136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định

92 628 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:57

136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định [...]... công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ xác định kết quả nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng 2.2.1 Thực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nghĩa Hng 2.2.1.1 Phân loại đánh giá thành phẩm nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng sản phẩm chủ yếu là gạch, ngói đất nung Do nghiệp sản xuất hai mặt hàng chính nhng có nhiều... động sản xuất kinh doanh Kết quả kinh doanhkết quả cuối cùng của một hoạt động sản xuất hoạt động khác của doanh nghiệp Trong một kỳ nhất định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh tài chính kết quả hoạt động kinh doanh bất thờng 1.3.2.1 Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK911 "Xác định kết quả hoạt động kinh doanh" dùng để... trạng kế toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp sxvlxd nghĩa hƯng tỉnh nam định 2.1 Đặc điểm chung của nghiệp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của nghiệp nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng tiền thân là: nghiệp gạch ngói Nghĩa Đồng chuyên sản xuất gạch ngói đất nung đợc thành lập tháng 05 năm 1972 Công trình đợc khởi... toán thành phẩm theo phơng pháp kiểm định kỳ Kết chuyển ZSXTT của TP tồn kho cuối kỳ của TP gửi bán cha xác địnhtiêu thụ cuối kỳ TK155,157 TK632 Kết chuyển trị giá thành phẩm tồn kho TK911 K/c cuối kỳ giá vốn hàng bán TK 631 Thành phẩm hoàn thành nhập kho 1.2.3 Kế toán tiêu thụ xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 1.2.3.1 Kế toán doanh thu TK51 1Doanh thu... tiếp quản lý bộ phận y tế, văn th Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ cung ứng vật t, thanh toán quyết toán vật t, lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Tổ trởng tổ sản xuất: Quản lý điều hành chịu trách nhiệm chính về mọi mặt sản xuất của tổ Trực tiếp chỉ đạo khâu kế hoạch tiến độ sản xuất, kỹ thuật chất lợng sản xuất của tổ 2.1.3 Tình hình chung về công tác kế toán nghiệp sản xuất vật liệu xây. .. máy kế toán đợc tổ chức Trưởng phòng kế toán kiêm toán trưởng Phó phòng kế toán kiêm toán tổng hợp Kế toán bán hàng kế toán kho thành phẩm kế toán quĩ tiền mặt Kế toán vậtKế toán giá thành, tiền lư ơng, thanh toán với ngư ời bán Kế toán TSCĐ TGNH, tiền vay, XDCB, GTGT Thống Thủ quỹ * Trởng phòng kế toán kiêm kế toán trởng: Có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kinh tế gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả, ... tháng, kho thành phẩm thủ kho quản lý về hiện vật (số lợng, chủng loại, qui cách) của từng loại sản phẩm Còn phòng kế toán quản lý cả về mặt hiện vật giá trị Thành phẩm nhập kho đợc xác định là giá thành sản xuất thực tế đợc tính cho các loại sản phẩm Số liệu này do bộ phận kế toán giá thành cung cấp đợc xác định vào cuối mỗi tháng Kỳ tính giá thành sản phẩm một tháng phù hộp với đặc điểm sản. .. định kết quả kinh doanh Đối với nghiệp trong kế toán thành phẩm sử dụng chứng từ - Phiếu nhập kho - Hoá đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho 2.2.2.1.1 Hạch toán nhập kho thành phẩm Sơ đồ 2.6 Sơ đồ tổ chức luân chuyển chứng từ nhập kho thành phẩm nghiệp Thành phẩm Thống phân xởng (1a) (1b) Kho thành phẩm Thủ kho ghi thẻ kho (2) Kế toán thành phẩm (1a) Thống phân xởng hớng dẫn tổ sản xuất đem thành. .. tế Đối với thành phẩm xuất kho cũng đợc phản ánh theo giá thực tế do thành phẩm nhập từ các nguồn các đợt khác nhau nên việc xác định giá thành phẩm xuất kho cũng đợc phản ánh theo giá thực tế do thành phẩm nhập từ các nguồn các đợt khác nhau nên việc xác định giá thành phẩm xuất kho cũng đợc tính theo cách khác nhau nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng tỉnh Nam Định sản phẩm đợc nhập... Theo quyết định số 19/QĐVB ngày 07/01/1993 của UB tỉnh Nam Định, nghiệp gạch ngói nghĩa Đồng đổi tên là nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hng Trong tình hình mới nghiệp đã chú ý đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề cho công nhân, xây dựng nhà xởng Đến năm 1996 nghiệp xây dựng phân xởng gạch ngói Tuynen công suất 14 triệu viên trên năm ngay tại trụ sở chính của nghiệp tới năm 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định, 136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định, 136 hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng nghĩa hưng - nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn