Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2 ppsx

9 432 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 07:22

¦C c¬ ®èi bªn qua nh¸nh quÆt ngîc 2.4- C¸c ®êng dÉn truyÒn qua TS. + C¸c ®êng ®i lªn theo cét sau: - Bã Goll - Bã Burdach. + C¸c ®êng ®i lªn theo cét bªn: - Bã Gower. - Bã Flechsig. - Bã cung sau - Bã cung tríc + C¸c ®êng ®i xuèng: - Bã th¸p th¼ng (cét tr¾ng tríc) vµ th¸p chÐo (cét tr¾ng bªn). - C¸c bã ngo¹i th¸p: . Bã nh©n ®á-tuû sèng: Cét tr. bªn . Bã tiÒn ®×nh- tuû sèng: Cét tr. tíc bªn . Bã m¸i- gai: Cét tr. tríc bªn . Bã líi - gai: Cét tr. tríc bªn 2.5- Hiện tợng choáng tuỷ TN: cắt ngang TS dới đốt cổ V con vật sống, nhng hiện tợng choáng tuỷ: Con vật mất hết cg, v/đ, thực vật fía dới chỗ cắt. Sau 1 thời gian CN trên fục hồi, thời gian dài, ngắn tuỳ đ/v. Đ/v càng tiến hoá, fục hồi càng chậm. Nguyên nhân: do TS mất điều tiết từ TKhu bên trên. Có 2 CN: phản xạ và dẫn truyền. 2-chức năng Hành - cầu nã o 2.1- Các nhân của các dây TK sọ não - Dây V: dây fa (v/đ cơ nhai, cg da mặt, mũi , miệng, mắt, lỡi ). - Dây VI: v/đ cơ thẳng ngoài. - Dây VII: dây fa (v/đ các cơ mặt, cơ bàn đạp, cơ móng lỡi, cơ hầu; cg vị giác, tiết nớc bọt dới hàm, dới lỡi ) - Dây VIII: thính giác và thăng bằng. - Dây IX: dây fa (v/đ cơ móng-lỡi, cơ cổ họng tuyến nớc bọt mang tai. Cg từ TCT xoang cảnh, vị giác ). - Dây X: dây fa (phó giao cảm, VĐ cơ phát âm, CG nội tạng) - Dây XI: v/đ cơ ức đòn chũm, cơ hình thang. - Dây XII: v/đ toàn bộ cơ lỡi 2.2- Các P.Xạ thực vật của hành nã o Điều hoà CN thực vật quan trọng: - T.khu hô hấp. - T.khu điều tiết tim (ức chế tim) - T.khu vận mạch - T.khu dinh dỡng: VII, IX tiết nớc bọt; VII, XII: gây fx mút đờng hớng tâm theo dây V; X tiết dịch dạ dày-ruột; V, VII, XII: gây fx nhai (h/t theo dây V); VII, X, XII: fx nuốt (h/t theo V, IX, X). - Trung khu nôn. KT cơ học vào họng, d/dày, ruột, tử cung, CQ nội tạng nôn. Nôn là fx fức tạp Tăng cờng hô hấp có thể ƯC nôn. - Trung khu bài tiết mồ hôi (thông qua TK ở TS). - Trung khu ho, hắt hơi. . hoá, fục hồi càng chậm. Nguyên nhân: do TS mất điều tiết từ TKhu bên trên. Có 2 CN: phản xạ và dẫn truyền. 2 -chức năng Hành - cầu nã o 2. 1- Các nhân của các dây TK sọ não - Dây V: dây fa (v/đ. toàn bộ cơ lỡi 2. 2- Các P.Xạ thực vật của hành nã o Điều hoà CN thực vật quan trọng: - T.khu hô hấp. - T.khu điều tiết tim (ức chế tim) - T.khu vận mạch - T.khu dinh dỡng: VII, IX tiết nớc bọt;. CQ nội tạng nôn. Nôn là fx fức tạp Tăng cờng hô hấp có thể ƯC nôn. - Trung khu bài tiết mồ hôi (thông qua TK ở TS). - Trung khu ho, hắt hơi.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2 ppsx, Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2 ppsx, Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2 ppsx

Từ khóa liên quan