SANG KIEN KINH NGHIEM :XÂY DỰNG TIẾT SINH HỌAT LỚP SINH ĐỘNG GẮN VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP

28 4,372 40
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 16:44

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TR ƯỜNG THPT LEÂ HOAØNG CHIEÁU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TIẾT SINH HỌAT LỚP SINH ĐỘNG GẮN VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP. Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Chủ nhiệm lớp Họ và tên người thực hiên: Trần Văn Dũng Chức vụ: Giáo viên Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ Toán 1 Bến Tre, tháng 01 năm 2014 PHẦN MỞ ĐẦU I.BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; Ngành Giáo dục và đào tạo xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014 trong Chỉ thị 3004 ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là: “Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc làm thiết thực kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013). Đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của ngành; chú trọng chất lượng của các cấp. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh” Thế kỷ XXI có đặc điểm nổi bật của nó là sự bùng nổ của trí thức khoa học và công nghệ. Tri thức khoa học và tri thức công nghệ phát triển song song với nhau, con người nhanh chóng trở thành trung tâm của sự phát triển .Đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, trong đó người GVCN giữ vị trí nòng cốt. Muốn đảm bảo tốt vai trò quyết định ấy thì người giáo viên phải thực hiện những yêu cầu mới về phẩm chất và năng lực phù hợp với giai đoạn mới, cần phải trao dồi thường xuyên về trình độ chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Lý luận và thực tiễn đã chứng tỏ vai trò quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi học sinh; 2 II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sinh hoạt lớp là dạng hoạt động giáo dục tập thể, là một hình thức tổ chức tự quản cho học sinh và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp, các em học sinh có thể bày tỏ, chia sẻ tâm tư, tình cảm và tự đánh giá, nhận xét nhau thẳng thắn, tích cực. Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau, giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng thu nhỏ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường, lớp học. Học sinh được mở rộng các mối liên hệ, tăng cường sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục xu hướng hẹp hòi, cục bộ, bè phái trong đời sống tập thể, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân. Các em phải được vừa học vừa chơi, được thể hiện khả năng của mình Thế nhưng, thực tế là nhiều học sinh thường không thích giờ sinh hoạt lớp. Tại sao vậy? Lý do là: Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh. Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu, nhàm chán, không hứng thú với học sinh bởi các em không được cùng nhau tổ chức, tham gia vào giờ sinh hoạt lớp. Giáo viên quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em. Nhận thức được tầm quan trọng của tiết sinh hoạt lớp, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh, khắc phục tình trạng học sinh cảm thấy nhàm chán khi đến tiết sinh hoạt lớp, thời gian qua tôi đã luôn tìm cách thay đổi hình thức của các tiết sinh hoạt lớp, bằng cách đa dạng hoá các tiết sinh hoạt bằng những buổi sinh hoạt chuyên đề mang tính tập thể. Kết quả tôi nhận thấy những tiết sinh hoạt lớp của tôi đã thật sự nhận được sự đồng tình ủng hộ và thu hút được các em học sinh, chính vì vậy tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình là: “ Xây dựng tiết sinh hoạt lớp sinh động gắn với giáo dục đạo đức học sinh và nâng cao chất lượng học tập” III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3 Nghiên cứu thực tế đối tượng học sinh ở trường THPT Trường THPT Lê Hoàng Chiếu. Học sinh lớp 11A2 năm học 2013-2014, nhất là những học sinh chưa ngoan trong lớp. nắm bắt tình cảm tâm tư, thái độ của từng học sinh trong lớp qua các tiết sinh học lớp. IV. MỤC ĐÍCH - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp thay đổi hình thức của tiết sinh hoạt lớp, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh của giáo viên chủ nhiệm, cung cấp cho học sinh những phương thức ứng xử đúng trước vấn đề của xã hội, giúp cho các em có khả năng tự kiểm soát được hành vi của bản thân một cách tự giác, có khả năng chống lại những biểu hiện lệch lạc về lối sống, những suy nghĩ lệch lạc về bản thân, tạo niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho các em phấn đấu sữa chữa, vươn lên thành người tốt, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh CNH-HDH đất nước; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại; có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi; có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật; có sức khỏe và là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ. 2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp và phương tiện trong các hoạt động giảng dạy trong nhà trường. Khai thác tối đa các hoạt động và các hình thức sinh hoạt lớp; tạo điều kiện cho học sinh chủ động sáng tạo trong các buổi sinh hoạt lớp. Quan sát thái độ của học sinh trong các tiết sinh hoạt, giữa tiết sinh hoạt lớp theo hình thức cũ và tiết sinh hoạt lớp có sinh hoạt tập thể, để thấy rõ sự khác biệt. Khảo sát thái độ của học sinh qua các buổi sinh hoạt chuyên đề trong các tiết sinh hoạt lớp, bằng các phiếu điều tra và các câu hỏi trực tiếp. V. ĐIỂM MỚI CỦA VẤN ĐỀ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội 4 nhập kinh tế quốc tế của đất nước, tích cực tham gia công tác tư vấn học đường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Với các yêu cầu đó người giáo viên chủ nhiệm phải có những hình thức tổ chức lớp tốt hơn tích cực hơn trong việc giáo dục phẩm chất đạo đức của học sinh; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; đồng thời phải là người thấu hiểu những tâm tư tình cảm của học sinh, biết được những nhu cầu của học sinh. Giúp học sinh học tập trở thành người có ích cho gia đình và xã hội Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm đó là việc tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Làm sao để gây được hứng thú cho học sinh, không làm cho giờ sinh hoạt bị căng thẳng hoặc nhàm chán, biết lôi cuốn học sinh vào những hoạt động tích cực trong giờ sinh hoạt lớp. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp trong tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, tại Hướng dẫn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 8 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn số 1485/ SGD & ĐT – GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Sở GD & ĐT Bến Tre về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 nêu rõ:“ Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn; tăng cường vai trò và các hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, tích cực tham gia công tác tư vấn học đường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh”. Tại khoản 2 điều 31 Điều lệ Trường Trung học quy định: Giáo viên chủ nhiệm, ngoài nhiệm vụ quy định đối với giáo viên còn có nhiệm vụ sau đây: Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng. Phối hợp chặt 5 chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. Trong chương trình giáo dục phổ thông, tiết sinh hoạt lớp được quy định như một tiết học bắt buộc không thể thiếu ở mỗi cấp học. Đối với bậc trung học đây là tiết tự quản được các nhà trường xếp ở tiết học cuối của mỗi tuần học, thời điểm để mỗi học sinh thực hiện phê và tự phê, tự đánh giá và đánh giá hoạt động học tập, rèn luyện của cá nhân và tập thể lớp sau mỗi tuần học, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cho tuần học tập tiếp theo nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm học của mỗi lớp đã đề ra . Tiết sinh hoạt lớp được đặt dưới sự quản lý, giám sát và tác động giáo dục của GVCN. Tiết sinh hoạt lớp đặt ở cuối mỗi tuần học, tiết học không có phân phối chương trình hay nội dung yêu cầu cụ thể lại đi đôi với tâm lí mỏi mệt muốn xả hơi cuối tuần nên dễ bị thực hiện qua loa đại khái, do đó dễ bị đánh mất mục tiêu, ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng của tiết học. Làm mất tác dụng vốn có của tiết học đó. II. THỰC TRẠNG CỦA TIẾT SINH HOẠT LỚP HIỆN NAY : Trước đây, đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên thường thực hiện theo các bước như sau: Tổ trưởng từng tổ báo cáo tình hình tổ mình tuần qua về các mặt chuyên cần, học tập, vệ sinh, trật tự…, nêu rõ tên các bạn thực hiện tốt, các bạn còn vi phạm. Sau đó, lớp trưởng tổng kết, rồi giáo viên nhận xét khen ngợi học sinh tốt, nhắc nhở học sinh còn vi phạm các mặt. Kế tiếp, giáo viên phổ biến các công việc trong tuần tới. Cuối cùng, nếu còn ít thời gian thì cho học sinh hát là xong, thậm chí có tiết sinh hoạt do học sinh vi phạm nhiều trong tuần nên giáo viên chủ nhiêm “ xét xử” đến quá giờ vẫn chua cho các em về, hoặc cho ở lại quét sân trường hay làm vệ sinh lớp. Từ đó, tiết sinh hoạt chủ nhiệm dần trở nên nhàm chán, khô khan đối với 6 học sinh và cả giáo viên, học sinh thường có cảm giác rất nặng nề và các em có thái độ “quay lưng lại” thờ ơ với tiết sinh hoạt lớp, các em học sinh chỉ ngồi đó đợi cho hết tiết là về. Các em học sinh có một cảm giác đến tiết sinh hoạt lớp như là một cực hình, vì bao nhiêu việc trong một tuần đều được nhắc nhở xử lí trong tiết sinh hoạt lớp Như vậy, những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? Về phía giáo viên: Bản thân một số giáo viên chưa tìm tòi đầu tư cho tiết sinh hoạt lớp chỉ với khuôn mẫu như là: đánh giá các hoạt động trong tuần, xử lí những học sinh vi phạm nội quy nề nếp, lo lắng cho chất lượng học tập của học sinh nên khi có học sinh vi phạm về không thuộc bài hay vi phạm nội quy thường giáo viên chủ nhiệm đem ra tiết sinh hoạt lớp để “mỗ xẻ” la rầy học sinh làm cho học sinh luôn có thái độ sợ tiết sinh hoạt lớp hoặc không còn chú ý và tham gia, các em cứ nghỉ tiết sinh hoạt lớp như là một phiên toà xét xử tội phạm. Giáo viên quá nghiêm khắc không thân thiện; thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi (60 - 70% là chê học sinh, đáng ra phải là ngược lại); không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu học sinh, đôi khi còn áp đặt học sinh, không cho các em có cơ hội để ”phản biện”, hoặc trình bày ý kiến về những lỗi lầm của mình. Một số giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt gắn liền với sinh hoạt các chủ đề hoặc thảo luận một nội dung chuyên, nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh. Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của mình phải giải quyết mà là vấn đề của thầy, cô. Đối với học sinh: Học sinh luôn ở “thế bị động” không biết mình phải làm gì và nói gì hoặc tham gia cái gì trong tiết sinh hoạt lớp, không có học sinh nào thật sự muốn phát biểu gì khiến cho buổi sinh hoạt trở thành một chiều, vô cùng thụ động và chẳng có tác dụng gì nhiều với những vấn đề đáng lẽ cả lớp phải cùng nhau nhiệt tình thảo luận. III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1 .Yêu cầu đối với Giáo viên chủ nhiệm và học sinh: 1.1. Đối với Giáo viên chủ nhiệm : Giáo viên chủ nhiệm : Là người trực tiếp thay mặt nhà trường giáo dục học sinh, là người thực hiện sự phối hợp, liên kết bền chặt với giáo viên bộ môn, các 7 đoàn thể trong nhà trường, giữa “Gia đình - Nhà trường - Xã hội”. Giáo dục đạo đức học sinh là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, cần phải có tâm huyết với nghề; có phương pháp chủ nhiệm tốt với một kế hoạch toàn diện, hợp lý. Từ việc tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, năng lực từng học sinh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn … đến việc xử lý tình huống. Đòi hỏi cần có sự nghiêm khắc của người thầy đồng thời phải có tấm lòng yêu thương, thể hiện trách nhiệm, lòng vị tha như một người cha đối với con cái; thông cảm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, dành thời gian để tâm sự và cho các em những lời khuyên bảo chân tình; tạo được niềm tin động lực cho học sinh phấn đấu hoàn thiện. Hình ảnh người thầy ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh, chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm không những cần năng lực chuyên môn, mà còn đòi hỏi phải thật sự là tấm gương sáng về tác phong, tư cách đạo đức; chuẩn mực trong trang phục, lời nói, cách ứng xử… như vậy lời nói của giáo viên chủ nhiệm mới có trọng lượng với học sinh. Trước sự đòi hỏi ngày càng cao của gia đình học sinh, của xã hội, và của chính học sinh người giáo viên phải tự hoàn thiện mình, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; để học sinh nhìn nhận, đánh gía người thầy với thái độ:“ Trọng thầy vì đạo đức của thầy. Phục thầy vì kiến thức của thầy. Quý mến thầy vì lòng độ lượng của thầy ”. Như vậy, người giáo viên bằng chính nhân cách của mình sẽ tác động tích cực đến sự hình thành nhân cách của học sinh, khẳng định được tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm trong tình hình mới 1.2. Đối với học sinh: Học đóng vai trò quan trọng cho thành công của buổi sinh hoạt lớp. Vì vậy, phải hướng cho học sinh tích cực tham gia trong buổi sinh hoạt phải gợi ý khuyến khích các em tham gia trao đổi, bàn bạc thảo luận, giáo viên chủ nhiệm phải nắm được tâm tư hoàn cảnh của học sinh để gợi ý “bắt mạch” học sinh để cho học sinh bày tỏ những nỗi lòng; những cảm xúc của các em. Học sinh phải tích cực tham gia hoạt động trong tiết sinh hoạt lớp. 2. Vai trò của người giáo viên chủ nhiệm : Vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh trong tập thể lớp.Hay nói cách khác chủ nhiệm chính là linh hồn của tập thể lớp, 8 vừa là nhà quản lí, vừa là nhà giáo dục trong một tập thể thu nhỏ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm đó là việc tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Làm sao để gây được hứng thú cho học sinh, không làm cho giờ sinh hoạt bị căng thẳng hoặc nhàm chán, biết lôi cuốn học sinh vào những hoạt động tích cực trong giờ sinh hoạt lớp. Vì sinh hoạt lớp là dạng hoạt động giáo dục tập thể, là một hình thức tổ chức tự quản cho học sinh và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp, các em học sinh có thể bày tỏ, chia sẻ tâm tư, tình cảm và tự đánh giá, nhận xét nhau thẳng thắn, tích cực. Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau, giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng thu nhỏ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường, lớp học. Học sinh được mở rộng các mối liên hệ, tăng cường sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục xu hướng hẹp hòi, cục bộ, bè phái trong đời sống tập thể. Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân. Các em phải được vừa học vừa chơi, được thể hiện khả năng của mình. 3. Một số kinh nghiệm đã thực hiện : Bản thân tôi nhận thức rõ được giáo viên chủ nhiệm vừa là thành viên của tập thể sư phạm và hội đồng sư phạm, vừa là người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh quản lí và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách. Là người tổng chỉ huy tổ chức, thực hiện chủ trương, các kế hoạch của nhà trường và của lớp học và phát huy năng lực của các thành viên. Càng tận tâm, nhiệt huyết với nghề thì người giáo viên chủ nhiệm càng biết cách uyển chuyển đặt mình vào vị trí các em, lắng nghe tích cực tiếng nói của học sinh để có những chia sẻ, uốn nắn, định hướng hiệu quả Qua nhiều năm công tác với ý thức phải tìm cách đổi mới tiết sinh hoạt lớp để tăng hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm, tôi rút ra được những kinh nghiệm tổ chức tiết sinh hoạt lớp như sau: Đa dạng hóa về nội dung và hình thức tố chức tiết sinh hoạt lớp: Nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể bổ ích, phải gắn với nhu cầu hứng thú của học 9 sinh và phù hợp với tâm lý, khả năng tiếp thu và trình độ hiểu biết của học sinh, huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của học sinh. Thu hút tối đa sự tham gia của mọi học sinh dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ cố vấn của giáo viên nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh. Tạo môi trường chung để học sinh cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực, tăng cường giao lưu giữa các em, tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng, thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kến của nhau. Từ đó tình cảm gắn bó, chia sẻ giữa các em được hình thành và củng cố. Tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp, phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh. Để học sinh được bàn bạc nỗ lực cố gắng và hợp tác với nhau để hoàn thành công việc đựoc giao. Đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại để học sinh cởi mở, thân thiện và đoàn kết hơn giúp học sinh tin tưởng và không ức chế về tâm lí. Khi các em mạnh dạn đưa ra những quan điểm, chính kiến của mình, chúng ta nên sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến đó một cách tôn trọng. Để làm tốt được những việc đó cần thực hiện các bước sau đây: 1. Nắm bắt thông tin: - Ngay từ khi nhận lớp Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cần nắm rõ tình hình học sinh trong lớp với một số thông tin cần thiết thông qua một bảng câu hỏi ( Phiếu điều tra thông tin cá nhân –Xem Phụ lục 1) thông qua những thông tin này GVCN nắm biết được tình hình hoàn cảnh, tính cách, năng lực; năng khiếu; sở trường của từng học sinh của từng học sinh trong lớp và cũng biết được mối quan hệ của học sinh trong lớp học. - GVCN phải lập kế hoạch chủ nhiệm của năm học thật chi tiết theo tháng, tuần. Bên cạnh đó các buổi sinh hoạt theo chủ đề cần có kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng đợt. 10 [...]... đến học Điều quan trọng là làm sao cho học sinh thấy được tiết sinh hoạt lớp không phải một tiết mà ở đó chỉ có “Luận tội” hay “ xử án” Xây dựng tiết sinh họat lớp sinh động gắn với giáo dục đạo đức của học sinh và nâng cao chất lượng học tập IV KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Tăng cường hơn nửa công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm Đối với giáo. .. việc giáo dục đạo đức, cũng như nâng cao chất lượng học tập của học sinh Cụ thể tôi tổ chức cho các tổ trong lớp tham gia thi đua cuối tuần tổng kết và phát thưởng Đến thời điểm ôn thi học kì thì tổ chúc cho học sinh thực hiện giúp nhau ôn tập “Đôi bạn cùng tiến” sau khi có điểm thi học kì I tôi tổng kết và đôi bạn nào có điểm trung bình cao sẽ... minh nghiên cứu sáng tạo ra các tiết sinh hoạt lớp thật sinh động và không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tìm hiểu thêm để trang bị cho mình một kiến thức vững vàng II Ý NGHĨA: Những kinh nghiệm của tôi trình bày trên đây nếu thực hiện có hiệu quả chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng của tiết sinh hoạt lớp, sẽ xây dựng được một tập thể lớp vững mạnh, tập thể lớp là một... những yêu cầu của Nghị Quyết Đại hội Đảng lần XI “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” III KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG: Trong thời gian tới tôi tiếp tục hoàn thiện kinh nghiệm của minh Tôi hy vọng với những kinh nghiệm nhỏ của tôi sẽ được áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng của tiết sinh hoạt lớp giảm bớt áp lực nặng nề từ phía giáo viên... tham gia phát biểu ý xây dựng tập tập thể lớp Nhân cách , đạo đức của học sinh ngày một được hoàn thiện hơn Kết quả khảo sát tỉ lệ học sinh cả hai mặt của lớp chủ nhiệm sau khi thực hiện SKKN Đối tượng khảo sát là lớp 12B2-Ban cơ bản (Năm học 2012-2013) Khảo sát chất lượng hai mặt của lớp 12B2 năm học 201-2013 * Học lực – Hạnh kiểm Lớp Học lực Đầu năm Trên trung... tiết sinh hoạt lớp, làm cho các em không cảm thấy nhàm chán trong tiết sinh hoạt lớp, thậm chí có một một mong muốn có những tiết sinh hoạt như thế để các em được tham gia được hòa mình trong tập thể lớp Vấn đề mà tôi muốn đề cập là vai trò của GVCN trong việc tổ chức tiết sinh hoạt lớp như trên sẽ có tác động lớn đến việc hình thành nhân cách đạo đức của học sinh. .. về tiết sinh hoạt Nhận xét, rút kinh nghiệm Với nội dung trên cần chuẩn bị trước 2 tuần GVCN phân công cán bộ lớp trước để có sự chuẩn bị tốt Sau buổi sinh hoạt tôi nhận thấy thái độ của học sinh có thay đổi nhìn nhận về mình về cuộc sống tích cực hơn, thích hơn, quan tâm đến buổi sinh hoạt hơn lớp hơn Qua buổi sinh hoạt đã giáo dục cho học sinh. .. Những tâm tư tình cảm của mình trước mọi người 2.3 Tổ chức các phong trào thi đua: Bên cạnh đó hình thức khen nhiều hơn chê cũng có tác động tích cực đến quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh Ở học sinh thái độ tích cực và điểm tốt của các em có rất nhiều Tuy nhiên, lâu nay chúng ta thường hay nhìn các em học sinh theo lối mòn là... Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề “ Thanh niên với cuộc sống đẹp” I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nhằm tạo không khí học tập sôi nổi trong học sinh, tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập tốt - Giáo dục truyền thống đạo đức và rèn luyện kỉ năng sống trong học sinh lớp 11A2 I / THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - Buổi sinh hoạt chuyên đề tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp. Thứ... nhiệm Căn cứ vào kế hoạch chủ nhiệm năm học 2013-2014 của lớp 11A2 Giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp 11A2 xây dựng Kế hoạch sinh hoạt lớp với tiểu phẩm “Mẹ ơi! Con xin lỗi” I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nhằm tạo không khí học tập sôi nổi trong học sinh, tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập tốt - Giáo dục truyền thống đạo đức và rèn luyện kỉ năng sống trong học sinh lớp 11A2 . đối với những học sinh này, đế có thế đạt kết quả cao hơn. PHẦN KẾT LUẬN I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Với những kinh nghiệm của bản thân trên đây chưa có thể khẳng định là có thể làm thay đổi cách. tạo” III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG: Trong thời gian tới tôi tiếp tục hoàn thiện kinh nghiệm của minh. Tôi hy vọng với những kinh nghiệm nhỏ của tôi sẽ được áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao. được sự đồng tình ủng hộ và thu hút được các em học sinh, chính vì vậy tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình là: “ Xây dựng tiết sinh hoạt lớp sinh động gắn với giáo dục đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM :XÂY DỰNG TIẾT SINH HỌAT LỚP SINH ĐỘNG GẮN VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP, SANG KIEN KINH NGHIEM :XÂY DỰNG TIẾT SINH HỌAT LỚP SINH ĐỘNG GẮN VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP, SANG KIEN KINH NGHIEM :XÂY DỰNG TIẾT SINH HỌAT LỚP SINH ĐỘNG GẮN VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn