118 Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty xây dựng số 4- Tổng Công ty xây dựng Hà Nội 

72 609 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:55

118 Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty xây dựng số 4- Tổng Công ty xây dựng Hà Nội  [...]... về công ty xây dựng số 4 1.Quá trình hình thành Công ty xây dựng số 4 là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Bộ xây dựng, thuộc Tổng công ty xây dựng Nội Trụ sở chính của Công ty hiện nay đóng tại số 243A-Đê La Thành-Đống Đa -Hà Nội Công ty xây dựng số 4 đợc thành lập vào ngày 18/10/1959, sở ban đầu là Công ty xây dựng nhà máy phân đạm Bắc Sau phát triển thành Công ty Kiến trúc Bắc Công. .. định trong Công ty 3.Nội dung công tác quản sử dụng Vốn cố định Quản việc sử dụng vốn cố địnhmột trong những nội dung quan trọng của công tác quản Doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định gắn liền với hình thái vật chất của nó, vì vậy để quản sử dụng hiệu quả vốn cố định một số hình thức quản sau: 3.1.Hao mòn khấu hao tài sản cố định Trong... Công ty Kiến trúc khu Bắc Nội Năm 1975, Bộ xây dựng quyết định số 11/BXD-TC ngày 13/01/1975 hợp nhất Công ty xây dựng Bắc Công ty Kiến trúc khu Bắc Nội lấy tên là Công ty xây dựng số 4 Năm 1992, Bộ xây dựng quyết định số 132/BXD-TCLĐ ngày 23/03/1992 hợp nhất Xí nghiệp xây dựng số 3 Công ty xây dựng số 4 lấy tên là Công ty xây dựng số 4 mới Năm 1995, Bộ xây dựng quyết định nhập Công. .. ty xây dựng số 4 vào Tổng công ty xây dựng Nội Từ đó đến nay Công ty xây dựng số 4 là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Tổng công ty xây dựng Nội Qua 44 năm, tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết phấn đấu dới sự lãnh đạo của đảng bộ Công ty đã đi trọn một chặng đờng đầy gian khổ vinh quang, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc của dân tộc Vì vậy, thể nói quá trình xây. .. Để sử dụng tiềm năng lao động hiệu quả cao nhất Doanh nghiệp phải một chế khuyến khích vật chất cũng nh trách nhiệm một cách công bằng Ngợc lại, nếu chế khuyến khích không công bằng, quy định định trách nhiệm không rõ ràng dứt khoát sẽ là cản trở mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Phần II Thực trạng công tác quản sử dụng vốn cố định của công ty xây dựng số 4 i- Giới thiệu chung... chất của vốn cố định Do đó, khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định ngời ta thờng xem xét thông qua hiệu quả sử dụng tài sản cố định Xuất phát từ việc coi tài sản cố địnhmột yếu tố đầu vào của Doanh nghiệp ta sẽ tiến hành đánh giá bằng việc so sánh nó với các kết quả thu đợc trong chu kỳ kinh doanh những chỉ tiêu biểu đạt hiệu quả sử dụng tài sản cố định (vốn cố định) nh sau: Chỉ tiêu 1: Hiệu. .. dục thể thao Tây + Trung tâm dự báo khí tợng thuỷ văn + Đại học Tài chính + Nhà máy biến thế ABB + Trụ sở thông tin di động VMS + Nhà máy ximăng Bỉm Sơn, ximăng Tam Điệp 2.2.Cơ cấu vốn tổ chức bộ máy quản kinh doanh của Công ty Công ty xây dựng số 4 (thuộc Tổng Công ty xây dựng Nội- Bộ xây dựng) đợc thành lập ngày 18/10/1959, là đơn vị chịu sự quản của Nhà nớc cấu của Công ty chủ yếu... th, sử dụng bảo quản con dấu, tiếp nhận chuyển giao công văn đi đến, quản sử dụng điện thoại, máy Fax, máy Photocopy - Quản nhà làm việc, hồ nhà ở, các khu công cộng thuộc Công ty - Kiểm tra quản sử dụng mua sắm tài sản thuộc về hành chính - Phụ trách công tác khánh tiết trong ngày lễ, hội họp - Chăm lo sức khoẻ cho ngời lao động, phổ biến vệ sinh phòng bệnh cho ngời lao động - Quản. .. các công trình kĩ thuật hạ tầng cho các khu đợc giao quản 1992 + Xây dựng đầu t kinh doanh nhà 1992 + Cố vấn kinh tế, t vấn trong lĩnh vực xây dựng 1992 + Xây dựng công trình ngầm 1995 + Xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi 1995 + Xây dựng các công trình đờng dây, trạm điện dới 35KV 1995 Các công trình mà Công ty đã hoàn thành đang thi công: Trải qua 44 năm trởng thành phát triển, Công. .. phát triển, Công ty xây dựng số 4 đã đóng góp cho đất nớc hàng trăm công trình lớn nhỏ, chất lợng công trình luôn đợc đảm bảo làm tăng thêm sở vật chất cho CNXH góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nớc Trong những năm gần đây, Công ty xây dựng số 4 liên tục đợc xếp hạng Nhà nớc hạng I, là một Công ty xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng Nội giá trị sản lợng cao nhất, vì vậy Công ty luôn giữ đợc 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 118 Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty xây dựng số 4- Tổng Công ty xây dựng Hà Nội , 118 Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty xây dựng số 4- Tổng Công ty xây dựng Hà Nội , 118 Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty xây dựng số 4- Tổng Công ty xây dựng Hà Nội , Đặc điểm về tài chính của Công ty., Tỉng lỵi tøc tríc th 3.078,858, Cơ cấu vốn cố định về mặt hiện vật., Khấu hao tài sản cố định ở Công ty xây dựng số 4., Tæng doanh thu 203.871,954 315.959,832 112.087,878, Nguyên giá TSCĐ bình quân 61.813,606

Từ khóa liên quan