Chuyên đề: Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng pdf

95 735 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 07:20

Chuyên đề: 1 1 Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng MỤCLỤC Trang LỜINÓIĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝLUẬNCHUNGVỀQUẢNGCÁOTRÊNMẠNG INTERNET 3 1.1 Kh¸i niÖm chung vÒ qu¶ng c¸o 3 1.2 Đặc điểm và nội dung hoach định qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet 5 1.2.1 Các hình thức quảng cáo trên quảng cáo trên mạng Internet 9 1.2.2 Các hình thức quảng cáo trên Web 14 1.2.3 Thiết kế quảng cáo trên mạng 21 1.2.4 Mua quảng cáo trên mạng 25 1.3 Những điÒu kiÖn b¶o ®¶m ph¸t triÓn qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet 37 1.3.1 Cơ sở hạ tầng Internet 37 1.3.2 Xu hướng quảng cáo trên mạng đang dần chiếm ưu thế 39 1.3.3 Các chính sách luật pháp 42 1.3. 4 Nguồn nhân lực mạng toàn cầu 46 CHƯƠNG II THỰCTRẠNGQUẢNGCÁOTRÊNMẠNG INTERNETỞ VIỆT NAM 47 2.1 Đặc điểm của hệ thống Internet ở Việt Nam 47 2 2 2.1.1 Sự phát triển của Internet tại Việt Nam 47 2.1.2 Sự gia tăng của việc sử dụng máy vi tính và Internet 50 2.1.3 Sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam đã tạo điều kiện phát triển và nhu cầu cho quảng cáo trên mạng 51 2.2 Thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam 52 2.2.1 Vài nét về tình hình thị trường quảng cáo trên mạng 52 2.2.2 Các hình thức quảng cáo thường gặp 55 2.2.3 Đánh giá về chất lượng các quảng cáo 55 2.2.4 Vấn đề thiết kế quảng cáo trên mạng 56 2.2.5 Khuôn khổ luật pháp 58 2.2.6 Tập quán văn hoá 58 2.3 Đánh giá thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam 58 2.3.1 Những khó khăn đối với việc phát triển quảng cáo trên mạng 58 2.3.2 MộT Số NHậN XéT 63 CHƯƠNG III : PHƯƠNGHƯỚNGVÀBIỆNPHÁPPHÁTTRIỂNQUẢNGCÁOTRÊNMẠNG INTERNETỞ VIỆT NAM 65 3.1 Phương hướng phát triển quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam 65 3.1.1 Quan điểm của chính phủ 65 3.1.2 Mục tiêu của chiến lựơc 65 3.1.3 Định hướng phát triển các lĩnh vực 66 3.2 Biện pháp phát triển quảng cáo trên mạng tại VIệt Nam 67 3.2.1 Nâng cao nhận thức, trình độứng dụng Internet và phát triển nguồn nhân lực cho quảng cáo trên mạng 67 3.2.2 Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT 69 3.2.3 Thúc đẩy sự phát triển của TMĐT 69 3 3 3.2.4 Nâng cao số lượng và chất lượng các Web site tiếng Việt 70 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống luật pháp cho quảng cáo trên mạng 70 3.2.6 Phát triển hoàn thiện thị trường quảng cáo trên mạng 71 KẾTLUẬN 73 DANHMỤCCÁCBẢNGBIỂU DANHMỤCCÁCCHỮVIẾTTẮT DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO 4 4 LỜINÓIĐẦU Chúng ta nói rằng thế giới đang ngày một thu nhỏ ,họ nói rằng tất cả chúng ta đang trở nên giống nhau hơn. Tại sao mọi người đều nghĩ vậy ? bởi vì chúng ta đều nói những ngôn ngữ giống nhau. just do it .(Nike) The real thing (cocacola)… Bạn có thể thấy quảng cáo ở mọi nơi từ Trung Quốc hay đến Buenos Aires . Trên thực tế bạn chỉ có thể thoát khỏi quảng cáo ở Nam Triều Tiên.NHưng thực tế có thể sớm thay đổi vì một vài công ty đang có kế hoạch quảng cáo tên của họ ở trên bề mặt của mặt trăng. Quảng cáo là một ngành kinh doanh lớn.Trung bình một người dân Mỹ nhìn và nghe khoảng 1500 các loại quảng cáo mỗi ngày. Cùng với sự xuất hiện và phát triển của thương mại điện tử, quảng cáo trên Internet cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu khám phá những sức mạnh của quảng cáo trên mạng và nóđã chứng minh những ưu điểm tuyệt vời của mình, đặc biệt là trong việc giúp các doanh nghiệp Việt Nam cóđược sự hiện diện của mình trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, cũng như thương mại 5 5 điện tử, việc quảng cáo trên Internet mới chỉ hạn chế trong một số bộ phận nhỏ các doanh nghiệp. Một phần là do cơ sở hạ tầng và kỹ thuật thông tin của Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế, một phần khác quan trọng hơn làdo các doanh nghiệp chưa nhận thức được các lợi ích của quảng cáo trên mạng và cách thức để biến phương tiện truyền thông này phục vụ cho hoạt động kinh doanh ,quảng cáo của mình. Vì vậy, mục đích của khoá luận này nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng, cách tiến hành quảng cáo trên Internet vàvề tình hình ứng dụng Internet vào hoạt động quảng cáo ở Việt Nam. Khoá luận gồm ba phần chính: Chương I: lý luận chung về quảng cáo trên mạng Internet . Chương II: Thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam. Chương III: Phương hướng và biện pháp phát triển quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam. Trong chương thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao người ta lại coi Internet là phương tiện truyền thông quảng cáo tốt nhất hiện nay và xu hướng phát triển của nó. Chương thứ hai sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về các hình thức quảng cáo hết sức đa dạng và phong phú hiện nay ở Việt Nam và cách thức để thực hiện việc quảng cáo 6 6 trên mạng đạt hiệu quả. Trong chương cuối cùng, chúng ta sẽ nghiên cứu về tình hình phát triển của quảng cáo trên mạng tại Việt Nam và những khó khăn mà ngành quảng cáo trên mạng của Việt Nam đang mắc phải và phương hướng phát triển trong thời gian tới. Do còn hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, đề án này khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn thêm. Sau cùng, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Đức Thân , người đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành đềán này. 7 7 CHƯƠNG I: LÝLUẬNCHUNGVỀQUẢNGCÁOTRÊNMẠNG INTERNET . 1.1 Khái niệm chung về quảng cáo . “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện không gian và thời gian để truyền tin định trước về sản phẩm hay thị trường cho người bán lẻ hay người tiêu thụ ” Chi phí cho quảng cáo cực kỳ lớn nhưng nóđược bùđắp bằng tiền của những người mua hàng bị nó chinh phục. Quảng cáo thu hút sự chúý của khách hàng sau đó thuyết phục họ về những lợi ích, sự hấp dẫn của sản phẩm nhằm biến đổi hoặc củng cố thái độ, lòng tin của người tiêu thụ về sản phẩm của công ty và tăng lòng ham muốn mua hàng của họ. Quảng cáo là phương tiện hỗ trợ rất đắc lực cho cạnh tranh. Quảng cáo có tác dụng khai thác mọi giá trị tồn tại trong cuộc sống hiện đại: sức khỏe, sự an toàn,chất lượng, thuận tiện, sự thích thú, sự hấp dẫn, tính hiệu quả,tính thẩm mỹ cao kinh tế và tiết kiệm. Quảng cáo không chỉ cần thiết khi hàng hóa ứđọng, thị trường bão hòa. Quảng cáo là một công việc cần thiết trong quá trình lưu thông hàng hóa với mục đích nhằmđẩy mạnh quá trình lưu thông, hướng dẫn hình thành nhu cầu, đáp ứng nhu cầu một cách nhanh chóng, đúng đối tượng và hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng hiệu quả hàng hóa đã mua. Khả năng cung ứng hàng hóa càng lớn về số lượng, đa dạng về chủng loại hàng đồng thời xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi về chất lượng càng cao, thị hiếu càng tinh tế vàđa dạng thì quảng cáo càng trở nên cần thiết. Internet trở thành một phương tiện tiếp thị, quảng cáo từ năm 1994. Internet khác với các phương tiện truyền thông khác trên nhiều phương diện. Internet vừa là phương tiện thông tin cá nhân lại vừa là phương tiện thông tin đại chúng. Với các đặc tính ưu việt của mình, Internet đã trở thành một phương tiện quảng cáo hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay. 8 8 Khái niệm về quảng cáo trên Internet đãđược phát triển và thay đổi liên tục trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nó. Ban đầu người ta định nghĩa nó là sự tổng hợp của tất cả các ngành. Quảng cáo trên mạng kết hợp hiệu quả của các yếu tố in ấn, hình ảnh của báo chí cũng nhưâm thanh chuyển động của truyền hình. Người ta đã tranh cãi rất nhiều về việc liệu quảng cáo trên mạng cógiống hình thức quảng cáo truyền thống nhằm gây sự chúý hay giống kiểu marketing trực tiếp để bán hàng. Cũng như các mô hình quảng cáo khác, quảng cáo trên mạng nhằm cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch giữa người mua và người bán. Nhưng quảng cáo trên mạng khác hẳn các mô hình quảng cáo khác, nó giúp những người tiêu dùng có thể tương tác với quảng cáo. Trên mạng, hành vi của người tiêu dùng theo một mô hình hoàn toàn khác so với các phương tiện truyền thông quảng cáo truyền thống. Mô hình này có thể giải thích theo quá trình: Nhận thức (Awareness) - Quan tâm (Interest) - Ham muốn (Desire) - Mua hàng (Action). Tất cả các hành động này diễn ra cùng một lúc trong quảng cáo trên mạng. Khách hàng có thể lấy thông tin hoặc mua sản phẩm cùng mẫu mã trên quảng cáo đó, thậm chí họ còn có thể mua cả sản phẩm từ các quảng cáo trên Web. Quảng cáo trực tuyến gửi các thông điệp tới khách hàng trên các Website hoặc thưđiện tử nhằm đạt được các các mục đích sau: - Tạo ra sự nhận thức của khách hàng về nhãn hiệu sản phẩm. - Thúc đẩy nhu cầu mua sản phẩm hoặc dịch vụ. - Cung cấp các phương tiện cho khách hàng để liên hệ với nhà quảng cáo cho mục đích lấy thêm thông tin hoặc mua hàng. 9 9 Giống như các phương tiện truyền thông đại chúng khác, Internet cũng cung cấp các cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tìm hiểu xem khách hàng thích gì và không thích gì, họ mua sắm hay thu thập thông tin như thế nào. Ngoài ra, Internet và mạng toàn cầu còn mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp hướng các thông điệp vào một số lượng lớn các đối tượng mục tiêu nhưng vẫn thiết kế thông điệp phù hợp với từng nhóm dân cư và sở thích của mỗi nhóm. Ngày nay người ta không còn so sánh quảng cáo trên mạng với các hình thức quảng cáo truyền thống nữa: “ Quảng cáo trên mạng là sự kết hợp quảng cáo truyền thống và tiếp thị trực tiếp”. Nhóm quảng cáo của hãng American Online đã hoàn thiện hơn nữa khái niệm về quảng cáo trên mạng: “Quảng cáo trên mạng là sự kết hợp vừa cung cấp nhãn hiệu, cung cấp thông tin và trao đổi buôn bán ở cùng một nơi ”. 1.2 Đặc điểm và nội dung hoach định quảng cáo trên mạng Internet Cũng như các loại hình quảng cáo khác, quảng cáo trên mạng nhằm cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch giữa người mua và người bán. Nhưng quảng cáo trên Web khác hẳn quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, nó giúp người tiêu dùng có thể tương tác với quảng cáo. Khách hàng có thể nhấn vào quảng cáo để lấy thông tin hoặc 10 10 [...]... quảng cáo trên Internet được thống kê là hiệu quả nhất Chi phí phần ngàn (CPM-Chi phí tính trên 1000 khách hàng) là nhỏ nhất trong tất cả các loại hình media quảng cáo 5 Quảng cáo trên Internet là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hoá Quảng cáo trên mạng có những đặc tính mà các hình thức quảng cáo khác không có Quảng cáo trên Internet có tất cả các đặc điểm của các hình thức quảng cáo trên các... người sử dụng thường thấy trên trang chủ trình duyệt của mình đột nhiên thay đổi, và trên bàn làm việc (desk top) hay trên khay hệ thống (system tray) chứa đầy những biểu tượng bíẩn Đó chính là các quảng cáo new screen real estate Việc quảng cáo trên thanh công cụ giúp cho mọi người sử dụng đều có thể nhìn thấy quảng cáo ở 27 27 trên bất kỳ site nào, cho phép người quảng cáo có mặt trên tất cả các Website,... cáo trên Internet ? Hiện nay doanh nghiệp khi có nhu cầu quảng cáo, có rất nhiều lựa chọn đối với các loại hình phương tiện để truyền tải thông điệp quảng cáo Doanh nghiệp có thể chọn quảng cáo trên tấm lớn ngoài trời (billboard), quảng cáotrên các phương tiện công cộng, quảng cáo trên báo giấy, truyền thanh, truyền hình…Trong rất nhiều phương tiện quảng cáo như vậy, quảng cáo trực tuyến (Quảng cáo trên. .. nội dung nào, trừ một kết nối ngược 1.2.3 Thiết kế quảng cáo trên mạng 1.2.3.1 Thuê thiết kế quảng cáo trên mạng Rất ít doanh nghiệp có khả năng hoặc được chuẩn bị tốt cho việc thiết kế quảng cáo Vì vậy, trong nhiều trường hợp, tốt nhất là nên yêu cầu giúp đỡ từ các chuyên gia hoặc các nhà cố vấn thiết kế quảng cáo trên mạng Có rất nhiều chuyên gia có thể giúp công ty trong việc hoạch định chiến lược... hiện việc mua bán ngay trên quảng cáo Quảng cáo dạng biểu ngữ hay dải băng (banner) 1.2.2.1 Banner có thể hiển thị hầu như mọi thứ mặc dù trong TMĐT nó chủ yếu được sử dụng như một công cụ quảng cáo Banner là hình thức quảng cáo được sử dụng phổ biến nhất trên Internet Khi bạn lướt trên xa lộ thông tin này, các quảng cáo banner ở khắp mọi nơi Đây cũng là hình thức quảng cáo trên mạng phổ biến nhất... quảng cáo của họ không 12 12 Khả năng cảm nhận về nội dung Quảng cáo trên mạng dựa trên các nội dung có liên quan tới những thông tin mà khách hàng tìm kiếm Điều này làm tăng khả năng chọn lựa và lợi ích cho khách hàng đồng thời làm cho các quảng cáo trên Internet hiệu quả và sinh lợi hơn các phương tiện khác Tính tương tác Quảng cáo trên mạng mang tính tương tác của mạng Internet Chúng cho phép sự trao... dụng Mọi thứ trên Web đều có thể tận dụng, thậm chí cả một trang được coi là phần cuối vô dụng Chẳnghạn người ta có thểđặt quảng cáo trên các trang cuối của người sử dụng Web như trang cám ơn, trang nhận thanh toán Việc đặt các quảng cáo như vậy dựa trên lập luận cho rằng lúc này người sử dụng vừa mới hoàn thành một công việc vàđang chuẩn bị xem một cái gìđó hoặc tới một nơi nào khác, chính trên trang... thức quảng cáo trên Web Đa phần các quảng cáo trên mạng đều diễn ra trên Web Web với audio, video và các khả năng tương tác đem tới các cơ hội tuyệt vời để phát triển ngành quảng cáo hiệu quả và sáng tạo Ban đầu các quảng cáo trên mạng xuất hiện nhằm phục vụ cho việc quảng cáo cho các Website và thực hiện các chức năng quảng cáo đơn thuần, về sau các quảng cáo trên Web ngày càng phát triển và cho phép... bán ra ở trên mạng cũng đang ngày càng tăng lên, là nguồn doanh thu chủ yếu cho nhiều hãng có hoạt động kinh doanh trên mạng Một hãng bán sản phẩm không cần tất cả số người vào thăm Website của họ cũng như không chỉ cần người xem nhấn vào quảng cáo của họ, màđiều cần thiết là khách hàng mua hàng của họ  Tạo các lần dẫn (Leads): Trên thực tế, việc thu hút khách hàng tiềm năng yêu cầu thông tin trên mạng... tiếp giữa nhà cung cấp và khách hàng Quảng cáo trên Internet cung cấp các thông tin theo yêu cầu của người sử dụng và cho phép người sử dụng xem các quảng đó theo tốc độ của họ hoặc cho phép họ vừa nghỉ ngơi vừa xem chúng Với mối liên hệ gần gũi kiểu này, các công ty có thể xây dựng một trang Web hỗ trợ khách hàng cho các sản phẩm của mình ở trên mạng Trên trang Web này, công ty có thểđưa lên các thông . Chuyên đề: 1 1 Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng MỤCLỤC Trang LỜINÓIĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝLUẬNCHUNGVỀQUẢNGCÁOTRÊNMẠNG INTERNET 3 1.1 Kh¸i. 5 1.2.1 Các hình thức quảng cáo trên quảng cáo trên mạng Internet 9 1.2.2 Các hình thức quảng cáo trên Web 14 1.2.3 Thiết kế quảng cáo trên mạng 21 1.2.4 Mua quảng cáo trên mạng 25 1.3 Những điÒu. phát triển và nhu cầu cho quảng cáo trên mạng 51 2.2 Thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam 52 2.2.1 Vài nét về tình hình thị trường quảng cáo trên mạng 52 2.2.2 Các hình thức quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng pdf, Chuyên đề: Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng pdf, Chuyên đề: Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng pdf, Chương II: Thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam., Giống như các phương tiện truyền thông đại chúng khác, Internet cũng cung cấp các cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tìm hiểu xem khách hàng thích gì và không thích gì, họ mua sắm hay thu thập thông tin như thế nào. Ngoài ra, Internet và mạng toàn cầu còn ma, Quảng cáo trên mạng có những đặc tính mà các hình thức quảng cáo khác không có, Thị trường Quảng cáo trực tuyến Thế giới: Chậm chân mất phần

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm