Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay

12 781 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 11:42

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò hết sức quan trọng [...]... thuật quân sự cũng phát triển theo Việc nắm bắt kịp thời các thanh tựu khoa học kỹ thuật để áp dụng trong quốc phòng nói chung trong lĩnh vực phòng không nói riêng trở nên hết sức cấp thiết để có thể bảo vệ tốt vùng trời tổ quốc ta trong điều kiện hiện nay , khi mà tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp, trớc sự phát triển nh vũ bão của khoa học và kỹ thuật hoàn cảnh thực tế của đất nớc,... phòng không, kịp thời theo sát nắm bắt làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, dự báo khả năng phát triển của khoa học công nghệ để chủ động có phơng án đối phó Không ngừng cải tiến nâng cấp vũ khí theo hớng số hoá, tự động hoá các khâu điều khiển làm cho vũ khí trở nên đa năng hơn Chúng ta đã biết khả năng ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong quân sự nói riêng trong lĩnh vực phòng không nói chung... nh vũ bão của khoa học và kỹ thuật hoàn cảnh thực tế của đất nớc, chúng ta - những sinh viên của trờng đại học Bách khoa, trờng đại học kỹ thuật hàng đầu của quốc gia cần phát huy truyền thống dân tộc, nỗ lực học tập để làm chủ khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 12 ... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho sự thông suốt liên lạc Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng máy tính Internet đợc mở rộng rất nhanh, nối liền hàng triệu máy tính lại với nhau Trải qua các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, nghệ thuật quân sự của chúng ta đã phát triển những bớc dài, trong đó phải kể đến vai trò của khoa học kỹ thuật công nghệ Mặc dù ở mọi thời đại dân tộc ta, nếu so... lợng của lực lợng phòng không Việt Nam chúng ta phải lu ý đến nhiều vấn đề Từng bớc hiện đại hoá cơ sở vật chất trong lực lợng phòng không để theo kịp sự phát triển không ngừng của kỹ thuật, công nghệ của thế giới Do các phơng tiện chiến tranh ngày càng hiện đại nên mỗi ngời quân nhân đều phải tự trang bị vốn tri thức, hiểu biết nhất định để theo kịp với tình hình mới Nh vậy, khi khoa học công nghệ. .. phơng tiện cách đánh mu trí, sáng tạo kết hợp các loại vũ khí thô sơ với tơng đối hiện đại hiện đại để làm mất hiệu lực đánh bại các phơng tiện tiến công đờng không của Mỹ Làm nên một Điện Biên Phủ trên không tại Thủ đô Hà nội, trong toàn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, lực lọng Phòng không đã tiêu diệt đợc hơn 3.000 chiếc Máy bay các loại nhiều loại vũ khí trang bị khác Ngày nay chúng... Pháo cao xạ tơng đối hiện đại Vũ khí tiến công đờng không tuy có nhiều u việt song cũng còn tồn tại những mặt yếu không thể khắc phục hết đợc, không có giải pháp kỹ thuật nào mà lại không có biện các pháp để đối phó khắc phục chống lại Thực tế đã cho thấy trong điều kiện cha có nền công nghệ tiên tiến nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn còn kém phát triển, để chống lại có thể thực hiện nhiều biện pháp... trang bị vũ khí phơng tiện chiến tranh nên đã hình thành nên cách đánh hết sức độc đáo: lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta Đế quốc Mỹ là một bằng chứng cụ thể Đó là một cờng quốc về Kinh tế lẫn quân sự mà cả thế giới kính nể Đế quốc Mỹ xâm lợc đất nớc ta, cùng với nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại, đặc biệt là các loại vũ khí tấn công đờng không,... chúng ta luôn thua kém về mọi mặt, nhng bù lại, chiến tranh của ta luôn là những cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chống sự đô hộ để đợc tự do, đồng thời dân tộc ta cũng là một dân tộc có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, cha bao giờ chịu khuất phục trớc kẻ thù cho dù kể thù có mạnh đến đâu Truyền thống đánh giặc giữ nớc của dân tộc ta đợc kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử luôn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay, Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay, Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay

Từ khóa liên quan