Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU pdf

5 408 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 00:20

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I- MỤC TIÊU : -Hs hiễu định nghĩa hai tam giác bằng nhau , biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự - biết sử dụng định nghĩa ai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng bằng nhau , các góc bằng nhau - Rèn khả năng phán đoán , nhận xét . II- CHUẨN BỊ : Thước thẳng , com pa , phấn màu , bảng phụ ghi bài tập , thước đo độ III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Oån định : Kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ -HS làm ?1 -1 hs lên bảng - Vẽ hai tam giác ABC và A’B’C’(bằng nhau )trên bảng -gọi một hs lên bảng đo các góc , các cạnh của hai tam giác , ghi kết quả , nhận xét ? -Gv yêu cầu hs khác lên đo kiểm tra lại -nhận xét cho điểm *hai tam giác ABC n, A’B’C’ như vậy gọi là hai tam giác bằng nhau -> bài mới Hoạt động 2: Định nghĩa ? tam giác ABC và A’B’C” trên có mấy yếu tố bằng nhau ,? Mấy yếu tố về góc ? mấy yếu tố về cạnh ? thực hiện đo và nhận xét AB= ; BC= ; AC= A’B’= ;B’C’= ;A’C’=  CBA ˆ ; ˆ ; ˆ Â’= B’ = C’= -HS khác lên đo lại - nhận xét bài làm của bạn - hai tam giác trên có 6 yếu tố bằng nhau , 3 yếu tố về cạnh , 3 yếu tố về 1- Định nghĩa : A B’ C BC A’ -GV ghi bài - gv giới thiệu đỉnh tương ứng với đỉnh A là A’ - Yêu cầu hs tìm đỉnh tương ứng với đỉnh B; C? -Gv giới thiệu góc tương ứng cạnh tương ứng , HS tìm tương tự cho các trường hợp còn lại ? hai tam giác bằng nhau là hai tam giác như thế nào ? Hoạt động 3: Ký hiệu -Gv ngoài việc dùng lời đểđịnh nghĩa 2 tam giác bằng nhau ta còn có thể dùng ký hiệu để chỉ sự bằng nhau của hai tam giác góc -hs ghi bài -HS tìm cac`1 đỉnh tương ứng , các góc tương ứng , các cạnh tương ứng -hs nêu định nghĩa 2 tam giác bằng nhau -2 HS đọc định nghĩa sgk - HS đọc ký hiệu : sgk - hs ghi bài HS làm ?2 trả lời ' ' ' ' ˆˆ ;' ˆˆ ' ˆˆ ;'' ;'';'' : ' ' ' C B A ABC CCBB AACBBC CAACBAAB co C B A ABCva          * đỉnh , góc , cạnh tương ứng : SGK/110 *Định nghĩa : sgk 2-ký hiệu : ' ˆˆ ;' ˆˆ ' ˆˆ ;'' ;'';'' ' ' ' CCBB AACBBC CAACBAAB neu C B A ABC       3- Bài tập : Cho ADE = -Ghi bài -Gv nhấn mạnh qui ước ghi -Cho hs làm ? 2trên phiếu học tập -Gv thu một số phiếu và nhận xét -Yêu cầu hs làm ?3 *Các câu sau đúng hay sai ? 1-Hai tam giác bằng nhau là hai t/g có 6 cạnh bằng nhau , 6 góc bằng nhau 2-2 t/g bằng nhau là 2 tam giác có các cạnh bằng nhau , các góc bằng nhau 3-là hai tam giác có diện tích bằng nhau -Cho hs làm bài tập trên bảng phụ trên phiếu học tập HS làm ?3 Một hs lên bảng làm ?3 1- sai 2- sai 3- sai *HS làm bài tập bên MKH AD=3cm; AE=4cm ; KH= 3,5 cm Tính chu vi mỗi tam giác Hoạt động 4: Dặn dò -Học bài theo sgk ( hiểu và thuộc định nghĩa , biết viết ký hiệu -BVN:11;12;13;14 sgk - 19;20;21 SBT . tam giác bằng nhau là hai t/g có 6 cạnh bằng nhau , 6 góc bằng nhau 2-2 t/g bằng nhau là 2 tam giác có các cạnh bằng nhau , các góc bằng nhau 3-là hai tam giác có diện tích bằng nhau -Cho. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I- MỤC TIÊU : -Hs hiễu định nghĩa hai tam giác bằng nhau , biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương. ? hai tam giác bằng nhau là hai tam giác như thế nào ? Hoạt động 3: Ký hiệu -Gv ngoài việc dùng lời đểđịnh nghĩa 2 tam giác bằng nhau ta còn có thể dùng ký hiệu để chỉ sự bằng nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU pdf, Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU pdf, Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn