skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông

21 1,298 3
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 09:18

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ SỬ DỤNG “ ĐỘ BẤT BÃO HOÀ” ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC DẠNG TOÁN HỮU CƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Người thực hiện : Lê Cao Cường Chức vụ : Giáo viên Tổ : Hoá- Sinh SKKN môn : Hoá học THANH HOÁ- NĂM 2013 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài: Trong tiến trình đổi mới của đất nước, ngành giáo dục phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Những đổi mới đó phải đi theo hướng của nền giáo dục hiện đại là: Phát huy cao độ tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo của người học, Việc dạy và học vấn đề xác định đặc điểm của chất hữu cơ như: ” Công thức phân tử”, ” Công thức cấu tạo”, “ Đồng phân”, trong chương trình hoá học học phổ thông là vấn đề khó, rộng và xuyên suốt chương trình hoá hữu cơ vì nó liên quan đến “cấu tạo hóa học”, “tính chất của chất”, “sự biến đổi chất này thành chất khác” là những vấn đề then chốt của bộ môn hóa học. Vấn đề đó của hợp chất hữu cơ luôn được quan tâm nhiều ở chương trình học, đề kiểm tra, đề thi tuyển sinh Đại học –Cao đẳng trong các năm qua. Trong thực tế tài liệu viết về “độ bất bão hoà” còn ít hoặc chưa đầy đủ nên nguồn tư liệu để giáo viên nghiên cứu còn hạn chế do đó nội dung kiến thức và kĩ năng giải các bài tập hữu cơ cung cấp cho học sinh chưa được nhiều. Vì vậy, khi gặp các dạng bài toán này các em thường lúng túng trong việc tìm ra phương pháp giải phù hợp. Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu trong nhiều năm tôi đã hệ thống hóa các dạng bài tập vận dụng “độ bất bão hoà” và phương pháp giải các dạng bài tập đó cho học sinh một cách dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh được những lúng túng, sai lầm và nâng cao kết quả trong các kỳ thi. Trên cơ sở đó, với những trăn trở của học sinh như đã nêu, cùng với sự yêu mến nghề nghiệp tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hy vọng đề tài này sẽ là một tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập của các em học sinh 11, 12 và cho công tác giảng dạy của các bạn đồng nghiệp. II. Phạm vi đề tài: Nghiên cứu các định đặc điểm của chất hữu cơ như: ” Công thức phân tử”, ” Công thức cấu tạo”, “ Đồng phân”, v.v của chương trình trung học phổ thông. Đối tượng là các bài toán định tính, định lượng dễ bị thiếu sót, nhầm lẫn, gây khó khăn đối với học sinh lớp 11, lớp 12, học sinh luyện thi đại học tại Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên. Các dạng toán nghiên cứu: + Xác định công thức phân tử từ công thức thực nghiệm + Biện luận xác định công thức cấu tạo + Xác định số đồng phân của hợp chất hữu cơ + Phương pháp số liên kết π trung bình + Phương pháp phân tích hệ số trong phản ứng cháy hợp chất hữu cơ 2 III. Một số từ viết tắt trong đề tài: - đbbh: Độ bất bão hoà - CTTQ: Công thức tổng quát - đp: Đồng phân. - đpct: Đồng phân cấu tạo - lk: Liên kết. - đphh: Đồng phân hình học - CTCT Công thức cấu tạo. - CTPT: Công thức phân tử - THPT Trung học phổ thông B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề hợp chất hữu cơ: I.1. Thuyết cấu tạo hoá học Học sinh cần nắm vững nội dung thuyết cấu tạo hoá học ở Mục II trang 97 – SGK hoá học 11 chương trình chuẩn (in tháng 6 năm 2007) hoặc Mục I trang 122 – SGK hoá học 11 chương trình nâng cao (in tháng 6 – 2007). I.2. Độ bất bão hòa (k) Cho ta biết tổng số liên kết π và số vòng trong một phân tử chất hữu cơ. I.2.1. Công thức tính Theo “thuyết cấu tạo hóa học” ta rút ra công thức tính như sau: n i i i 1 2 [(x -2)(y )] k (*) 2 = + = ∑ Chú giải cho học sinh rất dễ nhớ công thức: = + = ∑ n i i i 1 2 [(Ho¸ trÞ -2)(Sè nguyªn tö )] k (*') 2 n: số nguyên tố trong hợp chất hữu cơ x i : hoá trị nguyên tố i y i : Số nguyên tử nguyên tố i. Vận dụng: độ bất bão hoà của hợp chất hữu cơ (A) C x H y O z N t Cl v 2 (4 2).x (1 2).y (2 2)z (3 2)t (1 2)v 2 2x y t v k 2 2 + − + − + − + − + − + − + − = = Lưu ý: Nitơ trong hợp chất cộng hoá trị là 3. I. 2. 2. Tính chất của độ bất bão hoà ( k ): 1. k∈ N ⇔ k Z k 0    ∈ ≥ 2. k Phân tử = k Gốc + k Chức Khi đó: k= ∑ (số liên kết π) +∑ (số vòng no) I. 2. 3. Ý nghĩa của độ bất bão hoà (k) trong việc xét đặc điểm cấu tạo chất Khi biết độ bất bão hoà k , ta có thể suy đoán được đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ (no hay không no, liên kết đôi, liên kết ba; mạch vòng, vòng thơm , đặc điểm, số lượng nhóm chức hợp chất. 3 2 2x y t v k 2 + − + − = + k = 0 ⇔ A hợp chất no, mạch hở ( Chỉ chứa liên kết δ ) + k = 1 ⇔ A có 1 liên kết π C=C; C=O, …hoặc có 1 vòng no (xiclo) + k = 2 ⇔ A có 2 lk π (lk ba) C≡C; C≡N hoặc có 2 lk π ( lk đôi) C=C=C, C=C-C=O hoặc có 1 lk đôi + 1 vòng no: ; hoặc có 2 vòng no: , , * Một số điều kiện về số lượng nguyên tử trong các hợp chất hữu cơ Hợp chất Khối lượng mol phân tử Điều kiện C x H y 12x+y x,y,z: nguyên và ≥ 1 y: luôn chẵn y≤ 2x+2 C x H y O z 12x+y+16z C x H y N t 12x+y+14t x,y,z,t: nguyên và ≥ 1 y≤ 2x+2+t y và t cùng chẵn (lẻ) C x H y O z N t 12x+y+16z+14t C x H y O z X v ( X: halogen) 12x+y+16z+M x .v y +v ≤ 2x+2 y và v cùng chẵn (lẻ) I.3. Thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Xác định được công thức tổng quát: (phân tích định tính, định lượng) Vận dụng: Hợp chất hữu cơ (A). Xác định được CTTQ: C x H y O z N t Cl v - Xác định công thức đơn giản nhất, công thức thực nghiệm: ( Dựa vào hàm lượng các nguyên tố) H N C O Cl %C %H %O %N %Cl x : y:z : t :v : : : : M M M M M = Hoặc C O N Cl H H N C O Cl m m m m m x : y:z : t :v : : : : M M M M M = - CTTN: ( C x H y O z N t Cl v ) n . Xác định n ta được CTPT. I.4. Đồng phân I.4.1 Khái niệm “Đồng phân” là những chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử. L ư u ý: Những chất là đồng phân của nhau tuy có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau, nên khi gặp bài toán xác định số đồng phân phải làm rõ được đồng phân của loại hợp chất hữu cơ nào? I.4.2. Phân loại đồng phân (không xét đồng phân quang học, đồng phân cấu dạng) 4 Đồng Phân ( Cùng CTPT) Đồng Phân cấu tạo Đồng Phân hình học ĐP mạch Cacbon (có nhánh, không nhánh, vòng) ĐP nhóm chức (Do sự thay đổi bản chất nhóm chức) ĐP vị trí (do thay đổi vị trí nhóm chức, lk π trong mạch C) ĐP Cis (A≠a; B≠b) ĐP Trans (A≠a; B≠b) (A, B: nhóm thế lớn a, b: nhóm thế nhỏ) I. 5. Nhóm chức hợp chất hữu cơ: I. 5. 1. Khái niệm Là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử quyết định tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hữu cơ. I. 5. 2. Phân loại - Hợp chất hữu cơ đơn chức: Chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử. - Hợp chất hữu cơ đa chức: Hợp chất chứa từ 2 loại nhóm chức giống nhau trong trong phân tử. - Hợp chất hữu cơ tạp chức: Hợp chất chứa từ 2 loại nhóm chức khác nhau trong trong phân tử. * Một số loại nhóm chức phổ biến trong hoá học THPT Ancol, Phenol( -OH); Ete ( - O - ) Xeton ( - CO - ) Andehit ( - CHO) Axit cacboxylic( - COOH) Este ( - COO - ) Amin ( - NH 2 bậc I; -NH- bậc II; l l N − bậc III ) * Để xác định cấu tạo đúng của hợp chất hữu cơ cần phân loại hoá trị của nhóm chức: Nhóm chức hóa trị 1 ( 2 hay 3) là nhóm chức có khả năng tạo được 1 (2 hay 3) liên kết cộng hóa trị với n guyên tử hay nhóm nguyên tử khác . - Nhóm chức hóa trị 1 gồm: -X (halogen); -OH; -CH=O; -COOH ; -NH 2 ; -C ≡ CH; RCOO- - Nhóm chức hóa trị 2 gồm: -O- ; -CO- ; -NH- - Nhóm chức hóa trị 3 gồm: l l N − ( amin bậc III) I. 5. 3. Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm chức (**) Để giải quyết các dạng bài toán hữu cơ (liên quan đến tính chất hoá học hợp chất 5 hữu cơ) cần phải nắm được tính chất của các nhóm chức: -OH; - O-; - CH=O; - CO -; -COOH; - COO-R; -NH 2 , - X; -CH=CH-; - C≡CH; - CO-NH- , R- NH 3 + , … Cụ thể: 1. Hợp chất A 2 H Na muèi  ↑ + →   => A có H linh động. Vậy A là: OH(ancol,phenol) COOH(axit,tapchuc)  −  −  2. Hợp chất A o NaOH t C + → Sản phẩm => A chứa chức 4 3 OH(phenol);R X COOH(axit, tapchuc) COO R(este) CO NH (lk peptit) NH / R NH (ion) + + − − − − − − − − − − 3. Hợp chất A 3 3 o AgNO /NH Ag t C + → ↓ => A chứa –CH=O. Vậy A: 4 CH O(andehit) HCOOH(axit fomic) HCOOR(este cua axit fomic) HCOONH ,HCOONa(muôi cua axit fomic) glucozo,fructozo,matozo − = Lưu ý: nếu A + AgNO 3 /NH 3 => sản phẩm=> Nhóm( CH O) Ank 1 in(R C CH) − = − − − ≡ 4. Hợp chất A 2 o 2 Cu(OH) /OH Cu O t C − + → ↓ => A chứa –CH=O như loại (3) 5. Hợp chất A 2 Cu(OH) /OH ®k th êng − + → sản phẩm => A phải chứa: - Nhiều nhóm –OH liền kề: glixerol, etilenglicol, glucozơ, fructozơ,…. hoặc nhóm –COOH ( axit) hoặc hợp chất có từ 2 lk peptit trở lên ( phản ứng màu biure) Lưu ý: Hiện tượng: + dung dịch phức xanh lam => Nhiều nhóm –OH liền kề + dung dịch xanh (ion Cu 2+ hidrat) => chứa nhóm –COOH + Phức màu tím (phản ứng màu biure)=> tripeptit, tetrapeptit, …, polipeptit, protein. 6. Hợp chất A 2 dd Br (n íc Brom) ®k th êng + → Nhạt màu hoặc mất màu dung dịch Br 2 => A phải có : - Liên kết π trong gốc hiđrocacbon (anken, ankadien, ankin,….) - Có nhóm chức –CH=O trong các hợp chất như (3) trừ fructozo - có vòng thơm linh động: phenol, anilin hoặc vòng kém bền như xiclopropan 7. Hợp chất A 2 o H Ni,t C + → => A có liên kết π kém bền, vòng kém bền như xiclopropan 6 II. Giải pháp và tổ chức thực hiện Vận dụng độ bất bão hoà k đề giải quyết bài toán hữu cơ II. 1. Xác định công thức phân tử từ công thức thực nghiệm II.1.1. Giải pháp Với hợp chất hữu cơ không biết khối lượng phân tử Thực hiện 3 bước giải toán: B1: Từ CTTN => CTPT theo giá trị của n B2: Tính độ bất bão hoà k theo n. B3: Xác định n thông qua so sánh k với đặc điểm hợp chất hoá học hoặc tính chất của k. (Mục I. 2. 2 hoặc I. 5. 3) II.1.2. Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: ( ĐH khối B- 2008) Axit cacboxylic no, mạch hở X có CTTN (C 3 H 4 O 3 ) n Công thức phân tử của X là A. C 6 H 8 O 6 . B. C 3 H 4 O 3 . C. C 12 H 16 O 12 . D. C 9 H 12 O 9 . H ư ớ n g g i ả i q u yế t : B1: Từ CTTN (C 3 H 4 O 3 ) n => CTPT có dạng: C 3n H 4n O 3n . B2: Tính độ bất bão hoà: 2 2.3n 4n 0.3n 2 2n k 1 n 2 2 + − + + = = = + B3: So sánh k với đặc điểm hoá học của X. Axit cacboxylic no, hở: (K Gốc =0). Chức -COO- có 1 lkπ Vậy với 3n nguyên tử Oxi sẽ có 3n/2 liên kết π. Hay k = 3n/2 Khi đó: 1 + n = 3n/2 => n =2. CTPT của X là C 6 H 8 O 6 . => Chọn đáp án: A. Ví dụ 2: Hợp chất X có CTĐGN CH 3 O. Công thức phân tử của X là A. C 3 H 9 O 3 . B. C 2 H 6 O 2 . C. CH 3 O. D. C 4 H 12 O 4 . H ư ớ n g g i ả i q u yế t : B1: Từ CTĐGN: CH 3 O suy ra CTTN (CH 3 O) n => CTPT có dạng: C n H 3n O n . B2: Tính độ bất bão hoà: 2 n 2 2 2.n 3n 0.n k 2 − + − + = = B3: Tính chất của k∈ N ⇔ k Z k 0    ∈ ≥ ⇔ 2 n 0 0 n 2 2 − ≥ <=> < ≤ <=> n 1 n 2    = = n = 1 ( loại) vì số nguyên tử H phải chẵn. n = 2 => CTPT của X là C 2 H 6 O 2 => Chọn đáp án: B. Ví dụ 3: Anđehit X no, đa chức mạch hở có CTĐGN C 2 H 3 O. Công thức phân tử của X là A. C 8 H 12 O 4 . B. C 4 H 6 O. C. C 12 H 18 O 6 . D. C 4 H 6 O 2 . H ư ớ n g g i ả i q u yế t : B1: Từ CTĐGN: C 2 H 3 O suy ra CTTN (C 2 H 3 O) n 7 => CTPT có dạng: C 2n H 3n O n . B2: Tính độ bất bão hoà: 2 2.2n 3n 0.n 2 n k 2 2 + − + + = = B3: Tính chất của k∈ N ⇔ k Z k 0    ∈ ≥ và đặc điểm của X: n nguyên tử Oxi phải có n liên kết π ( Chức C=O). Khi đó: 2 n n n 2 2 + = <=> = => CTPT của X là: C 4 H 6 O 2 => Chọn đáp án: D. II.2. Bài toán số liên kết π trung bình II.2.1. Giải pháp Xét phân tử hợp chất hữu cơ X có CTTQ C x H y O z N t . + Tính ĐBBH K phân tử = K Gốc + K Chức . + k phân tử = X X Br H 2 2 n n k n n = = + Kết hợp với tính trung bình số nguyên tử C, H , khối lượng mol trung bình. CO 2 X n C n = ; H O 2 X H 2.n n = ; X X m M n = II.2.2. Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 4: Cho 4,48 lít ( dktc) hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở tác dụng với 700ml dung dịch brom 0,5M. Khối lượng bình brom tăng 5,3 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là: A. C 2 H 2 và C 2 H 4 . B. C 2 H 2 và C 3 H 8 . C. C 3 H 4 và C 4 H 8 . D. C 2 H 2 và C 4 H 6 . H ư ớ n g g i ả i q u yế t : Gọi CTTQ trung bình của hiđrocacbon: n 2n 2 2k C H + − n hỗn hợp = 0,2 mol; n Br2 = 0,35 mol => X Br 2 0,35 1,75 0,2 n k n == = (1) Mặt khác: m 5,3 X M 26,5 14n 2 2k n 0.2 X = = = = + − (2) Kết hợp (1) và (2) suy ra n = 2. Vậy CTPT C 2 H 2 và C 2 H 4 . => Chọn đáp án: A. Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm axetilen, propilen và metan. - Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X thu được 12,6 gam nước. - Mặt khác 0,25 mol hỗn hợp X vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 50 gam Br 2 . Thành phần % thể tích của các chất trong hỗn hợp X theo thứ tự trên lần lượt là 8 A. 37,5%; 25,0%; 37,5%. B. 25,0%; 50,0%; 25,0%. C. 25,0%; 37,5%; 37,5%. D. 50,0%; 25,0%; 25,0%. H ư ớ n g g i ả i q u yế t : Gọi CTTQ trung bình của hiđrocacbon X: n 2n 2 2k C H + − = ⇒ = = 2 2 H O H Br n 0,7 mol m 1,4 gam ; n 0,3125 mol + − + −  + →  ⇒ = =    2 n 2n 2 2k n 2n 2 2k 2k C H kBr C H Br 0,3125 k 1,25 0,25 0,25 0,3125 =>CTPT X: −n 2n 0,5 C H Phản ứng cháy: − → + − 2 2 n 2n 0,5 C H nCO (n 0,25)H O − − = = = = 2 X H CO C m m 11 1,4 n n 0,8 mol 12 12 ⇒ = = ⇒ = − 2 2 CO H O n n 0,8 n 2 n 0,7 n 0,25 CTPT của X: C 2 H 3,5 . = = ⇔ = C H CH 4 3 6 C n 2 n n (1) Coi hỗn hợp C 3 H 6 và CH 4 chỉ là 1 chất có CTPT chung C 2 H 5 Hỗn hợp X gầm C 2 H 2 và C 2 H 5 . Mà + = = ⇒ = C H C H 5 2 2 2 2 5 H 3,5 n n (2) 2 kết hợp với (1) =>      = = = C H 2 2 C H CH 4 3 6 %V 50,0% %V %V 25,0% => Chọn đáp án: D. Ví dụ 6: Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon đều ở thể khí vào dung dịch Br 2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy tiêu tốn hết 24,0 gam brom. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít X sinh ra 13,44 lít CO 2 và 13,5 gam H 2 O. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc, CTPT của hai hiđrocacbon là A. C 2 H 6 và C 2 H 2 . B. (CH 4 và C 5 H 10 ) hoặc (C 2 H 6 và C 2 H 2 ). C. (CH 4 và C 3 H 6 ) hoặc (C 2 H 6 và C 2 H 2 ). D. (CH 4 và C 3 H 6 ) hoặc (CH 4 và C 5 H 10 ) hoặc (C 2 H 6 và C 2 H 2 ). H ư ớ n g g i ả i q u yế t : = = = = 2 2 2 X Br CO H O n 0,3 mol ; n 0,15 mol ; n 0,6 mol ; n 0,75 mol = = < 0,15 k 0,5 1 0,3 . Nên X chứa ankan Theo sơ đồ đốt cháy → +  ⇒ = =   2 2 X CO H O C 2 ; H 5 0,3 0,6 0,75 có 2 trường hợp xảy ra • TH1: Ankan là C 2 H 6 => Chất còn lại phải là C 2 H 2 . 9  X gồm C 2 H 6 và C 2 H 2 với  = =    =  2 2 2 2 6 Br C H C H n n 0,075 mol 2 n 0,225 mol Kiểm tra lại + = = 2.0,075 6.0,225 H 5 0,3 ( Thoả mãn) • TH2: Ankan là CH 4 => Chất còn lại có dạng là C n H 2n+2-2k . Khi k= 1 => X gồm CH 4 và C n H 2n với = =    =   n 2n 2 4 C H Br CH n n 0,15 mol n 0,15 mol Giá trị n phải thoả mãn điều kiện +  = = ⇒ =    +  = = ⇒ =   0,15n 0,15.1 C 2 n 3 0,3 0,15.2n 0,15.4 H 5 n 3 0,3 (Thoả mãn) Khi k= 2 => X gồm CH 4 và C n H 2n-2 −  = =    =  2 4 Br n 2n 2 CH n C H 0,075 mol 2 n 0,225 mol Giá trị n phải thoả mãn điều kiện +  = = ⇒ =    − +  = = ⇒ =   0,075n 0,225.1 C 2 n 5 0,3 0,075.(2n 2) 0,225.4 H 5 n 5 0,3 (loại) Vì hiđrocacbon ở trạng thái khí (n < 5) => Chọn đáp án: C. II. 3. Bài toán đồng phân của hợp chất hữu cơ II.3.1. Giải pháp Độ bất bão hoà k không giúp ta tính được ngay số đồng phân mà qua k ta nhận định và xác định được cách tìm số đồng phân hợp chất hữu cơ. B 1: Tính ĐBBH K phân tử = K Gốc + K Chức => (Tách CTPT = Gốc hiđrocacbonbon + nhóm chức) B 2: Xây dựng mạch C chính ( hở, vòng): không nhánh → có nhánh (1 nhánh, 2 nhánh …) lấy trục đối xứng. B 3: Bố trí nhóm chức vào mạch C ở một phía của trục đối xứng. B 4: Đếm số đồng phân. (Số đp = đpct + đphh) Lưu ý: + Với liên kết π trong gốc hiđrocacbon ta dùng mũi tên cho nó chạy vào các liên kết từ đầu mạch đến vị trí đối xứng thì dừng lại. + Với mạch vòng bắt đầu từ vòng to →nhỏ, không nhánh →có nhánh. 10 [...]... tổng hợp tính chất đặc trưng của nhóm chức”, “ Cách tính độ bất bão hòa và các ý nghĩa của nó” , cùng với “Sơ đồ mũi tên” để đếm nhanh số đồng phân của một số loại chất hữu cơ - Xây dựng “….vận dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ ….”, bằng cách xuất phát từ việc phân tích số liên kết π của các gốc hiđrocacbon, các chức Hình thành nên độ bất bão hoà k của phân tử - Đưa ra các bài tập... (2) vào (1) ta được 22, 4a − 2 = 12 ⇔ V = 22, 4(b + 6a) => Chọn đáp án: D Nhận xét: Như vậy, trong các ví dụ trên chúng ta đã hướng dẫn học sinh nhận định những dạng bài toán của hợp chất hữu cơ bằng cách sử dụng độ bất bão hoà Với việc vận dụng linh hoạt độ bất bão hoà k của hợp chất hữu cơ như trên, học sinh sẽ giải quyết nhanh dạng toán đặc trưng của hoá học hữu cơ, những bài toán này có thể giải. .. quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” Với nội dung phương pháp đã nêu tôi đã vận dụng giảng dạy ở các khối lớp 11 và 12 trong năm học 2012- 2013 tại trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên đã thu được kết quả rất tốt • Học sinh các lớp thực nghiệm sau một thời gian sử dụng phương pháp tính nhanh đã có những thái độ tích cực, bới lo lắng băn khoăn Vì trước khí được tiếp cận phương. .. ở các lớp tôi giảng dạy và đã giúp học sinh giải quyết được các vấn đề cơ bản của việc giải quyết các bài toán hữu cơ trọng tâm ở chương trình THPT Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi đã rút ra được một số nội dung sau: - Nêu và xây dựng hệ thống lí thuyết vững chắc, cần thiết nhất cho vấn đề tính chất đặc trưng hợp chất hữu cơ mà học sinh đang cần Đặc biệt đã đưa ra các khái niệm mới như: “ Hóa. .. sánh trực tiếp trong bài giảng thông qua các câu hỏi vấn đáp Mức độ nắm vững bài, biết vận dụng kiến thức của học sinh 2 lớp đều có kết quả tương tự như bài kiêm tra TNKQ Như vậy, với việc (…vận dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ …) đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy cũng như học tập môn hoá học ở THPT 18 C KẾT LUẬN I Thành công của đề tài Xuất phát từ tính thực tế... chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4- metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0C ) ? A 3 B 5 C 2 D 4 Câu 15: (ĐH-B 2007) Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy ra là A 2 B 5 C 4 D 3 17 IV Kiểm nghiệm Trong đề tài nghiên cứu để Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết. .. đề xuất như sau: Một là: Nên đưa cách tính Độ bất bão hòa và ý nghĩa của nó” vào trong một bài đọc thêm sau bài “Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Đồng đẳngĐồng phân” Hai là: Giáo viên nên chỉ ra các qui luật mang tính bản chất về cách xác định đặc điểm đặc trưng của các dạng toán hữu cơ III Lời Kết Dù đã cố gắng song nội dung của đề tài vẫn còn hạn chế, trong quá trình thể hiện chắc chắn có chỗ còn... 5 I 5 3 Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm chức (**) 5 II Giải pháp và tổ chức thực hiện 7 Vận dụng độ bất bão hoà k đề giải quyết bài toán hữu cơ 7 II 1 Xác định công thức phân tử từ công thức thực nghiệm .7 II.2 Bài toán số liên kết π trung bình 8 II 3 Bài toán đồng phân của hợp chất hữu cơ 10 II.4 Biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ 12... định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ II.4.1 Giải pháp Khác với bài toán xác định số đồng phân của chất hữu cơ là phải tìm ra nhiều cấu tạo Thì ở đây tìm ra CTCT duy nhất thoả mãn tính chất của chất hữu cơ + Tính độ bất bão hoà k của phân tử hợp chất hữu cơ n 2+ [(x ∑ i -2)(y i )] i= 1 k = (*) 2 + Nắm vững tính chất đặc trưng của hợp chất hữu cơ (Mục I.5.3) 12 II.4.2 Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 11: Cho... QUYẾT VẤN ĐỀ 3 I Cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề hợp chất hữu cơ: .3 I.1 Thuyết cấu tạo hoá học 3 I.2 Độ bất bão hòa (k) 3 I.2.1 Công thức tính 3 I 2 2 Tính chất của độ bất bão hoà ( k ): 3 I 2 3 Ý nghĩa của độ bất bão hoà (k) trong việc xét đặc điểm cấu tạo chất 3 I.3 Thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ 4 I.4 Đồng phân . cứu để Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” Với nội dung phương pháp đã nêu tôi đã vận dụng. nghiệp tôi mạnh dạn chọn đề tài: Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” làm sáng kiến kinh nghiệm. chất hữu cơ bằng cách sử dụng độ bất bão hoà. Với việc vận dụng linh hoạt độ bất bão hoà k của hợp chất hữu cơ như trên, học sinh sẽ giải quyết nhanh dạng toán đặc trưng của hoá học hữu cơ, những bài
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông, skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông, skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông, I. Cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề hợp chất hữu cơ:, II. Giải pháp và tổ chức thực hiện, III. Một số bài tập vận dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn