Báo cáo thực tập kế toán

51 2,874 10
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 14:31

tại Công Ty cổ phần đầu tư, xây lắp, và kinh doanh thiết bị Hà Nội [...]... lập các báo cáo tài chính 2.4 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán Sau khi tiến hành ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết đầy đủ, có kiểm tra đối chiếu lại các số liệu khớp đúng thì kế toán trưởng sẽ tiến hành lập các báo cáo tài chính như: - Lập bảng cân đối kế toán Thường 6 tháng tiến hành lập một lần - Lập bảng cân đối số phát sinh Báo cáo này được lập thường xuyên hàng tháng - Lập Báo cáo tài... và Thuyết minh báo cáo tài chính Thường cuối năm lập một lần - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cuối năm lập một lần - Ngoài ra, khi có yêu cầu của giám đốc, ban giám đốc kế toán trưởng còn phải tiến hành lập các báo cáo khác phục vụ những yêu cầu đó Ví dụ: Báo cáo tình hình thực hiện công nợ, Bên cạnh đó, hàng tháng kế toán tiến hành khai thuế và lập bản Báo cáo thuế III Đặc điểm kế toán một số phần... Tuy nhiên, do thời gian và trình độ có hạn nên em xin phép được trình bày đặc điểm kế toán một số phần hành sau: • Kế toán TSCĐ • Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ • Kế toán tiền lương và thanh toán với người lao động • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 1 Kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội... hạch toán chưa chính xác, báo cáo cho kế toán trưởng giải quyết trước khi ghi sổ  Thủ quỹ là: - Tập hợp chứng từ thu chi, vào sổ quỹ, cuối ngày giao cho kế toán vào sổ kế toán để lập chứng từ ghi sổ - Giữ gìn và bảo quản nguồn vốn tại công ty II Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 1 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty -Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội thực. .. một bộ máy kế toán tốt để có thể đáp ứng được những đòi hỏi của quản lý kinh doanh Chính bởi vậy trong các công ty bộ máy kế toán luôn được coi trọng Và trong Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội cũng vậy Với một bộ máy gọn nhẹ nhưng hiệu quả bộ máy kế toán của công ty bao gồm bốn thành viên và được tổ chức theo sơ đồ bộ máy sau: Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán công... chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, của các đơn vị trực thuộc - Lập đầy đủ và gửi đúng kỳ hạn các báo cáo kế toán, thống và các quyết toán của đơn vị theo quy định của công ty - Tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ công ty và trong các đơnvị thành viên - Tổ chức lữu trữ và bảo quản tài liệu kế toán, giữ bí mật... toán công nợ, theo dõi TSCĐ, vào sổ kế toán Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng Thủ quỹ Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Kế toán trưởng là: -Tổ chức công tác kế toán: công tác thống và bộ máy kế toán, thống phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty -Tổ chức ghi chép, tính toán trích nộp các khoản nộp ngân... kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/ 11/ 1995 của Bộ tài chính 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo chế độ này công ty tiến hành ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ -Niên độ kế toán của công ty áp dụng bắt đầu từ ngày 01/ 1 và kết thúc vào ngày 31/ 12 hàng năm -Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán. .. Bảng chấm công - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán tiền thưởng - Bảng báo cáo nhân lực trong danh sách - Bảng phân tích lương - Hợp đồng khoán công việc - Hợp đồng lao động mùa vụ - Bảng báo cáo tình hình thực hiện giá trị sản lượng tháng - Bảng cân đối hạch toán đối với giá trị sản lượng thực hiện  Hàng tồn kho - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Thẻ kho - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ... Theo dõi tình hình thực hiện sửa chữa lớn và quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Theo dõi tình hình cấp phát vốn đầu tư, sửa chữa lớn - Theo dõi tình hình thanh toán với các đối tác, khách hàng của công ty đảm bảo nguồn vốn của công ty không bị các khách hàng chiếm dụng - Thực hiện việc ghi sổ kế toán đảm bảo ghi đúng, chính xác, kịp thời số liệu kế toán vào các sổ tương ứng  Kế toán tiền mặt và 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập kế toán, Báo cáo thực tập kế toán, Báo cáo thực tập kế toán, Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Đặc điểm bộ máy quản lý, Tổng giá trị sản lượng Doanh thu tiêu thụ Lợi nhuận 1000đ Tổng số lao động Ban giám đốc Phòng tổ chức hành chính a Cơng tác tổ chức, Đặc điểm tổ chức bộ máy điều hành sản xuất, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả, Những ưu điểm của công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn