Giải pháp mở dịch vụ Bao thanh toán và hoàn thiện hoạt động Thanh toán Quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

82 953 7
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 10:31

Giải pháp mở dịch vụ Bao thanh toán và hoàn thiện hoạt động Thanh toán Quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam [...]... TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 2.1 Khái quát về quá trình hình thành phát triển của BIDV 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển Trong quá trình phát triển, để đáp ứng nhu cầu của đất nước, ngày 26/04/1957 Thủ ng chính phủ đã ra quyết định thành lập Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) theo nghị định số177/TTg Trong 50 năm ra đời phát triển (1957 – 2007), BIDV đã có những tên gọi: -Ngân hàng. .. tồn tại về chất lượng đào tạo còn xuất phát từ một số nguyên nhân liên quan đến chính sách tài chính Luận văn tốt nghiệp Lê Đăng Khoa 33 2.3 Thực tiễn hoạt động Thanh toán Quốc tế tại BIDV 2.3.1 Những sản phẩm dịch vụ trong hoạt động Thanh toán Quốc tế của BIDV Trong giao dịch thương mại quốc tế, hiệu quả của hợp đồng ngoại thương phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ TTQT Với uy tín mạng lưới hơn 800 ngân. .. hàng, quản trị được rủi ro do thông tin nhanh chóng, công tác điều hành hiệu quả, đặc biệt là ngân hàng sẽ huy động nhiều tiền gởi thanh toán (lãi suất thấp) do thanh toán dễ dàng, tiện lợi mở rộng kênh phân phối  Chính phủ các tổ chức kinh tế, xã hội, công chúng đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thanh toán trong nền kinh tế Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng trong những năm qua tại. .. từ hàng hóa thanh toán gửi về ngân hàng nước mình, yêu cầu ngân hàng trả tiền cho bộ chứng từ đó 6) Ngân hàng thông báo nhận được bộ chứng từ phải kiểm tra kỹ các chứng từ nhận được nếu thấy phù hợp thì ngân hàng thực hiện thanh toán (hoặc chấp nhận, chiết khấu) theo những điều kiện đã ghi trong L/C 7) Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng phục vụ người NK 8) Ngân hàng phục vụ. .. trong những năm qua tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau chương trình hiện đại hoá ngân hàng hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ Sự ra đời của nhiều phương tiện phương thức thanh toán mới gắn với hệ thống thanh toán hiện đại đã được thiết lập vận hành đang tạo ra tiền đề cho những thay đổi lớn Hoạt động thanh toán đã góp phần làm cho hoạt động kinh doanh của người... những năm qua, hoạt động TTQT tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, đưa lại nguồn phí không nhỏ cho hoạt động của các ngân hàng, góp phần thúc đẩy hoạt động XNK trong nước phát triển mạnh mẽ Những thành quả đạt được có thể kể đến là:  Hiện đại hoá phương thức thanh toán Có thể thấy trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển của đất nước trong thời ký hội nhập, các ngân hàng các tổ chức... trả tiền theo L/C  Ngân hàng thông báo L/C (ngân hàng chi nhánh, hoặc ngân hàng đại lý của ngân hàng phát hành L/C) Đây là ngân hàng trực tiếp phục vụ người XK  Ngân hàng xác nhận L/C (nếu có) : Theo yêu cầu của người hưởng lợi, một ngân hàng đứng ra xác nhận L/C thì ngân hàng đó có trách nhiệm liên đới trong việc trả tiền đối với L/C  Ngân hàng chiết khấu (nếu có): Đây là ngân hàng trực tiếp trả... hơn 400 ngân hàng quan hệ thanh toán với 50 ngân hàng trên thế giới BIDV là một ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ quốc gia phục vụ đầu phát triển Quá trình 43 năm xây dựng, trưởng thành phát triển luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước 2.1.1.1 Giai đoạn 1957 - 1975 Đây là thời kỳ khôi phục kinh tế thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thời kỳ xây dựng bảo... hoạt động thanh toán còn hạn chế ít hiệu quả Hạ tầng kỹ thuật của các ngân hàng không đồng bộ, vẫn còn ngân hàng chưa tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Mặc dù các ngân hàng đã đang tích cực đầu để đổi mới hiện đại hoá công nghệ nâng cao trình độ quản lý, Luận văn tốt nghiệp Lê Đăng Khoa 32 quản trị điều hành; nhưng nhìn chung các ngân hàng thương mại Việt Nam còn bị... XK người NK phải có sự tín nhiệm cao Phương thức này chỉ có lợi cho bên mua, nên không kích thích sản xuất Hơn nữa nó không sát giá hiện tại trong khi giá cả hiện tại trên thị trường biến động từng ngày, từng giờ Thanh toán mở tài khoản ít được sử dụng trong TTQT vì nó không đảm bảo cho người XK kịp thời thu tiền hàng CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở dịch vụ Bao thanh toán và hoàn thiện hoạt động Thanh toán Quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Giải pháp mở dịch vụ Bao thanh toán và hoàn thiện hoạt động Thanh toán Quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Giải pháp mở dịch vụ Bao thanh toán và hoàn thiện hoạt động Thanh toán Quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Danh mục các bảng, Điều kiện địa điểm thanh toán Điều kiện thời gian thanh toán, Điều kiện phương thức và phương tiện thanh toán, Nhờ thu Collection Các phương thức Thanh toán Quốc tế phổ biến hiện nay 1. Chuyển tiền, Tín dụng thư LC: Letter of Credit, Phương thức thanh toán mở tài khoản OPEN ACOUNT, Nhiệm vụ và chức năng của BIDV, Cơ cấu tổ chức của BIDV Những thành quả đạt được, Một số hạn chế, Tình hình hoạt động Thanh tốn Quốc tế tại BIDV, Đánh giá về hoạt động Thanh toán Quốc tế tại BIDV, Sự cần thiết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, Các thách thức gặp phải, Mục tiêu của BIDV trong giai đoạn 2008 - 2010 Các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2008 - 2010, Giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu C T T Y

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn