Bàn về các khoản chi phí dự phòng.DOC

31 666 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2012, 14:40

Bàn về các khoản chi phí dự phòng Danh mục những từ viết tắt:DP : Dự phòng HTK : Hàng tồn kho KT : Kế toán BCTC : Báo cáo tài chínhSL CK : Số lượng chứng khoán ĐT : Đầu tưTK : Tài khoảnCSH : chủ sở hữuDN : Doanh nghiệp …SP : Sản phẩmHH : Hàng hoá1LỜI NÓI ĐẦU Vấn đề hội nhập đã và đang là vấn đề rất nóng hiện nay, đó không còn là vấn đề riêng lẻ của riêng một quốc gia nào mà nó đã trở thành điểm nóng của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đến giữa năm nay, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao được với 167 nước trên thế giới, quan hệ thương mại với 224 nước và vùng lãnh thổ, kí kết 87 hiệp định hợp tác phát triển và gần 100 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần cùng với nhiều hiệp định song phương khác. Việt nam đã gia nhập các điều ước quốc tế, trở thành thành viên của các tổ chức chính thức WB, IMF, ADB, ASEAN, tham gia AFTA, CEPT, APEC. Từ năm 2007 trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Là thành viên chính thức của liên đoàn kế toán thế giới (IFAC), liên đoàn kế toán các nước ASEAN (AFA). Cam kết việc minh bạch hoá về cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Chính bởi những điều này mà việc xây dựng đựơc một hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán nói chung và hệ thống chuẩn mực kế toán nói riêng sao cho phù hợp là một việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên đây không phải là một vấn đề dễ dàng bởi lẽ cả trên giác độ toàn cầu, không riêng gì ở Việt nam hay ở một số nước, xu hướng tiêu chuẩn hoá, hài hoà các chuẩn mực thường gặp phải sự ngăn cản của đặc điểm, trình độ phát triển và tất nhiên có cả lòng tự hào dân tộc của mỗi quốc gia. Do đó đi sâu nghiên cúu và đưa ra giải pháp cho những vấn đề này cũng là một việc rất nên làm hiện nay, và nó cần phải có sự đóng góp từ nhiều phía, từ nhiều góc độ. Bàn về những vấn đề của chế độ kế toán cũng là một cách để chúng ta tiếp cận sâu hơn nữa hệ thống kế toán ở Việt nam, nhìn thấy rõ hơn những mặt tốt và mặt còn hạn chế của chế độ để phát huy hay có những giải pháp thích hợp điều chỉnh nhằm ngày một hoàn thiện hệ thống kế toán ở Việt nam. Dự phòng cũng là một trong số những vấn đề đang cần quan tâm ấy. “Bàn về 2các khoản chi phí dự phòng” sẽ giúp ta có cái nhìn tỉ mỉ, cặn kẽ hơn về khía cạnh này, tạo cho chúng ta một tiền đề để nhìn nhận rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của hệ thống kế toán ở Việt nam giai đoạn hiện nay. Mặt khác ngoài vai trò mà dự phòng mang lại cho doanh nghiệp trên các phương diện khác nhau thì cho đến nay nó cũng vẫn là một vấn đề khá mới mẻ, và gây nhiều tranh cãi với các ý kiến trái ngược nhau. Vì thế ở bài làm này em đã chọn đề tài là các khoản dự phòng. Với ý nghĩa như trên bố cục bài làm này sẽ được chia làm 2 phần như sau:Phần I: Chế độ kế toán hiện hành liên quan đến các khoản chi phí dự phòng .Phần II:Một số ý kiến đóng góp với chế độ kế toán hiện hành liên quan đến các khoản chi phí dự phòng . Trong quá trình làm đề án do có những hạn chế về trình độ, kinh nghiệm… nên bài làm của em sẽ không thể tránh được các sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của thầy và… để bài viết được hoàn chỉnh hơn. 3PHẦN ICHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TÀI SẢNCác khoản dự phòng giảm giá tài sản (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán) lần đầu tiên được đề cập đến trong chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành năm 1995, có sửa đổi vào năm 2001 và sau đó kể từ đầu năm 2002, trích lập các khoản dự phòng được thực hiện theo thông tư số 107/2001/TT – BTC ngày 31/12/2001 và sau đó được thay thế bằng thông tư số 13/2006/TT –BTC ngày 27/3/2006 là văn bản pháp lí có hiệu lực hiện hành về trích lập dự phòng .I.Khái niệm, phân loại, vai trò, thời điểm trích lập và nguyên tắc ghi nhận một khoản dự phòng 1.Khái niệm -Có rất nhiều những cách hiểu khác nhau về dự phòng. Theo phương diện kế toán thì: Dự phòng thực chất là việc ghi nhận trước một khoản chi phí thực tế chưa thực chi vào chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư tài chính của niên độ báo cáo để có nguồn tài chính cần thiết bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong niên độ sau.-Có thể phân dự phòng ra làm hai loại như sau:+Dự phòng giảm giá tài sản : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK159), dự phòng phải thu khó đòi ( TK139), dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn (TK 129,229)+Dự phòng phải trả: TK 352 2.Vai trò dự phòng Đến thời điểm này thì công tác kế toán đã thực sự khẳng định được vai trò của mình trên thương trường. Các nhà đầu tư, ngân hàng, khách hàng hay 4nhà cung cấp khi muốn đầu tư vào bất cứ một doanh nghiệp nào thì điều đầu tiên mà họ quan tâm tới chính là các báo cáo tài chính. Vì thế, vấn đề rất cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay là các báo cáo tài chính phải có độ tin cậy cao, rõ ràng, minh bạch. Để đáp ứng yêu cầu này, người làm kế toán buộc phải nắm vững các quy định cũng như các nguyên tắc kế toán hiện hành để không chỉ tuân thủ đúng mà còn phải biết vận dụng một cách linh hoạt.Một trong những nguyên tắc ảnh hưởng lớn tới quá trình kế toán là nguyên tắc thận trọng. Theo nguyên tắc này, thông tin kế toán được cung cấp cho người sử dụng cần đảm bảo sự thận trọng thích đáng để người sử dụng không hiểu sai hoặc không đánh giá lạc quan về tình hình tài chính của đơn vị. Việc lập dự phòng cũng là một cách nhằm tuân thủ nguyên tắc. Chúng ta cũng biết mỗi một TK được mã hóa trong danh mục tài khoản của hệ thống kế toán đều có một ý nghĩa nhất định. Cũng như vậy thì dự phòng cũng có vai trò nhất định của nó. Xét trên mỗi phương diện thì dự phòng lại có những vai trò riêng.-Phương diện kinh tế : Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không thể tránh khỏi giá trị tài sản trên thực tế bị giảm so với giá trị tài sản trên sổ sách. Các khoản dự phòng sẽ làm cho bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản và nguồn vốn.-Phương diện tài chính: Do các khoản dự phòng sẽ làm tăng chi phí (giảm thu nhập) do vậy sẽ làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm xuống nhưng nếu doanh nghiệp có thể hoàn nhập thì lại sẽ làm cho lợi nhuận đó tăng lên. Thực chất, các khoản dự phòng là một nguồn tài sản chính của doanh nghiệp, tạm thời nằm trong các khoản tài sản lưu động và chi phí phải trả trước khi sử dụng thực sự. Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể tích luỹ được một số vốn đáng kể để bù đắp các khoản giảm giá tài sản thực sự phát sinh và tài trợ các khoản chi phí hay lỗ đã được dự phòng khi các chi phí này thực sự 5phát sinh. Như vậy việc lập dự phòng còn giúp doanh nghiệp hạn chế trường hợp mất khả năng thanh toán khi không thu hồi được nợ hay khi không có nguồn vốn để bù đắp cho số giảm giá trị của tài sản.-Phương diện thuế khoá : Các khoản dự phòng làm tăng chi phí (giảm thu nhập) và do đó sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi lợi nhuận của doanh nghiệp giảm tất yếu số thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong kì sẽ giảm đi và do đó doanh nghiệp sẽ có những biện pháp thích hợp hơn để quản lí thu, chi, lợi nhuận trong đơn vị để làm sao có hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của mình.3.Thời điểm trích lập.Các khoản dự phòng được lập vào cuối kì kế toán năm khi lập báo cáo tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp phải lập và công khai báo cáo tài chính giữa niên độ thì khi lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo quý) có thể xem xét và điêù chỉnh số dự phòng đã lập cho phù hợp với tình hình thực tế.4.Nguyên tắc ghi nhận. Một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.6II.Dự phòng giảm giá tài sản1.Khái niệm và phân loại các loại dự phòng giảm giá tài sảna.Khái niệm-Dự phòng giảm giá tài sản : là sự xác nhận về phương diện kế toán một khoản giảm giá trị tài sản do nguyên nhân là hậu quả không chắc chắn của chúng.b.Phân loại các khoản dự phòng, giảm giá tài sản.- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giảm giá hàng tồn kho có thể xảy ra.- Dự phòng nợ phải thu khó đòi : Là dự phòng giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu khó đòi (có thể không đòi được do khách hàng không có khả năng thanh toán).- Dự phòng giảm giá chứng khoánkhoản đầu tư dài hạn + Dự phòng giảm giá chứng khoán: là dự phòng giá trị bị tổn thất do giảm giá chứng khoán mà doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra.+ Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn: là dự phòng giá trị bị tổn thất do giảm giá đầu tư dài hạn hoặc do doanh nghiệp nhận vốn đầu tư bị thua lỗ phải gọi thêm vốn2. Điều kiện lập dự phòng .- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:+Phải có hoá đơn chứng từ hợp pháp, hoặc bằng chứng khác chứng minh giá vốn của hàng tồn kho +Hàng tồn kho phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp - Dự phòng nợ phải thu khó đòi :+Khoản nợ phải thu phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo từng nội dung, từng khoản nợ và trong đó ghi rõ nợ phải thu khó đòi .7+Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số nợ chưa trả.- Dự phòng giảm giá chứng khoánkhoản đầu tư dài hạn: +Chứng khoán của doanh nghiệp phải được mua bán theo đúng quy định của pháp luật.+Được tự do mua bán trên thị trường3. Đối tượng được lập dự phòng.- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. thành phẩm, hàng hoá mà giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc ghi trên sổ của hàng tồn kho. (Giá trị thuần ở đây là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kì sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí cần thiết cho việc bán chúng).- Dự phòng nợ phải thu khó đòi :+Các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng, khế ước vay nợ, cam kết nợ … và doanh nghiệp đã đòi nợ nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được.+Các khoản nợ phải thu tuy chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ lâ, vào tình trạng phá sản hay đang làm thủ tục để giải thể hay bỏ trốn.-Dự phòng giảm giá chứng khoánkhoản đầu tư dài hạn: là những chứng khoán do doanh nghiệp muốn nắm giữ có giá thị trường bằng giá gốc do doanh nghiệp nắm giữ.4.Phương pháp tính.- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Mức DP cần lập cho giảm giá HTK=SL HTK bị giảm giá tại thời điểm lập BCTC*(giá gốc đơn vị của HTK ghi trên sổ KT-Gi á trị thuần đơn vị của HTK tại thời điểm lập BCTC)8- Dự phòng nợ phải thu khó đòi :Mức dự phòng cần lập=Tổng số nợ phải thu khó đòi*Số % nợ có thể bị mấthoặc: -Dự phòng giảm giá chứng khoánkhoản đầu tư dài hạn :9Mức dự phòng cần lập=Doanh thu phải thu*Số % tỷ lệ cóthể bị mấtM ức DP cần lập cho giảm giá CK=SL CK bịgiảm giátại thời điểmlập BCTC*(giá gốc đơnvị của chứng khoán ghitrên sổ KT-Giá đơn vịthực tế trênthị trườngcủa CK)Mức DP về tổn thất của các khoản ĐT tài chính dài hạn=(Tổng vốn góp thực tế của các bên tại DN-VốnCSHthựccó-Tổng vốn góp của DNTống vốn góp thực tếcủa các bên tại DN5.Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của các loại dự phòng giảm giá tài sản. 5.1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.a. TK sử dụng-TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bên nợ : Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bên có : Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn hàng bán trong kì.SD bên có : Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện còn cuối kì.b.Phương pháp hạch toán.- Cuối niên độ kế toán (cuối quý), xác định mức DP giảm giá hàng tồn kho cần lập lần đầu: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 159 : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -Niên độ kế toán sau hoăc quý sau xác định mức dự phòng cần lập.+Nếu mức DP cần lập của kì kế toán này lớn hơn mức dự phòng đã lập của kì kế toán trước chưa sử dụng hết thì phải lập bổ sung số thiếu:Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 159 : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho +Nếu mức DP cần lập của kì kế toán này nhỏ hơn mức dự phòng đã lập của kì kế toán trước chưa sử dụng hết thì hoàn nhập số chênh lệch : Nợ TK 159 : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 : Giá vốn hàng bán c.Sơ đồ tài khoản (xem ở phụ lục tài khoản )5.2. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.a.TK sử dụng- TK 139 : “Dự phòng nợ phải thu khó đòi”10[...]... động trực tiếp…Tức theo cách phân chia như thế này chúng ta đã coi các khoản trích trước như là một khoản dự phịng.Với cách phân chia như ở trên khi mã hoá các tài khoản chúng ta có thể mã hố theo cách phân loại trên, nhận diện đúng đâu là một khoản dự phòng . Như thế sẽ phù hợp hơn và dễ dàng cho việc sử dụng, truy cứu. Về hoàn nhập các khoản dự phịng thì ghi giảm chi phí hay ghi tăng thu nhập... mất đó, tức là phải gánh chịu thêm 24 dự phịng. Theo chế độ kế tốn thì loại này bao gồm những tài khoản như :dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phịng phải thu khó địi, dự phịng giảm giá đầu tư chứng khốn, dự phịng bảo hành sản phẩm… -Dự phịng chi phí : phản ánh khoản chi phí sẽ chi ra trong tương lai có liên quan đến hiện tại như các khoản trích trước về chi phí sữa chữa tài sản cố định, tiền lương... chi phí sữa chữa cho từng mức độ bảo hành:+Nếu là bảo hành sản phẩm thì ghi:Nợ TK 641: Chi phí bán hàngCó TK 352: Dự phịng phải trả+Nếu là bảo hành cơng trình xây lắp ghi:Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chungCó TK 352: Dự phịng phải trả -Khoản dự phòng phải trả khác cần lập;Nợ TK 642: Chi phí quản lí doanh nghiệp (6426) Có TK 352 : Dự phòng phải trả-Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản. .. tài là các khoản dự phòng. Với ý nghĩa như trên bố cục bài làm này sẽ được chia làm 2 phần như sau:Phần I: Chế độ kế toán hiện hành liên quan đến các khoản chi phí dự phịng .Phần II:Một số ý kiến đóng góp với chế độ kế tốn hiện hành liên quan đến các khoản chi phí dự phịng . Trong q trình làm đề án do có những hạn chế về trình độ, kinh nghiệm… nên bài làm của em sẽ khơng thể tránh được các sai... trong các khoản tài sản lưu động và chi phí phải trả trước khi sử dụng thực sự. Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể tích luỹ được một số vốn đáng kể để bù đắp các khoản giảm giá tài sản thực sự phát sinh và tài trợ các khoản chi phí hay lỗ đã được dự phịng khi các chi phí này thực sự 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.36830111,112,331352 627154711641 641642 Chi phí. .. tốn và sơ đồ tài khoản a.Tài khoản sử dụng:TK 352: Dự phòng phải trảBên nợ:-Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phịng đã được lập ban đầu ;-Ghi giảm (hồn nhập) dự phịng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn khơng còn phải chịu sự giảm sút về kinh tế đã không phải chi trả cho nghĩa vụ nợ;-Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch giữa số dự phòng phải trả,... khoản ĐT dài hạn lần đầu Cuối kì sau trích bổ sung -Phản ánh số dự phịng phải trả trích lập vào chi phí. Số bên có: -Phản ánh số dự phịng phải trả hiện có cuối kì.b.Phương pháp hạch tốn-Khi trích lập DP cho các khoản chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp Nợ TK 642: Chi phí quản lí doanh nghiệp (6426)Có TK 352: Dự phịng phải trả-Nếu doanh nghiệp có hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những chi phí. .. của các khoản dự phòng. Do đó để đưa ra giải pháp cho những vấn đề trên trước hết chúng ta có thể phân dự phịng ra thành 2 loại như sau: -Dự phòng rủi ro: Phản ánh việc ghi nhận trước các khoản tổn thất sẽ xảy ra trong tương lai có liên quan đến các đối tượng đang tồn tại tại thời điểm lập 21 III. Dự phòng phải trả.1. Khái niệm.Là sự xác nhận về phương diện kế toán các khoản tiền sẽ phải chi. .. trên sổ sách. Các khoản dự phòng sẽ làm cho bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản và nguồn vốn.-Phương diện tài chính: Do các khoản dự phịng sẽ làm tăng chi phí (giảm thu nhập) do vậy sẽ làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm xuống nhưng nếu doanh nghiệp có thể hồn nhập thì lại sẽ làm cho lợi nhuận đó tăng lên. Thực chất, các khoản dự phịng là... biệt ở đây chính là cách thức điều chỉnh tăng lợi nhuận. Hồn nhập theo hướng giảm chi phí sẽ gián tiếp làm tăng lợi nhuận còn theo thu nhập thì sẽ trực tiếp làm tăng lợi nhuận. Nếu theo truyền thống thì ta thấy hồn nhập theo hướng giảm chi phí sẽ là phù hợp nhầt vì nó sẽ phản ánh đúng bản chất của các khoản chi phí được ghi nhận trước đây. Tuy vâỵ nếu theo cách phân chia mới thì cách này khơng phù . QUAN ĐẾN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TÀI SẢNCác khoản dự phòng giảm giá tài sản (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm. trả-Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu+Khi phát sinh các khoản chi phí bằng tiền:Nợ TK 352 : Dự phòng phải trả15Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về các khoản chi phí dự phòng.DOC, Bàn về các khoản chi phí dự phòng.DOC, Bàn về các khoản chi phí dự phòng.DOC, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dự phòng nợ phải thu khó đòi., MỘT SỐ Ý KIẾN ĐĨNG GĨP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HIỆN HÀNH, Điều kiện lập dự phòng . Một số tồn tại

Từ khóa liên quan