Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

55 1,527 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 14:45

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm [...]... nước của thành phố, nhà máy nước Minh Đức nằm gần khu đơ thị mới Bắc sơng Cấm nhất và theo quy hoạch cấp nước của thành phố thì cơng suất 13.500 m3/ngđ có thể cung cấp được và đáp ứng được một phần nhu cầu tiêu thụ của khu đơ thị Bắc sơng Cấm Ngồi ra để đảm bảo tính khả thi, đề xuất thành phố cho xây dựng thêm một nhà máy nước gần khu vực Bắc sơng Cấm để cung cấp nước sinh hoạt cho tồn khu, tránh bị... một bộ phận dân cư đơ thị: Một vấn đề cần đề cập đến là nguồn sống và cơng việc của các cư dân mới trong khu đơ thị này Các đối tượng trong độ tuổi lao độngkhu vực này tham gia lao động trong các khu dịch vụ du lịch của đảo Vũ n, các khu thương mại dịch vụ trong khu đơ thị, các trung tâm tiện ích cơng cộng của khu ở và trong các khu cơng nghiệp lân cận của Hải Phòng Riêng khu du lịch đảo Vũ n, đón... kế quy hoạch phù hợp tiêu chuẩn thiết kế 20TCN-51-84 do Bộ xây dựng ban hành năm 1989 Một số chỉ tiêu về tiêu chuẩn chất lượng nước thải ra sơng, ngòi, ao hồ áp dụng theo tiêu chuẩn mới do Bộ Khoa học và cơng nghệ mơi trường ban hành năm 1995 và 2000 Khu đơ thị Bắc sơng Cấm gồm 2 khu chính là khu đơ thị trung tâm và khu du lịch sinh thái Vũ n, cả 3 mặt khu đơ thị đều giáp sơng, chỉ có khu vực phía Bắc. .. phía Tây của đường 10, khơng nằm trong khn khổ của dự án - Các cơng trình giáo dục: Trường học, trường dạy nghề, nhà trẻ, mẫu giáo… - Các cơng trình đào tạo đại học quốc tế, đại học từ xa, các việc nghiên cứu, khu nghiên cứu cơng nghệ cao: Vì Hải Phòng có hệ thống các trường đại học nên tại khu vực này ngồi chức năng giáo dục đào tạo quốc tế còn là quỹ đất dự trữ phát triển cho đơ thị Bắc sơng Cấm và... người dân đơ thị và khách của thành phố - Phát triển đơ thị kết hợp hài hồ với các làng dân cư hiện có - Xây dựng một đơ thị mới hiện đại kết hợp tính truyền thống của đơ thị mới Việt Nam b Tóm lược phương án quy hoạch: Về phương án xác định cơ cấu định hướng của đơ thị, các khu chức năng được bố trí như sau: + Khu trung tâm thành phố được bố trí dạng tuyến tính với trục chính theo hướng Bắc Nam dọc... năng: - Khu trung tâm thành phố - Khuđơ thị - Khu trung tâm du lịch dịch vụ thương mại tổng hợp tại đảo Vũ n và phần đất ven rừng tự nhiên - Khu đất bảo tồn du lịch sinh thái 3.2.2 Các phương án cơ cấu quy hoạch: a Định hướng chung - Chuẩn bị một cơ cấu khơng gian đơ thị tối ưu - Phát triển các khu chức năng chủ yếu được hoạch định trong vùng quy hoạch đơ thị Bắc sơng Cấm - Góp phần nâng cao chất lượng... cốt cho xây dựng và phát triển khu đơ thị mới THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - Đáp ứng nhu cầu phát triển trong q trình đơ thị hố mạnh mẽ của thành phố - Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Hải Phòng và vùng Dun hải Bắc bộ 3.2 Cơ cấu tổ chức quy hoạch phát triển khơng gian: 3.2.1 Các khu chức năng đơ thị: Tồn bộ khu đơ thị Bắc Sơng Cấm được phân thành 4 vùng chức năng: - Khu trung tâm... dân Đến năm 2020: 22-25 máy/100 dân 2.3.10 Xác định quy mơ dân số đơ thị: Theo quy hoạch tổng thể đơ thị Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng đơ thị được tính tốn là khu đơ thị nằm về phía Đơng của tuyến cầu Bính 1- đường QL10, có quy mơ diện tích la 3487,61 ha Việc xác định quy mơ dân số đơ thị được tính tốn theo sức chứa của đơ thị phù hợp với các đặc trưng, các chỉ tiêu kinh tế... đơ thị và đảm bảo giao thơng Đề xuất thành phố cho xây dựng một tuyến giao thơng tuynen nối với khu vực quảng trường chính của Đảo Vũ n đi vào khu làng văn hố Việt Nam THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Tuyến Tuynen này sẽ nối sang khu đơ thị Hải Phòng và nối về đường Quốc lộ 5 đi các tỉnh Tuyến này sẽ nâng cao khả năng đối ngoại cho giao thơng của khu đảo du lịch Vũ n nói riêng và khu đơ thị Bắc sơng Cấm. .. hiện có với chỉ tiêu: 65 m 2/người - Dự kiến chỉ tiêu đất dân dụng trong vùng quy hoạch phát triển mới là 65 m2/người - Diện tích đất dân dụng được xác định là : 575 ha Quy mơ dân số đơ thị theo tính tốn sức chứa: 88.461 người  Lựa chọn quy mơ dân số cho vùng đơ thị là:90.000 người THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III: NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐƠ THỊ BẮC SƠNG CẤM 3.1 Những quan niệm và ngun tắc 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm, Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm, Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm, Sự cần thiết phải lập quy hoạch: Mục tiêu: Thành quả của quy hoạch:, Phạm vi nghiên cứu: Điều kiện tự nhiên: 1. Địa hình:, Hiện trạng dân số và lao động: Hiện trạng hạ tầng xã hội: Quỹ đất hình thành và phát triển đơ thị:, Quan niệm phát triển: Nguyên tắc phát triển: Những ý tưởng phát triển:, Các phương án cơ cấu quy hoạch:, Nội dung vùng trung tâm: Ngun tắc bố trí vùng trung tâm: Nội dung vùng đơ thị:, Các quan điểm và nguyên tắc bố cục quy hoạch vùng đô thị: Mục tiêu:, Tính chất đơ thị: Các chức năng khác của đơ thị: Nội dung quy hoạch sử dụng đất theo phương án đã chọn:, Yêu cầu: Phương pháp nghiên cứu: Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực:, Trung tâm cơng cộng, dịch vụ: Du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí:, Dự báo chất thải sau qui hoạch: 1. Khí thải:, Kết luận: Kiến nghị: Phạm vi nghiên cứu3 1.2. Điều kiện tự nhiên3 Hiện trạng dân số và lao động5 1.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội6

Từ khóa liên quan