Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tính giá trị của biểu thức( tiếp). pptx

4 1,008 2
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 19:22

Tính giá trị của biểu thức( tiếp). A- Mục tiêu - HS biết thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng , trừ ,nhân , chia. Vận dụng để giải toán có liên quan. - Rèn KN tính giá trị biểu thức và giải toán. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Trong biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện tính ntn? - Nhận xét, cho điểm. - HS - hát - 2- 3 HS nêu - Nhận xét biết thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng , trừ ,nhân , chia. Vận dụng để giải toán có liên quan. - Rèn KN tính giá trị biểu thức và giải toán. - GD HS chăm học toán. 3/ Bài mới: a) HD thực hiện tính GTBT có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. - Ghi bảng 60 + 35 : 5 - Yêu cầu HS tính GTBT - GV nhận xét và KL: Khi tính GTBT có các phép tính cộng, trù, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện - HS đọc BT và tính 60 + 35 : 5 = 95 : 5 86 - 10 x 4 = 86 - 40 = 19 = 46 - HS đọc quy tắc - HS nêu - HS nêu và làm phiếu HT 41 x 5 - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : 8 = 93 - 6 = 87 phép tính cộng, trừ sau. b) HĐ 2: Thực hành * Bài 1:- BT yêu cầu gì? - Nêu cách tính GTBT? - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2: Treo bảng phụ - Đọc đề? - GV nhận xét, chữa * Bài 3:- Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - HS đọc- làm nháp rồi điền Đ, S - HS nêu - HS nêu Bài giải Cả mẹ và chị hái được số táo là: 60 + 35 = 95( quả) Mỗi hộp có số táo là: 95 ; 5 = 19( quả) Đáp số; 19 quả táo. + HS tự xếp hình - HS đọc - Chấm, chữa bài. * Bài 4:- Đọc đề? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để xếp hình. 4/ Củng cố: - Nêu quy tắc tính GTBT? - Dặn dò: Ôn lại bài. . Tính giá trị của biểu thức( tiếp). A- Mục tiêu - HS biết thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng , trừ ,nhân , chia. Vận dụng để giải toán có liên quan. - Rèn KN tính. các phép tính cộng , trừ ,nhân , chia. Vận dụng để giải toán có liên quan. - Rèn KN tính giá trị biểu thức và giải toán. - GD HS chăm học toán. 3/ Bài mới: a) HD thực hiện tính GTBT. phép tính cộng, trừ sau. b) HĐ 2: Thực hành * Bài 1:- BT yêu cầu gì? - Nêu cách tính GTBT? - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2: Treo bảng phụ - Đọc đề? - GV nhận xét, chữa * Bài 3: - Bài toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tính giá trị của biểu thức( tiếp). pptx, Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tính giá trị của biểu thức( tiếp). pptx, Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tính giá trị của biểu thức( tiếp). pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn