Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp) pot

5 6,160 10
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 10:20

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp) I. MỤC TIÊU - Biết được những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió . - Biết được vai trò của con người thụ phấn - Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ - Cây ngô có hoa, hoa bí ngô. - Dụng cụ thụ phấn cho hoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới: Ngoài thụ phấn nhờ sâu bọ, hoa còn được thụ phấn nhờ gió và nhờ con người. Hoạt động 1 : 3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HOA THỤ PHẤN NHỜ GIÓ - GV hướng dẫn HS quan sát mẫu vật và hình 30.3, 30.4, trả lời câu hỏi: + Nhận xét về vị trí của hoa ngô đực và cái? + Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn nhờ gió? - Yêu cầu HS đọc thông tin mục 3 và hoàn thành phiếu học tập. - GV chữa phiếu học tập, có thểđánh giá điểm một số nhóm làm tốt. - Yêu cầu các nhóm: So sánh hoa thụ phấn nhờ sâu gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? - HS quan sát mẫu vật và hình SGK để tìm câu trả lời. - Yêu cầu: hoa đực ở trên để tung hạt phấn. - Các nhóm thảo luận, trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập. - 1, 2 nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV chuẩn kiến thức như SGV. Tiểu kết: Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió: + Hoa tập trung ở đầu ngọn cây. + Bao hoa thường tiêu giảm. + Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng. + Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ. + Đầu nhị dài, có nhiều lông. Hoạt động 2: 4 . ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ THỤ PHẤN GV HS - Yêu cầu HS đọc thông tin mục 4 để trả lời câu hỏi cuối mục. - Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người? GV có thể gợi ý + Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung? + Con người đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn? - GV chốt lại các ứng dụng về sự thụ phấn. - Con người chủ động thụ phấn cho hoa nhằm: + Tăng sản lượng quả và hạt. + Tạo ra các giống lai mới. - HS tự thu thập thông tin bằng cách đọc mục 4, tự tìm câu trả lời. - Yêu cầu nêu được: + Khi thụ phấn tự nhiên gặp khó khăn. + Con người nuôi ong, trực tiếp thụ phấn cho hoa. - HS tự rút ra những ứng dụng về sự thụ phấn của con người. - GV đặt câu hỏi củng cố: 4. Kiểm tra đánh giá- GV đặt câu hỏi củng cố: + Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? + Trong trường hợp nào thụ phấn nhờ người là cần thiết? 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Hoàn thiện bài tập. - Tập thụ phấn cho hoa. . Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp) I. MỤC TIÊU - Biết được những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió . - Biết được vai trò của con người thụ phấn - Vận dụng kiến. cách thụ phấn nhờ gió? - Yêu cầu HS đọc thông tin mục 3 và hoàn thành phiếu học tập. - GV chữa phiếu học tập, có thểđánh giá điểm một số nhóm làm tốt. - Yêu cầu các nhóm: So sánh hoa thụ phấn. Kiểm tra đánh gi - GV đặt câu hỏi củng cố: + Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? + Trong trường hợp nào thụ phấn nhờ người là cần thiết? 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp) pot, Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp) pot, Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp) pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn