh đặt cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Bước sóng của ánh sáng đó là? A. 0,64µm. B. 0,55 µm. C. 0,48 µm. D. 0,40 µm. ĐỀ SỐ 2 PHẦN CHUNG: (Gồm 32 câu dành cho tất cả các thí sinh) Câu 1: Khi vật dao động điều hòa, đại lượng biến đổi không cùng chu kì với li độ là A. gia tốc. B. thế năng. C. vận tốc. D. lực kéo về. Câu 2: Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. Nếu tăng chiều dài của con lắc lên 2 lần thì chu kì dao động mới T’ của con lắc là : A. T’ = 2T B. T’ = T/2 C. T’ = 2 .T D. T’ = T/ 2 Câu 3: Trong dao động cơ, điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là A. lực masát của môi trường phải nhỏ. B. biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng. C. năng lương do lực cưỡng bức cung cấp phải lớn. D. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng. Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng m = 100g dao động điều hòa với vận tốc v = 10πcos(πt + / 6 π ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π 2 = 10. Lực kéo về có độ lớn cực đại là A. 0,1 N. B. 1 N. C. 10 N. D. 0,2 N. Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa, trong một chu kì vật đi được quảng đường dài 20cm. Lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = − 3cm thì động năng của con lắc là : A. 0,05 J B. 0,018 J C. 0,032 J D. 0,080 J Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cosωt (cm). Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, sau thời gian bằng 3 1 chu kì, li độ của vật là A. 5 . B. − 5 cm. C. 2 2 − cm. D. 2 2 cm. Câu 7: Mức cường độ của một âm là L = 50dB. Biết cường độ âm chuẩn (cùng tần số) là I 0 = 10 -12 W/m 2 . Cường độ của âm này là A. 10 − 8 W/m 2 . B. 10 − 6 W/m 2 . C. 10 − 5 W/m 2 . D. 10 − 7 W/m 2 . Câu 8: Khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động ngược pha với nhau cách nhau 4 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng A. một bước sóng. B. Nửa bước sóng. C. một phần tư bước sóng. D. hai bước sóng. Câu 9: Ở mặt nước, có hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = acos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 6,5 cm và 9,5 cm có biên độ dao động là 6mm. Giá trị của a là A. 4 mm. B. 3 mm. C. 6 mm. D. 0 mm. Câu 10: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng khác nhau về A. tần số. B. biên độ của các hoạ âm. C. đồ thị dao động âm. D. chu kỳ của sóng âm. Câu 11: Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa vào A. viêc sử dụng từ trường quay. B. hiện tượng cộng hưởng điện. C. hiện tương cảm ứng điện từ. D. hiện tượng tự cảm. Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử : cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và điện trở R mắc nối tiếp. Hệ số công suất của mạch điện là 2 2 , tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần là A. 1 B. 2 1 C. 2 3 D. 4 1 Câu 13: Đặt điện áp u = t π 100cos200 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung π 4 10 − =C (F). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: A. i 2cos(100 t )(A) 2 π = π − . B. i 2 2 cos(100 t )(A) 2 π = π − . C. i 2 2 cos(100 t )(A) 2 π = π + . D. i 2cos(100 t )(A) 2 π = π + . Câu 14: Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch RLC là u = t π 100cos200 (V). Vào thời điểm 300 1 (s) vôn kế mắc vào hai đầu mạch điện chỉ giá trị A. 70,7 V. B. 282,8 V. C. 141,4 V. D. 200 V. Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai . Điện áp xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp là ) 3 cos(2 π ω += tUu V, trong đó tần số thay đổi được, U luôn không đổi. Khi điện áp hai đầu mạch điện cùng pha với dòng điện thì A. ω 2 .L.C = 1. B. R U P 2 = . C. LC f π 2 1 = . D. 2UU R = . Câu 16: Đọan mạch xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần , cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp u = U o cos(ωt + π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I o cos(ωt − π/3). Đoạn mạch AB chứa : A. Tụ điện B. Điện trở thuần. C. Cuộn dây thuần cảm. D. Cuộn dây có điện trở thuần. Câu 17: Một mạch dao động LC có C = 500 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do với điện áp ở giữa hai bản tụ điện là       += 2 10.2cos04,0 3 π ti A. Cảm kháng L là : A. 2 H. B. 0,5 H. C. 0,8 H. D. 1,25 H. Câu 18: Mạch tách sóng có tác dụng A. tách sóng mang ra khỏi mạch dao động. B. tách sóng âm tần ra khỏi mạch dao động. C. tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang. D. tách sóng âm tần ra khỏi nguồn. Câu 19: Một mạch dao động có tần số dao động riêng là 10 6 Hz. Cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H, (lấy 10 2 = π ) tụ điện có điện dung là A. 25,0 pF. C. 25,0 µ F. C. 25,0 nF. D. 25,0 F. 5 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa với khe y-âng được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc bước sóng λ . Biết khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 ở hai bên vân trung tâm là 6mm. Xét hai điểm M và N (ở về một phía của vân trung tâm) cách vân sáng trung tâm lần lượt là 3,5mm và 8mm, ta đếm được số vân sáng trên đoạn MN là A. 5 B. 2. C. 3. D. 4. Câu 21: Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào A. bước sóng của ánh sáng B. màu sắc của môi trường C. màu của ánh sáng D. lăng kính mà ánh sáng đi qua Câu 22: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm đến hai khe Young với a = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa hai khe cách màn một khoảng D = 1 m. Tại một điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng x = 6,6mm có vân: A. Vân tối thứ 6. B. Vân sáng bậc 5. C. Vân tối thứ 5. D. Vân sáng bậc 6. Câu 23: Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối thứ nhất là A. D a λ B. 2 D a λ C. 3 D a λ D. 3 2 D a λ Câu 24: Tính chất nào sau đây không là tính chất chung của tia Rơnghen và tia tử ngoại ? A. có khả năng đâm xuyên mạnh. B. làm ion hóa chất khí C. làm phát quang một số chất D. có tác dụng lên kính ảnh Câu 25: Giới hạn quang điện của xêdi (Cs) là 0,66µm. Công thoát của electron ra khỏi bề mặt xêdi là A. 1,88 eV B. 2,80 eV. C. 1,68 eV. D. 0,86 eV. Câu 27: Suất điện động của một pin quang điện A. có giá trị bằng suất điện động của một pin điện hóa. B. có giá trị không đổi, không phụ thuộc điều kiện kích thích. C. xuất hiện khi pin được chiếu sáng bởi ánh sáng thích hợp. D. tồn tại cả khi chưa được chiếu sáng và khi được chiếu sáng. Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K có năng lượng E K = –13,6eV. Bước sóng bức xạ phát ra bằng là λ = 0,1218 µ m. Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L bằng : A. –5,6eV B. 3,2eV С. – 4,1eV D.–3,4eV Câu 29: Chọn câu trả lời đúng . Hạt nhân có A. độ hụt khối càng lớn thì càng dễ phá vỡ. B. năng lượng liên kết lớn thì càng bền vững. C. năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. D. độ hụt khối càng lớn thì có năng lượng liên kết riêng càng lớn. Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân sau đây : BeXB 8 4 10 5 +→+ α . Hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây ? A. Hiđrô ( 1 H) B. Đơteri (D) C. Triti (T) D. Nơtrôn ( 1 n) Câu 31: Chất Iốt phóng xạ I 131 53 có chu kì bán rã 8 ngày đêm, nếu ban đầu nhận 100g chất đó thì sau bao lâu khối lượng còn lại là 0,781g ? A. 65 ngày đêm. B. 56 ngày đêm C. 76 ngày đêm. D. 67 ngày đêm Câu 32: Hạt nhân D 2 1 có khối lượng là 2,0136u . Cho m p = 1,0073u , m n = 1,0087u , u = 1,66.10 - 27 kg = 931,5 MeV/c 2 . Năng lượng liên kết của D 2 1 là bao nhiêu ? A. 2,24 MeV. B. 2,45 MeV. C. 1,86 eV D. 2,78 MeV. I. PHẦN RIÊNG: Học sinh chọn phần A hoặc phần B để làm bài PHẦN A: Ban cơ bản Câu 33: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều tu .100sin2100 π = (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C , R có độ lớn không đổi và L = 1/π (H). Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu các phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là : A. 100W B. 200W C. 250W D. 350W Câu 34: Kết luận nào sau đây là sai? Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa bằng A. tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ. B. thế năng ở vị trí biên. C. động năng vào thời điểm kích thích dao động. 6 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng D. động năng khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng. Câu 35: Tác dụng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều là A. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều. B. gây dung kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn. C. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều. D. gây dung kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. Câu 36: Mạch LC dao động tự do có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình. )102cos(10.4 36 tq π − = (C). Cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức A.       −= 2 10.2cos12,25 3 π π ti (mA) B.       += 2 10.2cos12,25 3 π π ti (mA) C.       += 2 10.2cos64,0 3 π π ti (A) D.       −= 2 10.2cos64,0 3 π π ti (A) Câu 37: Sóng điện từ có bước sóng 9.10 − 7 m có thể dùng: A. Sấy khô thực phẩm B. Chiếu điện, chụp điện. C. Khám phá vết nứt trên bề mặt sản phẩm D. Diệt khuẩn Câu 38: Một rợi dây đàn hồi một đầu được nối vào một nhánh của âm thoa , đầu kia giữa cố định. Khi âm thoa dao động với tần số 600Hz thì tạo ra sóng dừng trên dây có 4 điểm bụng, tốc độ truyền sóng trên dây là 400m/s. Coi đầu nhánh âm thoa là một điểm cố định, chiều dài của dây là A. 3 4 =l m. B. 3 2 =l m. C. 1,2 m. D. 0,75 m. Câu 39: Chọn câu trả lời đúng. Lực hạt nhân là A. lực hút tĩnh điện. B. lực liên kết giữ các prôtôn C. lực tương tác mạnh. D. lực liên kết giữa các nơtrôn Câu 40: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. B. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa trên hiện tượng quang điện ngoài. C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng. D. Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài trên một số kim loại. ĐỀ SỐ 3 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là: A. 100 cm/s. B. 80 cm/s. C. 40 cm/s. D. 60 cm/s. Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + π /2) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 1/4s, chất điểm có li độ bằng: A. 2 cm. B. - 3 cm. C. – 2 cm. D. 3 cm. Câu 3: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π 2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng: A. 0,05 J B. 0,50 J C. 1,00 J D. 0,10 J Câu 4: Bước sóng là: A. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động ngược pha. B. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha C. quãng đường sóng truyền được trong một đơn vị thời gian. D. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng. 7 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 5: Nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng mà có thể phát ra được 3 bức xạ. Ở trạng thái này electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng: A. O B. M C. N D. P Câu 6: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện: A. tăng lên 2 lần B. tăng lên 4 lần C. giảm đi 2 lần D. giảm đi 4 lần Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200 2 cos (100πt)(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R = 40 Ω nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L = 0,4 π H. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là: A. i = 5 cos ( 100πt - 4 π ) (A) B. i = 5 2 cos ( 100πt - 4 π ) (A) C. i = 5 2 cos ( 100πt ) (A) D. i = 5 2 cos ( 100πt + 4 π ) (A) Câu 8: Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A. vân sáng bậc 2. B. vân tối thứ 3. C. vân tối thứ 2. D. vân sáng bậc 3. Câu 9: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là: x 1 = 3cos (ωt – π/4) cm và x 2 = 4cos (ωt + π/4 cm. Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là: A. 5 cm. B. 7 cm. C. 1 cm. D. 12 cm. Câu 10: Hạt nhân Co 60 27 được cấu tạo từ: A. 33 prôtôn và 27 nơtron B. 27 prôtôn và 60 nơtron C. 27 prôtôn và 33 nơtron D. 60 prôtôn và 27 nơtron Câu 11: Chọn phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất? A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn. B. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất. C. Trong các thiết bị điện người ta nâng cao hệ số công suất để giảm cường độ chạy trong mạch. D. Hệ số công suất càng lớn thì khi U,I không đổi công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn. Câu 12: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng: A. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng hơn. B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtron. C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm. D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát. Câu 13: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có: A. số khối A bằng nhau. B. số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau. C. số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau. D. khối lượng bằng nhau. Câu 14: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì: A. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. B. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. C. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. D. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. Câu 15: Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là: A. 0,28 µm. B. 0,31 µm. C. 0,25 µm. D. 0,35 µm. Câu 16: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. v = 400 m/s. B. v = 400 cm/s. C. v = 16 m/s. D. v = 6,25 m/s. 8 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 17: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp một điện áp xoay chiều 150 2 cos100 ( )u t V π = , 4 2.10 C F π − = , 2 L H π = . Khi R = R 0 thì công suất trong mạch đạt cực đại. Giá trị của R 0 và P max là : A. 150Ω ; 150W B. 200Ω ; 75W C. 200Ω ; 150W D. 150Ω ; 75W Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Vân sáng bậc 3 tính từ vân sáng trung tâm nằm cách vân sáng trung tâm 1,8 mm. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là: A. 0,55 µm. B. 0,6 µm. C. 0,5 µm. D. 0,4µm. Câu 19: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ là không đúng? A. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì. B. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động. C. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động. D. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động. Câu 20: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. Câu 21: Chọn câu trả lời đúng ? Khi một vật dao động điều hoà thì : A. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng. B. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn là véc tơ hằng số. C. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn cùng hướng với chuyển động. D. Véc tơ vận tốc luôn cùng hướng chuyển động , véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = A/2 là: A. T/4 B. T/6 C. T/12 D. T/8 Câu 23: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng? A. phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. B. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau. C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định. D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng phôtôn ánh sáng đỏ. Câu 24: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10 -6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1π (A). Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng: A. 3 10 3 s − . B. 7 4.10 s − . C. 6 10 . 3 s − D. 5 4.10 .s − Câu 25: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π 2 = 10). Tần số dao động của mạch là: A. f = 1Hz. B. f = 2,5Hz. C. f = 1MHz. D. f = 2,5MHz. Câu 26: Cho mạch dao động LC, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch: A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 2 lần. Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện? A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc 2/ π B. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 4/ π C. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc 4/ π D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 2/ π Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trường xoáy là trường có đường sức không khép kín. 9 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng B. Từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. C. Trường xoáy là trường có đường sức khép kín. D. Điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. Câu 29: Cường độ âm chuẩn là I 0 = 10 -12 W/m 2 . Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 - 5 W/m 2 . Mức cường độ âm tại điểm đó là: A. 70dB B. 80db C. 60dB D. 50dB Câu 30: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8cos ) 251,0 2 ( xt ππ − mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là: A. m1 =λ B. m1,0 =λ C. cm50 =λ D. mm8 =λ Câu 31: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối. B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ. C. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi dưới áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng. D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối. Câu 32: Một dây đàn dài 40cm,hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Vận tốc sóng trên dây là: A. v = 480m/s. B. v = 120 m/s C. v = 240m/s D. v = 79,8m/s II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN [ 8 câu] A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng năng lượng E n = -1,5 eV sang trạng thái dừng năng lượng E m = -3,4 eV. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.10 8 m/s, hằng số Plăng là 6,625.10 -34 J.s. Tần số của bức xạ mà nguyên tử phát ra là: A. 2,18.10 13 Hz. B. 4,59.10 14 Hz. C. 5,34.10 13 Hz. D. 6,54.10 14 Hz. Câu 34: Đặt điện áp u = U 0 cosωt (U 0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. B. Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R. C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau. D. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Câu 35: Phản ứng nhiệt hạch là sự: A. kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ cao. B. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. D. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt. Câu 36: Các sóng điện từ được sắp xếp theo chiều tăng của bước sóng là: A. sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia gamma. B. tia gamma, tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. C. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia gamma. D. tia gamma, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, sóng vô tuyến. Câu 37: Khi đặt điện áp u = U 0 cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 90 V và 50 V. Giá trị của U 0 là: A. 50 V B. 30 V C. 50 2 V D. 30 2 V Câu 38: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 360 giờ. Sau bao lâu thì khối lượng của nó chỉ còn 1/32 khối lượng ban đầu: A. 75 ngày B. 11,25 ngày C. 480 ngày D. 11,25 giờ 10 [...]... nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young Khoảng cách giữa 2 khe tới màn quan sát là 1m Khoảng vân có giá trị là : A λ/a B λD/a C a/λD D λa/D Câu 27: Chọn câu ĐÚNG Hạt nhân C12 có: A số prôtôn = số nơtrôn B số prôtôn 12 > số nơtrôn 6 C số prôtôn < số nơtrôn D số prôtôn > số nơtrôn 12 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 28: Hạt electron thuộc loại hạt sơ cấp nào sau? A Bariôn B Phôtôn... 33 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng A Thế năng tăng dần và động năng giảm dần B Năng lượng của vật đang chuyển hoá từ thế năng sang động năng C Thế năng của vật tăng dần nhưng cơ năng không đổi D Cơ năng của vật tăng dần đến giá trị lớn nhất Câu 2 Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất cách nhau 8cm mất 1s Chọn gốc thời gian lúc vật. .. chiều dương, phương trình dao động của vật là: B x = 4cos (πt +π/4) cm D x = 4cos(πt –π/4) cm 28 14 ĐỀ SỐ 9 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hoà A.Vận tốc và li độ luôn ngược pha B Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha C Li độ và gia tốc luôn cùng pha nhau D Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau Câu 2: Khi nói về dao động... hòa với tần số góc 4π(rad/s) Chu kì dao động của vật này là A 2 s B 1,5 s C 0,5 s D 1,0 s Câu 37 Khi nói về tia α, phát biểu nào dưới đây là đúng? A Tia α là dòng các hạt prôtôn B Trong chân không, tia α có vận tốc bằng 3.108m/s 19 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng C Tia α là dòng các hạt trung hòa về điện D Tia α có khả năng iôn hoá không khí Câu 38 Đặt điện áp u = U 2 cosωt vào hai... Câu 38: Một vật dao động điều hoà với phương trình dao động là x = 4sinπ(2t +1/3)cm Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên kể từ lúc t = 0 là A 5s/3 B 1s/6 C -1s/6 D 1s 27 A Câu 39: Cho phản ứng hạt nhân sau: α + 13 Al → Z X + n Hạt nhân X là: 26 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 31 30 A 15 P B 15 P Câu 40: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động mất 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua li độ... nuclôn nhưng khác số prôtôn B cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn C cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron D cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron Câu 40: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là λo = 0,30μm Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và tốc độ của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s Công thoát của êlectrôn khỏi bề mặt của đồng là A.6,625.10-19 J B 6,265.10-19 J C 8,526.10-19 J D 8,625.10-19 J ĐỀ... sáng đơn sắc đều có cùng phôtôn giống nhau mang năng lượng ε = hf C Phôtôn bay với tốc độ C = 3.108 m/s trong mọi môi trường D Tất cả các câu trên đều đúng Câu 26: Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 µ m , của kẽm là 0,35 µ m Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra đối với hai kim loại trên khi chiếu chùm ánh sáng có bước sóng là: A 0,50 µ m B 0,45 µ m C 0,32 µ m D 0, 25 µ m 22 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014... cấp có giá trị hiệu dụng là A 8 A B 2 A C 0,8 A D 0,2 A Câu 23 Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10cos(πt+ π/6)(x tính bằng cm, t tính bằng s) Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là A 10π2 cm/s B 10π cm/s C 100π cm/s D 100 cm/s 18 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 24 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,5 mm, khoảng... các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn B Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn C Tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn D Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng 27 30 Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân: α + 13 Al →15 P + X X là A prôtôn B êlectrôn C nơtrôn D pôzitrôn Câu 32: Ban đầu có No hạt nhân của một.. .Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 39: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có: A tính kết hợp rất cao B cường độ lớn C tính định hướng cao D độ đơn sắc không cao 12 Câu 40: Hạt nhân Cacbon 6 C có khối lượng là 11,9967u Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u; khối lượng của 12 nơtrôn là 1,0087u và 1u = 931,5 MeV/c2 Độ . Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013- 2014 GV : Nguyễn Huy Hùng ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 NĂM HỌC 2013- 2014 Các em thân mến! Thời gian ôn thi của chúng ta không còn nhiều, thời. câu ĐÚNG. Hạt nhân C12 có: A. số prôtôn = số nơtrôn B. số prôtôn 12 > số nơtrôn 6 C. số prôtôn < số nơtrôn D. số prôtôn > số nơtrôn 12 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013- 2014 GV : Nguyễn Huy. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trường xoáy là trường có đường sức không khép kín. 9 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013- 2014 GV : Nguyễn Huy Hùng B. Từ trường biến thi n theo thời gian, nó sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý, Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý, Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý