Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

57 188 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 22:04

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế đang phát triển, với tốc độ tăng trường GDP khá cao trong những năm gần đây ( Năm 2009 là 5.32%năm 2010 là 6.78%). Hơn nữa với dân số hơn 80 triệu người và phần đông là dân số trẻ, năng động, thu nhập không ngừng được cải thiện, nên nhu cầu tiêu dùng của họ ngày một tăng cao. Tuy nhiên, không phải tiêu dùng nào cũng được đáp ứng bởi khả năng thanh toán. Nắm bắt được thực tế đó, các Ngân hàng thương mại đã đưa sản phẩm cho vay tiêu cùng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu cho vay tiêu cùng trước khi họ có đủ khả năng thanh toán cho nhu cầu đó. Các NHTM nước ta đã đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ra thị trường từ những năm 1993 – 1994, nhưng chỉ tới năm 2000 thì sản phẩm này mới phát triển. Tuy nhiên, cho vay tiêu dùng mới chiếm một tỷ lệ nhỏ cả về doanh thu cho vay lẫn dư nợ trong toàn bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng và chưa phát huy hết vai trò tiềm năng của mình. Ngân hàng Techcombank là một ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, với mạng lưới ngày càng mở rộng trên các tỉnh thành của cả nước. Trong thời gian thực tập tại Techcombank Hà Nội , em đã có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay tiêu dùng. Với mục tiêu chiến lược mà Hội đồng quản trị đề ra là: “Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm” .Techcombank đã đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Sau nhiều năm thực hiện , sản phẩm cho vay tiêu dùng của Techcombank đã được khách hàng đón nhậnvà sử dụng nhiều cũng như đạt được phần nào mục tiêu chiến lược đề ra. Tuy nhiên với một đội ngũ nhân viên hùng hậu và số vốn lớn như vậy thì con số đạt được có thể lớn hơn rất nhiều. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân như: Chính sách cho vay tiêu dùng ở Việt Nam còn nhiều bất cập, phương thức cho vay và cách thức Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế đang phát triển, với tốc độ tăng trường GDP khá cao trong những năm gần đây ( Năm 2009 là 5.32%năm 2010 là 6.78%). Hơn nữa với dân số hơn 80 triệu người và phần đông là dân số trẻ, năng động, thu nhập không ngừng được cải thiện, nên nhu cầu tiêu dùng của họ ngày một tăng cao. Tuy nhiên, không phải tiêu dùng nào cũng được đáp ứng bởi khả năng thanh toán. Nắm bắt được thực tế đó, các Ngân hàng thương mại đã đưa sản phẩm cho vay tiêu cùng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu cho vay tiêu cùng trước khi họ có đủ khả năng thanh toán cho nhu cầu đó. Các NHTM nước ta đã đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ra thị trường từ những năm 1993 – 1994, nhưng chỉ tới năm 2000 thì sản phẩm này mới phát triển. Tuy nhiên, cho vay tiêu dùng mới chiếm một tỷ lệ nhỏ cả về doanh thu cho vay lẫn dư nợ trong toàn bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng và chưa phát huy hết vai trò tiềm năng của mình. Ngân hàng Techcombank là một ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, với mạng lưới ngày càng mở rộng trên các tỉnh thành của cả nước. Trong thời gian thực tập tại Techcombank Hà Nội , em đã có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay tiêu dùng. Với mục tiêu chiến lược mà Hội đồng quản trị đề ra là: “Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm” .Techcombank đã đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Sau nhiều năm thực hiện , sản phẩm cho vay tiêu dùng của Techcombank đã được khách hàng đón nhậnvà sử dụng nhiều cũng như đạt được phần nào mục tiêu chiến lược đề ra. Tuy nhiên với một đội ngũ nhân viên hùng hậu và số vốn lớn như vậy thì con số đạt được có thể lớn hơn rất nhiều. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân như: Chính sách cho vay tiêu dùng ở Việt Nam còn nhiều bất cập, phương thức cho vay và cách Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 1 Chuyên đề tốt nghiệp thức để sản phẩm đến được khách hàng của Techcombank còn hạn chế, hoặc khách hàng còn e ngại, tình hình kinh tế thị trường với nhiều biến động…Tất cả những điều đó đang là vấn đề cản trở Techcombank có thể mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của mình. Vì vậy, giải pháp nào để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Techcombank nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình và góp phần thực hiện chủ trương của chính phủ và quan trọng hơn là đạt được mục tiêu chiến lược mà ngân hàng đã đề ra. Với đề tài : “ Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Techcombank ”, em hi vọng phần nào giải đáp được câu hỏi trên. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về cho vay tiêu dùng như đặc điểm , vai trò của hoạt động này đối với các chủ đề trong nền kinh tế, qua đó thấy được tầm quan trọng của việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM. Đi sâu vào phân tích, đánh giá đúng mực thực trạng cho vay tiêu dùng của Techcobank. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Techcombank 3.Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương : • Chương 1 : Khái quát về cho vay tiêu dùng. • Chương 2 : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Techcombank • Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 2 Chuyên đề tốt nghiệp Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1. Khái niệm , đặc điểm và các hình thức cho vay tiêu dùng. 1.1.1.1 Khái niệm Cho vay tiêu dùng là các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là nguồn tài chính quan trọng giúp những người này trang trải cho nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình và xe cộ. Bên cạnh đó, những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế và du lịch cũng có thể được tài trợ bởi cho vay tiêu dùng. 1.1.1.2 . Đặc điểm Cho vay tiêu dùng có các đặc điểm sau : Một là : Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế. Nhu cầu vay tiêu dùng của mỗi người phụ thuộc vào thu nhập của người đó. Thu nhập lại phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế. Hai là: Quy mô cho vay tiêu dùng nhỏ. Đặc điểm này xuất phát từ đối tượng của cho vay tiêu dùng là cá nhân và hộ gia đình . Họ thường vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khi mà tích lũy chưa đủ khả năng chi trả. Ba là : Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít nhạy cảm với lãi suất. Bốn là : Chất lượng thông tin khách hàng cung cấp không cao và khó xác định . Nhưng lại rất quan trọng trong việc quyết định hoàn trả nợ của khoản vay. Năm là : Nguồn trả nợ của khách hàng thường không ổn định. Đó là những đặc điểm chính của cho vay tiêu dùng, các Ngân hàng cần phải nghiên cứu, nắm bắt rõ để đưa ra những sản phẩm, chính sáchcho vay tiêu dùng hiệu quả, thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng đồng thời đem lại hiệu quả tốt đa Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 3 Chuyên đề tốt nghiệp cho Ngân hàng. 1.1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng rất đa dạng, phong phú. Tùy từng tiêu thức khác nhau mà cho vay tiêu dùng được chia thành: a, Căn cứ mục đích vay : Có hai hình thức  Cho vay tiêu dùng cư trú ( Residential Mortgage Loan) : Cho vay tiêu dùng cư trú là các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở của khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình.  Cho vay tiêu dùng phi cư trú ( Nonresidential Loan) : Cho vay tiêu dùng phi cư trú là các khỏan vay tài trợ cho việc trang trải các chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí, du lịch. b, Căn cứ vào phương thức hoàn trả : có 3 hình thức  Cho vay tiêu dùng trả góp ( Installment Consumer Loan) Khái niệm : Đây là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó người đi vay trả nợ ( gồm cả tiền gốc và lãi ) cho Ngân hàng thành nhiều lần theo những kỳ hạn nhất định trong thời hạn cho vay. Một số điểm Ngân hàng cần chủ ý khi ấp dụng hình thức cho vay trả góp - Số tiền thanh toán mỗi thời ký có thể bằng nhau hoặc tăng dần theo từng kỳ và phảiphù hợp với thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi tiêu cần thiết của khách hàng. - Gía trị tài sản tài trợ không được thấp hơn số tiền tài trợ chưa được thu hồi. - Kỳ hạn trả nợ phải thuận lợi cho việc trả nợ của khách hàng - Thời hạn trả nợ không nên quá dài.  Cho vay tiêu dùng phi trả góp (Noninstallment Consumer Loan ) Theo phương thức này , tiền vay được khách hàng thanh toán cho Ngân hàng chỉ một lần khi đáo hạn. Thường các khoản vay tiêu dùng phi trả gớp chỉ được cấp cho những khoản vay có giá trị nhỏ và thời gian vay không quá dài.  Cho vay tiêu dùng tuần hoàn ( Revolving Consumer Credit ) Là khoản cho vay tiêu dùng trong đó Ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành loại séc được phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai. Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 4 Chuyên đề tốt nghiệp Lãi phải trả từng thời ký có thể dựa trên 3 cách sau: - Lãi được tính dựa trên số dư nợ đã được điều chỉnh - Lãi được tính trên số dư nợ trước khi được điều chỉnh. -Lãi được tính trên số dư nợ bình quân. c, Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ : Có hai hình thức  Cho vay tiêu dùng gián tiếp ( Indirect Consumer Loan) Cho vay tiêu dùng gián tiếp là hình thức cho vay trong đó Ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh do công ty bán lẻ đã chịu hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng. • Ưu điểm của cho vay tiêu dùng gián tiếp - Cho phép Ngân hàng dễ dàng tăng doanh số cho vay -Cho phép Ngân hàng tiết giảm được chi phí cho vay -Là nguồn gốc của việc mở rộng quan hệ với khách hàng và các hoạt động Ngân hàng khác -Trong trường hợp Ngân hàng có quan hệ tốt với công ty bán thì cho vay tiêu dung gián tiếp an toàn hơn cho vay tiêu dùng trực tiếp. • Nhược điểm của cho vay tiêu dùng gián tiếp : -Không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa Ngân hàng và người tiêu dùng vì vậy khó xác định chính xác tư cách của người vay. - Thiếu sự kiểm soát của Ngân hàng khi công ty bán lẻ thực hiện việc bán chịu hàng hóa cho người tiêu dùng. - Kỹ thuật nghiệp vụ cao, phức tạp, đòi hỏi Ngân hàng phải có đội ngũ nhân viên giỏi. • Các phương thức cho vay tiêu dùng gián tiếp:  Tài trợ truy đòi toàn bộ ( Full Recourse Financing ) Theo phương thức này, khi bán cho Ngân hàng các khoản nợ mà người tiêu dùng đã mua chịu, công ty bán lẻ cam kết sẽ thanh toán cho Ngân hàng toàn bộ các khoản nợ nếu khi đến hạn người tiêu dùng không thanh toán cho Ngân hàng.  Tài trợ truy đòi hạn chế ( Limited Recourse Financing) Theo phương thức này, trách nhiệm của công ty bán lẻ đối với các khoản nợ Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 5 Chuyên đề tốt nghiệp người tiêu dùng mua chịu không thanh toán chỉ giới hạn trong một chừng mực nhất định, phụ thuộc vào các khoản đã được thỏa thuận giữa Ngân hàng với công ty bán lẻ.  Tài trợ miễn truy đòi ( Nonrecoures Financing) Theo phương thức này, sau khi bán các khoản nợ cho Ngân hàng, công ty bán lẻ không còn chịu trách nhiệm cho việc chúng có được hoàn trả hay không, phương thức này chứa đựng rủi ro cao cho Ngân hàng nên chi phí tài trợ thường được Ngân hàng tính cao hơn so với các phương thức nói trên và các khoản nợ được mua cũng được kén chọn rất ký.  Tài trợ có mua lại ( Repurchase Financing) Khi thực hiện cho vay tiêu dùng gián tiếp theo phương thức miễn truy đòi hoặc truy đòi một phần , nếu rủi ro xảy ra, người tiêu dùng không trả nợ thì Ngân hàng thường phải thanh lý tài sản để thu hồi nợ.  Cho vay tiêu dùng trực tiếp ( Direct Consumer Loan ) Cho vay tiêu dùng trực tiếp trong đó Ngân hàng trực tiếp trong đó Ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng như trực tiếp thu nợ từ người này. So với vay tiêu dùng gián tiếp, cho vay tiêu dùng trực tiếp có một số ưu điểm sau:  Trong cho vay tiêu dùng trực tiếp, Ngân hàng có thể tận dụng được sở trường của nhân viên tín dụng  Cho vay tiêu dùng trực tiếp linh hoạt hơn cho vay tiêu dùng gián tiếp.  Khi khách hàng có quan hệ trực tiếp với Ngân hàng, có rất nhiều lợi thế có thể phát sinh, có khả năng làm thỏa mãn quyền lời cho cả hai phía. Ví dụ : Khách hàng có thể gửi tiền tại Ngân hàng, sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của Ngân hàng… • Cho vay tiêu dùng trực tiếp được thực hiện theo các phương thức sau:  Tín dụng trả theo định kỳ Đây là phương thức được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Theo phương thức này Ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng toàn bộ số tiền vay và khách hàng trả nợ cho Ngân hàng theo từng kỳ hạn cụ thể  Thấu chi Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 6 Chuyên đề tốt nghiệp Đây là hình thức cấp tín dụng ứng trước đặc biệt trên cơ sở hạn mức tín dụng, được thực hiện bằng cách cho phép khách hàng sử dụng dư nợ trong một thời hạn nhất định thường là ngắn trên tài khoản vãng lai và dư nợ tối đa bằng với hạn mức tín dụng đã cam kết.  Thẻ tín dụng Đây là hình thức cấp tín dụng trong đó Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho những người có tài khoản ở Ngân hàng đủ điều kiện cấp thẻ và ấn định mức giới hạn tín dụng tối đa mà người có thẻ được sử dụng. 1.1.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng 1.1.2.1. Đối với người tiêu dùng Như ta đã biết nhu cầu người tiêu dùng là rất lớn nhưng không phải nhu cầu nào cũng được đáp ứng bởi khả năng tích lũy. Nhờ có cho vay tiêu dùng mà họ có thể giải quyết được những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là sản phẩm này rất cần thiết trong những trường hợp cá nhân có nhu cầu cấp bách như chi tiêu cho giáo dục và y tế. Như vậy, cho vay tiêu dùng góp phầncải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, cho vay tiêu dùng còn góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên nếu lạm dụng việc đi vay để tiêu dùng thì cũng rất có hạn vì nó có thể làm cho người đi vay chi tiêu vượt quá khả năng chi trả, làm giảm khả năng tiết kiệm và chi tiêu trong tương lai. 1.1.2.2. Đối với nhà sản xuất Lợi ích đối với nhà sản xuất là gia tăng tiêu thụ sản phẩm doanh thu lớn, vốn được thu hồi nhanh, từ đó đem lại lợi nhuận để nhà sản xuất có thể tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, cho vay tiêu dùng cũng tạo ra sự cạnh tranh cao hơn giữa các nhà sản xuất cả về số lượng và chất lượng, mẫu mã chủng loại từ đó làm sản phẩm đa dạng hơn hay thúc đẩy sản xuất phát triển. 1.1.2.3. Đối với NHTM Đối với Ngân hàng ngoài hai nhược điểm chính là rủi ro và chi phí cao thì cho vay tiêu dùng còn có nhiều lợi ích như : Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 7 Chuyên đề tốt nghiệp • Thứ nhất : Cho vay tiêu dùng giúp Ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng, từ đó làm tăng khả năng huy động các loại tiền gửi hay các sản phẩm đi kèm khác cho Ngân hàng. • Thứ hai : Cho vay tiêu dùng tạo điều kiện cho Ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh từ đó tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro cho Ngân hàng. • Thứ ba : Bên cạnh những lợi ích kể trên, cho vay tiêu dùng còn giúp cho đội ngũ nhân viên Ngân hàng hoàn thiện kiến thức nghiệp vụ của mình, từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn từ đó tăng uy tín và hình ảnh cho Ngân hàng. 1.1.2.4. Đối với nền kinh tế và xã hội Cho vay tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, điều đó thể hiện qua một số khía cạnh như : • Thứ nhất : cho vay tiêu dùng tạo cơ hội giảm chi phí giao dịch, trao đổi, mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ và phân công lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, tăng sản lượng , việc làm, tạo nguồn thu nhập cho người lao động. • Thứ hai: Cho vay tiêu dùng là công cụ chủ đạo nhằm xóa bỏ vòng luẩn quẩn : thu nhập thấp – tiết kiệm ít- sản lượng thấp của những người nông dân nghèo và người lao động ở thành thi có thu nhập thấp. • Ba là : Chính xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân hay hộ gia đình các nhà sản xuất có cơ sở ra quyết định sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nhu cầu ấy phải có khả năng thanh toán. Chính cho vay tiêu dùng của Ngân hàng giúp cho người tiêu dùng có được hàng hóa và nhà sản xuất thì có doanh thu để mở rộng sản xuất. 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.2.1.Quan điểm về mở rộng cho vay tiêu dùng. Nói đến mở rộngcho vay tiêu dùng là ta nói tới :  Tăng quy mô, khối lượng cho vay Tăng quy mô, khối lượng cho vay tiêu dùng tức là nói đến việc tăng trưởng theo chiều rộng. Do đó, mở rộng cho vay tiêu dùng là sự đáp ứng ngày càng tăng về khách hàng, về quy mô cho vay tiêu dùng hay nói cách khác là làm tăng tỷ trọng Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 8 Chuyên đề tốt nghiệp cho vay tiêu dùng trong tổng tài sản có của các NHTM. Mở rộng cho vay tiêu dùng của các NHTM được thể hiện ở một số điểm chủ yếu sau: -Đối với khách hàng : Mở rộng cho vay tiêu dùng phải thỏa mãn được tối đa các nhu cầu hợp lý của khách hàng về các loại cho vay tiêu dùng, mức cho vay và phương thức hoàn trả hợp lý. -Đối với sự phát triển kinh tế xã hội : Cho vay tiêu dùng phải đáp ứng được các nhu cầu về vốn của nền kinh tế, là kênh dẫn vốn gián tiếp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc dịch chuyển một khối lượng lớn các nguồn tài chính, trợ giúp Ngân sách Nhà nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa. -Đối với NHTM: Ngày nay cho vay tiêu dùng đang là một hình thức tín dụng phổ biến đối với các Ngân hàng.  Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Mở rộng cho vay tiêu dùng cũng phải gắn liền với chất lượng của các khoản vay. Các khoản vay có chất lượng khi vốn vay được khách hàng sử dụng hiệu quả, đúng mục đích , tạo ra số tiền lớn hơn, thông qua đó Ngân hàng thu hồi được gốc và lãi. Điều này có nghĩa là Ngân hàng vừa tạo hiệu quả kinh tế lại tạo được hiệu quả xã hội. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tại NHTM là : chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng , chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ, chỉ tiêu sử dụng vốn , chỉ tiêu dư nợ… • Qua đó, ta có thể rút ra : + Mở rộng cho vay tiêu dùng phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về vốn cho nền kinh tế, theo một cơ cấu hợp lý, phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội trong từng thời kỳ. + Mở rộng cho vay tiêu dùng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ quan như : Khả năng quản lý, trình độ cán bộ , nguồn vốn Ngân hàng. + Mở rộng cho vay tiêu dùng được xác định trên cơ sở đa dạng hóa khách hàng cũng như các loại hình dịch vụ Ngân hàng. Việc xây dựng các mức lãi suất hợp lý cũng như xác định các kỳ hạn trả nợ phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 9 Chuyên đề tốt nghiệp của khách hàng đi đôi với việc cung cấp các loại hình bảo lãnh thích hợp cũng góp phần mở rộng cho vay tiêu dùng. + Mở rộng cho vay tiêu dùng có nghĩa là nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng. + Mở rộng cho vay tiêu dùng là khái niệm cụ thể, song để thực hiện được đòi hỏi chúng ta phải đánh giá một cách đầy đủ và chính xác về nó, đặt nó trong mối quan hệ tổng thể với các chỉ tiêu tài chính khác. 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng.  Doanh số cho vay tiêu dùng Đây là chỉ tiêu phản ánh quy mô cấp tín dụng của Ngân hàng đối với nền kinh tế, là số tuyệt đối phản ánh chính xác về hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian dài.  Dư nợ cho vay tiêu dùng Là chỉ tiêu phản ánh khối lượng tín dụng Ngân hàng cấp cho nền kinh tế nhằm mục đích tiêu dùng tại một thời điểm Dư nợ Dư nợ Doanh số Doanh số thu nợ CVTD = CVTD + CVTD - năm nay năm trước năm nay năm nay Trong đó : Giá trị tăng trưởng = Tổng dư nợ năm (t) – Tổng dư nợ năm (t-1) Dư nợ tuyệt đối Gía trị tăng trưởng Gía trị tăng trưởng dư nợ tuyệt đối = *100% Dư nợ tương đối Tổng dư nợ năm (t-1) Các chỉ tiêu này càng cao thể hiện hoạt động CVTD càng được mở rộng  Sự tăng trưởng tỷ trọng CVTD Tổng dư nợ CVTD Tỷ trọng = *100% CVTD Tổng dư nợ của hoạt động tín dụng Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 10 [...]... chỉ tiêu tương đối phản ánh tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng so vói tổng dư nợ của hoạt động tín dụng Ngân hàng Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng càng phát triển  Tỷ trọng các sản phẩm cho vay tiêu dùng Dư nợ CVTD sản phẩm (i) Tỷ trọng = *100% Tổng dư nợ của hoạt động TD Chỉ tiêu này phản ánh thế mạnh của mỗi Ngân hàng trong lĩnh vực nào cho vay tiêu dùng. .. ĐH23A3 30 Chuyên đề tốt nghiệp ấy thì tỷ trọngcho vay tiêu dùng cũng tăng lên 41% trong tổng hoạt động cho vay của Ngân hàng, tăng 3% so với năm 2009 Tuy nhiên Ngân hàng vẫn cần tiếp tục phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng để khai thác tốt thị trường và đạt được mục tiêu của mình 2.2.5.2 Khách hàng cho vay tiêu dùng Khách hàng cho vay tiêu dùng của Techcombank ngày càng tăng trưởng qua các năm,... khách hàng, có hiểu biết về thị trường hàng hóa và dịch vụ Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 Chuyên đề tốt nghiệp 15 Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICỔ PHẦN TECHCOMBANK 2.1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TECHCOMBANK 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank được thành lập năm 1993 Là một trong những ngân hàng. .. mà Techcombank đạt được trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng là : 2.3.1.1 Lợi nhuận cho vay tiêu dùng Nếu như trước ta mới xem xét sự tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm thì giờ ta xem xét lợi nhuận từ hoạt động đem lại cho Ngân hàng, và đấy là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp và chính xác nhất hiệu quả của các khoản cho vay tiêu dùng Để thấy được tăng trưởng về lợi nhuận cho vay tiêu dùng của Techcombank. .. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TECHCOMBANK 2.2.1.Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam và Ngân hàng TMCP Techcombank Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các NHTM luôn chịu sự giám sát quản lý chặt chẽ bởi NHNN Ngày 29/12/1999 chính phủ ban hành Nghị định số 178/1999/ND-CP về bảo Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 Chuyên đề tốt nghiệp 19 đảm tiền vay của... thì các ngân hàng thương mại cổ phần cũng chưa tiến sâu vào bộ phận người dân làm mất đi một lượng khách hàng lớn Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc giành thị phần đang là chiến lược hàng đầu của các Ngân hàng 2.2.6 Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.2.6.1 Cơ cấu cho vay tiêu dùng qua thời gian Tại phần trên ta mới chỉ xem xét tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng so... riêng để lưu trữ 2.2.5 Quy mô về cho vay tiêu dùng tại Techcombank 2.2.5.1 Về dư nợ cho vay tiêu dùng Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 28 Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay tiêu dùng được Ngân hàng đưa vào danh mục sản phẩm tín dụng từ … Tuy nhiên với mục tiêu chiến lược đề ra là phấn đấu trở thành “ Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” trong những năm vừa qua Ngân hàng đã nỗ lực cố gắng trong lĩnh... nhà nước đưa ra mức hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khi vay vốn , cũng như chính phủ đã sử dụng những gói kích cầu để đẩy nhanh việc sản xuất và tiêu dùng. Tất cả những yếu tố này đã làm tiền đề cho Ngân hàng có thể mở rộng cho vay tiêu dùng Thực tế cho thấy là dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2009 đạt 2.621.126 triệu đồng tăng 35% so với năm 2008 Còn tỷ trọng cho vay tiêu dùng so với tổng dư nợ đạt 38%, giảm... việc mở rộng cho vay tiêu dùng Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng của các NHTM, có thể chia các nhân tố đó thành hai nhóm là các nhân tố khách quan và các Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 Chuyên đề tốt nghiệp 12 nhân tố chủ quan 1.2.3.1 Nhân tố khách quan  Môi trường kinh tế Đây là nhân tố ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của các Ngân hàng. .. với toàn bộ dư nợ cho vay tiêu dùng tức là sản phẩm đó của Ngân hàng khá mạnh, Ngân hàng đã tập trung khai thác tốt và ngược lại Để biết rõ hơn về các loại sản phẩm cho vay tiêu dùng và xu hướng phát triển các sản phẩm ta hãy em bảng số liệu về cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng của Techcombank Trần Thị Phương Ly Lớp ĐH23A3 33 Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 7: Cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng ( Đơn vị : Triệu . TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TECHCOMBANK 2.2.1.Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam và Ngân hàng TMCP Techcombank Trong quá trình hoạt động. tiêu chiến lược mà ngân hàng đã đề ra. Với đề tài : “ Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Techcombank ”, em hi vọng phần nào giải đáp được câu hỏi. Chương 1 : Khái quát về cho vay tiêu dùng. • Chương 2 : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Techcombank • Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. Trần Thị Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank, Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank, Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank