dừa cạn Catharanthus roseus

50 1,024 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 15:05

dừa cạn Catharanthus roseus [...]... như đối với một thuốc thử, gọi tên chung là các thuốc thử alkaloid 2.1.2 Alkaloid trong catharanthus [1] - Alkaloid toàn phần có ở lá dừa cạn với hàm lượng 0.37-1.15%, thân 0.40%, rễ chính 0.7-2.4%, rễ phụ 0.9-3.7%, hoa 0.14-0.84%, vỏ quả 1.14%, hạt 0.18% Có khoảng 150 loại alkaloid đã được chiết từ Catharanthus roseus Trong số đó đặc biệt chú ý là nhóm 20 alkaloid dimeric, là những nhóm có hoạt tính... ở dừa cạn và - vincristine (có với hàm lượng thấp) từ vinblastine (có với hàm lượng cao hơn) Mai Ngọc Tâm và cộng sự, 1997 đã chứng minh rễ dừa cạn ở vùng Nha Trang chứa ajmalicin 0,18%, serpentin 0,27%, tetrahydroalstonin, tabersonin, - lochnericin, catharanthin và akuamin Nhiều tác giả khác (Phạm Thanh Kỳ và cộng sự, 1995; Trần Văn Thanh và cộng - sự, 1996 và 1999) đã chiết xuất ajmalicin từ rễ dừa. .. hơn 0.0003-0.0015% Lá dừa cạn thu thập ở nhiều địa phương khác nhau chứa 0.7-1.2% alkaloid toàn phần, cao nhất ở Phú Yên (1.21-1.62%) Vinblastine có với hàm lượng 1.6-2 phần vạn ở lá Thời gian thu hái nguyên liệu tốt nhất để trên cây có hàm lượng hoạt chất cao là vào cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 dương lịch Theo Lê Thị Tuyết Anh và cộng sự, hàm lượng alkaloid toàn phần ở cây dừa cạn thu thập hoang dại... đã thụ tinh uống cao dừa cạn, thấy liều cao không gây tai biến cho chuột mẹ nhưng có dấu hiệu ngăn cản sự phát triển của thai Khi cho chuột cống uống liều trung bình vào ngày 6 – 13 của thời kỳ thai nghén thì 50% chuột đẻ bình thường, 15% chuột có cổ tử cung không bình thường, 35% còn lại không có dấu hiệu thụ thai 19  Trong nghiên cứu, ảnh hưởng của vinblastine chiết từ dừa cạn ở Việt Nam lên bộ... bào, còn ở nồng độ thấp làm ngừng phân chia tế bào Vinca alkaloid có tác dụng làm tăng nồng độ các phosphat acid và kiềm trong tinh hoàn và tuyến tiền liệt của chuột cống trắng Điều này chứng tỏ cao dừa cạn đã làm biến đổi chức năng chuyển hoá và hoạt tính của phosphatase ở các cơ quan này của chuột Vinca alkaloid còn có tác dụng ức chế mạnh hoạt tính của protease của cả hai chủng T5 và T12 của nấm... vinca alkaloid, vindoline được tách chiết nhờ SFE Theo như một nghiên cứu nhằm tối ưu hóa trong quá trình thực hiện, một lượng đáng kể 24 vindoline (58% lượng chất khô) đã được tách chiết từ lá của Catharanthus roseus sử dụng SFE dưới điều kiện nhiệt độ là 350C và áp suất 300 bar [6] Hình 15: Sơ đồ quá trình chiết tách bằng SFE 3.2 Phương pháp chiết tách dùng bình chiết Soxhlet [6] (Soxhlet extraction)... chiết tách này được sử dụng trong công nghiệp hóa chất khi mà các phương pháp cơ học và nhiệt không thể áp dụng Chất chiết từ cây C .roseus là một hỗn hợp phức tạp của các alkaloid với một phạm vi phân cực rộng Quy trình của phương pháp chiết tách solid-liquid truyền thống cho Catharanthus alkaloid bắt đầu từ việc ngâm nguyên liệu trong môi trường acid, chủ yếu dựa trên đặc tính tổng hợp của chúng Các alkaloid... tetrahydroalstonin, tabersonin, - lochnericin, catharanthin và akuamin Nhiều tác giả khác (Phạm Thanh Kỳ và cộng sự, 1995; Trần Văn Thanh và cộng - sự, 1996 và 1999) đã chiết xuất ajmalicin từ rễ dừa cạn Trần Văn Thanh và cộng sự, 1996 và 1999 đã chiết xuất alkaloid toàn phần từ rễ, làm giàu ajmalicin bằng phương pháp hydro hóa serpentin, sau đó mới chiết xuất ajmalicin, tạo hiệu suất chiết xuất cao... alkaloid này được hình thành bởi sự kết hợp của hai nửa: một nửa là indole và một nửa là dihydroindole Vì thế, chúng được biết đến với tên gọi là “dimer alkaloid” hoặc “bisindole alkaloid” Sự khác nhau của Catharanthus alkaloid phụ thuộc vào loại alkaloid terpenoid indole Chúng gồm hai nửa bắt nguồn từ hai quá trình chuyển hóa riêng biệt- quá trình mevalonate cho nửa không chứa tryptophan; và nửa tryptophan... thành một dạng khác có thể phát hiện được sau khi ra khỏi cột, phương pháp này gọi là phương pháp tạo dẫn chất sau cột ( postcolumn derivatisation) 28 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO TẾ BÀO C .roseus 4.1 Nuôi cấy mô và ý nghĩa của nuôi cấy mô [2] 4.1.1 Giới thiệu Nhân giống in vitro hay nuôi cấy mô đều là thuật ngữ mô tả các phương thức nuôi cấy các bộ phận thực vật trong ống nghiệm có chứa 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: dừa cạn Catharanthus roseus, dừa cạn Catharanthus roseus, dừa cạn Catharanthus roseus, Phân loại [6], Phân loại Tính chất của các alkaloid a. Tính chất vật lý, Đặc điểm Vincristine .1 Công thức, Vincristine [1] Ứng dụng trong y học .1Vinblastin [1], Phương pháp chiết tách dùng bình chiết Soxhlet [6] Phương pháp chiết tách solid – liquid [6] Phương pháp tách chiết bằng nước nóng [6], Định nghĩa: Cấu tạo và hoạt động của máy sắc ký lỏng cao áp HPLC:, Nuôi cấy mô phân sinh meristem Nuôi cấy mô sẹo callus Nuôi cấy huyền phù tế bào, Tạo phôi soma – tạo hạt nhân tạo, Gibberellin Một số kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. .1 Nuôi cấy cơ quan, Acid abscisic Một số kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. .1 Nuôi cấy cơ quan, Nuôi cấy dịch huyền phù tế bào, Nuôi cấy mô phân sinh, Nuôi cấy rễ tơ

Từ khóa liên quan