Những thứ cần chú ý Trước khi thi

1 906 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 16:40

Những thứ cần chú ý Trước khi thi . Những thứ cần chú ý Chương 4.1. Câu c bài 10,112. Câu b bài 123. Thắc mắc về dấu X.4. Bài recoder 14,15,16 .Những điều trên phải giải quyết trước khi thi. Chương. giải quyết trước khi thi. Chương 5:BT cần chú ý bài 1,3.Học nhóm bảo các bạn làm thử 5 bài mình làm rồi so sánh k quả .Chú ý đến 4 cái mạch Flip-Flop và bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thứ cần chú ý Trước khi thi, Những thứ cần chú ý Trước khi thi