Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt

3 1,154 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 22:20

Mẫu 5c. Sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) a) Bìa: TỈNH:. Quyển số: HUYỆN SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày / / Kết thúc ngày / / b) Nội dung ghi chép: SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Phân loại sức khỏe TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực TB (cm) Tình trạng sức khỏe và bệnh tật L1 L2 L3 L4 L5 Ghi chú: - Thống kê khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe và cơ cấu bệnh tật công dân sức khỏe loại 4, 5 và 6. . Mẫu 5c. Sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) a) Bìa: TỈNH:. Quyển số: HUYỆN SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày /. chép: SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Phân loại sức khỏe TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực TB (cm) Tình trạng sức khỏe và. Ghi chú: - Thống kê khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe và cơ cấu bệnh tật công dân sức khỏe loại 4, 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt, Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt, Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt